[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='itsemurha' gav 51 träffar


 
1. Spicker,Stuart; Ingman,Stanley; Lawson,Ian (eds.) : Ethnical dimensions of geriatric care : value conflicts fopr the 21th century, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethnical dimensions of geriatric care : value conflicts fopr the 21th century / Spicker,Stuart; Ingman,Stanley; Lawson,Ian (eds.) - (Philosophy and medicine ; No. 25), xxxiii, 297 p.. - Dordrecht : Reidel, 1987.

ISBN 1556080271

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* geriatri = geriatrics = geriatria
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självmord = suicide = itsemurha

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom : 6357 / 8251

 
2. Turkey, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Turkey : eleven deaths in police detention since February : three were children who "committed suicide" / - (Helsinki Watch ; vol. 4; no. 12), 5 p.. - New York : Helsinki Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* tortyr = torture = kidutus
* självmord = suicide = itsemurha

 
3. Bougainville , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bougainville : actual situation /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA newsletter : No. 2., p. 3-29. - Copenhagen : IWGIA, 1991. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Other articles are : . 1. East Timor : Back in the news again. 2. Indigenous expulsions in the Highlands of Chiapas, by Oliver Tickell. 3. The Association of Small Peoples of the Northern Soviet Union : Convention of the 26 : Map of USSR. 4. the Nuuk conclusions and recommendations - on indigenous autonomy and self-government. 5. Why are the Guarani Kaiowa killing themselves? by Georg Grümberg. 6. Interview with Ariel Aranjo - alternative coordinator of the Mocovi Centre "lalek l'ava", by Alejandro Parellada. 7. Palau Trusteeship Council Petition, by Meikam Weera.

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* självmord = suicide = itsemurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / Argentina / South America / Latin America : 6420 / 6414 / 6400

 
4. Bushwell, P. Timothy (et... al.) : State organized terror , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State organized terror : the case of violent internal repression / Bushwell, P. Timothy (et... al.) - (Series on state violence, state terrorism and human rights), X, 312 p.. - Boulder : Westview Press, 1991.

ISBN 0-8133-8307-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* förtryck = repression = sortotoimet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självmord = suicide = itsemurha
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Hungary / Eastern Europe / Cambodia / Kenya / East Africa : 7411 / 8129 / 8100 / 7520 / 5234

 
5. Invandrare och minoriteter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 4-5., p. 3-102. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1991. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1.David Schwarz : Etnicitet som stigma. 2. Karin Sharma : Kulturkrockar. 3. Enrique Bustos : Identitetsförlust. 4. Leo Eitinger : Adekvat tilpasning öker tryggheten. 5. Magnus Kihlbom : Psykiatrins roll i asylärenden. 6. Saleh Oweini : I väntan på asyl. 7. Roland Jacobsson intervjuar Luis Pavez : Mot passivitet : en flykting berättar. 8. Ulla-Stina Söder, Eva Entrena : Personlighet och utbrändhet. 9. Per Borgå : Skuldkulturer - skamkulturer. 10. Monica Löfwander : Sjukvård över språkgränser. 11. Hartmut Apitzsch, Luis Ramos-Ruggiero : Dialog med förhinder. 12. Danuta Wasserman, Barbro Sollbe : Självmord. 13. David Gaunt, Welat Songur, Erik Olsson : Åldrandets vedermödor. 14. Vera Andersson : Primärvårdens möjligheter. 15. Ann-Mari Lagercrantz : Samlevnadsfrågor. 16. Hannelotte Kindlund : Sjukskrivning och förtidspensionering. 17. Margareta Brandell-Forsberg : Flyktingbarn - riskbarn. 18. Anders Hjern : Familjens situation. 19. Orlando Mella : Hemlandstrauma och mottagningsstress. 20. Judith Beermann Zeligson, Chava Savosnick : Intill sjunde släktled. 21. Marianne Cederblad : Sverige - adoptionsland. 22. Ingela Palmer : Läkande kraft. 23. Charles Westin : Tortyr. 24. Sten W. Jakobsson, Hans Peter Söndergaard : Utanför mänskliga upplevelser. 25. Svante Larsson : Arbetsrehabilitering. 26. Ingar Högberg, Lars Jonsson : En idé med framtid. 27. Marianne Freyne-Lindhagen :Efter att dörren öppnats.

