[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='krigsförbrytelser' gav 1153 träffar


 
1. IADL:n XII kongressi, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

IADL:n XII kongressi /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 78-80. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus ja yhteiskuntatiteellinen yhd.(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan IADL:n XII kongressi Ateenassa 15-19.10.1984: yli 600 osanottajaa 88 maasta, samoin kuin lukuisista kansainvälisistä, lakimies- ja ihmisoikusjärjestöistä sekä vapautusliikkeistä.IADL on viime vuosina painottanut erityisesti aseidenriisuntaa ja ydinaseettomia vyöhykkeitä.IADL toteaa, että ydinaseitten käyttö merkitsee YK:n peruskirjan loukkaamista ja on samalla Nurnbergin sotarikostuomioistuimen perussäännössä määritelty rikos ihmisyyttä vastaan. The article reports on the XII IADL congress in Athens (October 15-19, 1984): more than 600 participants from 88 countries, and numerous international lawyer and human rights organizations and liberation organizations.During the past few years IADL has especially stressed disarmament and nuclear free zones.IADL states that the use of nuclear weapons is a violation of the UN Charter, and according the Charter of the International Military Tribunal at Nuremberg a crime against humanity.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

NOTE (MEETINGS): Conference of IADL - Athenes, 19841019 (C)

NOTE (GENERAL): International Military Tribunal charter (IMT charter);

 
2. Jyränki, Antero : Enemmän kuin oikeusprosessi, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Enemmän kuin oikeusprosessi / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p.177-180. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa arvostellaan VTL Jukka Tarkan (HY) väitöskirjaa "13. artikla.Suomen sotasyyllisyyskysymys ja liittoutuneiden sotarikospolitiikka vuosina 1944-1946".Suomessa eräillä tahoilla on tulkittu, että kysymys oli Haagin v. 1907 yleissopimuksissa sovittujen sodankäynnin tapojen rikkomisesta. J.T. on väitöskirjassaan ottanut tehtäväkseen selvittää, miten Suomen sotasyyllisyyskysymys liittyi laajempiin yhteyksiin. The article deals with Jukka Tarkka's (Licentiate in Political Science, Helsingin Yliopisto) doctoral thesis "The 13th Article.Finnish War Crimes and the War Crime Policy of the Allied in 1934-1946.Some quarters in Finland have concluded that the 1907 Hague Conventions on warfare were violated.Jukka Tarkka has tried to explain in what way the question of Finnish war crimes is connected to broader contexts.

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): The Hague conventions

 
3. Natsirikosten vanhentuminen..., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Natsirikosten vanhentuminen... / : No. 8., p. 176. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D) , 1979.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa selostetaan natsirikosten vanhentumisen oikeudellispoliittinen kiistakysymys Saksassa ja ehdotus v. 1972 Suomen eduskunnalle annetussa RL 8 luvun uudistusesityksessä niiden rikosten vanhentumisajaksi, joista on säädetty elinkautisrangaistus, 25 vuotta.Eduskuntakäsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota YK:ssa syntyneeseen yleissopimukseen sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten vanhentumattomuudesta. Statute-barred war crimes have been a controversial issue for legal politics in Germany.The article deals with the criminal code reform proposal submitted to the Parliament (Eduskunta) in 1972.The proposal suggests that crimes leading to life sentence be statute-barred after 25 years.

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

NOTE (GENERAL): UDHR

 
4. Tenhunen, Matti : Tuomiovallasta sotilasrikosasioissa, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomiovallasta sotilasrikosasioissa / Tenhunen, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.551-565. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä tarkastellaan sotatuomioistuinlain muutospyrkimyksiä, eri suhtautumistapoja sotaoikeuksien lakkauttamisen puolesta sekä sotaoikeuksien säilyttämiseen vaikuttavia seikkoja.

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Agi, Marc : De l'idee d'universalite comme fondatrice du concept des Droits de l'Homme d'apres la vie et l'oeuvre de Rene Cassin., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De l'idee d'universalite comme fondatrice du concept des Droits de l'Homme d'apres la vie et l'oeuvre de Rene Cassin. / Agi, Marc, 403 p.. - Antibes : Editions Alpéazur (D), 1980.

