[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('påtvingad sterilisering') gav 1 träffar


 
1. Luopajärvi, Katja : Kvinnlig könsstympning som könsbetingad förföljelse, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Kvinnlig könsstympning som könsbetingad förföljelse / Luopajärvi, Katja, 92 p. . - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2000.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* förföljelse = persecution = vaino
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* påtvingad abort = forced abortion = pakkoabortti
* påtvingad sterilisering = forced sterilization = pakkosterilisointi
* WHO = WHO = WHO
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Canada / USA / Australia

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, 2000, [T]

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Cartagena declaration on refugees;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet


24.11.1999