[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus yksityiselämään') gav 620 träffar


 
1. Koskinen, Pekka : Salakuuntelu rankaisemisesta , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Salakuuntelu rankaisemisesta = Über die Bestraffung des unbefugten Abhörens / Koskinen, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : v. 53., p. 177-190. - Helsinki : Suomen asianajaliiton Äänenkannattaja - Organ för Finlands Advokatförbund (D), 1972. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee yksityisen kotirauhan rikkomisen lainsäädännöllisen kehitystä.Rikosoikeuden "laillisuusperiaatteen" erilaisia tulkintoja käsitellään. Oikeustapauksia. The article deals with the development of legislation concerning trespassing of domestic peace.The principle of "conforming to law" is discussed from different points of view.Cases.

INDEX WORDS:
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikkeli käsittelee yksityisen kotirauhan rikkomisen lainsäädännöllisen kehitystä.Rikosoikeuden "laillisuusperiaatteen" erilaisia tulkintoja käsitellään.Oikeustapauksia.

 
2. Månsson, Ulf : Homosexualitetens ställning i det finska samhället, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Homosexualitetens ställning i det finska samhället : finländsk censurlag anno 1971 / Månsson, Ulf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.50-53. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1984.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln omnämns ett flertal program om homosexuella som blivit censurerade eller som man väckt åtal mot.Ulf Månsson redogör även för den föråldrade finska lagstiftningen samt återger det fall som avgjordes av FN:s kommitte' för mänskliga rättigheter 1979 (på basen av art.19 -om yttrandefrihet -i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter).

INDEX WORDS:
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
3. Vegleris, M. Ph. ... et al. : Vingt ans déexperience de la convention et perspectives, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vingt ans déexperience de la convention et perspectives / Vegleris, M. Ph. ... et al.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vie privee et droits de Léhomme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme (Bruxelles, 30 septembre -3 octobre 1970) / Ouvrage publie avec l'Appui du Centre Interuniversitaire de droit public. - p. 453-562 - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1978.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce chapitre comprend des communications sur : Quelques reflexions sur la procedure selon la Convention de sauvegarder des droits de léhomme du point de vue déune doctrine generale de procedure ; la Convention Europeenne des droits de léhomme et sur deux organisations paralleles de protection des droits et libertes des citoyens : léOmbudsman et la Commission europeenne de droit de léhomme.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la Convention europeenne des droits de léhomme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
4. Vie privee et droits de l'homme, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vie privee et droits de l'homme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de l'homme (Bruxelles, 30 septembre-3 octobre 1979) : ouvrage publie avec l'appui du centre Interuniversitaire de droit public /, 579 p.. - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Léouvrage est fait sur le troisieme colloque international sur la Convention europeenne des droits de léhomme.Les travaux du colloque etaient centres sur trois themes : le droit au respect de la vie privee et familiale; les garanties offertes par les mecanismes institutionnels de la Convention; vingt ans déexperience de la Convention et perspectives.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt att kommunicera = right to communicate = oikeus kommunikaatioon
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la Convention europeenne des droits de l'homme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
5. Frowein, M. J. ... et al. : Les garanties offertes par les mecanismes institutionnels de la convention, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les garanties offertes par les mecanismes institutionnels de la convention / Frowein, M. J. ... et al.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vie privee et droits de léhomme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme (Bruxelles, 30 septembre - 3 octobre 1979) / ouvrage publie avec léappui du Centre Interuniversitaire de droit public. - p. 411-449 - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce chapitre comprend une communication sur la effectivite et effacacite dans la Convention europeenne des droits de léhomme.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
6. Opsahl, M. T. : La Convention et le droit au respect de la vie familiale specialement en ce qui concerne de la famille et la protection des droits des parents et tuteurs familiaux dans léeducation des enfants, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La Convention et le droit au respect de la vie familiale specialement en ce qui concerne de la famille et la protection des droits des parents et tuteurs familiaux dans léeducation des enfants / Opsahl, M. T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vie privee et droits de léhomme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme (Bruxelles, 30 septembre - 3 octobre 1979) / ouvrage publie avec léappui du Centre Interuniversitaire de droit public. - p. 243-358 - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce chapitre comprend des communications sur la Convention et le droit au respect de la vie familiale specialement en ce qui concerne léunite de la famille et la protection des droits des parents et tuteurs familiaux dans léeducation des enfants; un essai de recherche déun point de vue musulman; les realisation scientifique modernes et leurs consequences sur la protection du droit a la vie privee et familiale, du domicile et des communications.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
7. Meyer, J. de ... et al. : Le droit au respect de la vie privee et familiale, du domicile et des communications dans les relations entre personnes prives et les obligations qui en resultant pour les Etats Parties a la convention, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le droit au respect de la vie privee et familiale, du domicile et des communications dans les relations entre personnes prives et les obligations qui en resultant pour les Etats Parties a la convention / Meyer, J. de ... et al.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vie privee et droit de léhomme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme (Bruxelles, 30 septembre - 3 octobre 1970) / ouvrage publie avec léappui du Centre Interuniversitaire de droit public. - p. 363-407 - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce chapitre comprend des communications en francais sur : le droit au respect de la vie privee et familiale, du domicile et des communications en Roumanie et sur le droit au respect ... communications dans les relations entre personnes privees et les obligations qui en resultant pour les Etats parties a la convention.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
8. Velu, J. ... et al. : La convention europeenne des droits de léhomme et le droit au respect de la vie privee, du domicile et des communications, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La convention europeenne des droits de léhomme et le droit au respect de la vie privee, du domicile et des communications / Velu, J. ... et al.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vie privee et droit de léhomme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme (Bruxelles, 30 septembre - 3 octobre 1970) / ouvrage publie avec léappui du Centre Interuniversitaire de droit public. - p. 35-167 - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce chapitre comprend des communications sur la protection de la vie privee; necessites et limites et sur la protection de la vie privee et familiale dans trois conventions internationales relatives aux droits de léhomme.Il y a aussi une liste des communications ecrites presentees en langue neerlandaise et anglaise.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme, Bruxelles (19700930) (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
9. Jurvigny, M.P. ... et al. : Les realisations scientifiques et techniques modernes et leurs consequences sur la protection du droit au respect de la vie privee et familiale, du domicile et des communications., 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les realisations scientifiques et techniques modernes et leurs consequences sur la protection du droit au respect de la vie privee et familiale, du domicile et des communications. / Jurvigny, M.P. ... et al.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vie privee et droit de léhomme : actes du troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme (Bruxelles, 30 septembre - 3 octobre 1970) / ouvrage publie avec léappui du Centre Interuniversitaire de droit public. - p. 171-240 - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce chapitre comprend des communications sur : les ordinateurs et le droit du malade au respect du secret medical et sur la liberte des communications et interceptions telephoniques.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

