[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='joukkotuhoaseet' gav 142 träffar


 
1. Rontu, Helge : Aseistariisunta- ja yhteistyökongressi, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Aseistariisunta- ja yhteistyökongressi / Rontu, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 237-238. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli selvittää Suomen Demokraattisten Lakimiesten kokousta, joka pidettiin 13.-15.10.1978, jonka aiheena oli aseistariisunta ja valtioiden yhteistyö.Kongressissa käsiteltiin joukkotuhoaseiden valmistusta, levittämistä ja käytön kieltoa, SALT-sopimusta ja ETYK:n päätösasiakirjaa ja kansainvälisen oikeuden kantaa aseistariisuntaan sekä kiistojen rauhanomaista ratkaisua. The article reports on the meeting of the Finnish Democratic Lawyers, October 13-15, 1978.The topic of the meeting was Disarmament and State Co-operation. The congress discussed the production of weapons of mass destruction, their distribution, prohibition of use, the SALT agreement and the CSCE Final Act, and finally, the standpoint of international law in the solving of conflicts by peaceful means.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (MEETINGS): Suomen Demokraattinen Lakimiesten kokous Espoon Hanasaaressa (19781013), (C)

 
2. Finland och nedrustningen 1982-1987, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland och nedrustningen 1982-1987 / - (Utrikesministeriets publikationer ; 1 ), 48 pp.., 1988.

ISBN 951 47 1396 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Skriftens syfte är att beskriva det aktuella nedrustningsläget och dess centrala problem, Finlands inställning till olika nedrustningsfrågor och särskilt Finlands egen verksamhet på och inställning till de viktigaste områdena inom rustningskontroll och nedrustning.Skriften har utarbetats på utrikesministeriets politiska avdelning. The purpose of the study is to describe the present state of disarmament, the most essential problems, the Finnish approach to questions concerning disarmament and especially Finland's activities in and approach to the most important fields of arms control and disarmament.The study has been prepared at the political department of the Finnish Ministry of Foreign Affairs.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Tikhonov, A.A. : The inter-relationship between the right to life and the right to peace : nuclear weapons, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The inter-relationship between the right to life and the right to peace : nuclear weapons / Tikhonov, A.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to life in international law / Ramcharan, B. G. (ed.) - (International studies in human rights ; No. 3), p. 97-113. - Dodrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses the right to life, the right to peace and the inter-relationship between these two and nuclear weapons and other weapons of mass-destruction and the right to life

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

 
4. Kopponen, Lauri : Ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltävä sopimus., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltävä sopimus. / Kopponen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.635-647. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä tarkastellaan ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltävää sopimusta.Aluksi luodaan silmäys sen syntyhistoriaan, minkä jälkeen käsitellään yksityiskohtaisesti sopimuksen tärkeimpiä säännöksiä.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
5. Carnahan, Burrus M. : Current developments , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current developments : treaty review conference / Carnahan, Burrus M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 226-230. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* krig = war = sota
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
6. David, Eric : A propos de certaines justifications theoriques a l'emploi de l'arme nucleaire, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

A propos de certaines justifications theoriques a l'emploi de l'arme nucleaire / David, Eric

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 235-342. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions ; Hague conventions ;Geneva diplomatic conference

 
7. McBride, Sean : The legality of weapons for societal destruction, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legality of weapons for societal destruction / McBride, Sean

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 401-410. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
8. Miyazaki, Shigeki : The Martens Clause and international humanitarian law, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Martens Clause and international humanitarian law / Miyazaki, Shigeki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 433-444. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
9. Theorin, Maj-Britt : Svensk nedrustningspolitik,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svensk nedrustningspolitik / Theorin, Maj-Britt - (UD informerar ; No. 4), 29 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
10. Detter Delupis, Ingrid : The law of war, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The law of war / Detter Delupis, Ingrid - (LSE monographs in international studies), xviii, 411 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1989.

ISBN 0 521 34838 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In part 1 this book will set out the conceptual framework of the law of prohibition of force in general in international society.Rules on belligerence and humanitarian rules will be analysed in part 2 and part 3 is devoyed to the effects of war and various methods of securing or avoiding the application of the law of war

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

 
11. Herczegh, Geza : General principles of law and the international legal order., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

General principles of law and the international legal order. / Herczegh, Geza. - 129 p. - Budapest : Akademiai Kiado, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
12. Sing, Nagendra : Nuclear weapons and contemporary international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nuclear weapons and contemporary international law / Sing, Nagendra ; McWhinney, Edward. - 2nd rev. ed.. - (Developments in international law ; No. 11), 611 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3637 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Genocide convention;

 
13. Falk, Richard : Revitalizing international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Revitalizing international law / Falk, Richard - (Publications of the Center of International Studies), 19, 241 p.. - Ames : IOWA state U.P., 1989.

