[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='pornografia' gav 101 träffar


 
1. Nikula, Paavo : Kommentti Tuija Mäkisen puheenvuoroon, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kommentti Tuija Mäkisen puheenvuoroon / Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 64-65. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli on kommentti T.Mäkisen puheenvuoroon (Oikeus 1985:14 s. 62-64) "Vapaa porno?".Kirjoittajan mukaan laki kieltää hyvin paljon, mutta tänä päivänä huomiota ei juuri kiinnitetä muihin kuin kuvallisiin esityksiin, lehtiin ja elokuviin. Vaihtoehtoja ovat joko valvonnan tiukentaminen tai lain muuttaminen. The article comments on T.Mäkinen's address "Vapaa porno?"("Free Porno?") (Oikeus, 1985:14, pp. 62-64).According to the writer, the law prohibits a great deal, but today very little else is paid attention to except for visual production, magazines and movies.Alternatives are either stricter control or law reform.

INDEX WORDS:
* pornografi = pornography = pornografia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Mäkinen, Tuija : Vapaa porno?, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vapaa porno? / Mäkinen, Tuija

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 62-64. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja keskittyy artikkelissaan tarkastelemaan naista (tai lasta) sukupuolispesifisesti, vaikka nykyinen pornografinen tuotanto käyttää malleinaan miehiäkin.Artikkeli käsittelee suomalaista pornografiaa koskevaa lainsäädäntöä, eli lakia epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä, joka on säädetty vuonna 1927. The writer concentrates on looking at the woman (and child) gender specifically, although modern pornographic production also uses men models.The writer discusses Finnish pornography legislation, in other words, the Law of Prevention of Distribution of Immoral Publications passed in 1927.

INDEX WORDS:
* pornografi = pornography = pornografia
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
4. Suksi, Markku : Osedlighet och yttrandefrihet , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Osedlighet och yttrandefrihet : några reflexioner med utgångspunkt i finsk rättspraxis / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 3., p. 55-60. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter, 1990.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* pornografi = pornography = pornografia
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* kvinnor = women = naiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA : 8222 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR

 
5. MacKinnon, Catharine A. : Toward a feminist theory of the state, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Toward a feminist theory of the state / MacKinnon, Catharine A., 17, 330 p.. - Cambridge : Harvard U.P., 1989.

ISBN 0 674 89645 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* feminism = feminism = naisasialiike
* abort = abortion = abortti
* slaveri = slavery = orjuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kaster = castes = kastit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lesbo = lesbians = lesbot
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* pornografi = pornography = pornografia
* våldtäkt = rape = raiskaus
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

 
6. People's Republic of China : death penalty log : January to June 1992, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

People's Republic of China : death penalty log : January to June 1992 /, 10 p. . - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* pornografi = pornography = pornografia
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rapporter = state reports = raportit

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
7. Värna yttrandefriheten , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Värna yttrandefriheten : betänkande av yttrandefrihetsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 70), 431 p.. - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07947 X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* reklam = advertising = mainonta
* pornografi = pornography = pornografia
* integritet = integrity = koskemattomuus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
8. Berger, Fred R. (ed.) : Freedom, rights and pornography, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom, rights and pornography : a collection of papers / Berger, Fred R. (ed.) ; Russell, Bruce (ed.) - (Philosophical study series ; No. 50), 22, 220 p.. - Dordrecht : Kluwer, 1991.

ISBN 0 7923 1034 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* feminism = feminism = naisasialiike
* pornografi = pornography = pornografia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rasism = racism = rasismi

 
9. Hoffman, Frank : Intellectual freedom and censorship, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Intellectual freedom and censorship : an annotated bibliography / Hoffman, Frank, 10, 244 p.. - London : Metuchen, 1989.

ISBN 0 8108 21451

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* censur = censorship = sensuuri
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys

 
10. Robertson, Geoffrey : Media law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Media law : the rights of journalists and broadcasters / Robertson, Geoffrey ; Nicol, Andrew G. L., 65, 514 p.. - London : Longman, 1990.

