[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='inskräkningar' gav 1 träffar


 
1. Park, Ian : The right to life in armed conflict, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to life in armed conflict / Park, Ian - (Oxford monographs in international humanitarian and criminal law), 239 p. - Oxford : Oxford University Press, 2018.

ISBN 978-0-19-882138-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Substantive right to life obligations. 2. Procedural right to life obligations. 3. The extraterritorial application of international human rights law. 4. How the right to life applies during armed conflict. 5. The right to life of armed forces personnel during armed conflict. 6. The effect of derogation. 7. The right to life obligations of states and how to ensure compliance.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* extraterritorial tillämpning = extraterritorial application = ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen
* jurisdiktion = jurisdiction = toimivalta
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* inskräkningar = derogations = poikkeukset
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR


24.11.1999