[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('data protection ombudsman') gav 2 träffar


 
1. Ontto-Panula, Merja : Justitieombudsmannen och de specialiserade ombudsmännen - deras kompetensområde och behörighet, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Justitieombudsmannen och de specialiserade ombudsmännen - deras kompetensområde och behörighet / Ontto-Panula, Merja, 117 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1995.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* dataskyddsombudsman = data protection ombudsman = tietosuojavaltuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis), Åbo Akademi University. Department of Law, [1995], [T]

LIBRARY LOCATION: via Rosas

 
2. von Koksull, Anders : Synpunkter på personregisterlagstiftningen, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Synpunkter på personregisterlagstiftningen / von Koksull, Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland : no. 128; sjätte häftet., p. 402-418. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1992. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* integritet = integrity = koskemattomuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* dataskyddsombudsman = data protection ombudsman = tietosuojavaltuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999