[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('cases/case law') gav 4973 träffar


 
1. Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 75-76. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua on kuluneen talven aikana käsitelty Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry:n ja Demokraattisten Lakimiesten järjestämässä luentosarjassa.Kirjoituksessa selostetaan Euroopan ihmisoikeuskomissio ja sittemmin ihmisoikeustuomioistuimessa Ruotsia vastaan v:sta 1975 saakka vireillä ollut juttu, jossa ihmisoikeustuomioistuin katsoi Ruotsin loukanneen Euroopan ihmisoikeuskonvention säännöksiä omistusoikeuden suojasta ja ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyvistä prosessuaalisista takeista. During last winter the international protection of human rights was discussed in a series of lectures arranged by Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry (Human Rights and Civil Liberties) in co-operation with Democratic Lawyers.The article delas with a case which was taken to the European Commission of Human Rights where it has been pending in the European Court of Human Rights as a case against Sweden.The European Court of Human Rights found Sweden guilty of violating the regulations of the European Convention on Human Rights, particularly the regulations on the protection of private property and the processional guarantees of the protection human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Seikkaperäinen selostus tapauksesta ja sen käsittelyn kulusta on Svensk juristtidning'in numerossa 6-7 / 1983 ECHR; ECHRP-1-1;

 
2. Scheinin, Martin : The 34th Session of the Human Rights Committee, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The 34th Session of the Human Rights Committee / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 4., p.62-64. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The report includes basic information and some comments on the Human Rights Committee's work during its 34th session in Geneva from 24 October to 11 November 1988.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
3. Cohen Jonathan, Gérard (ed.) : Droits de l'homme en France , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droits de l'homme en France : dix ans d'application de la convention europeenne des droits de l'homme devant les juridictions judiciaires francais / Cohen Jonathan, Gérard (ed.), 195 p.. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Les essaies du livre etudient les questions suivantes: - le statut juridique interne de la Convention devant les juridictions penales francaises. - Le statut de la Convention europeenne des droits de l'homme devant les juridictions judiciaires non repressives. - L'application au fond de la Convention devant les juridictions repressives et l'application des dispositions de la Convention interessante le droit prive.

INDEX WORDS:
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC;

 
4. Weissbrodt, D. : Protecting the right to life : international measures against arbitrary or summary killings by government, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Protecting the right to life : international measures against arbitrary or summary killings by government / Weissbrodt, D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to life in international law / Ramcharan, B. G. (ed.) - (International studies in human rights ; No. 3), p. 297-314. - Dodrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This presentation begins with a brief identification of the international human rights norms which may be violated when a government engaged in arbitrary killings.Second there is a review of the measures which international organizations have taken to deal with arbitrary or summary executions, including the activities of the Human Rights Committee, Inter-American Commission on Human Rights, European Commission on Human Rights, International Labour Organization, UNESCO and the United Nations.Third, there follows a discussion of the usefulness of three techniques for dealing with arbitration killings : publicity and aid to victims or their families and technical assistance to government.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; ICCPR-2OP;

 
5. The obligations to respect and to ensure the right to life, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The obligations to respect and to ensure the right to life /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to life in international law / Ramcharan, B. G. (ed.) - (International studies in human rights ; No. 3), p. 160-181. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses the obligations to "respect" and to "ensure" the right to life having as base the Universal Declaration of HUman Rights, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the practice of the Human Rights Committee and of the Inter-American Commission on Human Rights

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UDHR, ECHR;

 
6. Oikeus ja politiikka, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus ja politiikka /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.103-104. - Helsinki, 1987.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ruotsi on vuodesta 1952 kuulunut Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskonvention allekirjoittajiin.Ruotsille on jo pari kertaa annettu langettavan tuomion. Suomessa on rajaa oikeuden ja politiikan kesken käyty eduskunnan perustusvaliokunnan ympärillä.Kirjoituksessa selostetaan valiokunnan työtehtävät.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
7. de Zayas, Alfred : Application of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Optional Protocol by the Human Rights Committee, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Application of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Optional Protocol by the Human Rights Committee / de Zayas, Alfred ; Möller, Jacob Th. ; Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) : 1985 : vol. 28, p. 64. - Kehl am Rhein : Duncker & Humblot, 1985.

