[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='polis' gav 141 träffar


 
1. Demla toimii ( oikeudellinen elämä), 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Demla toimii ( oikeudellinen elämä) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 274-275. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus kertoo Suomen Demokraattiset Lakimiehet r.y.:n toiminnasta ja sisältää m.m. 27.9.1982 annetun kannanoton sisäasiainministeriön suojeluspoliisille antamista ohjeista. The article presents the work of the Finnish Democratic Lawyers, and it includes an account of their stanpoint to the instructions given to the security police by the Ministry of Interior, February 2nd, 1982.

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Hirvonen, Juhani : Alioikeusuudistuksen vaiheita, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Alioikeusuudistuksen vaiheita / Hirvonen, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 41-45. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkisuudessa on käynnistynyt keskustelu virallisten syyttäjien toiminnasta ja oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisesta ja poliisin menettelytavoista. Oikeusministeriö antoi mietinnön joulukuussa 1971 (KM 1971:B112). Valtiosääntökomitean välimietinnössä (KM 1974:27) otettiin kantaa tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen.Kannanotot nimityskysymyksiin, tehtävien pysyvyyteen ja määräaikaistamiseen sekä virassapysymisoikeuteen vaihtelevat suuresti.V. 1973 ja 1976 valmistuivat tuomioistuinlaitoksen uudistamista koskevat työryhmien ehdotukset. A public debate concerning the reform of the activities of the public prosecutors, court procedures and the methods of the police has begun.The Ministry of Justice gave a report in December 1971.In the intermediate report of the Constitutional Committee (valtiosääntökomitea) a standpoint was taken with regard to developing the legal system.There are plenty of opinions concerning appointments, permanence and temporality of tasks, and right to remain in office.In 1973 and 1976 the working groups finished their proposals for a reform of the judiciary system.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Joustie, Heikki : Poliisin valtuuksista ja HM 10:n takaamista poliittisista perusoikeuksista, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Poliisin valtuuksista ja HM 10:n takaamista poliittisista perusoikeuksista / Joustie, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.362-373. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan ensin poliisin valtuuksia yleensä, sitten siirrytään perusoikeuksien ja poliisivaltuuksien suhteen tarkasteluun.

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Beetham, David ... [et al.] : International IDEA handbook on democracy assessment, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International IDEA handbook on democracy assessment / Beetham, David ... [et al.], 144 p.. - Hague : Kluwer Law, 2002.

ISBN 90-411-1727-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* polis = police = poliisi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnor = women = naiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset

 
5. Bengon, John : The police , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The police : powers, procedures and proprieties / Bengon, John, 334 p.. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032696 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* bevis = evidence = todistus
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* anklagade personer = accused persons = syytetyt henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
6. Smith, David S. : The framework of law and policing practice, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The framework of law and policing practice / Smith, David S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The police : powers, procedures and proprities / Benyon, J.; Bourn, C. (eds.), p. 85-94. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032696 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* polis = police = poliisi
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* anklagade personer = accused persons = syytetyt henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
7. Benyon, John : Policing in the limelight ; citizens, constables and controversy, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Policing in the limelight ; citizens, constables and controversy / Benyon, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The police : powers, procedures and proprities / Benyon, J.; Bourn, C. (eds.), p. 3-44. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032696 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus
* polis = police = poliisi
* ras = race = rotu
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
8. Rupprecht, Reihard : Polizeilicher Todesschuss und Werfordnung des Grundgesetzes., 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Polizeilicher Todesschuss und Werfordnung des Grundgesetzes. / Rupprecht, Reihard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenwurde und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag. - p. 781-794 - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 3 16 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* polis = police = poliisi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
9. Wilhjelm,Preben : Politiet og menneskerettighederne, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Politiet og menneskerettighederne / Wilhjelm,Preben

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Danske Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 95-105. - Köbenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* polis = police = poliisi
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt

 
10. Lehtimaja, Lauri : International human rights and domestic legality : experiences of the Finnish parliamentary ombudsman., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International human rights and domestic legality : experiences of the Finnish parliamentary ombudsman. / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law : Finnish and Polish perspectives / Rosas, A. (ed.). - p. 93-108 - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* polis = police = poliisi
* fångar = prisoners = vangit
* militär = military = sotaväki
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
11. Morgan, J. Brian : New approaches to handling of juvenile delinguency in urban areas., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

