[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('just working conditions') gav 12 träffar


 
1. Miettinen, Oiva : Journalistien toimintaedellytykset , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Journalistien toimintaedellytykset = The working conditions of journalists / Miettinen, Oiva

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.72-77. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee journalistien toimintaedellytysten laajenemista ja parantamista, lähtökohtana ETYK -Helsingin päätösasiakirjaa.Lisäksi tarkastellaan sekä itäeurooppalaisten journalistien toimintamahdollisuuksia ja -rajoituksia länsimaissa että länsimaisiin journalisteihin kohdistuvia rajoituksia ja mahdollisuuksia toimia itäeuroopan maissa.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* journalister = journalists = lehtimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
2. Gerrits, Andre : Helsinki, Madrid and the working conditions for western journalists in Eastern Europe, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsinki, Madrid and the working conditions for western journalists in Eastern Europe / Gerrits, Andre ; Prakken, Joanka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 127-161. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* journalister = journalists = lehtimiehet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

NOTE (GENERAL): ICCPR-19(2)

 
3. Kapteyn, P. J. G. : Introduction to the law of the European communities , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduction to the law of the European communities : after the coming into force of the single European act / Kapteyn, P. J. G. ; Verloren van Themaat, Pieter, xxvi, 427 p.. - Deventer : Kluwer and Taxation Publ., 1990.

ISBN 90 6544 400 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* NIEO = NIEO = UKTJ
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR;.SEA USED FOR Single European Act

 
4. Källström, Kent : Article 23, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 23 / Källström, Kent

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 357-378. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus

NOTE (GENERAL): UDHR-23

 
5. Ganji, Manouchehr : The realization of economic, social and cultural rights, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The realization of economic, social and cultural rights : problems, policies, progress / Ganji, Manouchehr, xvi, 326 p.. - New York : United Nations, 1975.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.75.XIV.2

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ILO = ILO = ILO
* WHO = WHO = WHO
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; AMR; ICESCR; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: UN library

 
6. Vargas, Ines : The world of work, the right to work and worker organizations., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The world of work, the right to work and worker organizations. / Vargas, Ines

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and development : international views / Forsythe, D.P. (ed.), p. 39-59. - New York : St.Martin's Press, 1989.

ISBN 0 312 02827 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ILO = ILO = ILO
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* förföljelse = persecution = vaino
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR-6-22; UDHR-20; ICESCR-8;

 
7. O'Higgins, Paul : The European Social Charter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European Social Charter / O'Higgins, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights for the 1990s: legal, political and ethical issues / Blackburn, R.; Taylor, J. (eds.). - p. 121-130 - London : Mansell, 1991.

ISBN 0 7201 2035 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* ILO = ILO = ILO

NOTE (GENERAL): ESC;

 
8. European social charter, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social charter : conclusions XII-1 : 1988-89 / ; Committee of Independent Experts, 355 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

ISBN 92-871-2067-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. European Social Charter, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Social Charter : third report on certain provisions of the charter which have not been accepted /, 43 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

ISBN 92-871-1744-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot

NOTE (GENERAL): ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
10. European social charter, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

European social charter : conclusions XIII-4 /, 460 p.. - Strasbourg : Council of Europe. Committee of Independent Experts, 1996.

ISBN 92-871-30091-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: General introduction General considerations on certain areas covered by the charter : social protection I. Introduction A. Importance and topicality of the chosen subject B. Distinction between social assistance and social security II. The right to social security - article 12 A. Establishing or maintaining a system of social security and maintaining a social security system at a satisfactory level at least equal to that required for ratification of ILO Convention No. 102 (Article 23 paras. 1 and 2) B. Gradually improving the social security system (Articel 12 para. 3) C. Guarantees provided to nationals of contracting parties in the social security field (Article 12 para. 4)

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnor = women = naiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* barn = children = lapset
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Austria / Belgium / Cyprus / Denmark / France / Germany / Greece / Iceland / Ireland / Italy / Malta / Netherlands / Norway / Spain / Sweden / Turkey / United Kingdom

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
11. Rubin, Neville (ed.) : Code of international labour law, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Code of international labour law : law, practice and jurisprudence. Vol I: Essentials of international labour law. Vol II: Principal standards of international labour law. / Rubin, Neville (ed.), lxxvi, 770 p., xxxviii, 2336 p.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

