[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('liikkeen harjoittamisoikeus') gav 42 träffar


 
1. Aussant, Jill (ed.) : Libre circulation des personnes, des services et des capitaux, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux : transports / Aussant, Jill (ed.). - 2e éd. - (Commentaire megret : le droit de la CEE ; No. 3), 408 p.. - Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles, 1990.

ISBN 2 8004 1009 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
2. Barav, Ami (ed.) : Yearbook of European law 1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of European law 1990 : 10 / Barav, Ami (ed.) ; Wyatt, D. A. (ed.) ; Wyatt, Joan (ed.), xv, 659 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0-19-825705-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles:. 1.Hondius, Frits W.: Legal aspects of the movement of persons in Greater Europe, p. 291-308. 2. Clapham, Andrew: A human rights policy for the European Community, p. 309-366. 3. Cornish, W.R.: Intellectual property, p. 469-480. 4. Bartsch, Hans-Jürgen: Council of Europe, p. 493-534. 5. Warbrick, Colin: The European Convention on Human Rights, p. 535-594.

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-10-12-37; ESC; ECHRP-1-I

 
3. van Empel, M. (ed.) : Leading cases on the law of the European Communities, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Leading cases on the law of the European Communities / van Empel, M. (ed.). - 5th ed.., xxv, 730 p.. - Deventer : Kluwer law and Taxation publ., 1990.

ISBN 90 6544 235 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): På pärmen: Europa Institute.University of Amsterdam

 
4. Lundberg, Erik : Den europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Den europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare / Lundberg, Erik, 23 p.. - Turku/Åbo : The Finnish University, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
5. Pålsson, Sten : EG-rätten, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG-rätten : ny rättskälla i Sverige / Pålsson, Sten ; Quitzow, Carl Michael, 350 p.. - Stockholm : Publica, 1993.

ISBN 91 38 92140 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* fiske = fishing = kalastus
* EES = EEA = ETA
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): Lomé convention

 
6. Weatherill, Stephen : EC law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EC law : the essential guide to the legal workings of the European Community / Weatherill, Stephen ; Beaumont, Paul, CVI, 846 p.. - London : Penguin Books, 1993.

ISBN 0-14-014507

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* EU = EU = EU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

 
7. Usher, John A. : Plender and Usher's cases and materials and the law of the European Communities, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Plender and Usher's cases and materials and the law of the European Communities / Usher, John A.. - 3rd ed.., xxxviii, 521 p.. - London : Butterworths, 1993.

ISBN 0-406-01624-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EU = EU = EU
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
8. Oliver, Peter : Non-community nationals and the treaty of Rome, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Non-community nationals and the treaty of Rome / Oliver, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1985 ; vol. 5 / Jacobs, F. G. ; Brisby, L. (eds.), p. 57-92., 1985. - ISSN 0266-7223

ISBN 0-19-825546-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): EEC-treaty

 
9. Nielsen, Ruth : The social dimension of the European Community, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The social dimension of the European Community / Nielsen, Ruth ; Szyszczak, Erika - (Series G : business law series ; no. 19), 298 p.. - Copenhagen : Copenhagen Business School, 1993.

ISBN 87-16-13216-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* arbetsmiljö = working environment = työympäristö
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): EEC-treaty; TEU; Social charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
10. Smit, Hans (ed.) : The law of the European Economic Community, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The law of the European Economic Community : a commentary on the EEC treaty : volume 1-6 / Smit, Hans (ed.) ; Herzug, Peter E. (ed.), var. pag.. - New York : Matthew Bender & Co., 1993.

ISBN 0-825-1623-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): Loose-leaf (ringpärmar);.TEU;

 
11. Directorate-General for Research : Fact sheets on the European Parliament and the activities of the European Union, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fact sheets on the European Parliament and the activities of the European Union / Directorate-General for Research, 471 p.. - Brussels : ESC-EEC-EAEC, 1994.

ISBN 92-823-0551-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): Fourth Lomé convention;

LIBRARY LOCATION: Ref.

