[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('maailmankonferenssi (rasismi)') gav 1 träffar


 
1. Thiele, Bret : A review of the 57th session of the United Nations Commission on Human Rights, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

A review of the 57th session of the United Nations Commission on Human Rights / Thiele, Bret ; Gomez, Mayra

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 19; no. 3., p. 333-367. - Hague : Kluwer Law, 2001. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* världskonferensen (rasism) = World Conference (racism) = maailmankonferenssi (rasismi)
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = High Commissioner for Human Rights = ihmisoikeusvaltuutettu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Palestine / Guinea / Afghanistan / Burundi / Congo / Iraq / Myanmar / Sudan / Bosnia-Herzegovina / Former Yugoslavia / Rwanda / Hati / China


24.11.1999