[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeuden päätökset') gav 2 träffar


 
1. Rogge, Kersten : The "victim" requirement in article 25 of the European convention of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The "victim" requirement in article 25 of the European convention of human rights / Rogge, Kersten

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p.539-545. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* kränkningar = violations = loukkaukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = oikeuden päätökset
* offer = victims = uhrit
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-2;-6;-25;-50; AMR-44

 
2. Case of Dores and Silveira., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Dores and Silveira. /, 49 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = oikeuden päätökset
* offer = victims = uhrit
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

NOTE (GENERAL): European convention on human rights.ECHR-6


24.11.1999