 
12. European Economic Area, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Economic Area : EEA and EFTA agreements /. - abridg. ed.., 484 p.. - Stockholm : Fritzes, 1994.

ISBN 91-38-92281-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

 
13. Schoukens, P. S. J. M. (ed.) : Social protection of the self-employed in the European Union, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Social protection of the self-employed in the European Union / Schoukens, P. S. J. M. (ed.) - (Kluwer sovac series on social security), ix, 64 p.. - Deventer : Kluwer, 1994.

ISBN 90-6544-8268

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents and Contributors:. Foreword. Introduction. 1: Entrepreneurship in the New Europe: Source for Economic Growth And Job Creation – An Abstract; J.G. Vianen. 1. The State of the Art. 2. Motives. 3. Economic growth and job creation. 4. Conclusion. 2: Legal Comparison of the Social Security Protection of The Self-Employed in the Member States of the European Community; D. Pieters, P. Schoukens. 1. Working definitions of the notions of social security and self-employment. 2. How to structure the social protection of the self-employed: incorporation into an existing universal scheme, a general scheme for the self-employed or the existence of categorial schemes for groups of self employed. 3. Remarks as to the personal scope of application of the distinct social security schemes for the self-employed. 4. The administrative organization of social security schemes for the self-employed. 5. Financing the social security of the self-employed. 6. Social security benefits for the self-employed. 7. Conclusion. 3: The European Community (European Union) and the Social Security of the Self-Employed; D. Pieters, P. Schoukens. 1. Introduction. 2. Legal grounds of the EC's social security instruments. 3.Directives on equal treatment for men and women in general. 4.Declarations of principle. 5. Prospects. 4: The Self-employed and the Coordination of Social Security in Europe; R. Cornelissen. 1. Introduction. 2. Freedom of movement for employed and self-employed persons. 3. Legal foundation of the extension of Regulation No. 1408/71 to self-employed persons. 4. Objectives of coordination. 5. Exceptions and special procedures for self-employed persons. Message of the Belgian Presidency on the Social Protection of the self-employed in the European Community; Mr. André Bourgeois, Minister for Small and Medium-sized Enterprises and Agriculture.

INDEX WORDS:
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Social charter, Protocol on social policy; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
14. Oliver, Peter : Non-Community nations and the treaty of Rome, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Non-Community nations and the treaty of Rome / Oliver, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1985 : vol. 5., p. 57-92. - Oxford : Clarendon Press, 1986.

ISBN 0-19-82

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

NOTE (GENERAL): EEC-treaty;

 
15. Paukku, Veli-Pekka : Euroopan yhteisön markkinavapaudet - EY - oikeudellisia perusoikeuksia, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan yhteisön markkinavapaudet - EY - oikeudellisia perusoikeuksia / Paukku, Veli-Pekka - Rovaniemi : Lapin Yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta, 1994.

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ECJ = ECJ = ECJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (THESIS): Thesis (licentiate), University of Lapland, [1994]

NOTE (GENERAL): TEU; EEC-treaty; ECHR;

 
16. Marenco, Giuliano : The notion of restriction on the freedom of establishment and provision of services in the case-law of the Court, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The notion of restriction on the freedom of establishment and provision of services in the case-law of the Court / Marenco, Giuliano

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1991; vol. 11 / Barav, A.; Wyatt, D. A. [eds.], p. 111-150. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0-19-825779-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus

NOTE (GENERAL): Art. 52-59 (EEC)

 
17. Bernitz, Ulf : Europarättens grunder, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europarättens grunder / Bernitz, Ulf, 200 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1994.

ISBN 91-7598-647-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EES = EEA = ETA
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): TEU (text); EEC-treaty; ECHR

 
18. Wahl, Nils (red.) : Fördrag om Europeiska unionen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union / Wahl, Nils (red.), xv, 493 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1994.

ISBN 91-7598-628-0

LANGUAGE: SWE, ENG, FRE, GER

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

NOTE (GENERAL): TEU (full text)

 
19. Wessman, Peter : En europeisk rättsordning, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En europeisk rättsordning : text, rättsfall och lagstiftning / Wessman, Peter ; Wiklund, Ola, 535 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1994.

