[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen originator=('Timgren, Helga (1869-1940), f. Numell, bildkonstnär') gav 33 träffar


1. Insidan av pärmen på Helga Timgrens skissbok.I högra hörnet limmat ett tidningsurklipp med en tecknad klocklilja och "Fritilaria" antecknat intill.Till vänster antecknat: "Helga Timgren 1927.Åland. / Åland, Norra Finström, Bergö, Husö gård: Ägare fröken Sigrid Granfelt och brodern Otto Hjalmar: professor."Därefter anteckningar rörande botanik: " Sökt Fritillaria förgäves (Ålands lilja).Funnit massor av Orchis sanbusina [sic] (Norska Adam och Eva).Förjusande föredrag om Psammofiler (flygsandälskande).Leontopodium på kalljord (Edelweis).Rhododendron och Gullregn frodiga på kalljord.Härliga engelska luktärter.Fullständig botaniska trädgård; ofta besökt av botanikstuderande.I Lemland socken finnes den rikaste floran." (1920-tal)
2. Ur Helga Timgrens skissbok.Södergård i Finström, Åland. (1920-tal)
3. Ur Helga Timgrens skissbok.Husö gård.Strandlinje med ädla lövträd: ask, ek och bok. (1920-tal)
4. Ur Helga Timgrens skissbok.Strand i Husö i Norra Finström.Askträd i förgrunden. (1920-tal)
5. Ur Helga Timgrens skissbok.Unga askträd i Husö, Åland. (1920-tal)
6. Ur Helga Timgrens skissbok.Ett förfallet skjul på stranden i Norrgård, Finström på Åland. (1920-tal)
7. Ur Helga Timgrens skissbok.Strand med låga träd och i bakgrunden ett par väderkvarnar i Södergård, Finström på Åland. (1920-tal)
8. Ur Helga Timgrens skissbok.En roddbåt förtöjd vid stranden i Norrgård.I bakgrunden ett båthus. (1920-tal)
9. Ur Helga Timgrens skissbok.Skogsbevuxna stränder i Norrgård. (1920-tal)
10. Ur Helga Timgrens skissbok.Utsikt mot Geta bergen från Pantsarnäs, Åland. (1920-tal)

[Följande]