ISBN 0 8138 1532 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* NIEO = NIEO = UKTJ
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* finlandisering = finlandization = suomettuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Geneva conventions; Hague conventions;

 
14. Sieghart, Paul : Nuclear power and human rights, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nuclear power and human rights / Sieghart, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 18., p. 49-57. - Geneva : International Commission of Jurists, 1977.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Kuokkanen, Tuomas (ed.) : Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta = Essays in international environmental law / Kuokkanen, Tuomas (ed.) ; Parkkari, Juhani K. - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, C ; No. 24), 244 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1991. - ISSN 0357-0335

ISBN 951 95253 1 9

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
16. Gierow, Klas : Sverige och icke-spridning av kärnvapen, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sverige och icke-spridning av kärnvapen / Gierow, Klas - (UD informerar ; No. 2), 24 p.. - Stockholm : Utrikesdepartement, 1990. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* vapenexport = arms export = asevienti

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
17. En kärnvapenfri zon i Norden, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En kärnvapenfri zon i Norden / - (UD informerar ; No. 4), 35 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8000

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
18. Nedrustning: inför FN:s andra särsklida generalförsamling om nedrustning, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nedrustning: inför FN:s andra särsklida generalförsamling om nedrustning / - ( UD informerar ; No. 2), 32 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1981. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
19. Stern, Jessica : The ultimate terrorists, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The ultimate terrorists / Stern, Jessica, 214 p.. - Cambridge, MA : Harvard U. P., 1999.

ISBN 0-674-00394-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Terrorism today. 2. Définitions. 3. Trojan Horses of the Body. 4. Getting and Using thé Weapons. 5. Who Are the Terrorists?. 6. The Threat of Loose Nukes. 7. Thé State as Terrorist. 8. What is to Be Done?

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* biologiska vapen = biological weapons = biologiset aseet
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* internet = internet = internet
* kurder = Kurds = kurdit
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction (WMD) = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): ECHR; BWC USED FOR Biological weapons convention; CWC USED FOR Chemical weapons convention;

 
20. Bring, Ove : Nedrustningens folkrätt., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nedrustningens folkrätt. / Bring, Ove, 400 p.. - Stockholm : Norstedts förlag, 1987.

ISBN 911 877 232 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

NOTE (GENERAL): Vienna convention; UN charter;

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
21. Blishchenko, Igor : International humanitarian law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International humanitarian law / Blishchenko, Igor, 219 p.. - Moscow : Progress publ., 1987.

ISBN 5 01 001105 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions;Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
22. Cohen, Sheldon M. : Arms and judgment, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Arms and judgment : law, morality and the conduct of war in the twentieth century / Cohen, Sheldon M., 13, 226 p.. - Boulder : Westview Press, 1989.

ISBN 0 8133 0702 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* PLO = PLO = PLO

NOTE (GENERAL): UN charter; Hague conventions; Geneva conventions;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
23. Möttölä, Kari : Joukkotuhoaseiden leviäminen ja suurvaltojen yhteistyö, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Joukkotuhoaseiden leviäminen ja suurvaltojen yhteistyö / Möttölä, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p. 4-9. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti, 1990. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* verifikation = verification = verifikaatio

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
24. The United Nations disarmament yearbook, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations disarmament yearbook / - (United Nations publication ; No. 16), xxxi, 513 p.. - New York : United Nations, 1992.

ISBN 92 1 142187 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* FN = UN = YK
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

 
25. Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten : Handbuch / ; Federal Ministry of Defence, Germany - (ZDv ; No. 15/2), 125 p.. - Bonn : s.n., 1992.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): UN charter

 
26. IV, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

IV : arms and armaments /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Humanitarian law of armed conflict : challanges ahead : essays in honour of Frits Kalshoven / Delissen, A.J.M.; Tanja G.J. (eds.), p. 269-363. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 0 7923 1335 6

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: The articles are : . 1. Leslie C. Green : What one may do in combat - then and now. 2. Henri Meyrowitz : Les armes nucléaires et le droit de la guerre. 3. Hisakazu Fujita : The changing role of international law in the nuclear age: from freedom of the high seas to nuclear-free zones. 4. Bernhard Graefrath : Implementation measures and international law of arms control.

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verifikation = verification = verifikaatio
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; UN charter; Vienna convention on the law of treaties

 
27. Respect for human rights in armed conflicts, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Respect for human rights in armed conflicts : existing rules of international law concerning the prohibition or restriction of use of specific weapons /, 210 p.. - Geneva : United Nations, 1973.

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* vapen = weapons = aseet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Slutrapport från FN-konferenssen om vissa konventionella vapen, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Slutrapport från FN-konferenssen om vissa konventionella vapen / - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1980.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* vapen = weapons = aseet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Ad hoc utskottet om vapen, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ad hoc utskottet om vapen : annex till svenska rapporten från diplomatkonferensen om krigets lagar / - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1975.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* vapen = weapons = aseet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Rapport från andra sessionen av FN:s förberedande konferens om vissa konventionella vapen (prep conf 2), 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rapport från andra sessionen av FN:s förberedande konferens om vissa konventionella vapen (prep conf 2) / - Geneva : Utrikesdepartementet, 1979.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* vapen = weapons = aseet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

[Följande]


24.11.1999