[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('kielen ja kulttuurin suojelu') gav 49 träffar


 
1. Modeen, Tore : Om Ålandsöarnas nationalitetsskydd , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om Ålandsöarnas nationalitetsskydd = On the protection of nationality with respect to the Aaland Islands / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 112., p. 343-345. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1976. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln är ett bemötande mot Saraviitas artikel (JFT 1976:112) om skyddet för Ålands språk- och kulturförhållanden. The article is a reply to Saraviita's article (JFT:112) on the protection of language and culture on the Aaland isles.

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: Också ÅAB Alandica-samlilngen

 
2. Saraviita, Ilkka : Synpunkter på skyddet för Ålands språk-och kulturförhållanden , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Synpunkter på skyddet för Ålands språk-och kulturförhållanden = Views on the protection of the language and culture specific to the Aaland Isles / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 112., p.327-342. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland; Juridiska Föreningen i Finland (D), 1976. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Enligt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som trädde i kraft i Finland 1976, gäller att "i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall de som tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha, sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin religion eller att använda sitt eget språk.Artikeln upptar en folkrättslig bedömning av Ålands språk- och kulturförhållanden. According to the Convention on Civil and Political Rights which came into force in Finland in 1976, the states that have ethnic, religious or linguistic minorities should not refuse members of a minority group to have a cultural life of their own, nor refuse them to profess and practice their religion or to use their own language.The author looks at language and culture on the Aaland isles from the viewpoint of international law.

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
3. Modeen, Tore : De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas karaktär, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas karaktär = La protection du caractere national de iles d'Aland en droit international / Modeen, Tore - (Meddelanden från Institutet för samhällsforskning.Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.Serie A.Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse. ; No. 76), 235 p.. - ÅBO : Åbo Akademi / Ålands kulturstiftelse (D), 1973.

LANGUAGE: SWE, FRE

ABSTRACT: Boken utreder frågan om den fortsatta giltigheten av Finlands utfästelser att garantera bibehållandet av svenskt språk, svensk kultur och svenska sedvänjor på Ålandsöarna som konkretiserades i.o.m folkförbundets protokoll av den 27 juni 1921.Författaren har även refererat behandlingen av Ålandsfrågan i Nationernas Förbund, beredningen av 1922 års garantilag och 1951 års självstyrelselag samt FN-utredningen 1950. The book discusses the validity of Finland's commitment to guarantee the preservation of the Swedish language, the Swedish culture and customs on the Åland Islands, as was stated in the protocol of the League of Nations, June 27, 1921.The author also gives an account of the preparation of the question of the Åland Islands in the League of Nations, the preparation of the 1922 Guarantee Law (garantilag), the Law of Self-government, and the UN investigation of 1950.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Resume en francais.Översatt till finska "Ahvenanmaan kansallisuussuojan kansainväliset takeet", publ. av Ålands landskapsstyrelse.

LIBRARY LOCATION: Också på ÅAB - Alandica

 
4. Maailman kulttuurivuosikymmen 1988-1997 Suomessa , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Maailman kulttuurivuosikymmen 1988-1997 Suomessa : kansallinen toimintaohjelma / - (Suomen UNESCO-toimikunnan julkaisuja ; No. 50), var.pag.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3347 9

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Sainio, Toivo : (Bookrewiew): De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarmas nationella karaktär,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

(Bookrewiew): De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarmas nationella karaktär / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, p. 736-737. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys (D)

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tore Modeenin kirja De folkrättsliga garanterna för bevarandet av Ålandsöarnas nationella karaktär käsittää seitsemän eri aihetta : Ahvenanmaan kysymyksen historiallis-poliittinen tausta ; kansainliiton neuvosto ja Ahvenanmaan kysymys ; vuoden 1951 itsehallinnon antaminen ; yhdistyneiden kansakuntien v. 1950 vähemmistökysymysselvitys ja Ahvenanmaan kysymys ; Lounais-Afrikan hidas käsittely kansainvälisessä tuomioistuimessa ja Ahvenanmaan sopimus ; Ahvenanmaan sopimuksen osapuolet sekä yhteenveto tekijän käsityksistä.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Camartin, Iso : Sprachliche Minderheiten , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sprachliche Minderheiten : Strategien zu Erhaltung / Camartin, Iso

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minderheitenschutz in Europa / Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission - (Rectstaat in der Bewährung ; No. 17 ), p. 101-116. - Heidelberg : Müller Juristischer Verlag, 1985.

ISBN 3 8114 4185 X

LANGUAGE: Ger

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Diskussionsbeiträge auf der Arbeitstagung, Würtzberg, (19841012) (C).

