[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='pakotteet' gav 490 träffar


 
1. Nahlik, Stanislaw E. : Le probleme les sanctions en droit international humanitaire, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le probleme les sanctions en droit international humanitaire / Nahlik, Stanislaw E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 469-481. - Geneve, the Hague : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'auteur etudie s'il y a des sanctions dans le droit international et cantale qu'on peut en trourer des sanctions quasi-civiles, quasi-penales et des sanctions penales

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet

NOTE (GENERAL): Festskrift till Jean Pictets ära

 
2. Salcedo, Juan Antonio Carrillo : Souverainete des Etats et droits de l'homme en droit international contemporain, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et droits de l'homme en droit international contemporain / Salcedo, Juan Antonio Carrillo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 91-95. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* sanktioner = sanctions = pakotteet

 
3. Perruchoud, Richard : International responsibilities of national Red Cross and Red Crescent societies., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International responsibilities of national Red Cross and Red Crescent societies. / Perruchoud, Richard - (Scientific Collection of the Henry Dunant Institute), 94 p.. - Geneva : Henry Dunant Institute, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* fred = peace = rauha
* implementering = implementation = toteuttaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
4. Kjaerum, Morten : Visumpolitik og luftfartsselskaber., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Visumpolitik og luftfartsselskaber. / Kjaerum, Morten

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 30-44 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (GENERAL): Refugee convention

 
5. Kalshoven, Frits : Constraints on the waging of war., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constraints on the waging of war. / Kalshoven, Frits, xiii. 175 p.. : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 0 89838 924 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* vapen = weapons = aseet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit

NOTE (GENERAL): Geneva Conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Hague conventions

 
6. Clarizio, Lynda : United States policy toward South Africa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

United States policy toward South Africa / Clarizio, Lynda ; Clements, Bradley ; Geetter, Erika

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 11(2)., p. 249-294. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1989. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / USA : 5458 / 6357

 
7. För en bättre miljö , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

För en bättre miljö : betänkande av utredningen om miljövårdens organisation / ; Miljö- och Energidepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 32), 730 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1987. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10007 X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* sura regn = acid rain = happosade
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* sanktioner = sanctions = pakotteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
8. Bothe, Michael (ed.) : National implementation of international humanitarian law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

National implementation of international humanitarian law. / Bothe, Michael (ed.) ; Kurzidem, Thomas ; Macalister-Smith, Peter, xx, 286 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0 840 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* medicinsk personal = medical personnel = lääkintähenkilökunta
* ICRC = ICRC = ICRC
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sanktioner = sanctions = pakotteet

NOTE (MEETINGS): Proceedings of an International Colloquium held at Bad Homburg, (19880617), (c)

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;Vienna convention on the law of treaties;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
9. Olson, Peter : The US human rights program in South Africa, 1986-1989., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The US human rights program in South Africa, 1986-1989. / Olson, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 13(1)., p. 24-65. - Baltimore : Johns Hopkins U.P., 1991. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
10. Lerner, Natan : Sanctions and counter-measures short of the use of force against terrorism, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Sanctions and counter-measures short of the use of force against terrorism / Lerner, Natan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights : no. 19. - p. 259-270 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0333-5925

ISBN 0-7923-0450-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* sanktioner = sanctions = pakotteet

NOTE (MEETINGS): International legal colloquim on terrorism as an international crime, Faculty of law, Tel Aviv, (19881220), (c)

NOTE (GENERAL): Convention on the suppression of terrorism

 
11. Doxey, Margaret : International sanctions in contemporary perspective , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International sanctions in contemporary perspective / Doxey, Margaret, xi, 175 p.. - New York : St.Martin's Press, 1987.

ISBN 0 312 00758 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* apartheid = apartheid = rotusorto
* FN = UN = YK
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): ECHR; AMR; OAS charter

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
12. Lauterpacht, E. (ed.) : The Kuwait crisis , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Kuwait crisis : basic documents / Lauterpacht, E. (ed.) ; Greenwood, C. J. - (Cambridge international documents series ; No. 1), xvi, 330 p.. - Cambridge : Grotius publ., 1991.