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* självmord = suicide = itsemurha
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
6. Invandrare & minoriteter, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare & minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 2-32. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1995. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ali Najib : Invandrarföretag : inte bara pizzerior och kiosker. 2. Annick Sjögren : Integration förutsätter maktdelning. 3. Ulf Tjäder : Sju av tio av utländsk härkomst. 4. Maria Leissner intervjuas av David Schwarz : Diskrimineringen på arbetsmarknaden vårt största invandrarpolitiska problem. 5. Jonas Alwall : En oundviklig skilsmässa. 6. Jarmo Lainio : Språkets mångfald. 7. Mehmet Eskin : Självmordsbeteende i två kulturer.

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* självmord = suicide = itsemurha

 
7. Gomien, Donna : Law and practice of the European convention on human rights and the European social charter, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law and practice of the European convention on human rights and the European social charter / Gomien, Donna ; Harris, David ; Zwaak, Leo, 479 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1996.

ISBN 92-871-2956-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* avvisning = abuse of the right to petition = valituksen hylkääminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* barn = children = lapset
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* skilsmässa = divorce = avioero
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* invandring = immigration = maahanmuutto
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* NGO = NGO = NGO
* föräldrar = parents = vanhemmat
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* reservationer = reservations = varaumat
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* kvinnor = women = naiset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; UDHR: ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
8. Greve, Vagn : Mercy killing, euthanasia and aiding and abetting suicide, etc. under Danish law, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Mercy killing, euthanasia and aiding and abetting suicide, etc. under Danish law / Greve, Vagn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Scandinavian studies in law 1981 : vol. 25 / Victorin, A. (ed.), p. 91-108. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1981.

ISBN 91-85142-25-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* självmord = suicide = itsemurha
* barn = children = lapset
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Finland / Norway

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
9. Meisel, Alan : The right to die, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to die : volume 1-2 / Meisel, Alan. - 2nd. ed.., xxxix, 1298 p.. - New York : John Wiley & Sons, 1995.

ISBN 0-471-04672-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* abort = abortion = abortti
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självmord = suicide = itsemurha
* barn = children = lapset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom

 
10. Rynning, Elisabeth : Samtycke till medicinsk vård och behandling, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Samtycke till medicinsk vård och behandling : en rättsvetenskaplig studie / Rynning, Elisabeth - (Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 44), 540 p.. - Uppsala : Iustus, 1994. - ISSN 0282-2040

ISBN 91-7678-275-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barn = children = lapset
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* självmord = suicide = itsemurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR; ICESCR; UDHR;

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
11. Bentham, Jeremy : An introduction to the principles of morals and legislation, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An introduction to the principles of morals and legislation : an authoritative edition by J. H. Burns and H. L. A. Hart : with a new introduction by F. Rosen and an interpretive essay by H. L. A. Hart / Bentham, Jeremy ; The collected works of Jeremy Bentham, cxii, 343 p.. - Oxford : Clarendon, 1996.

ISBN 0-19-820516-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* hädelse = blasphemy = herjaus
* incest = incest = insesti
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* våldtäkt = rape = raiskaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* slaveri = slavery = orjuus
* självmord = suicide = itsemurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kvinnor = women = naiset

 
12. Gonsiorek, John C. : Breach of trust, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Breach of trust : sexual exploitation by health care professionals and clergy / Gonsiorek, John C., xv, 427 p.. - London : SAGE, 1995.

ISBN 0-8039-5557-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* etik = ethics = etiikka
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* incest = incest = insesti
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* självmord = suicide = itsemurha

URL http://www.sagepub.co.uk/

 
13. Brett, Rachel : Children the invisible soldiers, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children the invisible soldiers / Brett, Rachel ; McCallin, Margaret, 257 p.. - Stockholm : Rädda Barnen = Swedish Save the Children, 1996.