New approaches to handling of juvenile delinguency in urban areas. / Morgan, J. Brian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in urban areas. - p. 133-145 - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923 101 983 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Federal Republic of Germany / USA / United Kingdom : 6357 / 8225

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
12. Edwards La Voy, Diane : Foreign nationals and American law. , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Foreign nationals and American law. / Edwards La Voy, Diane

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 65-78. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* kommunism = communism = kommunismi
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* spionage = espionage = vakoilu
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea, Democratic People's Republic of / United States : 6357 / 7121

 
13. Chappell case : judgment of 30th March 1988; Borogan case : judgment of 30th May 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Chappell case : judgment of 30th March 1988; Borogan case : judgment of 30th May 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 152), 41 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21568 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* polis = police = poliisi
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* kränkningar = violations = loukkaukset
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Ireland : 8251 / 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-8

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Romania: aftermath to the June violence in Buckarest, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Romania: aftermath to the June violence in Buckarest : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 25 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* armé = army = armeija
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* fångar = prisoners = vangit
* polis = police = poliisi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Police violence in Argentina, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Police violence in Argentina : torture and police killings in Buenos Aires : December 1991 /, iii, 45 p.. - New York : Americas Watch, 1991.

ISBN 1 56432 051 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* polis = police = poliisi
* tortyr = torture = kidutus
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / South America : 8414 / 6400

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT;

LIBRARY LOCATION: IMR, IMR

 
16. Proceedings of the meeting of directors and of representatives from police academies and police training institutions, organised by the DH-ED, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Proceedings of the meeting of directors and of representatives from police academies and police training institutions, organised by the DH-ED / ; Committee of Experts for the Promotion of Education and Information in the Field of Human Rights, iii, 199 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG, ITA

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* poliskår = police force = poliisikunta
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Conference, Strasbourg, (19901126), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
17. Robilliard, John A. : Police powers and the individual, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Police powers and the individual / Robilliard, John A. ; McEvan, Jenny, 24, 271 p.. - Oxford : Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 13996 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* barn = children = lapset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* terrorister = terrorists = terroristit
* polis = police = poliisi

 
18. Prison conditions in India: an Asia Watch report, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in India: an Asia Watch report /, 38 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 0 929 692 92 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* kvinnor = women = naiset
* tortyr = torture = kidutus
* fångar = prisoners = vangit
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Signposts to peace, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Signposts to peace : an independent survey of the violence in Natal, South Africa / ; International Commission of Jurists, 36 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1990.

ISBN 92 9037 049 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* poliskår = police force = poliisikunta

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Stanley, William : Risking failure, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Risking failure : the problems and promise of the new civilian police in El Salvador / Stanley, William, 28 p.. - Washington : Washington office on Latin America (WOLA), 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi
* polis = police = poliisi
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / Central America / Latin America : 6231 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Ntanda Nsereko, Daniel D. : The police, human rights and the constitution, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The police, human rights and the constitution : an African perspective / Ntanda Nsereko, Daniel D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : 15(3)., p. 465-484. - Cincinnati : The John Hopkins UP, 1993. - ISSN 0275 0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / Southern Africa : 5446 / 5400

NOTE (GENERAL): UDHR

 
22. Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Italy /, 4 p.. - New York : United Nations, 1994.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.37

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* polis = police = poliisi
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
23. People's Republic of China, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

People's Republic of China : update on dissidents detained around 4 June 1995 /, 6 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* kvinnor = women = naiset
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* polis = police = poliisi
* FN = UN = YK

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
24. The Ingush-Ossetian conflict in the prigorodnyi region, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Ingush-Ossetian conflict in the prigorodnyi region /, 100 p.. - New York : Human Rights Watch, 1996.

ISBN 1-56432-165-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* polis = police = poliisi
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

NOTE (GENERAL): ICCPR; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: HRW

 
25. Russian Federation / Democratic People's Republic of Korea, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Russian Federation / Democratic People's Republic of Korea : refoulement of Lee Yen Sen / fear for safety in North Korea /, 6 p.. - London : Amnesty International, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* polis = police = poliisi
* tortyr = torture = kidutus
* strafflag = criminal law = rikoslaki

NOTE (GENERAL): Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
26. Federal Republic of Germany, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Federal Republic of Germany : the alleged ill-treatment of foreigners - an update to the May 1995 report /, 16 p.. - London : Amnesty International, 1996 .

