[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('kansainvälinen rikosoikeudellinen vastuu') gav 3 träffar


 
1. Tahvanainen, Annika : Statsansvar för allvarliga förbrytelser mot förpliktelser gentemot det internationella samfundet i sin helhet, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Statsansvar för allvarliga förbrytelser mot förpliktelser gentemot det internationella samfundet i sin helhet / Tahvanainen, Annika, xxxviii, 110 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2001.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* internationellt straffansvar = international criminal responsibility = kansainvälinen rikosoikeudellinen vastuu
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* massaker = massacre = verilöyly
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* ICJ = ICJ = ICJ
* reservationer = reservations = varaumat
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* folkmord = genocide = kansanmurha
* actio popularis = actio popularis = actio popularis
* generalförsamlingen = General Assembly = Yleiskokous
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* statsbrott = crimes of state = valtiorikos

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Libya / Former Yugoslavia

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, Åbo Akademi, Department of Law, 2001

NOTE (GENERAL): The ICTY statute; The ICTR statute; Genocide convention; Stockholm declaration; Rio declaration; UN charter; The statute of the ICJ; ECHR; Geneva conventions; CERD; ICCPR; ICCPR-OP; Vienna convention on the law of treaties; AMR; Apartheid convention; Additional protocols to the Geneva conventions; ACHPR; Un convention on the law of the sea; CAT; Montreal protocol; Biodiversity convention; ESC; The statute of the ICC; ECHRP-11; Vienna convention on the law of treaties between states and international organizations or between international organizations;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
2. Zimmermann, Andreas : Prosecuting the crime of genocide, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Prosecuting the crime of genocide : the role of national courts, international criminal tribunals and the International Court of Justice / Zimmermann, Andreas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : vol. 21; no. 2., p. 179-194. - Oslo : Universitetsforlaget, 2003. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationellt straffansvar = international criminal responsibility = kansainvälinen rikosoikeudellinen vastuu
* reservationer = reservations = varaumat

NOTE (GENERAL): Genocide convention;

URL http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr/2003/2/sammendrag_02_03.html

 
3. Knoops, Geert-Jan Alexander : The prosecution and defense of peacekeepers under international criminal law, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The prosecution and defense of peacekeepers under international criminal law / Knoops, Geert-Jan Alexander - (International and comparative criminal law series), xlviii, 368 p.. - Ardsley : Transnational publ., 2004.

ISBN 1-57105-154-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* EU = EU = EU
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* NATO = NATO = NATO
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* terrorism = terrorism = terrorismi
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* internationellt straffansvar = international criminal responsibility = kansainvälinen rikosoikeudellinen vastuu

NOTE (GENERAL): Convention on the protection of cultural property; Conventon on the safety of United Nations and Associated Personnel; UN charter-chapter VII;

URL http://www.transnationalpubs.com/showbook.cfm?bookid=10262&userid=29337517


24.11.1999