[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='migration' gav 537 träffar


 
1. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö V, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö V : Suomen siirtolaisuuspolitiikan periaatteet = Betänkande V avgivet av delegationen för emigrantärenden : principerna för Finlands migrationspolitik / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.63), 147 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4179 5

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Osamietinnön tavoitteena on luoda ja täsmentää ne yleiset periaatteet, joiden ympärille suomalaisen yhteiskunnan siirtolaisuuspolitiikka tulisi rakentaa. Mietinnössä tarkastetaan siirtolaisuuden kehitystä, sirtolaisuuteen liittyvää voimassaolevaa kansainvälistä normistoa ja lainsäädäntöä, suomalaisen yhteiskunnan siirtolaisuuteen vaikuttaneiden toimenpiteiden historiaa ja nykytilaa sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa ja puolueiden näkemyksiä siirtolaisuudesta.Lisäksi tarkastellaan voimassaolevaa siirtolaisasiain hallintoa Suomessa.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö II , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö II : selvityksiä ja ehdotuksia / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.64), 66 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1974. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0556 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintö pyrkii selvittämään siirtolaisuudesta niin kotimaassa kuin ulkosuomalaisten keskuudessa aiheutuvia ongelmia ja esittämään toimenpidesuorituksia.Mietinnössä käsitellään äänioikeuskysymyksiä, paluumuuttoon liittyviä esityksiä, aikakausjulkaisua ruotsinsuomalaisille, ruotsinsuomalaisten koulukysymyksiä ja vielä varattomien ulkosuomalaisten eläkekysymystä.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VII, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VII : paluumuutto = Betänkande VII avgivet av delegationen för emigrantärenden : återflyttning / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.14), 53 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1982. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 5706 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma keskittyy paluumuuton tarkasteluun.Ensiksi luodaan katsaus paluumuuton kehitykseen ja tarkastellaan paluumuuton merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja paluumuuttoon liittyviä ongelmia.Mietinnön pääosassa tarkastellaan paluumuuttoa koskevia toimenpiteitä -nykytilannetta, ongelmia ja toimenpide-ehdotuksia.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö I, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö I : selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande : B ; No.119 ), 140 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1972. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0259 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintö sisältää selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia siirtolaisuuden ja ulkosuomalaisten keskuudessa syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi.Alussa käsitellään eräitä kansalaisoikeuskysymyksiä ja siirrytään sitten tarkastelemaan aiempaa siirtolaisuustutkimusta, ulkosuomalaisten yhteiskuntapalvelujen edistämistä, Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliikkeen sosiaalisia epäkohtia ja ulkoskandinaavista siirtolaisuutta.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

 
5. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VIII, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VIII : ehdotus siirtolaisuuspoliittiseksi tutkimusohjelmaksi vuosiksi 1986-1990 = Betänkande VIII avgivet av delegationen för emigrantärenden : förslag till migrationspolitiskt forskningsprogram för åren 1986-1990 / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande : B ; No.47), 45 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1985. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 7839 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimusohjelman tavoitteena on antaa päätöksentekijöille ja eri rahoittajatahoille kokonaiskuva valtionhallinnon siirtolaisuustutkimustoiminnan suuntaamisesta ja kehittämistarpeista 1980-luvun loppupuoliskolla.Julkaisussa käsitellään siirtolaisuuden kehitys, siihen vaikuttavat tekijät ja harjoitettu tutkimustoiminta; nähtävissä olevat siirtolaisuuden kehityspiirteet ja hallinnon tietotarpeet vuosille 1986-90 ja suositukset siirtolaisuustutkimustoiminnan kehittämiseksi.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IX , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IX : siirtolaisuus ja tiedotus = Betänkande IX avgivet av delegationen för emigrantärenden : migration och information / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.52), 74 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1985. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 7846 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintö tarkastelee siirtolaisuuden ja ulkosuomalaisten olojen kehitystä ja erityisesti siirtolaisuuteen liittyvä tiedottamisen nykytila.Kartoitetaan tiedotuksen kohderyhmät, siirtolaistiedotukseen liityvät tutkimukset ja selvitykset, tiedotuksen nykytila, puutteet ja toimenpide-esitykset.Julkaisuun sisältyy myös siirtolaisuutta koskeva yleinen tiedotus ja sen koordinointi.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* information = information = tiedotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Norrgård, Doris : Finlandssvenska emigranter i Sverige, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlandssvenska emigranter i Sverige : en intervjuundersökning för Svenska emigrationskommitten : en skild bilaga till kommittens betänkande nr. 1980:24 / Norrgård, Doris - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No. 24), 99 p.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4132 9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I intervjuundersökningen har man undersökt omständigheterna kring hur ett emigrationsbeslut fattas och upplevs bland emigrerande finlandssvenskar; vilka motiv som ligger bakom ett utflyttningsbeslut, sett ur en helhets- eller situationsnära synvinkel; vilka hinder och motiv föreligger vid en eventuell återflyttning, samt den finlandssvenska emigrationens sammansättning.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