ISBN 91-88726-56-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* etik = ethics = etiikka
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC
* intifada = intifada = kansannousu
* landminor = landmines = maamiinat
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = NGO = NGO
* prostitution = prostitution = prostituutio
* våldtäkt = rape = raiskaus
* flyktingläger = refugee camps = pakolaisleirit
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gatubarn = street children = katulapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Southern Africa / Australia / Austria / Burma / Burundi / Cambodia / Canada / Chechnya / Colombia / El Salvador / Ethiopia / Germany / Guatemala / Honduras / Iran / Iraq / Israel / Lebanon / Liberia / Mexico / Mozambique / Myanmar / Netherlands / New Zealand / Nicaragua / Northern Ireland / Paraguay / Philippines / Russian Federation / Rwanda / Somalia / South Africa / Spain / Sri Lanka / Sudan / Switzerland / Turkey / Uganda / United Kingdom / USA / Uruguay / Vietnam / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): CRC; CRC-OP;

 
14. Buckley, Cynthia : Suicide in post-Soviet Kazakhstan, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suicide in post-Soviet Kazakhstan : role stress, age and gender / Buckley, Cynthia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Central Asian survey : vol. 16; no. 1., p. 45-52. - Abingdon : Carfax, 1997. - ISSN 0263-4937

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självmord = suicide = itsemurha

 
15. Mazzoni, Cosimo Marco (ed.) : A legal framework for bioethics, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

A legal framework for bioethics / Mazzoni, Cosimo Marco (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 34), 245 p.. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-0523-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Bioethics needs legal regulation, by Cosimo Marco Mazzoni. 2. An international overview of developments in certain areas, 1984-1994, by Sev S. Fluss. 3. From bioethics to biolaw, by Linda Nielsen. 4. Towards a law for bioethics, by Paolo Zatti. 5. What rules for procreation, by Alexander M. Capron. 6. What rules for procreation, by Christian Byk. 7. What rules should govern artificial insemination, by Francesco D. Busnelli. 8. Licensing parenthood and regulating reproduction : towards consensus, by Derek Morgan. 9. Bioethics and law, by Dorothy Nelkin. 10. Bioethics markets and morals : the case of biotechnological patents, by Marco Ricolfi. 11. Markets for human organs, by Henry Hansmann. 12. Marketing of human organs, by Erwin Bernat. 13. Gift ethics and organ donation, by Cosimo Marco Mazzoni. 14. The right to die, by Ian Kennedy. 15. Euthanasia : changes in medicine and in legal regulation, by Carlo Alberto Defanti. 16. The right to die and the penal code : the arguments of a problematic relationship, by Fausto Giunta. 17. Self-determination and living wills, by Pietro Rescigno.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* kloning = cloning = kloonaus
* genetik = genetics = genetiikka
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* embryologi = embryology = sikiöoppi
* etik = ethics = etiikka
* fertilitet = fertility = hedelmällisyys
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* AIDS = AIDS = AIDS
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* incest = incest = insesti
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* graviditet = pregnancy = raskaus
* självmord = suicide = itsemurha
* kvinnor = women = naiset
* WHO = WHO = WHO
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* EU = EU = EU

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0523-9

 
16. Bayertz, Kurt (ed.) : Sanctity of life and human dignity, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sanctity of life and human dignity / Bayertz, Kurt (ed.) - (Philosophy and medicine ; vol. 52), xix, 318 p.. - Hague : Kluwer, 1996.

ISBN 0-7923-3739-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. Part one: Sanctity of life:. 1. James F. Keenan : The concept of sanctity of life and its use in contemporary bioethical discussion. 2. Helga Kuhse : Sanctity of life, voluntary euthanasia and the Dutch experience : some implications for public policy. 3. Wolfgang Lenzen : Value of life vs. sanctity of life - outlines of a bioethics that does without the concept of Menschenwürde. 4. Stephen Wear : Sanctity of life and human dignity at the bedside. Part two: Human dignity:. 5. Kurt Bayertz : Human dignity : philosophical origin and scientific erosion of an idea. 6. Martin hailer and Dietrich Ritschil : The general notion of human dignity and the specific arguments in mediacl ethics. 7. Dieter Birnbacher : Ambiguities in the concept of Menschenwürde. 8. Thomas Petermann : Human dignity and genetic tests. Part three : The concept of a person:. 9. Ludger Honnefelder : The concpet of a person in moral philosophy. 10. Mary C. Rawlinson : Alterity and judgment - some moral implications of Hegel's concept of life. 11. Anton Leist : Persons as "self-originating sorces of value". Part four: Problems of critical care:. 12. H. Tristram Engelhardt : sanctity of life and Menschenwürde : can these concepts help direct the use of resources in critical care?. 13. John C. Moskop : Not sanctity or dignity, but justice and autonomy : key moral concepts in the allocation of critical care. 14. Volker von Loewenich : Sanctity of life and the neonatalogist's dilemma. Part five: The role of the state:. 15. Kevin WM. Wildes : The sanctity of human life: secular moral authority, biomedicie and the role of the state. 16. Martin Honecker : On the appeal for the recognition of human dignity in law and morality. 17. Björn Haferkamp : The concept of human dignity : an annotated bibliography. 18. George Khushf : The sanctity of life : a literature review.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* autonomi = autonomy = autonomia
* bioetik = bioethics = bioetiikka
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* etik = ethics = etiikka
* genetik = genetics = genetiikka
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* förföljelse = persecution = vaino
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* filosofi = philosophy = filosofia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självmord = suicide = itsemurha

