[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen type='Kopia' gav 7 träffar


1. Eckerö sn.Torp by, juli 1947.Knutfyllning, en till fjärdedel kluven, till kvadratformig genomskärning täljd eller hyvlad stock, vertikalt placerad i yttre vinkeln mellan långknutens utskjutande ändar och där fäst med pluggar.Anbragtes i samband med husets brädfodring och tros ha förekommit i Eckerö över 100 år (räknat från 1947).Knutfyllningen ger timran ökad stadga, gör knuten tätare mot drag och avrundar vackert dess utseende.Tydligen skyddar den knuten mot röta.Tack vare den har man här inte haft anledning att övergå från långknut till slätknut utan bibehållit det gamla timringssättet in på 1900-talet.En ladugård med långknut timrades ännu 1923 i Torp.I vårt land synes knutfyllningen vara en uteslutande väst-åländsk företeelse.Möjligen har den motsvarigheter väster om Ålands hav, men sådana äro veterligen noterade.Uppmätningen gjord av arkitekten Sverker Gardberg.Detalj av loggolvet med genomskärning av tiljorna.Rakt i den genom väggen mot rian förlängda vasen ger tillfälle att med kil spänna ihop tiljorna.Ytters i hörnet är en spännare infälld i rians långvägg. (1947)
2. Charta öfver belägenheten af byggnaderne vid Eckerö Landningsplats på Åland upprättad år 1817 af Nils Dahlén, Länetts andra landtmätare. (1817)
3. Kuvaus Raision kirkolla olevista hevostalleista n. 70 vuotta sitten.Kirkon länsipäädyssä oli kaksi tietä ja veräjää jotka johtivat kirkkoon ja hautausmaalle.Pohjoistien rinnalla olivat talonpojan tallit laakakattoineen n. kymmenelle hevoselle.Eteläisellä puolella herrasväen ja kartanoiden tallit jotka edustivat sirompaa ja kauneinpaa muotoa myös n. kummenelle hevoselle.Keskellä oleva ympyrä kiviarkkuineen kaivo hevosen juottoa varten sekä seurakunnan vero ja laina vilja-aitta.Teksten skriven på kopian av ett flygfoto av Reso kyrka.Det finns inritade plaser för stallen och brunnen.Fasad och gavelritning i skala 1:100 med text: Herrasväen ja kartanoiden.Fasad och gavel i skala 1:100 med text: Talonpoikien tallit olivat myös kaksi oviset, että piirros kuvat eivät ole oikein laadittuja.Muistitietojen mukaan maakunnan kaikkien kirkkojen luona on ollut hevostalleja ja kaikkein eniten Paraisilla.Ritningar ca. 1895.
4. Nederluleå kyrka.Situationsplan, plan och skärning av gavlar och fasad.Plan och skärning av kyrkstapeln.Plan och skärningar samt fasader av kyrkans norra och västra stigportar. 7 st A2 ark. (1949)
5. Sarvlax såg.Ritning av sågmaskineriet.
6. Färgkopior av dräktbilder.Även reprofotograferade i KIVÅ B. (1950-talet)
7. Färg- och svartvita kopior av pappersdockor. (1950-talet)