[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('politiskt samarbete') gav 2 träffar


 
1. Lundberg, Erik : EG och skyddet av de mänskliga rättigheterna, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG och skyddet av de mänskliga rättigheterna / Lundberg, Erik - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten.Serie A ; No. 344), 22 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1991. - ISSN 0358-5654

ISBN 9 51 649 959 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* politiskt samarbete = political co-operation = poliittinen yhteistyö
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Europe : 8222 / 8000

 
2. Laursen, Finn (ed.) : The intergovernmental conference on political union, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The intergovernmental conference on political union : institutional reforms, new policies and international identity of the European Community. / Laursen, Finn (ed.) ; Vanhoonacker, Sophie (ed.), xvi, 505 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0-7923-1670-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* politiskt samarbete = political co-operation = poliittinen yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Denmark / Greece / Spain / France / Ireland / Luxembourg / The Netherlands / Portugal / United Kingdom


24.11.1999