[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus työhön') gav 547 träffar


 
1. Naisten oikeus koulutukseen ja ammattiin kansallisen ja kansainvälisen oikeuden valossa., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten oikeus koulutukseen ja ammattiin kansallisen ja kansainvälisen oikeuden valossa. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 12., p. 135-136. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämä otsikko oli IADL:n kansainvälisen kokouksen aiheena Pariisissa 18-20.12.1982.Demlaa edusti sympoosiumissa Dessa Söderlund.Kahtena ensimmäisena päivänä eri maiden naisten asemasta perus-, jatko ja ammattikoulutuksesta. Women's right to education and profession in the light of international law was the topic of the IADL meeting in Paris, December 18-20, 1982.Dessa Söderlund was the representative of DEMLA.During the first two days of the symposium women's position in basic education, advanced education and vocational training were subjects for discussion.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Koskelo, Pauline : Naisten työvoima ja lainsäätäjän nakyvä käsi, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten työvoima ja lainsäätäjän nakyvä käsi / Koskelo, Pauline

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 6-26. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sukupuolten tosiallisen eriarvoisuuden keskeisimpiä tekijöitä ovat naisten ja miesten erilainen rooli ja työnjako väestön ja työvoiman uusimisessa. Kirjoittaja käsittelee naisten kotityön ja palkkatyön yhteiskunnalista sääntelyä Suomen lähihistoriassa.Tarkoituksessa on eräiden naisten kannalta keskeisten lainsäädäntöuudistusten taustaa ja sisältöä tarkastelemalla valottaa valtion suhdetta naisten työvoimaan ja sen ohjailuun. One of the most central factors in the inequality of the sexes is the division of roles and labour between the sexes.The author deals with the social regulations of women's domestic work and paid work in the recent history of Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Räsänen, Leila : Oikeudellisesta suojasta sukupuolen perusteella tapahtuvaa työsyrjintää vastaan Yhdysvalloissa, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeudellisesta suojasta sukupuolen perusteella tapahtuvaa työsyrjintää vastaan Yhdysvalloissa / Räsänen, Leila - (Valtioneuvoston kanslian monisteita ; N:o 3), 106 p.. - Helsinki : Valtioneuvoston kanslian monisteita (D), 1984. - ISSN 0357-4113

ISBN 951 46 8182 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Raportin tarkoituksena on selostaa melko perusteellisesti se oikeudellinen järjestelmä, joka Yhdysvalloissa on käytettävissä sukupuoleen kohdistuvissa työsyrjintätapauksissa.Raportti perustuu yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden kanssa käymiin keskusteluihin sekä kirjalliseen materiaaliin. The aim of the article is to give a thorough account of the USA legal system for cases relatg to discrimination in profession.The report is based on US expert interviews and written material.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
4. Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla / - (Valtioneuvoston kanslian julkaisuja ; No.3), 73 p.. - Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta : työmarkkinajaosto; Valtion painatuskeskus, 1975.

ISBN 951 46 1681 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettama työmarkkinajaosto määrittelee ensimmäiseksi syrjinnän käsitteen yleisellä tasolla puuttumatta kuitenkaan siihen kysymykseen, missä työelämän eri vaiheissa tällaista syrjintää saattaa esiintyä ja miten sitä tulisi estää.Sen jälkeen jaosto kartoittaa ne työelämän osavaiheet, joissa syrjintää voi esiintyä.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Silius, Harriet (ed.) : Kvinnor i mansdominerade yrken, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / Silius, Harriet (ed.), 169 p.. - Turku : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989.

ISBN 951 649 581 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken medverkar fyra författare som behandlar kvinnor i tre yrkesgrupper : läkare, diplomingenjörer och jurister.Elianne Riska och Katarina Wegar analyserar de kvinnliga läkarnas ställning i den finländska läkarkåren. Veronica Hertzberg beskriver hur finländska kvinnliga diplomingenjörer förhåller sig till sin yrkessituation och utbildning.Harriet Silius analyserar de kvinnliga juristernas arbete och ställning i dagens Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
7. Koskinen, Pirkko : Onko osa-aikatyö ratkaisu naisten työssäkäynnin ongelmiin ?, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Onko osa-aikatyö ratkaisu naisten työssäkäynnin ongelmiin ? / Koskinen, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.425-436. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa pohditaan osa-aikatyön eri ulottovuudet, mm. naiset osa-aikatyössä. osa-aikatyön palkkaa, työjärjestely sekä ammattitaito ja osa-aikatöitä.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Koskinen, Pirkko K. : Oikeus ja velvollisuus työhön Neuvostoliiton perusoikeusjärjestelmässa , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus ja velvollisuus työhön Neuvostoliiton perusoikeusjärjestelmässa = The right and the duty to work in the system of basic rights of the Soviet Union / Koskinen, Pirkko K.. - p. 87-132

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 12. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1979. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 9068 73 2

LANGUAGE: FIN, ENG, RUS

ABSTRACT: The author examines the articles of the 1977 Constitution of the Soviet Union relating to the right and the duty to work.The study examines legal provisions and their interpretation.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
9. Ryffel, Hans (ed.) : Das Recht des Menschen auf Arbeit, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Das Recht des Menschen auf Arbeit / Ryffel, Hans (ed.) ; Schwartländer, Johannes - (Tubinger Universitätsschriften : Forschungsprojekt Menschenrechte ; No. 4), 295 p.. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983.