 
17. Otlowski, Margaret : Voluntary euthanasia and the common law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Voluntary euthanasia and the common law / Otlowski, Margaret, xxxiii, 564 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-825996-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* självmord = suicide = itsemurha
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* AIDS = AIDS = AIDS
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* katoliker = Catholics = katoliset
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* barmhärtighetsmord = mercy killing = armomurha
* sterilisering = sterilization = sterilisointi

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / Canada / Australia / Netherlands

NOTE (GENERAL): Rights of the terminally ill act; Rights of the terminally ill regulations (full text)

 
18. Anderson, Gavin W. (ed.) : Rights and democracy , 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and democracy : essays in UK-Canadian constitutionalism / Anderson, Gavin W. (ed.) - (Law in its social setting), xxvi, 276 p.. - London : Blackstone, 1999.

ISBN 1-85431-705-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I : The impact of the charter of rights and freedoms on Canadian constitutional thought and practice:. 1. The Canadian charter of rights : lessons and laments, by David Beatty. 2. Supreme Court Inc : The business of democracy and rights, by Allan C. Hutchinson. PART II : Rights and freedoms before the Supreme Court of Canada: 3. Understanding constitutional speech : two theories of expression, by Gavin W. Anderson. 4. The charter and labour : the limits of constitutional rights, by K. D. Ewing. 5. Charter equality : has it delivered?, by Kathleen E. Mahoney. PART III: The charter in the political process:. 6. The impact of the Canadian charter of rights and freedoms on executive and judicial behaviour, by Hon. Justice J. C. Macpherson. 7. The charter and Quebec : exploring the limits of constitutional authority, by Ines Molinaro. PART IV: Bringing rights home : the implications for public law in the UK. 8. The human rights act 1998 and the role of the Strasbourg organs : some preliminary reflections, by Conor A. Gearty. 9. Rights discourse and public law thought in the United Kingdom, by Martin Loughlin

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* församlingsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* asyl = asylum = turvapaikka
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* graviditet = pregnancy = raskaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* abort = abortion = abortti
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms (full text); ECHR; ESC; UDHR;

 
19. Sauerwein, Leontien : Life-ending acts and human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Life-ending acts and human rights / Sauerwein, Leontien - (Det juridiske fakultets skriftserie ; nr. 61), 37 p.. - Bergen : Universitetet i Bergen, 1996. - ISSN 0801-809X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självmord = suicide = itsemurha
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands

NOTE (GENERAL): ECHR-2-3-8

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

SHELF CODE: s Univ. i Bergen

 
20. 1996 Charles W. Froessel constitutional law intramural moot court competition, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1996 Charles W. Froessel constitutional law intramural moot court competition /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York Law School journal of human rights : special issue : vol. 13:4., p. 719-844. - New York : New York Law School, 1998. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* självmord = suicide = itsemurha
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
21. Lahti, Raimo : Handbook on medicine and human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Handbook on medicine and human rights : Finnish national report / Lahti, Raimo ; Kokkonen, Paula - (Division for higher education and research [=DECS/ESR Mod h] 86 ; 7), 39 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* abort = abortion = abortti
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* slaveri = slavery = orjuus
* prostitution = prostitution = prostituutio
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
22. Tanaka, Yuki : Hidden horrors, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hidden horrors : Japanese war crimes in world war II / Tanaka, Yuki, xix, 267 p.. - Boulder, Co : Westview Press, 1996.