ISBN 2 902700 04 0

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce livre est une etude chronologique qui séappuie sur le depouillement déenviron deux mille cinq cents textes de Rene Cassin et qui montre la lutte permanante de M.Cassin pour les droits de léhomme et les libertes fondamentales.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rasism = racism = rasismi
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tortyr = torture = kidutus
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Nizza, (19791219) (T)

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR;

 
6. Pollock (ed.) : The international legal process (chapt. 1-4), 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international legal process (chapt. 1-4) / Pollock (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law and world order : a problem-oriented coursebook / Weston, B.; Falk, R. A.; Déaurato, A. A., p. 1-256. - St. Paul, Minnesota : West Publishing co., 1980.

ISBN 08299 20978

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The Nuremberg trials provide a context for part I of this book.Broad philosophical questions of international law are examined : the concept of international law, its sources, and its force and effect.The history and scope of international law and lawyering as evolved to the present day are considered.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
7. Greig (ed.) : Problems in international law and world order (chapt. 5-8), 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Problems in international law and world order (chapt. 5-8) / Greig (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law and world order : a problem-oriented coursebook / Weston, B.; Falk, R. A.; Déaurato, A.A., p.257-1025. - St. Paul, Minnesota : West Publishing co., 1980.

ISBN 08299 20978

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The key questions in part II are following limitation of violence and preventing of war and other types of hostilities; expansion of sociopolitical justice so that discrimination and oppression will be reduced; how to raise levels of socioeconomic well-being so that degrading poverty will no longer be the fate of billions and ways of restoring the environment.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
8. Boyle Francis : International law and organizations as an approach to conflict resolution in the Middle East, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International law and organizations as an approach to conflict resolution in the Middle East / Boyle Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 515-540. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is written from an American point of view.The legal arguments of the conflict according to international law and organizations are examined.Some of the legal aspects examined are : The Haig's "strategic consensus", the illegality of Israel's invasion of Lebanon.The Geneva conventions, the Nuremberg principles, UN, UNIFIL, UN Security Council, Resolution 242 (1967), the right of the Palestinian people to selfdetermination.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East : 7300

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
9. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
10. McCaffrey, Stephen : The thirty-ninth session of the international law commission, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The thirty-ninth session of the international law commission / McCaffrey, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 144-151. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* stater = states = valtiot
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
11. Blishchenko, Igor P. : Humanitarian norms and human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Humanitarian norms and human rights / Blishchenko, Igor P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Modern wars ; the humanitarian challence ; a report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues / Bedjaoui, M. (ed.). - p. 142-157 - London : Zed Books Ltd., 1986.

ISBN 0 86232 694 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* fred = peace = rauha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; UDHR;

 
12. Wei, Su : The application of rules protecting combatants and civilians against the effects of the employment of certain means and methods of warfare., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The application of rules protecting combatants and civilians against the effects of the employment of certain means and methods of warfare. / Wei, Su

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementation of international humanitarian law = Mise en oeuvre du droit international humanitaire / Kalshoven, F.; Sandoz, Y. (eds.), p. 375-393. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3784 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* vapenbegränsning = arms limitation = aseiden rajoittaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

 
13. Mallea, Eduardo : L'excuse des ordres superiurs et le droit international humanitaire, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'excuse des ordres superiurs et le droit international humanitaire / Mallea, Eduardo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementation of international humanitarian law = Mise en oeuvre du droit international humanitaire / Kalshoven, F.; Sandoz, Y. (eds.), p. 297-331. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3784 2

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Geneva Conventions ; Additional protocols to the Geneva Conventions

 
14. Doucet, Ghislaire : La qualification des infractions graves au droit international humanitaire, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La qualification des infractions graves au droit international humanitaire / Doucet, Ghislaire

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementation of international humanitarian law = Mise en oeuvre du droit international humanitaire / Kalshoven, F.; Sandoz, Y. (eds.), p. 79-107. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3784 2

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* kränkningar = violations = loukkaukset
* politiska brott = political crimes = poliittiset rikokset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): Additional protocols to the Geneva Conventions; Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity

 
15. Khushalani, Yougindra : Dignity and honour of women as basic and fundamental human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Dignity and honour of women as basic and fundamental human rights. / Khushalani, Yougindra, 153 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2585 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* våldtäkt = rape = raiskaus
* kvinnor = women = naiset
* FN = UN = YK
* krig = war = sota
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminalsof the European axis powers and charterof the international military tribunal ; Geneva conventions ; UN Charter; UDHR; ICCPR; Tokyo charter of the international military tribunal for the far-east of 1946. IMT-charter;

 
16. Mulinen, Frederic de : Handbook on the law of war for armed forces., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbook on the law of war for armed forces. / Mulinen, Frederic de, 232 p.. - Geneva : ICRC, 1987.