ISBN 3 88357 019 2

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Dieses Buch richtet sich auf die sozialgeschichtlichen und ideengeschichtlichen Ausgangspunkte und Entwicklungen eines Rechts auf Arbeit, auch praktisch-aktuelle Aspekte sind mitgenommen, deren kritische Klärung durch den Soziologen, Juristen und Philosophen die Verschränkung von historischer und systematischer Utersuchung notwendig fordert ; dies umsomehr, wenn das gemeinsamme Intresse nicht nur der kritischen Klärung der Menschenrechte, sondern auch ihrer Verwirklichung gilt. Sozial- und ideengeschechtliche Hintergrunde, Aspekte der rechtlichen Sicherung, und Arbeit und Freiheit als Problem der modernen Gesellschaft, sind Fragen die behandelt werden. Das Buch besteht aus die volgenden Teilen: Helmut Klages : Die Entwicklung der Industriegesellschaft und die Menschenrechte auf Eigentum und Arbeit. Hansjoachim Henning : Sozio-ökonomische Hintergrunde der Realisierungsversuche des Rechts auf Arbeit. Friedrich Furstenberg : Normative Aspekte moderner Berufswirklichkeit. Thilo Ramm : Das Recht auf Arbeit und die Gesellschaftsordnung. Wolfgang Thiele : Konkretisierungen des Rechts auf Arbeit im Arbeitsrecht? Winfried Brugger: Freiheit des Berufs und Recht auf Arbeit im Verfassungsrecht. Klaus Westen : Das Recht auf Arbeit in den Prämissen sozialistischer Verfassungen. Wolfgang Schild : Das Problem eines Rechts auf Arbeit bei Marx. Karl-Heinz Volkmann-Schluck : Das Recht auf Arbeit im Horizont der modernen Gesellschaft. Arno Baruzzi : Arbeit und Beruf.Drei Thesen. Hans Ryffel : Philosophisch-anthropologische Aspekte der Arbeit im Hinblick auf ein Recht auf Arbeit. Johannes Schwartländer : Das Recht auf Arbeit - Leitidee der modernen Gesellschaft ? Hans Ryffel : Zur möglichen Einheit der Menschenrechte auf Eigentum und Arbeit.

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

 
10. De arbetslösas ställning , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

De arbetslösas ställning : arbetsgruppens rapport /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 109-115. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
11. Mikkola, Matti : Rätten till arbete , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rätten till arbete : hur bindande är denna grundrättighet / Mikkola, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 116-118. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
12. Törnell, Inga-Britt : Kvinnans ställning på den svenska arbetsmarknaden, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kvinnans ställning på den svenska arbetsmarknaden / Törnell, Inga-Britt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; No. 82), p.119-123. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
13. Zahle, Henrik : Menneskerettigheder, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettigheder / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 3), 249 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 6769

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR

 
14. Berg, Ger P., van den : The right to work in east and west, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to work in east and west / Berg, Ger P., van den ; Guldenmund, Reue M-A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 103-126. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR-6 ; ESC-1 ; UDHRC-23

 
15. Bloed, A. : Essays on human rights in the Helsinki process, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A. ; Dijk, P. van, xiii, 266p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 32111 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR ; ICESCR ; ECHR

 
16. Timmermans, Wim Albert : Human rights in socialist constitutions ; a comparative study, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in socialist constitutions ; a comparative study / Timmermans, Wim Albert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The distinctioness of Soviet law / Feldbrugge, F.J.M. (ed.). - p. 36 - (Law in Eastern Europe ; No. 34) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3576 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kommunism = communism = kommunismi
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (MEETINGS): Selected papers from the third world congress for Soviet and East European studies, Washington,D.C., (19851030)

 
17. Källström, Kent : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Sweden / Källström, Kent

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 95-104. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ESC

 
18. Treu, Tiziano : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Italy / Treu, Tiziano

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 155-169. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ESC

 
19. Pagels, Michael : Menschenrechte-Arbeitslosigkeit-Friedenspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menschenrechte-Arbeitslosigkeit-Friedenspolitik / Pagels, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 39-42 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
20. Krysmanski, Hans-Jurgen : Arbeitslosigkeit in einer universitätstadt : Anmerkungen zum Recht auf Arbeit aus soziologischer Sicht, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Arbeitslosigkeit in einer universitätstadt : Anmerkungen zum Recht auf Arbeit aus soziologischer Sicht / Krysmanski, Hans-Jurgen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 43-46 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
21. Bobke, Manfred H. : Theser zum Recht auf Arbeit, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Theser zum Recht auf Arbeit / Bobke, Manfred H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 46-49 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
22. Kruger, Eckardt : Recht auf Arbeit oder Recht auf Alimentierung, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Recht auf Arbeit oder Recht auf Alimentierung / Kruger, Eckardt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 49-50 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
23. Sieghart, Paul : AIDS & human rights : a UK perspective, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

AIDS & human rights : a UK perspective / Sieghart, Paul, 103 p.. - London : British Medical Association, 1989.