 
8. Svenska emigrationskommittens betänkande , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svenska emigrationskommittens betänkande = Suomenruotsalaisen siirtolaisuuskomitean mietintö / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.24), 109 p.:map.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4131 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I betänkandet har man undersökt bakgrunden och orsakerna till den finlandssvenska emigrationen.För att råda bot på denna emigration har man föreslagit olika åtgärder som gäller sysselsättningen, förbättring av arbetsmiljön, bostadspolitiken, förbättring av socialskyddet, utbildningen, språket, kulturen samt speciella åtgärder som underlättar återvandring.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IV , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IV : toimenpide-ehdotuksia / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.81), 77 p.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1976. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 2165 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintöön sisältyy lähes 40 eri ehdotusta joilla pyritään mm. parantamaan mmaastamuuttoa harkitsevien mahdollisuuksia löytää sopiva kotimainen vaihtoehto, helpottamaan paluumuuttajien tietojen saantia Suomen olosuhteista ja uudelleen sopeutumista kotimaan yhteiskuntaan sekä edistämään ulkosuomalaisten kulttuuritoimintaa.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö X , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö X : paluumuuton esteet = Betänkande X avgivet av delegationen för migrationsärenden : hinder för återvandringen / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No.43), 112 p.. - Helsinki : Työvoimaministeriö = Arbetskraftsministeriet = Ministry of labour; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1986. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 7909 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta tarkastelee mietinnössään paluumuuttaja- käsitettä ja kuvailee lyhyesti paluumuuttopolitiikkaan liittyvät periaatteet sekä muita paluumuuttoon koskevia tekijöitä samoin kuin paluumuuton kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 1980-luvulla.

INDEX WORDS:
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Hannum, Hurst : The right to leave and return in international law and practice, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to leave and return in international law and practice / Hannum, Hurst - (International studies in human rights), 189 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3445 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author makes a thorough study of the right to leave and to return.The balance between respect for the fundamental rights of the individual and the concerns of the community in which she lives is studied as well as questions about migration, population policies, immigration, tourism, employment, refugees and asylum-seekers.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* asyl = asylum = turvapaikka
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* migration = migration = siirtolaisuus
* pass = passport = passi
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR-12-40; UDHR; ADRD; ICESCR ; ECHR; ESC; Convention on the eelimination of all forms of racial discrimination (CERD);AMR USED FOR American Convention on Human Rights

 
12. Brunner, Georg : Freizugigkeit, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freizugigkeit / Brunner, Georg

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte in den Staaten des Warschauer Paktes : Bericht der unabhängigen Wissenschaftlerkommission / Brunner, G. (ed.), p.165-200. - Köln : Bundesanzeigen (D), 1988.

ISBN 3 88784 158 1

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Das Kapitel des Freizugigkeits redet uber die völkerrechtliche Rahmen und innerstaatliche Rechtslage und Praxis des Innerstaatliches Freizugigkeits, des Ausreisefreiheits, des Auswanderungsfreiheits und des Ruckreisefreiheits.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

 
13. Huberman, A.M., : The present situation and future prospects, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The present situation and future prospects / Huberman, A.M.,

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The child's right to education / Mialaret, G. (ed.), p.57-169. - Paris : Unesco (D), 1979.

ISBN 92 3 101737

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The second part of the book deals with the question of exercising the right to education.Matters of interest are the present situation and future prospects, economic, social and family context, hunger and malnutrition, child psychology, disabled children, discrimination between the sexes in access to education, children of exiles and immigrants scattered and isolated populations, official culture and indigenous culture and finally the mother tongue and the teaching language.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
14. Part I, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part I : The international framework /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Refugees and international relations / Loescher, G.; Monahan, L. (eds.), p. 35-84. - New York : Oxford u. p.(D), 1989.