NOTE (MEETINGS): Troisieme colloque international sur la convention europeenne des droits de léhomme, Bruxelles (19700930) (C)

 
10. Anttila, Inkeri : Oikeus yksityiselämään, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus yksityiselämään / Anttila, Inkeri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.505-511. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan yksityiselämän eri oikeuksia.Tarkemmin käsitellään intimiteettisuojaa, sen tarve ja tavoitteet, intimiteettisuojan puolesta ja sitä vastaan, suostumuksen merkitystä sekä intimiteettisuojan tehostamiskeinot.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 0

 
11. Tiili, Virpi : Yksityiselämän suojasta joukkoviestinnässä., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yksityiselämän suojasta joukkoviestinnässä. / Tiili, Virpi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 73., p.899-915. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään yksityiselämää koskevien tietojen julkistamista joukkotiedotusvälineissä; intimiteettisuojasäännöstä ja RL 27:3 a:n yksityiselämän suojelun tarkastelu.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 0

 
12. Dohr, Walter : Artikel 8 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 8 MRK / Dohr, Walter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p.387-424. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-8

 
13. Cohen Jonathan, Gérard : Les "ecautes telephoniques", 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les "ecautes telephoniques" / Cohen Jonathan, Gérard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 97-105. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* terrorism = terrorism = terrorismi
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-8 ; UDHR-12

 
14. Schermers, Henry G. : The international protection of the right of property, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international protection of the right of property / Schermers, Henry G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 565-580. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationellt skydd = international protection = kansainvälinen suojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* inkomst = income = tulot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
15. Buquicchio-de Boer, Maud : Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights / Buquicchio-de Boer, Maud

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 73-89. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äktenskap = marriage = avioliitto
* religion = religion = uskonto
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-1;-5;-9;-10;-14; ECHR-1-2

 
16. Villiger, Mark E. : Expulsion and the right to respect for private and family life (article 8 of the convention), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Expulsion and the right to respect for private and family life (article 8 of the convention) : an introduction to the Commission's case-law / Villiger, Mark E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 657-662. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-8

 
17. Snaevarr, Armann : Datavern, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Datavern / Snaevarr, Armann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene i velferdssamfundet. - p. 400-417 - (Jussens Venner ; No. 16(9)) - Oslo : Universitetsforlaget, 1981.