ISBN 0-8133-2718-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* hunger = famine = nälkiintyminen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* brott mot freden = crimes against peace = rikos rauhaa vastaan
* prostitution = prostitution = prostituutio
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* våldtäkt = rape = raiskaus
* massaker = massacre = verilöyly
* rasism = racism = rasismi
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* självmord = suicide = itsemurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Japan

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague convention;

 
23. Keown, John (ed.) : Euthanasia examined, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euthanasia examined : ethical, clinical and legal perspectives / Keown, John (ed.). - repr.., xv, 340 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1998.

ISBN 0-521-58613-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Euthanasia and the value of life, by John Harris. 2. A philosophical case against euthanasia, by John Finnis. 3. The philosophical case against the philosophical case against euthanasia, by John Harris. 4. The fragile case for euthanasia : a reply to John harris, by John Finnis. 5. Final thoughts on final acts, by John Harris. 6. Misunderstanding the case against euthanasia : response to Harris's first reply, by John Finnis. 7. Euthanasia : back to the future, by Kenneth Boyd. 8. The case for legalising voluntary euthanasia, by Jean Davies. 9. Extracts from the report of the House of Lords Select Committee on Medical Ethics. 10. Walton, Davies, Boyd and the legalization of euthanasia, by Luke Gormally. 11. Where there is hope, there is life : a view from the hospice, by Robert G. Twycross. 12. Letting vegetative patients die, by Bryan Jennett. 13. A case for sometimes tube-feeding patients in persistent vegetative stat, by Joseph Boyle. 14. Dilemmas at life's end : a comparative legal perspective, by Dieter Giesen. 15. Physician-assisted suicide : the last bridge to active voluntary 16. Euthanasia in the Netherlands : sliding down the slippery slope?, by John Keown. 17. Advance directives : a legal and ethical analysis, by Stuart Hornett. 18. Theological aspects of euthanasia, by Anthony Fisher.

INDEX WORDS:
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* självmord = suicide = itsemurha
* abort = abortion = abortti
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / California

 
24. Dworkin, R. G. : Euthanasia and physician-assisted suicide, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euthanasia and physician-assisted suicide / Dworkin, R. G. ; Frey, R. G. ; Bok, Sisela - (For and against), xii, 139 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1998.

ISBN 0-521-58789-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. The nature of medicine. 2. Disticntions in death. 3. The fear of a slippery slope. 4. Public policy and physician-assisted suicide. 5. Choosing death and taking life. 6. Suicide. 7. Euthanasia. 8. Physisican-assisted suicide.

INDEX WORDS:
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* självmord = suicide = itsemurha

 
25. Griffiths, John : Euthanasia and law in the Netherlands, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euthanasia and law in the Netherlands / Griffiths, John ; Bood, Alex ; Weyers, Heleen, xv, 382 p.. - Amsterdam : Amsterdam U. P., 1998.

ISBN 90-5356-275-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. - Intermezzo : the Dutch health-care system and the care of the terminally ill. 2. Legal change 1945-1997. 3. The current legal situation. 4. The terms of debate since 1982. 5. What is known about medical practice and its regulation?. 6. Euthanasia andother medical behaviour that shortens life as a problem of regulation. 7. Two reflections on the significance of the Dutch experience.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* självmord = suicide = itsemurha
* autonomi = autonomy = autonomia
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* religion = religion = uskonto

 
26. Human development report 1998, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human development report 1998 /, xii, 228 p.. - New York : UNDEP, 1998.

ISBN 0-19-512459-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fattigdom = poverty = köyhyys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* OECD = OECD = OECD
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* EU = EU = EU
* IMF = IMF = IMF
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* AIDS = AIDS = AIDS
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* fertilitet = fertility = hedelmällisyys
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* fångar = prisoners = vangit
* våldtäkt = rape = raiskaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* självmord = suicide = itsemurha
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* kvinnor = women = naiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human development report

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-512458-8

 
27. Kirilova Eriksson, Maja (ed.) : Reproductive freedom, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Reproductive freedom : in the context of international human rights and humanitarian / Kirilova Eriksson, Maja (ed.) - (International studies in human rights ; vol. 60), xiii, 573 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 2000.

