[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='medborgarrörelser' gav 6 träffar


 
1. Viilo, Juhani : Ammattieettiset kysymykset järjestö , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ammattieettiset kysymykset järjestö : kansalaisliikkeen juristin työssä / Viilo, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 47-49. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan juristien apua asiantuntijoina kansa- laisliikkeissä tai -järjestöissä.Artikkelissa viitataan eri tapauksiin. The article discusses lawyers' expert aid in various movements and organizations.In the article reference is made to several different cases.

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Andenaes, Kristian : Alta-viranomaiset juridisina kaivinkoneina, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Alta-viranomaiset juridisina kaivinkoneina / Andenaes, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 11., p.29-39. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Alta on kehittynyt tavanomaisesta luonnonsuojelukysymyksestä periaatekysymykseksi, jonka polttopisteessä ovat vastakohtaisuudet paikallisen demokratian ja keskitetyn hallinnon, vähemmistöjen ja "suuren yhteiskunnan", perinteisten ja teollisen ekspansionismin ja ympäristönsuojelun ja korjaamattomien ympäristövahinkojen välillä.Artikkelissa selostetaan oikeudellinen argumentaatio Alta-konfliktissa, saamelaisten oikeudet ja "muita oikeus-kysymyksiä". Alta has developed from an ordinary matter of environmental protection to a question of principle with focal points on conflicts between local democracy and centralized administration, minorities and "major society", traditional and industrial expansionism, and environmental protection and irreparable evnironmental damage.The article presents the legal argumentation in the Alta conflict, Sami rights and other "rights topics".

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Kommenttaari Oikeus 1982:11 s. 67-68

 
3. Elo, Jouko : Nicaragua!, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nicaragua! / Elo, Jouko ; Peltovuori, Timo. - 2nd ed.., 241 pp.; ill.. - Pori : Työväen sivistysliitto (D), 1987.

ISBN 951 701 254 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja kertoo Nicaraguan kansan taistelusta Somozaa vastaan ja kehityksestä sandinistien valtaantulon jälkeen.Nicaraguan poliittista tilannetta ja taloudellisia ongelmia tarkastellaan. The book deals with the fight of the Nicaraguan people against Somoza, and the country's development after the sandinist came to power is discussed. Furthermore, the political situation and the economic problems in Nicaragua are covered.

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet
* ekonomi = economy = talous

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

 
4. Nousiainen, Kevät : Lakimiehet ja kansalaisliikkeet , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lakimiehet ja kansalaisliikkeet : tutkimus yhdysvaltalaisen juristikunnan vaihtoehtoisista ammattikäytännöistä / Nousiainen, Kevät - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 71), 121 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-0126

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study describes how, in connection with the civil rights movement and the war on poverty, some lawyers in the United States began to provide a new type of legal aid, which was intended to improve the position of entire groups of people.The methods adopted included the securing of important precedents, the use of class action, a combining of litigation, publicity and civil rights activity and an attempt to influence both legislation and legal practice.

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): English Summary : lawyers and civic movements : a study of alternative professional activity by lawyers in the United States

 
5. Bonafini, Hebe de : En levnadshistoria (T) , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En levnadshistoria (T) = Historias de vida / Bonafini, Hebe de, 223 p.. - Järfälla : A.S.A., 1987.

ISBN 91 971017 0 2

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken redogör författaren, ordförande för mödrarna på Plaza de Mayo, om de händelser och minnen av händelser som format hennes liv och den kamp hon fört mot regimen i Argentina, för tusentals försvunna.

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / South America / Latin America : 6414 / 6400

 
6. Boe, Erik : Altadomen, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Altadomen : en rettslig lösning på konflikten mellan energiforskning, naturvern og minoritetsbeskyttelse / Boe, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd: nordisk juridisk tidsskrift : v. 23., p. 76-89. - Copenhagen : Akademisk Forlag, 1983. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8246

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles


24.11.1999