ISBN 0 949009 86 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* FN = UN = YK
* rapporter = state reports = raportit
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait / Iraq / Iran : 7332 / 7328

NOTE (GENERAL): ICCPR; Geneva conventions; UN charter;

 
13. Anthoni, Tom : Folkrättens relevans i vår mångfasetterade värld: en studie av folkrättens roll och betydelse med särskilt anknytning till den islamitiska rättsuppfattningen och Sydafrikas apartheidpolitik, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Folkrättens relevans i vår mångfasetterade värld: en studie av folkrättens roll och betydelse med särskilt anknytning till den islamitiska rättsuppfattningen och Sydafrikas apartheidpolitik / Anthoni, Tom, 109 p.. - Åbo : Åbo Akademi; Rättsvetenskapliga institutionen, 1991.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* islam = islam = islaminusko
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: South-Africa / India / USA / China, People's Republic / Kuwait / Iraq : 5458 / 7425

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis) i offentlig rätt, Åbo Akademi, 1991

 
14. Minter, William : South Africa, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

South Africa : straight talk on sanctions / Minter, William

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Foreign policy : 65., 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Southern Africa : 5458 / 5400

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
15. Alland, Denis : International responsibility and sanctions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International responsibility and sanctions : self-defence and countermeasures in the ILC codification of rules governing international responsibility / Alland, Denis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: United Nations codification of state responsibility / Spinedi, M. & Simma, B. (eds.), p. 143-195. - New York : Oceana publications, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet

 
16. Akehurst, Michael : Reprisals by third state, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reprisals by third state / Akehurst, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law : no. 44, p. 1-18. - London : Oxford: Clarendon Press, 1970.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* intervention = intervention = interventio

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
17. Arens, Richard : Toward a general theory of sanctions, 1964
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Toward a general theory of sanctions / Arens, Richard ; Lasswell, Harold D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Iowa law review : 49., p. 233-276. : Iowa University, 1964.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
18. Barber, James : Economic sanctions as a policy instrument, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Economic sanctions as a policy instrument / Barber, James

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : 55(3)., p. 367-384., 1979.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
19. Bernhardt, John : Folkeretlige aspekter omkring anvendelsen af sanktioner på internationalt plan, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Folkeretlige aspekter omkring anvendelsen af sanktioner på internationalt plan / Bernhardt, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : 55(3)., 1986.

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Bonn, M.J. : How sanctions failed, 1937
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

How sanctions failed / Bonn, M.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Foreign affairs : 15(2)., p. 350-361 ., 1937.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
21. Borchard, Edwin : Reprisals of private property, 1936
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reprisals of private property / Borchard, Edwin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of international law : 30., p. 108-113., 1936.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
22. Boudin, Leonard B. : Economic sanctions and individual rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Economic sanctions and individual rights / Boudin, Leonard B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York university journal of international law and politics : 19(1)., p. 803-820. - New York : New York University, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
23. Bowett, Derek : Reprisals involving recourse to armed force, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reprisals involving recourse to armed force / Bowett, Derek

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 66., p. 1-36., 1972.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
24. Briggs, Herbert W. : Codification treaties and provisions on reciprocity, non-discrimination or retaliation, 1962
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Codification treaties and provisions on reciprocity, non-discrimination or retaliation / Briggs, Herbert W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 56(1)., p. 475-482., 1962.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
25. Bring, Ove E. : The Falkland crisis and international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Falkland crisis and international law / Bring, Ove E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidskrift for international ret : 3-4., p. 129-163. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / United Kingdom : 6414 / 8251

 
26. Butcher, Goler Teal : The unique nature of sanctions against South Africa, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The unique nature of sanctions against South Africa / Butcher, Goler Teal

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York University journal of international law and politics : 19(1)., p. 821-855. - New York : New York University, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Southern Africa : 5458 / 5400

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
27. Carreau, Dominique : Les moyens de pression economique au regard du F.M.I. du G.A.T.T. et de L'O.C.D.E., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Les moyens de pression economique au regard du F.M.I. du G.A.T.T. et de L'O.C.D.E. / Carreau, Dominique

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Revue belge de droit international : 18(1)., p. 20-33. - Brussels : Societe Belge de Droit International, 1984.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ekonomi = economy = talous

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
28. Carswell, Robert : The need for planning and coordination of economic sanctions, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The need for planning and coordination of economic sanctions / Carswell, Robert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York University journal of international law and politics : 19(1)., P. 857-863. - New York : New York University, 1986.

LANGUAGE: eng

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ekonomi = economy = talous

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
29. Carter, Barry E. : Looking for a better way, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Looking for a better way : the sanction laws of key U.S. allies / Carter, Barry E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York University journal of international law and politics : 19(1)., p. 865-882. - New York : New York University, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ekonomi = economy = talous

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
30. Cocuzza, Claudio : State involvement in terrorist activities and economic sanctions, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

State involvement in terrorist activities and economic sanctions : the Libyan case / Cocuzza, Claudio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Italian yearbook of international law : 7., p. 190-215. - Napoli : Editoriale Scientifica, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Libya / North Africa : 5337 / 5300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

[Följande]


24.11.1999