 
7. Modeen, Tore : Den kommunala garantien för medborgarnas språkskydd., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Den kommunala garantien för medborgarnas språkskydd. / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Skrifter tillägnade Gustaf Petren / utg. av Stiftelsen Rättsfonden och Institutet för mänskliga rättigheter utg. av Stiftelsen Rättsfonden och Institutet för offentlig och internationell rätt - (Institutet för offentlig och internationell rätt. ; No. 57), p. 81-96. - Stckholm : Allmänna forlaget (D), 1984.

ISBN 91 0348 780 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Saraviita, Ilkka : Onko Ruotsi Ahvenanmaan kieli- ja kulttuuriolojen säilymisen takaajavaltio , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Onko Ruotsi Ahvenanmaan kieli- ja kulttuuriolojen säilymisen takaajavaltio = Is Sweden the guarantor for the preservation of the language and the cultural circumstances on the Aaland Islands / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 136-139. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

 
9. Fagerlund, Niklas : Ålands rättsliga status och EG, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands rättsliga status och EG / Fagerlund, Niklas - (Meddelanden från Ålands Högskola ; No. 3), 179 p.. - Mariehamn : Ålands Högskola, 1993. - ISSN 0789-9629

ISBN 952-9735-02-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
10. Ehdotus uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ehdotus uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi : Ahvenanmaan työryhmän mietintö / ; Oikeusministeriö ; Ahvenanmaan työryhmä - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu. ; No. 6), 183 p.. - Helsinki : Valtion Painatuskeskus, 1989. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 3142 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
11. Hannikainen, Lauri : Ahvenanmaan itsehallinto ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ahvenanmaan itsehallinto ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet / Hannikainen, Lauri, 182 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti, 1993.

ISBN 951 650 151 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Swedish summary

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Unesco declaration against discrimination in education; ECHR

 
12. Lasko, Lars-Nila : The Sami people and the Northern Sea Route, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Sami people and the Northern Sea Route : juridical, social and cultural concerns / Lasko, Lars-Nila ; with Gail Osherenko - (INSROP working paper ; no. 154), 83 p.. - Lysaker : The International Northern Sea Route Programme, 1999. - ISSN 0805-2522

ISBN 82-7613-340-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Sweden / Finland / Russian Federation

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

 
13. Minorities, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minorities : a report on the CSCE human seminar on case studies on national minority issues : positive results (Warsaw, 24-28 May 1993) / - (Papers in the theory and practice of human rights ; no. 6), 24 p.. - Colchester : Univ. of Essex. Human Rights Centre, 1993.

ISBN 1-874635-05-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* migration = migration = siirtolaisuus
* NGO = NGO = NGO
* HCNM = HCNM = HCNM
* samer = Sami = saamelaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* romer = Roma = romanit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Germany / Hungary / USA / Slovak Republic / Romania / Lithuania / United Kingdom / Canada / Ukraine / Finland / Sweden / Canada

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aland Islands Wales

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities; European charter for regional or minority languages; Convention concerning indigenous and tribal peoples (ILO convention no. 169)

 
14. Lucas, Michael R. (ed.) : The CSCE in the 1990s, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The CSCE in the 1990s : constructing European Security and Cooperation / Lucas, Michael R. (ed.) - (Democracy, security, peace ; vol. 83), xxvii, 396 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1993.

ISBN 3-7890-3213-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* EG = EC = EY
* NGO = NGO = NGO
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* HCNM = HCNM = HCNM
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* PLO = PLO = PLO
* OAU = OAU = OAU
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
15. Part V : the cultural dimension, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part V : the cultural dimension /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The CSCE in the 1990s: constructing European security and cooperation / Lucas, M.-R. (ed.) - (Democracy, security, peace ; vol. 83), p. 293-318. - Baden-Baden : Nomos, 1993.

ISBN 3-7890-3213-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The Cracow Symposium on the Cultural Heritage, by Fischer, Per. 2. Europe - A Cultural Identity, by Witte, Barthold C.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* perestrojka = perestroika = perestroika
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland

 
16. Ignats, Ulo : Esterna och Estlands minoriteter, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Esterna och Estlands minoriteter / Ignats, Ulo, 85 p.. - Stockholm : Estniska Nationalfonden, 1995.