ISBN 0198275641

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part one consists of the following chapters: 1.Jean-Pierre Hocke: Beyond humanitarianism: the need for politica willto resolve today's refugee problem. 2.Jonas Widgren: Europe and international migration in the future: the neccessary for merging migration, refugee and development policies. 3.Randolph Kent: Politics and priorities.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
15. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : immigration and naturalization service v. Abudu / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 580-583. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* migration = migration = siirtolaisuus
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
16. Ahrens, Karl : En route vers l'an 2000 , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

En route vers l'an 2000 : le role futur de l'Assemblee parlamentaire en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme / Ahrens, Karl

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 17-25. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* intervention = intervention = interventio
* terrorism = terrorism = terrorismi
* migration = migration = siirtolaisuus
* narkotika = drugs = huumeet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
17. Hammar, Tomas : Democracy and the nation state , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracy and the nation state : aliens, denizens and citizens in a world of international migration / Hammar, Tomas, 226 p.. - Adlershot : Avebury, 1990.

ISBN 0 566 0 7100 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* religion = religion = uskonto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
18. Powell, Carlos : El bumeran de la migracion, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

El bumeran de la migracion / Powell, Carlos

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 60., p. 33-37. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* nationell politik = national politics = kansallinen politiikka
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
19. Conlan, Patricia : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Ireland / Conlan, Patricia

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 53-79. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* migration = migration = siirtolaisuus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ESC

 
20. Plender, Rickhard (ed.) : Basic documents on international migration law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic documents on international migration law / Plender, Rickhard (ed.), 411 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3666 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ILO = ILO = ILO
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* migration = migration = siirtolaisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ECHRP-4; ESC; AMR; ACHPR

 
21. Andersson-Brolin, Lillemor : Daily life without men, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Daily life without men / Andersson-Brolin, Lillemor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 68-76 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kolonisation = colonization = siirtokunnan perustaminen
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Cape Verde / West Africa : 5319

 
22. Human rights in urban areas , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in urban areas /, 169 p.. - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923101983X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* migration = migration = siirtolaisuus
* fattigdom = poverty = köyhyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
23. Ndongo, Tacco : Minorities and migration., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Minorities and migration. / Ndongo, Tacco ; Ibarra, Mario

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in urban areas. - p. 89-111 - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923 101 983 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* migration = migration = siirtolaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Central America / South America / Latin America : 5000 / 6200

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
24. Vontobel, Jacques : The ombudsman's role., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The ombudsman's role. / Vontobel, Jacques ; Junot, Michel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in urban areas. - p. 115-131 - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923 101 983 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* migration = migration = siirtolaisuus
* riksdagen = parliament = eduskunta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland / France : 8247 / 8223

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
25. Sigler, Jay A. : Minority rights , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minority rights : a comparative analysis / Sigler, Jay A. - (Contributions in political science ; No. 104), 246 p.. - Westport : Greenwood press, 1983. - ISSN 0147-1066

ISBN 0 313 23400 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kolonisation = colonization = siirtokunnan perustaminen
* migration = migration = siirtolaisuus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Genocide convention; CDE; ECHR; CERD; ICCPR; UDHR; UN charter

 
26. Wadensjö, Eskill : Ekonomisk teori och immigration., 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ekonomisk teori och immigration. / Wadensjö, Eskill

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Identitet och minoritet : teori och politik i dagens Sverige / Schwartz, D. (ed.), p. 194-208. - Uppsala : Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1976.

ISBN 91 20 02945 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* ekonomi = economy = talous
* arbete = labour = työ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
27. Said, Abdul Aziz (ed.) : Human rights and world order., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and world order. / Said, Abdul Aziz (ed.), 170 p.. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* kommunism = communism = kommunismi
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* terrorism = terrorism = terrorismi
* migration = migration = siirtolaisuus
* ekonomi = economy = talous
* säkerhet = security = turvallisuus
* etik = ethics = etiikka
* NGO = NGO = NGO
* barn = children = lapset

 
28. Jägersköld, Stig : The freedom of movement., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The freedom of movement. / Jägersköld, Stig

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 166-184. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* migration = migration = siirtolaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR.

 
29. Portes, Alejandro : Why illegal migration, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Why illegal migration : a human rights perspective / Portes, Alejandro

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 79-89. - New Brunswick : Transaction Books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* migration = migration = siirtolaisuus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* arbete = labour = työ

 
30. Robin, Mark A. : Soviet emigration law and international obligations under United Nations instruments., 1979
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Soviet emigration law and international obligations under United Nations instruments. / Robin, Mark A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The journal of international law and economics : no. 13., p. 403-431. - Washington : s.n., 1979.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* FN = UN = YK

[Följande]


24.11.1999