[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='omistusoikeus' gav 867 träffar


 
1. Jyränki, Antero : Omistaminen perusoikeutena, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistaminen perusoikeutena / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 65-75. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin lähtökohtana on v:n 1919 Hallitusmuodon 6.1 #, jossa sanotaan: "jokainen kansalainen on lain mukaan turvattu omaisuuden puolesta".HM 6.3 #:n mukaan "omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla".Artikkelissa esitetään muutoksia HM:n perussäännöstöihin. The starting point of the article is paragraph 6.1 of the 1919 Finnish Constitution where it is stated that "the property of every citizen is protected by law".According to paragraph 6.3 "expropriation of property for public needs against full compensation is prescribed in the law".The article presents changes in the constitutional provisions.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 75-76. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua on kuluneen talven aikana käsitelty Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry:n ja Demokraattisten Lakimiesten järjestämässä luentosarjassa.Kirjoituksessa selostetaan Euroopan ihmisoikeuskomissio ja sittemmin ihmisoikeustuomioistuimessa Ruotsia vastaan v:sta 1975 saakka vireillä ollut juttu, jossa ihmisoikeustuomioistuin katsoi Ruotsin loukanneen Euroopan ihmisoikeuskonvention säännöksiä omistusoikeuden suojasta ja ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyvistä prosessuaalisista takeista. During last winter the international protection of human rights was discussed in a series of lectures arranged by Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry (Human Rights and Civil Liberties) in co-operation with Democratic Lawyers.The article delas with a case which was taken to the European Commission of Human Rights where it has been pending in the European Court of Human Rights as a case against Sweden.The European Court of Human Rights found Sweden guilty of violating the regulations of the European Convention on Human Rights, particularly the regulations on the protection of private property and the processional guarantees of the protection human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Seikkaperäinen selostus tapauksesta ja sen käsittelyn kulusta on Svensk juristtidning'in numerossa 6-7 / 1983 ECHR; ECHRP-1-1;

 
3. Jyränki, Antero : Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(8)., p.977-1002. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitelmassa Antero Jyränki käsittelee perusoikeuksien kehitystä, mistä ne saivat alkuunsa, perusoikeusjärjestelmää Suomessa, sen kehitys ja muuttuminen, perusoikeudet käsitteenä, perusoikeuksien sisällön määrittelyä.A.Jyränki käy myös läpi joitakin eri perusoikeuksia mm. omaisuuden turvaa ja sana- ja painovapautta.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
4. Hyvönen, Veikko O. : Omistusoikeuden ydin ja yhteiskunta, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistusoikeuden ydin ja yhteiskunta / Hyvönen, Veikko O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 71., p. 550-563. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1973.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä käsitellään omistusoikeuden eri näkökohtia, vuonna 1973 ilmari Ojasen laatima lunastumislakiehdotuksen eri piirteitä ja tulkintaa; Inarin, Enontekiön ja Utsjoen Vesirajatoimikunnan teoriaa omistusoikeudesta kiinteistöön ja maanomistusoikeutta.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Hidén, Mikael : Omaisuuden perustuslainsuoja , 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omaisuuden perustuslainsuoja : nykynäkymiä ja näkökohtia / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, p. 99-134. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1971.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä pyritään kuvaamaan vallitsevaa normitilannetta, ts. sen esittämistä, mitä perustuslain on käytännössä katsottu vaativan ja mitä kysymyksiä on pidetty ongelmallisina.Näitten nykynäkymien lisäksi esitetään erilaisia näkökohtia omaisuuden perustuslain suojaan liittyvistä kysymyksistä.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

 
6. Hidén, Mikael : Näkökohtia omaisuudensuojasäännöstöstä uudistuskaavailujen kohteena., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia omaisuudensuojasäännöstöstä uudistuskaavailujen kohteena. / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 73., p.440-457. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä käsitellään eräitä nykyiseen suojasäännöstöön ja sen uudistamiseen liityviä seikkoja.Aluksi esitetään eräitä piirteitä nykyisestä käytännöstä ja sen jälkeen joitakin näkökohtia mahdollisten uudistusten säädösteknillisestä toteutuksesta.Lopuksi tarkastellaan paria omaisuudensuojan osaaluetta.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Broested, Jens : Oprindelige folks ejendomsret efter Felix Cohens beskrivelse, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oprindelige folks ejendomsret efter Felix Cohens beskrivelse / Broested, Jens - (Institut for eskimologi ; No. 9), 47 p.. - Kobenhavn : Kobenhavns universitet, 1980.