ISBN 90-411-1249-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I : Gender equality under international law:. 1. The significance of the topic. 2. Non-discrimination and gender equality - some conceptual deliberations. 3. The principle of non-discrimination on the basis of sex and gender equality - a candidate for Ius Cogens status. PART II : REPRODUCTIVE FREEDOM - ITS CORE COMPONENT ELEMENTS :. 4. The current discourse. 5. Family planning in a wide perspective. 6. Legal abortion - an emerging human right in international law? PART III : GENDER-BASED VIOLENCE - A GRAVE VIOLATION OF THE NON-DISCRIMINATION PRINCIPLE AND A MAJOR OBSTACLE TO REPRODUCTIVE FREEDOM:. 7. Violence against women as an international issue. 8. The Ad Hoc tribunal for the Former Yugoslavia. PART IV: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS :. 9. Summary and concluding remarks - De lege lata and de lege ferenda. 4.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* CEDAW COMMITTEE = CEDAW COMMITTEE = CEDAW COMMITTEE
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* graviditet = pregnancy = raskaus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* AIDS = AIDS = AIDS
* barn = children = lapset
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* CSW Commission = CSW Commission (Commission on the Status of Women) = CSW Commission
* skilsmässa = divorce = avioero
* ECJ = ECJ = ECJ
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* gulfkriget = Gulf War = Persianlahden sota
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ICRC = ICRC = ICRC
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* CEDAW rapporter = CEDAW reports = CEDAW raportit
* CRC rapporter = state reports = CRC raportit
* CESCR rapporter = CESCR reports = CESCR raportit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* islam = Islam = islaminusko
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* äktenskap = marriage = avioliitto
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* NGO = NGO = NGO
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* asyl = asylum = turvapaikka
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* religion = religion = uskonto
* våldtäkt = rape = raiskaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* sexslavar = sex slaves = seksiorjat
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* specialrapportör (tortyr) = special rapporteur (torture) = erityisraportoija (kidutus)
* specialrapportör (kvinnor) = special rapporteur (women) = erityisraportoija (naiset)
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* tortyr = torture = kidutus

NOTE (GENERAL): CEDAW; CRC; ICCPR; Arab charter of human and people's rights; AMR; ADRD; Beijing declaration and platform for action; Cairo declaration on human rights in Islam; Charter of the rights and welfare of the African child; Charter on the rights of women in childbirth; CRC; ECHR; ICESCR; ECPT; Geneva conventions; Genocide convention; Hague convention; jakarta declaration for the advancement of women in Asia and the Pacific; UDHR; UN charter; Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitutions of others; Declaration of minimum humanitarian standards; Vienna convention on the law of treaties; Vienna declaration and programme of action;

 
28. Buckley, Amy M. : The primacy of democracy over natural law in Irish abortion law, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The primacy of democracy over natural law in Irish abortion law : an examination of the case / Buckley, Amy M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Duke journal of comparative & international law : symposium : public and private initiatives after TRIPS : vol. 9; no. 1., p. 275-310. - Durham, NC : Duke University School of Law, 1998 .

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självmord = suicide = itsemurha
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* katolicismen = Catholicism = katolilaisuus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* ECJ = ECJ = ECJ
* barnavård = child care = lastenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland

URL http://www.law.duke/edu/journals/djcil/

 
29. Biggs, Hazel : Euthanasia, death with dignity and the law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euthanasia, death with dignity and the law / Biggs, Hazel, xvi, 187 p.. - Oxford : Hart publ., 2001.

ISBN 1-84113-091-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. To kill or not to kill : is that the euthanasia question. 2. Euthanasia and clinically assisted death : from caring to killing? 3. Consent to treatment but not to death. 4. Autonomy, self-determination and self-destruction. 5. Living wills and the will to die. 6. Is euthanasia a dignified death? 7. Conlusions : dignified life, dignified death and dignified law.

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* barn = children = lapset
* abort = abortion = abortti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* självmord = suicide = itsemurha
* autonomi = autonomy = autonomia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* barmhärtighetsmord = mercy killing = armomurha
* WHO = WHO = WHO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Canada / United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms;

URL http://www.hart.oxi.net/bookdetails.asp?id=205&bnd=0

 
30. Hatred in the hallways, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Hatred in the hallways : violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender students in U.S: schools / - (Human Rights Watch : Americas), xvi, 203 p.. - New York : Human Rights Watch, 2001.

ISBN 1-56432-259-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självmord = suicide = itsemurha
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* studenter = students = opiskelijat
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR; ICESCR; CEDAW;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: s HRW

URL http://www.hrw.org/pubweb/pubscat/spring00pcwd-04.htm

[Följande]


24.11.1999