[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('Länsi-Euroopan unioni') gav 2 träffar


 
1. Hodne, Tor (ed.) : Foderalisme og demokrati , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Foderalisme og demokrati : Europeiske losninger for det 21. århundret / Hodne, Tor (ed.) ; Knudsen, Bård Bredrup (ed.) ; Myhre, Tore (ed.), 256 p.. - Oslo : Spartacus, 1995.

ISBN 82-430-0069-0

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Articles:. 1. Europeiske utfordringer, av Tore Myhre. 2. Suverenitet, demokrati og identitet, av Tore Myhre. 3. Hvilket Europa for det 21. århundre : regeringskonferensen i lys av utvidelse, folkelig stötte og illusjonen om en superstat, av Tor Eigil Hodne. 4. Norge som europeisk randstat? : EU, VEU, NATO og sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid i det nye Europa, av Bård Bredrup Knudsen.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* demokrati = democracy = demokratia
* ECJ = ECJ = ECJ
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* CFSP = CFSP = YUTP
* VEU = WEU = Länsi-Euroopan unioni
* NATO = NATO = NATO
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Germany / France / USA / Norway

 
2. Sundström, Mikael : En guide till mellanstatliga organisationer, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En guide till mellanstatliga organisationer / Sundström, Mikael ; Rosén, Malena ; Hall, Martin, 280 p.. - Lund : Studentlitteratur, 2004.

ISBN 91-44-03161-0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Inledning och beskrivning av upplägget. 2.Mellanstatliga organisationer i det internationella systemet. 3. FN i det internationella systemet. 4. Globala ekonomiska organisationer. Group of 8 (G8) Internationella valutafonden Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Världsbanksgruppen World Trade Organization (WTO). 5. Regionala ekonomiska organisationer. Economic Community of West African States (ECOWAS) European Free Trade Association (EFTA) Mercosur North American Free Trade Association (NAFTA) Southern African Development Community (SADC). 6. Globala säkerhetsorganisationer. FN:s säkerhetsråd North Atlantic Treaty Organization (NATO). 7. Regionala säkerhetsorganisationer. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Multinational Force and Observers (MFO) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Västeuropeiska unionen (VEU). 8. Globala politiska organisationer. La Francophonie Non-Aligned Movement (NAM) Organization of the Islamic Conference (OIC) (Brittiska) Samväldet. 9. Regionala politiska organisationer. Afrikanska unionen (AU) Andean Community Arabförbundet Arktiska rådet Caribbean Community (Caricom) Europarådet Nordiska Rådet och Ministerrådet Oberoende staters samvälde (OSS) Organization of American States (OAS) Secretariat of the Pacific Community (SPC) South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) Index Lund Political Studies

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* OECD = OECD = OECD
* WTO = WTO = WTO
* EFTA = EFTA = EFTA
* OSSE = OSCE = ETYJ
* VEU = WEU = Länsi-Euroopan unioni


24.11.1999