ISBN 91-630-3312-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ryssar = Russians = venäläiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* förryskning = russification = venäläistäminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* HCNM = HCNM = HCNM
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia

 
17. Dufholm, Kristina : Finlands tvåspråkighet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlands tvåspråkighet : lag och övervakning / Dufholm, Kristina - ( Finlandssvensk rapport ; no. 38), 32 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands Folkting, 1998. - ISSN 0359-4542

ISBN 952-9700-38-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* EU = EU = EU
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlandssvensk rapport

 
18. Beijar, Kristina ... [et al.] : Ett land två språk - den finländska modellen, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett land två språk - den finländska modellen / Beijar, Kristina ... [et al.], 103 p.. - Esbo : Schildts förlag, 1998.

ISBN 951-50-0892-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
19. Scotland , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Scotland : a linguistic double helix / - (European languages ; 2), 44 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1995.

ISBN 90-74851-18-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

LIBRARY LOCATION: s European languages

 
20. Seurujärvi-Kari, Irja : The Sámi, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The Sámi : the indigenous people of Northernmost Europe / Seurujärvi-Kari, Irja ; Pedersen, Steinar ; Hirvonen, Vuokko - (European languages ; 5), 45 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1997.

ISBN 90-74851-39-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* religion = religion = uskonto
* NGO = NGO = NGO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries;

LIBRARY LOCATION: s European languages

 
21. Witls, Ommo : North Frisia and Saterland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

North Frisia and Saterland : Frisian between marsh and moor / Witls, Ommo ; Fort, Marron C. - (European languages ; 3), 48 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1996.

ISBN 90-74851-27-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* frisier = Frisians = friisit
* religion = religion = uskonto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Frisia

LIBRARY LOCATION: S European languages

 
22. Breziger, Bojan : Between Alps and Adriatic , 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Between Alps and Adriatic : the Slovenes in the European Union / Breziger, Bojan - (European languages ; 4), 44 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1996.

ISBN 90-74851-32-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* slovener = Slovenes = sloveenit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy / Croatia / Austria / Hungary

LIBRARY LOCATION: s European languages

 
23. Weistock, Nathan : Yiddish and Judeo-Spanish, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yiddish and Judeo-Spanish : a European heritage / Weistock, Nathan ; Sephiha, Haim-Vidal ; Barrera-Schoonheere, Anita - (European languages ; 6), 41 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1997.

ISBN 90-74851-46-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* migration = migration = maastamuutto
* judar = Jews = juutalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain

LIBRARY LOCATION: s European languages

 
24. Denez, Per : Brittany, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Brittany : a language in search of a future / Denez, Per - (European languages ; 7), 37 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1998.

ISBN 90-74851-58-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* autonomi = autonomy = autonomia
* självständighet = independence = itsenäisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: France

LIBRARY LOCATION: s European languages

 
25. Wynne, Carys : Compendium of projects promoting autochtonous minority languages in the European Union financed by the European Commission in 1995, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Compendium of projects promoting autochtonous minority languages in the European Union financed by the European Commission in 1995 / Wynne, Carys, 120 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1998.

ISBN 90-74851-53-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

 
26. Carrel, Silvia : Language rights, individual and collective, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Language rights, individual and collective : the use of lesser used languages in public administration / Carrel, Silvia - (Living languages ; 2), 43 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1992.

ISBN 90-74851-06-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Extracts from Arfé resolution; Kuijpers resolution; European charter for regional or minority languages; Killela resolution;

 
27. Oudin, Anne-Sophie : Immersion and multilingual education in the European Union, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Immersion and multilingual education in the European Union : inventory of educational systems in which teaching is provided partly or entirely through the medium of a regional or minority language / Oudin, Anne-Sophie, 144 p.. - Brussels : European Bureau for Lesser Used Languages, 1996.

ISBN 1-87067507X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
28. Breathnach, Diarmaid : Mini guide to lesser used languages of the European Union, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mini guide to lesser used languages of the European Union / Breathnach, Diarmaid, 113 p.. - Dublin : European Bureau for Lesser Used Languages, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
29. Matveeva, Anna : Policy responses to an ethnic community division, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Policy responses to an ethnic community division : lezgins in Azerbaijan / Matveeva, Anna ; McCartney, Clem

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal on minority and group rights : vol. 5; no. 3., p. 213-252. - Hague : Kluwer, 1998. - ISSN 1385-4879

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* perestrojka = perestroika = perestroika
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Azerbaijan / Russian Federation / Caucasus / Albania / Armenia / Nagorno Karabakh

URL http://www.wkap.nl/oasis.htm/231844

 
30. Scheinin, Martin : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (PL 17§), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (PL 17§) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 533-560. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* samer = Sami = saamelaiset
* romer = Roma = romanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR-26-27; ECHR-6(3); ICESCR-2; ECHR-14; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority lan guages; Copenhagen document; CDE;

[Följande]


24.11.1999