ISBN 2 88145 009 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krig = war = sota
* krigföring = warfare = sodankäynti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* vapen = weapons = aseet
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

 
17. Schindler, Dietrich (ed.) : The laws of armed conflicts , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The laws of armed conflicts : a collection of conventions and other documents / Schindler, Dietrich (ed.) ; Toman, Jiri, xxxix, 1033 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3306 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions

 
18. Cassese, Antonio (ed.) : The new humanitarian law of armed conflict , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, Antonio (ed.), 291 p.. - Napoli : Ediotoriale Scientifica, 1980.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Geneva conventionsHague conventionsICPR

 
19. Goodwin-Gill, Guy : The refugee in international law., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The refugee in international law. / Goodwin-Gill, Guy, xxvi, 318 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1983.

ISBN 0 19 825372 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* asyl = asylum = turvapaikka
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

 
20. Röling, BertV.A. : Aspects of the criminal responsibility for violations of the laws of war, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Aspects of the criminal responsibility for violations of the laws of war / Röling, BertV.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.). - p. 199-231 - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Diplomatic Conference; Geneva conventions

 
21. Ermacora, Felix : Menschenrechte in der sich Wandelnden Welt : 1. Band: Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte in der sich Wandelnden Welt : 1. Band: Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten / Ermacora, Felix - (Veröffentlichen der Kommission fur das Studium der Menschenrechte ; No.1), 629 p.. - Wien : Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 1974.

ISBN 3 7001 0093 0

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* asyl = asylum = turvapaikka
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* stat och kyrka = state and church = valtio ja kirkko
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter;Magna Carta; Genocide convention; ICCPR; ICESCR;

 
22. Levie, Howard S. : The code of international armed conflict ; vol 2, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The code of international armed conflict ; vol 2 / Levie, Howard S., 1099. - London : Oceana Publications, 1986.

ISBN 0 379 20815 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ockupation = occupation = miehitys
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ICRC = ICRC = ICRC
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
23. Levie, Howard S. : The code of international armed conflict ; vol. 1, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The code of international armed conflict ; vol. 1 / Levie, Howard S., xxviii, 507 p.. - London : Oceana Publications, 1986.

ISBN 0 379 20803 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krig = war = sota
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* vapen = weapons = aseet
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* asyl = asylum = turvapaikka
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
24. Falk, Richard : Human rights and state sovereignty, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and state sovereignty / Falk, Richard, 251 p.. - New York : Holmes & Meyer publ., 1981.

ISBN 0841906203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR ; UN charter;International coveneant on the elimination of all forms of discrimination(CERD); UN charter

 
25. Green, Leslie : Essays on the modern law of war., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Essays on the modern law of war. / Green, Leslie, xxii, 281 p.. - Dobbs Ferry, N.Y. : Transnational Publ., 1985.

ISBN 0 941320 26 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties;Genocide convention;Hague conventions

 
26. Green, Leslie : International law through the cases., 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law through the cases. / Green, Leslie. - 3rd ed.., xxii, 855 p. . - Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana Publications, 1970.

ISBN 0 420 42380 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* asyl = asylum = turvapaikka
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* EG = EC = EY
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ECHR;Geneva conventions;Hague conventions;UN charter;Vienna convention on the law of treaties

 
27. Herczegh, Geza : General principles of law and the international legal order., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

General principles of law and the international legal order. / Herczegh, Geza. - 129 p. - Budapest : Akademiai Kiado, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
28. Wisniewski, Adam : Polish penal legislation and implementation of international humanitarian law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Polish penal legislation and implementation of international humanitarian law. / Wisniewski, Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 252-263. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* ICRC = ICRC = ICRC

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
29. Hannikainen, Lauri : The implementation of international humanitarian law in Finland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The implementation of international humanitarian law in Finland. / Hannikainen, Lauri ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 264-294. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* militär = military = sotaväki
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Hague Conventions; Geneva Conventions; ECHR; Nuremberg charter USED FOR Nürnberg charter; ;

 
30. Raskin, Marcus G.; Wilcox, Ann : The United States, international war and the preservation of human rights, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States, international war and the preservation of human rights : the control of arms / Raskin, Marcus G.; Wilcox, Ann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 135-154. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; Cenocide convention; Nuremberg Charter

[Följande]


24.11.1999