ISBN 0 85121 552 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* censur = censorship = sensuuri
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* teater = theatre = teatteri
* reklam = advertising = mainonta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-10;

 
11. Clapham, Andrew : Human rights and the European Community, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the European Community : a critical overview / Clapham, Andrew - (European Union : the human Rights Challenge ; v. 1), viii, 272 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1991.

ISBN 3 7890 2280 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* apartheid = apartheid = rotusorto
* direktiv = directives = direktiivit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* EU = EU = EU
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* pornografi = pornography = pornografia
* barn = children = lapset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR-2OP;

 
12. Veerman, Philip E. : The rights of the child and the changing image of childhood, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of the child and the changing image of childhood / Veerman, Philip E. - (International studies in human rights ; No. 18), xvi, 655 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 0 7923 1250 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* censur = censorship = sensuuri
* AIDS = AIDS = AIDS
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ILO = ILO = ILO
* pornografi = pornography = pornografia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* gatubarn = street children = katulapset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* tortyr = torture = kidutus
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Charter of children's rights; Charter of rights for children in care; Declaration of the rights of the child; ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
13. Delmas-Marty, Mireille (ed.) : The European convention for the protection of human rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention for the protection of human rights : international protection versus national restrictions / Delmas-Marty, Mireille (ed.) ; Chodkiewicz, Christine (ed.) - (International studies in human rights ; No. 19 ), xiii, 346 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1283 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* våldtäkt = rape = raiskaus
* abort = abortion = abortti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* prostitution = prostitution = prostituutio
* pornografi = pornography = pornografia
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* tolkning = interpretation = tulkinta
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* olaglig arrestering = unlawful arrest = laiton pidätys
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / France / Greece / Spain / Portugal / Italy / The Netherlands / Sweden / Switzerland / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR

 
14. Alston, Philip (ed.) : Children, rights and the law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children, rights and the law / Alston, Philip (ed.) ; Parker, Sephen ; Seymour, John, xii, 268 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0 19 825776 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* adoption = adoption = adoptio
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* feminism = feminism = naisasialiike
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): CRC

 
15. Clapham, Andrew : Human rights in the private sphere , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the private sphere / Clapham, Andrew, xxxvii, 385 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-825799-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* AIDS = AIDS = AIDS
* abort = abortion = abortti
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* tortyr = torture = kidutus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / Canada

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Magna Carta; Canadian charter of rights and freedoms; CERD; EEC-treaty;

 
16. Jacobs, Lesley A. : Rights and deprivation, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and deprivation / Jacobs, Lesley A., x, 230 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-8-27767-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* feminism = feminism = naisasialiike
* hemlösa = homeless persons = kodittomat
* pornografi = pornography = pornografia
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* barn = children = lapset

 
17. Case of Scherer v. Switzerland : judgment of 25 March 1994, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Case of Scherer v. Switzerland : judgment of 25 March 1994 / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : judgments and decisions ; vol. 287), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1994.

ISBN 3-452-23002-3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-10

 
18. Bartsch, Hans-Jürgen : Council of Europe legal co-operation in 1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Council of Europe legal co-operation in 1991 / Bartsch, Hans-Jürgen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1991; vol. 11 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 533-542. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0-19-825779-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* pornografi = pornography = pornografia
* dataskydd = data protection = tietosuoja

NOTE (GENERAL): ECHR

 
19. Section V (a), 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Section V (a) : mass communication and human rights /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the twenty-first century : a global challenge / Mahoney, K. E.; Mahoney, P. (eds.), p. 739-788. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-1810-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduction, by McLaren, John. 2. Use of the media to promote and infringe human rights, by Krüger, Hans Christian. 3. Destruction of women's rights through mass media proliferation or pornography, by Mahoney, Kathleen. 4. Destruction of local cultures through mass communications, by Ginsburg, Carl. 5. Control of and access to the media in the Third World, by Hamilton, Kevin.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* våld = violence = väkivalta
* pornografi = pornography = pornografia
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Belgium

NOTE (GENERAL): ECHR-10; CEDAW; ICCPR; Canadian charter of rights and freedoms

 
20. Wennberg, Bertil : Yttrandefrihetsgrundlagen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yttrandefrihetsgrundlagen : en presentation / Wennberg, Bertil ; Eliason, Marianne ; Regner, Göran, 154 p.. - Stockholm : Fritzes, 1995.