ISBN 91-7598-661-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
20. Rudden, Bernard (ed.) : Basic community laws, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic community laws / Rudden, Bernard (ed.) ; Wyatt, Derrick (ed.). - 5th ed. ., xix, 612 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-876370-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus

NOTE (GENERAL): TEU; ECHR; EEC-treaty; Social charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
21. Mathijsen, P. S. R. F. : A guide to European Union law, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A guide to European Union law / Mathijsen, P. S. R. F.. - 6th ed.., lxviii, 413 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1995.

ISBN 0-421-51230-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* CFSP = CFSP = YUTP
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
22. Tridimas, Takis : The case-law of the European Court of Justice on corporate entities, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The case-law of the European Court of Justice on corporate entities / Tridimas, Takis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1993 : vol. 13, p. 335-360. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-825781-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* direktiv = directives = direktiivit
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta

NOTE (GENERAL): Art. 52-58 (EC)

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
23. Kufuor, K. Oteng : The framework for capital movements within the ECOWAS, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The framework for capital movements within the ECOWAS / Kufuor, K. Oteng

REFERENCE TO GENERIC UNIT: African yearbook of international law : 1995 : vol. 3 / Yusuf, A. A. (ed.), p. 239-253. - Hague : Kluwer, 1996. - ISSN 1380-7412

ISBN 90-411-0268-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus

 
24. Emiliou, Nicholas (ed.) : The European Union and world trade law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The European Union and world trade law : after the GATT Uruguay round / Emiliou, Nicholas (ed.) ; O'Keeffe, David (ed.) ; United Kingdom Association for European Law ; University Association for Contemporary European Studies - (European law series), xxix, 390 p.. - Chichester : John Wiley & Sons, 1996.

ISBN 0-471-95552-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EES = EEA = ETA
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* ILO = ILO = ILO
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* handel = trade = kauppa
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* social dumpning = social dumping = sosiaaliturvan purkaminen
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): EEC-treaty; TEU; Lome conventions (IV);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
25. Evans, Andrew : The integration of the European Community and third states in Europe, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The integration of the European Community and third states in Europe : a legal analysis / Evans, Andrew, xlv, 413 p.. - Oxford : Clarendon, 1996.

ISBN 0-19-826229-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* CFSP = CFSP = YUTP
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* EMU = EMU = EMU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): SEA;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
26. Fernandez Martin, José : The EC public procurement rules, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The EC public procurement rules : a critical analysis / Fernandez Martin, José , xxxi, 321 p.. - Oxford : Clarendon, 1996.

ISBN 0-19-826229-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
27. Bernard, Nicolas : Discrimination and free movement in EC law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Discrimination and free movement in EC law / Bernard, Nicolas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 45; part 1., p. 82-109. - London : The British Institute of International and Comparative Law, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* ECJ = ECJ = ECJ
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

 
28. lenaarts, Koen : Belgian law and the European Community (1993-1996), 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Belgian law and the European Community (1993-1996) / lenaarts, Koen ; Foubert, Petra

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : vol. 22; no. 6 ., p. 599-619. - London : Sweet & Maxwell, 1997. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus

NOTE (GENERAL): TEU;

 
29. Blaurock, Uwe : Steps toward a uniform corpporative law in the European Union, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Steps toward a uniform corpporative law in the European Union / Blaurock, Uwe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Cornell international law journal : vol. 31; no. 2., p. 377-394. - Ithaca, NY : Cornell Law School, 1998. - ISSN 0010-8812

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

 
30. Rammeloo, Stephan : Cross-border mobility of corporations and the European Union, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Cross-border mobility of corporations and the European Union : two future landmark cases? / Rammeloo, Stephan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Maastricht journal of European and comparative law : vol. 8; no. 2., p. 117-120. - Bryssel : Bruylant, 2001. - ISSN 1023-263X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus

NOTE (GENERAL): TEU;

URL http://www.maastrichtjournal.eu/pdf/?articleId=6451744bc67400c5-e980df966b5b710

[Följande]


24.11.1999