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* tortyr = torture = kidutus
* polis = police = poliisi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä

NOTE (GENERAL): CERD; CAT;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
27. Bosnia-Hercegovina, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Bosnia-Hercegovina : no justice no peace : the United Nations international police task force's role in screening local law enforcement / - (Human rights watch : Helsinki ; vol. 8; no. 15), 16 p.. - New York : Human Rights Watch, 1996. - ISSN 1079-1876

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* polis = police = poliisi
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina

NOTE (GENERAL): Dayton peace agreement

 
28. Peru presumption of guilt : human rights violations and the faceless courts in Peru, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Peru presumption of guilt : human rights violations and the faceless courts in Peru / - (Human Rights Watch : Americas ; vol. 8; no. 5), 38 p.. - New York : Human Rights Watch, 1996. - ISSN 1077-6710

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* armé = army = armeija
* polis = police = poliisi
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ombudsman för mänskliga rättigheter = Human Rights Ombudsman = ihmisoikeusvaltuutettu
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Peru

 
29. Boyle, Kevin (ed.) : Human rights and democracy, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights and democracy : the role of the Supreme Constitutional Court of Egypt / Boyle, Kevin (ed.) ; Sherif, Adel Omar (ed.) - (CIMEL book series ; no. 3), 370 p.. - London : Kluwer Law, 1996.

ISBN 90-411-0288-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The road to the 1971 constitution : a brief constitutional history of modern Egypt, by the editors. 2. The origins and developments of the Egyptian judicial system, by Adel Omar Sherif. 3. The Supreme Constitutional Court and its role in the Egyptian judicial system, by Awad Mohammed El-Morr, Abd El-Rahman Nossier, Adel Omar Sherif. 4. The separation of powers and limits on presidential powers under the Egyptian constitution, by Awad Mohammed El-Morr, Adel Omar Sherif. 5. Democratic participation, by Awad Mohammed El-Morr, Adel Omar Sherif. 6. Human rights in Egypt : international commitments, by Kevin Boyle. 7. The status and protection of property in the constitution, by Awad Mohammed El-Morr. 8. Freedom of expression, by Yakoot Alashmawy, Adel Omar Sherif. 9. The freedom of judicial expression, the right to concur and dissent : a comparative study, by Adel Omar Sherif. 10. Human rights in the constitutional systems of Egypt and other Islamic countries : international and comparative studies, by Awad Mohammed El-Morr. 11. The interpretation of article 2 of the constitution : Islamic Sharia principles as a source of law, by Hatem Aly Labib Gabr.

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* tolkning = interpretation = tulkinta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* barn = children = lapset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* domarkår = judiciary = tuomarikunta
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* polis = police = poliisi
* asyl = asylum = turvapaikka
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* kvinnor = women = naiset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* islam = Islam = islaminusko
* tortyr = torture = kidutus
* totalitarism = totalitarianism = totalitarismi
* våldtäkt = rape = raiskaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* demokrati = democracy = demokratia
* terrorism = terrorism = terrorismi
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: North Africa

NOTE (GENERAL): CDE; CAT; UDHR; ICCPR; ICESCR; ECHR; CEDAW; ACHPR; AMR; ADRD;

 
30. Banton, Michael : International action against racial discrimination, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International action against racial discrimination / Banton, Michael, xvi, 362 p.. - Oxford : Clarendon, 1996.

ISBN 0-19-828061-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* antisemitism = anti-Semitism = antisemitismi
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* val = elections = vaalit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* EU = EU = EU
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* judar = Jews = juutalaiset
* OAU = OAU = OAU
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = NGO = NGO
* polis = police = poliisi
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* samer = Sami = saamelaiset
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* slaveri = slavery = orjuus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* zionism = zionism = sionismi
* ILO = ILO = ILO
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UDHR; UN charter; ICESCR; ICCPR; Geneva conventions; ECHR; CEDAW; CRC; CDE; CAT; CERD; ACHPR; AMR;

[Följande]


24.11.1999