ISBN 87 87874 040

LANGUAGE: DAN

ABSTRACT: Arbetet skall ses som ett bidrag till en "kvalificerad diskussion" av begreppet ursprungliga rättigheter.Felix Cohens artikel "Original Indian Title" räknas som en klassiker och i detta arbete utgår man från detta verk.Det är den angloamerikanska utvecklingen av läran om urbefolkningen som behandlas.Icke erkänd ursprunglig indiansk egendomsrätt är fullt så giltig som erkänd indiansk egensomsrätt.Cohen utgår från högsta domstolens beslut, traktater, lagar, praxis och förordningar och han försöker beskriva de stora linjerna, kontinuiteten och räckvidden.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

 
8. Dolzer, Rudolf : Menschenrechte und Fremdenrechte , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menschenrechte und Fremdenrechte : zum Schutz des Eigentums in regionalen Menschenrechtsinstrumenten / Dolzer, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 69-88. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Das Kapitel von Rudolf Dolzer redet über den Schutz des Eigentums in regionalen Menschenrechtsinstrumenten.Man redet über Richtpunkte fur die Feststellung geltender Normen der Fremdenrechte, Elemente des geltenden Gewohnheitsrechts und Entwicklung des Menschenrechtlichen eigentumsschutzes in Regionalpakten.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
9. Buergenthal, Thomas (ed.) : Contemporary issues in international law, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Contemporary issues in international law : essays in honor of Luis B. Sohn / Buergenthal, Thomas (ed.). - VIII, 571 p. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984 .

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: GER, SPA, GER

ABSTRACT: The three broad categories dealed with in these essays are : the law of international organizations, law of the sea and related environmental issues and international human rights.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* asyl = asylum = turvapaikka
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; Geneva conventions; UN charter

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
10. Bring, Ove : The impact of developing states on international customary law concerning protection of foreign property., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The impact of developing states on international customary law concerning protection of foreign property. / Bring, Ove - (Scandinavian studies in law), 132 p.. - Stockholm : Almqvist & Wiksell (D), 1980.

ISBN 91 85142 23 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines the international customary law concerning protecction of foreign property.The impact of developing states on the topic is specially examined

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

 
11. Sundberg Jacob W. F. (ed.) : Sporrong-Lönnroth, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sporrong-Lönnroth : en handbok / Sundberg Jacob W. F. (ed.) - (Institutet för offentlig och internationell rätt ; No. 63), 285 p.. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt (D), 1985.

ISBN 9 1 87112 63 9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Detta verk behandlar den första fällande domen mot Sverige i målet Sporrong och Lönnroth.För första gången fälldes en nordisk regering för brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, samt för första gången någonsin befanns en stat ha kränkt Artikel 1 i första tilläggsprotokollet. Innehållet i målet gäller fastighetsklagan och expropriation.Boken tar upp bla.Europeiska kommissionens rapport, Europeiska domstolens dom samt historiska, juridiska och idehistoriska reflexioner kring processen.

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
12. Starck, Christian : Chapter one , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Chapter one : fundamental rights / Starck, Christian ; Klein, Eckart ; Kimminich, Otto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights, institutions and impact of international law according to the German basic law : the contributions of the Federal Republic of Germany to the 2. World Congress of the International Association of Constitutional Law / Starck, C. (ed.) - (Studien und Materialen zur Verfassungsgerichtsbarkeit ; No. 37), p. 17-91. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft (D), 1987.

ISBN 3 7890 1374 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter two consists of:. 1.Christian Starck: Constitutional definition and protection of rights and freedoms. 2.Eckart Klein: Human rights of the third generation. 3.Otto Kimminich: Property Rights

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
13. Jackson, Dorothy : Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa / Jackson, Dorothy - (MRG report), 40 p.. - London : Minority Rights Group, 2003.

ISBN 1-904584-11-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; CERD-1; CEDAW-2-5-7-10-14-16; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ACHPR; ACHPR-OP; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111);

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s MRG

 
14. Schwartländer, Johannes (ed.) : Das Recht des Menschen auf Eigentum, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Das Recht des Menschen auf Eigentum / Schwartländer, Johannes (ed.) ; Wiiloweit, Dietmar - (Tubinger Universitätsschriften : Forschungsprojekt Menschenrechte ; No. 3), 177 p.. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983.

ISBN 3-88357-007-9

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Im Buch wird das Recht auf Eigentum behandelt sowohl aus dem "westlich- liberalen" Gesichtswinkel als auch aus dem "östlich-sozialistischen" Gesichtswinkel".Ein geschichtlicher Aspekt auf dem Begriff wird mitgenommen. Man behandelt auch das freiheitsgehalt des Eigentums und die Eigenturmsgarantie in der Rechtsordnung. Das Buch besteht aus die volgenden Teilen: Dietmar Willoweit : Geschichliche Wandlungen der Eigenturmsordnung und ihre Bedeutung fur die Meschenrechtsdiskussion. Reinhard Brandt : Menschenrechte und Guterlehre.Zur Geschichte und Begrundung des Rechts auf Leben, Freiheit und Eigentum. Wolfgang Schild : Begrundungen des Eigentums in der Politischen Philosophie des Burgertums.Locke - Kant - Hegel. Hans Ryffel : Zum menschenrechtlichen Gehalt des Eigentums in philosophisch-antropologischer Sicht. Johannes Schwartländer : Das "freie Eigentum" und seine menschenrechtliche Bedeutung. Ernst Vollrath : Ist das Recht auf Eigentum als ein Menschenrecht zu begrunden? Ludwig Raiser : Eigentum als Recht des Menschen. Eibe H.Riedel : Die Eigentumsgarantie als Problem der allgemeinen Staatslehre und des Verfassungsrechts am Beispiel Grossbritanniens. Klaus Westen : Das Recht auf Eigentum in sozialistischen Staaten.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