ISBN 1871973015

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): AMC; ACPR; ESC; ICCPR; ICESCR; ECHR; UDHR;UN charter

 
24. Vallat, sir Francis (ed.) : An introduction to the study of human rights : based on a series of lectures delivered at King's College, London in the autumn of 1970 , 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An introduction to the study of human rights : based on a series of lectures delivered at King's College, London in the autumn of 1970 / Vallat, sir Francis (ed.), 127 p.. - London : Europa Publications, 1970.

ISBN 0 900 36253 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kyrka = church = kirkko
* ras = race = rotu
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu

NOTE (GENERAL): UDHR;Bill of rights

 
25. Cohen, Roberta; Wiseberg, Laurice : Double jeopardy : discrimination against persons with AIDS, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Double jeopardy : discrimination against persons with AIDS / Cohen, Roberta; Wiseberg, Laurice, 47 p.. - Cambridge M.A. : HRI, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): A survey of AIDS as an international Human Rights Issue and of International Efforts to Combat Discrimination against persons with AIDS

 
26. European Committee for equality between women and men : Collection of the Council of Europe's work relating to equality between women and men (1950-1988), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collection of the Council of Europe's work relating to equality between women and men (1950-1988) / European Committee for equality between women and men, 329 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
27. Bridge,J.W. (et. al.) : Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the law school in Exeter 1923-1973, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the law school in Exeter 1923-1973 / Bridge,J.W. (et. al.), 324 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1973.

ISBN 0 421 19130 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. THE LOGIC OF FUNDAMENTAL RIGHTS, by D. L. Perrott. 2. THE RIGHTS OF THE UNBORN, by D. Lasok. 3. CHILDREN'S RIGHTS, by Miss Christina J. R. Sachs. 4. FREEDOM FROM UNWANTED PUBLICITY, by C. J. F. Kidd. 5. THE RIGHT TO COMMENT, by A. J. E. Jaffey. 6. THE RIGHT OF PRIVATE OWNERSHIP, by E. Y. Exshaw. 7. THE RIGHTS OF SPOUSES IN THE MATRIMONIAL HOME, by P. M. Smith. 8. THE RIGHT TO OUTDOOR RECREATION, by J. M. Coombes. 9. THB RIGHT OF PASSAGE, by J. S. Hall. 10. THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE GOVERNMENT, by Mrs. Barbara L. de Smith. 11. CIVIL RIGHTS, A MORE CIVIL REMEDY, or LITIGATION NOT DEMONSTRATION, by C. P. Gordon. 12. A CONSTABLB'S DUTY AND FRBEDOMS OF PERSON AND PROPERTY, by J. G. Cartridge. 13. PUBLICITY FOR CRIMINAL TRIALS, by M. E. Bennun. 14. A RIGHT TO KNOW THE REASONS FOR A DECISION OF A MAGISTRATES' COURT?, by C. F. Parker, J.P. 15. PRISONERS' RIGHTS: QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? P. English. 16. INTERNMENT AND DETENTION WITHOUT TRIAL IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, by E. T. McGovern. 17. SOME ASPECTS OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE ENGLISH CONFLICT OF LAWS, by P. A. Stone. 18. THE RIGHTS OF INDIVIDUAL SHAREHOLDERS IN COMPANIES, by J. A. Usher. 19. THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER, by M. Evans. 20. FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, by J. W. Bridge. 21. THE RIGHT TO FREE MOVEMENT IN THE EUROPEAN COMMUNITIES, by R.O. Plender.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ILO = ILO = ILO
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; AMR; ECHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
28. Martin, David A. (ed.) : The new asylum seekers, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The new asylum seekers : refugee law in the 1980s / Martin, David A. (ed.) - ( International studies in human rights. ; No. 10), xvi,217 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 9024737303

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* massutvandring = mass exodus = joukkomuutto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): The ninth Sokol colloquium on international law, (19860400), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; CAT; Geneva conventions

 
29. Hailbronner, Kay : Ausländerrecht, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ausländerrecht : ein Handbuch / Hailbronner, Kay - (Recht in der Praxis), xxi, 900 p.. - Heidelberg : Muller, 1984.

ISBN 3 8114 5684 9

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

NOTE (GENERAL): Refugee convention

 
30. Pond, Chris : The right to an adequate standard of living., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to an adequate standard of living. / Pond, Chris

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 71. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* betald semester = paid leave = maksettu loma
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

[Följande]


24.11.1999