ISBN 82 00 060039

LANGUAGE: NOR, SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* dataskydd = data protection = tietosuoja

NOTE (MEETINGS): Foredrag fra XXII Nordiske studentjuriststevne (19810600), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR

 
18. Andenaes, Johs : Ytringsfrihet og personlighetsvern., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ytringsfrihet og personlighetsvern. / Andenaes, Johs

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene i velferdssamfundet. - p. 367-381 - (Jussens Venner ; No. 16(9)) - Oslo : Universitetsforlaget, 1981.

ISBN 82 00 060039

LANGUAGE: NOR, SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

NOTE (MEETINGS): Foredrag fra XXII Nordiske studentjuristevne (19810600), (C)

 
19. Liljeström Marita : Gällande lagstiftning och rättskyddet för personer med HIV-infektion , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Gällande lagstiftning och rättskyddet för personer med HIV-infektion = Existing legislation and the legal protection for persons with HIV-infection / Liljeström Marita

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 2-3., p. 119-144. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
21. Klinghoffer, Hans : Inwieweit entsprechen Verwaltungsrecht und richterliche Verwaltungskontrolle in Israel den Erfordernissen des Grundrechtsschutzes., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Inwieweit entsprechen Verwaltungsrecht und richterliche Verwaltungskontrolle in Israel den Erfordernissen des Grundrechtsschutzes. / Klinghoffer, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Menscenrechte in Israel. - p. 35-52 - ( Rechtsstaat in der Bewährung ; No. 9) - Karlsruhe : C.F. Muller Juristischer Verlag, 1980.

ISBN 3 8114 5180 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* judar = Jews = juutalaiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Ansprachen auf der Deutsch-Israelischen Juristenkonferenz, Jerusalem, (19791021),(C).

 
22. Sieghart, Paul : AIDS & human rights : a UK perspective, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

AIDS & human rights : a UK perspective / Sieghart, Paul, 103 p.. - London : British Medical Association, 1989.

ISBN 1871973015

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): AMC; ACPR; ESC; ICCPR; ICESCR; ECHR; UDHR;UN charter

 
23. Leibholz, Gerhard; Falker, Hans Joachim; Hans Reis; Paul Mihat : Menschenwurde und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenwurde und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag / Leibholz, Gerhard; Falker, Hans Joachim; Hans Reis; Paul Mihat, 988 p.. - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 3 16 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / Austria : 8225 / 8213

BIBLIOGRAPHY: Bibliographie Willi Geiger : Franz Schneider

 
24. Kuchenhoff, Gunther : Persönlichkeitschutz Kraft Menschenwurde, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Persönlichkeitschutz Kraft Menschenwurde / Kuchenhoff, Gunther

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenwurde und persönliche Rechtsordnung : Festscrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag. - p. 45-59 - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 316 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* information = information = tiedotus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
25. Kreuzer, Karl F. : Persönlichkeitsschutz und Entgegnungsanspruch , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Persönlichkeitsschutz und Entgegnungsanspruch : ein Beitrag zum Medienrecht / Kreuzer, Karl F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenwurde und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag. - p. 61-112 - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 316 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* censur = censorship = sensuuri
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
26. Brenda, Ernst : Privatsprähe und "Persönlichkeitsprofil" , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Privatsprähe und "Persönlichkeitsprofil" : ein Beitrag zur Datenschutzdiskussion / Brenda, Ernst

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenwurde und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag. - p. 23-44 - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 3 16 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
27. Human rights and scientific and technological developments.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and scientific and technological developments. / ; Department of Public Information, 92 p.. - New York : United Nations

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

 
28. Rosenbaum, Martin : Children's rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children's rights. / Rosenbaum, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 7-17. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
29. Spencer, Sarah : The right to privacy., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to privacy. / Spencer, Sarah

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 122-133. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR-12; ECHR-12

 
30. Orlin, Theodore S. : Human rights norms in American domestic law a focus on one example, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights norms in American domestic law a focus on one example : the death penalty in the United States / Orlin, Theodore S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 224-251. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* straff = punishment = rangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* OAS = OAS = OAS
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): IACHR; ECHR; UDHR; AMR; Genocide convention

[Följande]


24.11.1999