[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('kaksinkertaista rankaisemista koskeva kielto') gav 2 träffar


 
1. Skoghoy, Jens Edvin A. : Forbudet mot gjentat straffeforfolgning i den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 (ne bis in diem", 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Forbudet mot gjentat straffeforfolgning i den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 (ne bis in diem" / Skoghoy, Jens Edvin A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Tidsskrift for rettsvitenskap : no. 1., p. 1-39. - Oslo : Scandinavian U. P., 2003. - ISSN 0040-7143

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att inte bli straffad två gånger = right not to be punished twice = kaksinkertaista rankaisemista koskeva kielto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): ECHRP-7-4;

LIBRARY LOCATION: Privaträtt II vån.

 
2. Klingenberg, Olav E. : Plenumsdommene i Hoysterett - hvilke konsekvenser kan de få?, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Plenumsdommene i Hoysterett - hvilke konsekvenser kan de få? / Klingenberg, Olav E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lov og ret : 41. årg. ; no. 6., p. 323-336. - Oslo : Scandinavian U. P., 2002. - ISSN 0024-6980

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* rätt att inte bli straffad två gånger = right not to be punished twice = kaksinkertaista rankaisemista koskeva kielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): ECHRp-7(4);

LIBRARY LOCATION: Privatätt II vån.


24.11.1999