ISBN 3-428-06148-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This article focuses primarily on the Human Rights Committeeés consideration of communications under the Optional Protocol.A general description of the committeeés work is followed by a section on admissibly criteria such as the standing of authors, the exhaustion of domestic remedies and the competence of the committee vis-a-vis national law and decisions.The main part of the article consists of a survey of the committeeés pronouncements on many of the articles of the covenant.Observations on the issue of derogation by states parties from some provisions of the covenant are then followed by brief concluding remarks.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Also published in Oikeustiede XXII (1989) "Ihmisoikeuskomitea kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen soveltajana sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan nojalla" p. 387-454, translated into Finnish by Martin Scheinin. ICCPR

 
8. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
9. Internationaler Menschenrechtsschutz und nationaler Gestaltungsspielrauch., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Internationaler Menschenrechtsschutz und nationaler Gestaltungsspielrauch. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 75-88. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

 
10. Steinberger, Helmut : Freedom of the press and of broadcasting and prior restraints , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of the press and of broadcasting and prior restraints : aspects of the case law of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany / Steinberger, Helmut

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 909-934. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
11. Ress, Georg : Die Einzelfallbezogenheit in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshof fur Menschenrechte, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Einzelfallbezogenheit in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshof fur Menschenrechte / Ress, Georg

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 719-744. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
12. Myntti, Kristian : Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter : en undersökning av polisattityder till den nya förundersökningslagstiftningen / Myntti, Kristian - (Medddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. ; No. 307), 45 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990.

ISBN 951 649 701 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Ingår i Frihetsprojektet ; Rapport 2. ECHR-5(3); UDHR-9; ICCPR-9(1)-9(3)-14(2); ICCPR-14(2); ECHR-6(2)

 
13. Annual report of the Inter-American Court of Human Rights 1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Annual report of the Inter-American Court of Human Rights 1991 / ; Inter-American Court of Human Rights - (OAS/Ser.L/V/III.25 ; doc. 7), 125 p.. - San José, C. R. : Inter-American Court of Human Rights, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* OAS = OAS = OAS
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Guatemala / Honduras : 6236 / 6239

NOTE (GENERAL): AMR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Nowak, Manfred : Allgemeine Bemerkungen zur Europäischen Menschenrechtskonventionen aus völkerrechtlicher und innerstaatlicher Sicht., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Allgemeine Bemerkungen zur Europäischen Menschenrechtskonventionen aus völkerrechtlicher und innerstaatlicher Sicht. / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 37-50. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
15. Ermacora, Felix : Auswirkungen der Menschenrechtlichen Rechtssprechung der Strasburger Instanzen auf die Österreichische Rechtsordnung., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Auswirkungen der Menschenrechtlichen Rechtssprechung der Strasburger Instanzen auf die Österreichische Rechtsordnung. / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 51-58. - Wien : Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
16. Treffer, Hannes : Ubersicht zur Rechtsprechung der Höchstgerichte., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ubersicht zur Rechtsprechung der Höchstgerichte. / Treffer, Hannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 59-82. - Wien : Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
17. Treffer, Hannes : Artikel 2 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 2 MRK / Treffer, Hannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 83-138. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
18. Rosenmayer, Stefan : Artikel 3 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 3 MRK / Rosenmayer, Stefan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 139-182. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-3

 
19. Treffer, Hannes : Artikel 4 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 4 MRK / Treffer, Hannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p.183-206. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* slaveri = slavery = orjuus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-4

 
20. Kopetzki, Christian : Artikel 5 und 6 MRK (VfGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 MRK (VfGH) / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 207-300. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
21. Nowak, Manfred : Artikel 5 und 6 (VWGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 (VWGH) / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 301-314. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
22. Hock, Johannes : Artikel 5 MRK (OGM), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 MRK (OGM) / Hock, Johannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 315-328. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5

 
23. Ermacora, Felix : Artikel 6 MRK (OGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 6 MRK (OGH) / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 329-364. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
24. Dohr, Walter : Artikel 8 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 8 MRK / Dohr, Walter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p.387-424. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-8

 
25. Nowak, Manfred : Artikel 9 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 9 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 425-440. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-9

 
26. Nowak, Manfred : Artikel 10 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 10 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 441 480. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-10

 
27. Nowak, Manfred : Artikel 11 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 11 MRK / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 481-504. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-11

 
28. Hornyik, Brigitte : Artikel 12 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 12 MRK / Hornyik, Brigitte

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 505-520. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-12

 
29. Söllner, Eckart : Artikel 14 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 14 MRK / Söllner, Eckart

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 553-574. - Wien : Wilhelm Braumüller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-14

 
30. Söllner, Eckart : Artikel 7 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 7 MRK / Söllner, Eckart

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 365-387. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-7

[Följande]


24.11.1999