[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('lakiasäätävä valta') gav 3 träffar


 
1. Heiskanen, Tarja (ed.) : Laitokset, laki, valta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Laitokset, laki, valta / Heiskanen, Tarja (ed.), 91 p. : ill.. - Helsinki : Suomen Mielenterveysseura, 1987. - ISSN 0358-5867

ISBN 951 9458 06 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Raportissa tarkastellaan ja selvitetään mitkä ovat laitosasukkaan oikeudet, miten niitä valvotaan, miten ne toteutuvat ja mitä potilas, asiakas tai asukas voi itse tehdä asemansa parantamiseksi.Selvitystyön pohjana ovat perustuslaissa ja Suomen ratifioimissa kansainvälisissä sopimuksissa hyväksytyt inhimilliset ja eettiset näkökohdat.Kirjoittamiseen on osallistunut Suomen Mielenterveysseuran asettama työryhmä. The report views and discusses the rights of inmates, how the rights are supervised and realized, and how patients, clients, and inmates can improve their own conditions.The basis of the research are human and ethical aspects of the Finnish Constitution and the international conventions ratified by Finland.A working-team appointed by Suomen Mielenterveysseura (the Finnish Mental Health Society) participated in the research.

INDEX WORDS:
* institutioner = institutions = laitokset
* lagstiftande makt = legislative power = lakiasäätävä valta

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Boettcher, Robert B. : The role of congress in deciding United States human rights policies., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The role of congress in deciding United States human rights policies. / Boettcher, Robert B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 279-289. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* lagstiftande makt = legislative power = lakiasäätävä valta
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* politik = politics = politiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
3. Franzke, Hans-Georg : Gesetzgeber als Geschichtslehrer?, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Gesetzgeber als Geschichtslehrer? : zur Entscheidung des französischen Verfassungsrates über das HeimkehrG 2005, EuGRZ 2007, 54 (in diesem Heft) / Franzke, Hans-Georg

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : 34. Jg. Heft 1-5., p. 21-24. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 2007. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* lagstiftande makt = legislative power = lakiasäätävä valta

GEOGRAPHICAL TERMS: France


24.11.1999