ISBN 0-521-84740-0, 0-521-81471-5, 0-521-8373

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Volume 1. Part I. The Nature of International Labour Law. Title 1. The instruments. Title 2. The institutions. Title 3. Process. Title 4. Supervision: procedures. Part II. The Core: Fundamental Standards of International Labour Law. Title 5. The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work and its follow-up. Title 6. Freedom of Association and Collective Bargaining. Title 7. Equality of rights and treatment. Title 8. Freedom from forced labour. Title 9: Freedom from child labour. Volume 2. Book 1: Part I. Provisions Applicable Generally. Title 1. Industrial relations and labour administration. Title 2. Employment, unemployment, training, rehabilitation and employment security. Title 3. Employment of women. Title 4. Older workers. Title 5. Migrant workers. Title 6. Indigenous and tribal populations. Title 7. Workers in non-metropolitan territories. Title 8. Social policy. Part II. Benefits. Title 9. Comprehensive standards. Title 10. Medical care and sickness benefits. Title 11. Maternity benefits. Title 12. Employment injury benefits. Title 13. Invalidity benefits. Title 14. Survivors’ benefits. Title 15. Old age benefits. Title 16. Unemployment benefits. Part 3: Conditions of Work. Title 17. Hours of work. Title 18. Night work. Title 19. Weekly rest. Title 20. Paid leave. Title 21. Wages. Title 22. Welfare and welfare facilities. Volume 2: Book 2. Part 4: Occupational Safety and Health. Title 23. General provisions. Title 24. Building industry. Title 25. Commerce and industry. Title 26. Dock work. Title 27. Mines. Title 28. Agriculture. Part 5: Labour Administration and Labour Inspection. Title 29. Labour administration and labour inspection. Part 6: Provisions on Particular Occupational Sectors. Title 30. Part-time workers. Title 31. Home workers. Title 32. Plantation workers. Title 33. Tenants and sharecroppers. Title 34. Nursing personnel. Title 35. Hotels and restaurants. Part 7: Maritime and Seafarers. Title 36. Entry and admission into employment. Title 37. Minimum standards, employment continuity and identity documents. Title 38. Training. Title 39. Certificates of competency. Title 40. General conditions of employment. Title 41. Safety, Health and welfare. Title 42. Labour inspection. Title 43. Social security. Title 44. Fishermen. Title 45. Dockers. Title 46. Inland boatmen.

INDEX WORDS:
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barnarbete = child labour = lapsityö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* sysselsättning = employment = työllisyys
* kvinnor = women = naiset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* arbete = labour = työ
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* arbetsmiljö = working environment = työympäristö
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kollektivavtal = collective bargaining = työ- ja virkaehtosopimukset

NOTE (GENERAL): ILO conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB

URL http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521847407

 
12. Jaichand, Vinodh (ed.) : 60 years of the universal declaration of human rights in Europe, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

60 years of the universal declaration of human rights in Europe / Jaichand, Vinodh (ed.) ; Markku Suksi, xvii, 471 p.. - Antwerp : Intersentia, 2009.

