[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='juveniles' gav 136 träffar


 
1. Marin, Marjatta : Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja sen vaikutus lasten ja nuorten aseman muotoutumiseen nyky-yhteiskunnassa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja sen vaikutus lasten ja nuorten aseman muotoutumiseen nyky-yhteiskunnassa / Marin, Marjatta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 9-19. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Uusitalo, Ritva : Onko nuorten kulttuuri yhtenäiskulttuuria vai alakulttuureita, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Onko nuorten kulttuuri yhtenäiskulttuuria vai alakulttuureita / Uusitalo, Ritva

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 31-33. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Nieminen, Seija : Lasten ja nuorten minäkäsityksestä, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten ja nuorten minäkäsityksestä / Nieminen, Seija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 35-44. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Uusitalo, Ritva : Jenginuorten kultuuri, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Jenginuorten kultuuri / Uusitalo, Ritva

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 81-85. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Mahkonen, Sami : Lasten ja nuorten työntekijöiden suojelusäädännön kehityksestä 1800-luvulla, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lasten ja nuorten työntekijöiden suojelusäädännön kehityksestä 1800-luvulla / Mahkonen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 71., p. 791-808. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1973.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Rights and responsibilities of youth, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and responsibilities of youth / ; Unesco - (Educational studies and documents ; No. 6), 72 p.. - Paris : UNESCO, 1972.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is addressed to all who are able in various ways to influence the accession of young people to responsibilities in various fields.The following aspects which affects the life of young people are examined : the family : the protection of the young : javeline delinguency : education : work : public and political life.

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

 
7. Aula, Maria-Kaisa : Pohjoismaiden ja SADOC-maiden nuorisoyhteistyö, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pohjoismaiden ja SADOC-maiden nuorisoyhteistyö / Aula, Maria-Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 70-73. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries

 
8. Kauppinen-Toropainen : Ungdomen, attityder till arbetet samt självkänsla, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ungdomen, attityder till arbetet samt självkänsla / Kauppinen-Toropainen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 64-75. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Kuusi, Heli : Yrkesutbildningens inverkan på rollfördelningen, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yrkesutbildningens inverkan på rollfördelningen / Kuusi, Heli

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 37. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Mäkinen, Anneli : Förnyande av yrkesutbildning på mellanstadiet samt jämställdhet mellan könen, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Förnyande av yrkesutbildning på mellanstadiet samt jämställdhet mellan könen / Mäkinen, Anneli

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 31-36. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Siren, Hannu : Flickornas och pojkarnas val av levnadsbana, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Flickornas och pojkarnas val av levnadsbana / Siren, Hannu

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 8-36. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Anttalainen, Marja-Liisa (ed.) : Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbetsliv , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbetsliv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, Marja-Liisa (ed.), 165 p.. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Buquicchio-de Boer, Maud : Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights / Buquicchio-de Boer, Maud

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 73-89. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äktenskap = marriage = avioliitto
* religion = religion = uskonto
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-1;-5;-9;-10;-14; ECHR-1-2

 
14. Human rights in urban areas , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in urban areas /, 169 p.. - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923101983X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* migration = migration = siirtolaisuus
* fattigdom = poverty = köyhyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
15. Morgan, J. Brian : New approaches to handling of juvenile delinguency in urban areas., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

New approaches to handling of juvenile delinguency in urban areas. / Morgan, J. Brian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in urban areas. - p. 133-145 - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923 101 983 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Federal Republic of Germany / USA / United Kingdom : 6357 / 8225

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
16. Boulding, Elise : Children's rights., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children's rights. / Boulding, Elise

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 31-39. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* föräldrar = parents = vanhemmat
* militär = military = sotaväki
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR;Declaration of the rights of the children

 
17. Tyrer case : judgment of 25th April 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tyrer case : judgment of 25th April 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 26), 32 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18497 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-3-14-50-53

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. From below , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From below : independent peace and environmental movements in Eastern Europe and the USSR : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 263 p.. - New York, 1987.

ISBN 0 938 579 67 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Hungary / Poland / USSR / Yugoslavia / Estonia / Latvia / Lithuania / Baltic Republics / East Germany

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Prison conditions in Czechoslovakia , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Czechoslovakia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 38 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 003 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelser = prisons = vankilat
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Ehnmark, Ernst : EG:s utbildnings- och ungdomsutbytesprogram, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG:s utbildnings- och ungdomsutbytesprogram / Ehnmark, Ernst - (Fakta Europa ; No.2), 37 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1990. - ISSN 1100-049X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
21. United States of America, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United States of America : the death penalty and juvenile offenders /, 82 p.. - London : Amnesty International, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* avrättningar = executions = teloitukset
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP; AMR; CRC;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
22. United States of America, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United States of America : death penalty developments in 1991 /, var. pag.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* avrättningar = executions = teloitukset
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UDHR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
23. Gillette, Arthur : Youth and literacy, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Youth and literacy : you've got a ticket to ride / Gillette, Arthur, 82 p.. - Paris : UNESCO, 1972.

ISBN 92 3 101015 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* läs- och skrivkunnighet = literacy = luku- ja kirjoitustaito

LIBRARY LOCATION: UN library

 
24. Singer, Hans : Children in the strategy of development., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children in the strategy of development. / Singer, Hans, 64 p.. - New York : United Nations, 1972.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* barn = children = lapset

LIBRARY LOCATION: UN library

 
25. Children and youth in national planning and development in Asia., 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children and youth in national planning and development in Asia. /, 87 p.. - New York : UNICEF, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet

NOTE (MEETINGS): Report of conference, Bangkok, (19660308), (c).

LIBRARY LOCATION: UN library

 
26. Youth in the second development decade., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Youth in the second development decade. / ; United Nations Centre for Economic and Social Information, 42 p.. - New York : United Nations, 1972.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen

NOTE (MEETINGS): Report of the Symposium on the participation of Youth in the Second United Nations Development Decade, Palais des Nations, Geneva, (19710927), (c).

LIBRARY LOCATION: UN library

 
27. Några barn - och ungdomsfrågor 1982-1985 , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Några barn - och ungdomsfrågor 1982-1985 : en rapport från regeringens barn- och ungdomsdelegation / ; Statsrådsberedningen - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 33), 79 p.. - Stockholm : LIBER, 1985. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08928 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
28. Dutu, Mircea : Considerations on a possible charter of the rights and duties of the younger generation, 1985
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Considerations on a possible charter of the rights and duties of the younger generation / Dutu, Mircea

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Revue Roumaine d'etudes internationales : No. 19(2)., p.119-125. - Bucharest : s.n., 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

 
29. Dolle, Sally : Liberty and security of person: Article 5 of the European convention, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Liberty and security of person: Article 5 of the European convention / Dolle, Sally

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights law in the Commonwelth Caribbean / Byre, A.D.; Byfield, B. (eds.). - p. 33-54 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Caribbean Countries / Latin America : 6100

NOTE (GENERAL): ECHR-5;

 
30. Robilliard, John A. : Police powers and the individual, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Police powers and the individual / Robilliard, John A. ; McEvan, Jenny, 24, 271 p.. - Oxford : Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 13996 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* barn = children = lapset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* terrorister = terrorists = terroristit
* polis = police = poliisi

[Följande]


24.11.1999