 
15. Zitting, Simo : Ownership and use of land, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ownership and use of land / Zitting, Simo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed.., p. 155-163. - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The historical development leading to the present system of ownership and use of land is examined.The notion of the right to private ownership, legal regulations in this field, rights of use and easements and use of land as security are matters that will be examined.

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Golbert, Albert S. : Legal incentives and realites of private foreign investments in Turkey, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal incentives and realites of private foreign investments in Turkey / Golbert, Albert S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.351-360. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law (D), 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
17. Koziebrodzki, Leopold B. : Administrative and civil law in the regulation of property rights in present-day Poland, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative and civil law in the regulation of property rights in present-day Poland / Koziebrodzki, Leopold B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 772-781. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law (D), 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
18. Sieghart, Paul (ed.) : Human rights in the United Kingdom, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the United Kingdom / Sieghart, Paul (ed.), 193 p.. - London : Pinter Publishers (D), 1988.

ISBN 0 86187 750 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rasrelationer = race relations = rotusuhteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; ECHR;

 
19. Corell, Hans : Swedish cases before the European Court of human rights , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Swedish cases before the European Court of human rights : are the findings acceptable to Swedish politicians / Corell, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p. 177-185. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR

 
20. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
21. Kirgis, Frederic L. : Understanding the act of state doctrine's effects, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Understanding the act of state doctrine's effects / Kirgis, Frederic L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 58-61. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
22. Cranston, Maurice : What are human rights ?, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

What are human rights ? / Cranston, Maurice, 170 p.. - New York : Taplinger publishing co.(D), 1973.

ISBN 0 8008 8 148 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author dicusses the rights of man from the Locke's the English Bill of Rights, the Declaration of Independence 1776 to international covenants. In the publication you will find the following appendixes: A.Universal declaration of human rights B.International covenant on economic, social and cultural rights C.European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR; ECHR; UDHR; ICCPR;

 
23. Kucsko-Stadlmager, Gabriele : Artikel 1, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 1 / Kucsko-Stadlmager, Gabriele

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 581-629. - Wien : Wilhelm Braumüller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
24. Marainen, Johannes : Nordiska gränsdragningar och deras inverkan på samebefolkningen i Sverige., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nordiska gränsdragningar och deras inverkan på samebefolkningen i Sverige. / Marainen, Johannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Urfolksret i Norden : en rapport fra et nordisk forkningsseminar ; urfolksretten i skandinavisk retspraksis og teori / Broested, J. (ed.) - (Institut for eskimologis skrifträkke. ; No. 10), p. 30. - Köbenhavn : Institut for eskimologi (D), 1983.

ISBN 87 87874 06 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Sweden : 8002 / 8246

NOTE (MEETINGS): Nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i Skandinavisk retspraksis og teori ; Hornbäkhus, Hornbäk, (1982012),(C).

 
25. Hyvärinen, Heikki J. : Lappskatten och jorddelningarna i Finland efter år 1809, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lappskatten och jorddelningarna i Finland efter år 1809 / Hyvärinen, Heikki J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Urfolkret i Norden ; en rapport fra et nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i skandinavisk retspraksis og teori / Broested; J.(ed.). - p. 25 - (Institut for eskimologis skriftraekke ; No. 10) - Kobenhavn : Institut för eskimologi (D), 1983.

ISBN 87 87874 06 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i Skandinavisk retspraksis og teori, Hornboekhus, Hornboek, (1982012), (C)

 
26. Sundberg, Jacob W.F. : Om marxistisk juridik, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Om marxistisk juridik / Sundberg, Jacob W.F. - (Institutet för offentlig och internationell rätt ; No. 46), 18 p.. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt (D), 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* marxism = marxism = marxismi
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

 
27. Zahle, Henrik : Menneskerettigheder, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettigheder / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 3), 249 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 6769

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR

 
28. La Cite d'Athenes et les droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La Cite d'Athenes et les droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 605-637. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* demokrati = democracy = demokratia
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
29. Meyers, Diana T. : Inalienable nights , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inalienable nights : a defense / Meyers, Diana T., 212 p.. - New York : Columbia University U.P., 1985.

ISBN 0 231 06034 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundbehov = basic needs = perustarpeet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* barn = children = lapset
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* moral = morality = moraali

 
30. Schermers, Henry G. : The international protection of the right of property, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international protection of the right of property / Schermers, Henry G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 565-580. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationellt skydd = international protection = kansainvälinen suojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* inkomst = income = tulot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

[Följande]


24.11.1999