ISBN 978-90-5095-880-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. INTRODUCTION (Vinodh Jaichand, Markku Suksi). PART I: EUROPEAN STATES IN THE DRAFTING BODIES OF THE UDHR:. 2. BELGIUM: A REFERENCE INSTRUMENT, BUT WITHOUT BINDING FORCE (Paul Lemmens, Ludovic Hennebel, Arnaud Van Waeyenberge, Evelien Vandeven). 3. FRANCE: THE ORIGINS, WITH THE PROSPECT OF INCREASING EFFECT (Florence Benoît-Rohmer). 4. THE UNITED KINGDOM: DEVELOPING A HUMAN RIGHTS CULTURE (Rory O’Connell, Tom Obokata). PART II: EUROPEAN STATES THAT WERE MEMBERS OF THE UN BY THE TIME OF THE ADOPTION OF THE UDHR:. 5. DENMARK: A DOCUMENT OF IDEOLOGICAL IMPORTANCE (Eva Maria Lassen). 6. GREECE: MORE VERBALISM, LESS EFFECTIVENESS? (Stelios Perrakis). 7. LUXEMBOURG: CONTENT WITHOUT REFERENCE? (Jean-Paul Lehners, Fabienne Rossler). 8. THE NETHERLANDS: RELIGIOUS INSPIRATION, BUT LITTLE DOMESTIC IMPACT (Fons Coomans, Willemijn Noordhoek). 9. POLAND: FROM OBLIVION TO LEGAL USE (Roman Wieruszewski). 10. SWEDEN: UNDERESTIMATION OF RIGHTS (Jonas Grimheden). PART III: EUROPEAN STATES THAT BECAME MEMBERS OF THE UN IN THE DEAL OF 1955:. 11. AUSTRIA: KEEPING A LOW PROFILE (Wolfgang Benedek, Manfred Nowak). 12. BULGARIA: EVOLVING INTO DEMOCRACY UNDER THE UDHR TEMPLATE (Maria Mandova). 13. FINLAND: POLITICAL, NOT LEGAL (Markku Suksi). 14. HUNGARY: THE IMPACT ON THE FREEDOM OF EXPRESSION (Gábor Halmai, Eszter Polgári). 15. IRELAND: FROM DOMESTIC PRE-OCCUPATIONS TO WIDER RECEPTION (Attracta Ingram, Vinodh Jaichand). 16. ITALY: A LEGAL PUZZLE, BUT THE CIVIL SOCIETY HAS TAKEN THE BALL AND RUNS WITH IT (Paolo De Stefani). 17. PORTUGAL: HUMAN RIGHTS GUIDELINES FROM THE CONSTITUTION TO SUGAR BAGS (Tereza Pizarro Beleza, Helena Pereira de Melo). 18. ROMANIA: SIDELINED TO THE MARGINS OF LEGAL PLURALISM (Iulia Voina-Motoc). 19. SPAIN: FROM TOTALITARIANISM TO FULFILMENT (Felipe Gómez Isa, Carmen Márquez Carrasco). PART IV: EUROPEAN STATES THAT BECAME MEMBERS OF THE UN BETWEEN 1955 AND 1989:. 20. CYPRUS: FROM AN INTERESTING COLONIAL LEGACY TO POST-CONFLICT CONTEXTUALISATION (Kalliope Agapiou-Josephides). 21. GERMANY: FROM IMPOSITION TO ADHERENCE (Anja Mihr). 22. MALTA: A TENUOUS LINK IN HUMAN RIGHTS PRACTICE AND PROCEDURE (Ian Refalo). PART V: EUROPEAN STATES THAT BECAME MEMBERS OF THE UN AFTER 1989:. 23. THE CZECH REPUBLIC: FROM LIP SERVICE TO CONCRETE APPLICATION (Jan Holzer, Hubert Smekal). 24. ESTONIA: TRANSITION THROUGH HUMAN RIGHTS (Katre Luhamaa). 25. LATVIA: BINDING FORCE THROUGH COURT PRACTICE (Maris Burbergs, Arturs Kucs). 26. LITHUANIA: SUBTLE MATERIAL IMPACT (Vygante Milašiute). 27. THE SLOVAK REPUBLIC: POLITICAL SIGNIFICANCE, NOT LEGAL (Mária Patakyová, Katarína Galdunová). 28. SLOVENIA: INDIRECT BUT INCREASING IMPACT (Milan Brglez, Bojko Bucar). PART VI: THE EUROPEAN ORGANISATIONS:. 29. THE COUNCIL OF EUROPE: FIRST STEPS AND THEN SOME — COLLECTIVE ENFORCEMENT OF THE UNIVERSAL DECLARATION (Antti Korkeakivi). 30. THE EUROPEAN UNION: IN SEARCH OF LEGITIMACY (Allan Rosas). 31. THE OSCE: A COMMITMENT TO HUMAN RIGHTS (Robert-Jan Uhl, Bernhard Knoll). PART VII: FINAL COMMENTS:. 32. A VIEW FROM THE OUTSIDE (Hurst Hannum). 33. CONCLUDING REMARKS ON EUROPE: DIVERSITY WITHIN THE UNITY (Vinodh Jaichand, Markku Suksi).

INDEX WORDS:
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* asyl = asylum = turvapaikka
* barn = children = lapset
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* Europeiska kommittén för sociala rättigheter = European Committee of Social Rights (ECSR) = (Euroopan) sosiaalisten oikeuksien komitea
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* slaveri = slavery = orjuus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* lämplig bostad = adequate housing = sopiva asunto
* ICJ = ICJ = ICJ
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* antisemitism = anti-Semitism = antisemitismi
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ICCPR; ICESCR; ECHR; ESC; Vienna declaration and programme of action; ACHPR;


24.11.1999