ISBN 91-38-50076-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* pornografi = pornography = pornografia
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* EG = EC = EY
* censur = censorship = sensuuri
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
21. MacKinnon, Catharine A. : Equality and speech, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Equality and speech / MacKinnon, Catharine A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Collected courses of the Academy of European law : 1992 : the protection of human rights in Europe : volume III : book 2 - ( Collected courses of the Academy of European law = CCEL ; 6), p. 367-396. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3154-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* pornografi = pornography = pornografia
* våldtäkt = rape = raiskaus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ICJ = ICJ = ICJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Croatia / Bosnia-Herzegovina / Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; ECHR; Genocide convention; ICCPR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
22. Stiglmayer, Alexander (ed.) : Mass rape, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mass rape : the war against women in Bosnia-Herzegovina / Stiglmayer, Alexander (ed.) ; Faber, Marion (ed.) ; Gutman, Roy (ed.), xxiii, 232 p.. - Lincoln, NE : Univ. of Nebraska Press, 1994.

ISBN 0-8032-4239-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* våldtäkt = rape = raiskaus
* kvinnor = women = naiset
* pornografi = pornography = pornografia
* muslimer = Muslims = muslimit

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia

 
23. Trivizas, Eugene : The tempatations of censorship, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The tempatations of censorship / Trivizas, Eugene ; Davies, Christie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Women's rights : human rights / Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), p. 248-263. - Athens : ESTIA, 1994.

ISBN 90-05-0592-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* censur = censorship = sensuuri
* feminism = feminism = naisasialiike
* pornografi = pornography = pornografia

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom

 
24. Yotopoulos-Marangopoulos, Alice : Pornography, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pornography : a criminological and human rights perspective / Yotopoulos-Marangopoulos, Alice ; Farsedakis, James

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Women's rights : human rights / Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), p. 264-288. - Athens : ESTIA, 1994.

ISBN 90-05-0592-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* pornografi = pornography = pornografia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / Germany

NOTE (GENERAL): UDHR-30; ICCPR-5; ICESCR-5; ECHR-17

 
25. Lalou, Caroline : What future for the Devadasis and their children?, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

What future for the Devadasis and their children? / Lalou, Caroline

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of children's rights : special issue : multiculturalism and the rights of the child : vol. 3; no. 1., p. 19-50. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* prostitution = prostitution = prostituutio
* pornografi = pornography = pornografia
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* tortyr = torture = kidutus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: India / Canada

NOTE (GENERAL): ICCPR-23; UDHR; CRC-2-37; Slavery convention; ICESCR; ECHR-3

 
26. Heinze, Eric : Sexual orientation , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sexual orientation : a human right : an essay on international human rights law / Heinze, Eric, xxi, 416 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

INDEX WORDS:
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* invandring = immigration = maahanmuutto
* asyl = asylum = turvapaikka
* våldtäkt = rape = raiskaus
* religion = religion = uskonto
* moral = morality = moraali
* pornografi = pornography = pornografia
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* ILO = ILO = ILO
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* EU = EU = EU
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* antisemitism = anti-Semitism = antisemitismi
* AIDS = AIDS = AIDS
* abort = abortion = abortti
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ADRD; ACHPR; AMR; CRC; ICCPR; CERD; DEDAW; ECHR; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; DRC; ICESCR; ICJ; UDHR; UN charter; TEU

 
27. Alfredsson, Gudmundur (ed.) : A thematic guide to documents on the human rights of women, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

A thematic guide to documents on the human rights of women : global and regional standards adopted by intergovernmental organizations, international non-governmental organizations and professional associations / Alfredsson, Gudmundur (ed.) ; Tomasevski, Katarina (ed.) - (Raoul Wallenberg Institut human rights guides ; vol. 1), xvii, 434 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 90-411-0094-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* barn = children = lapset
* barnarbete = child labour = lapsityö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* AIDS = AIDS = AIDS
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* implementering = implementation = toteuttaminen
* incest = incest = insesti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* NGO = NGO = NGO
* graviditet = pregnancy = raskaus
* pornografi = pornography = pornografia
* prostitution = prostitution = prostituutio
* rasism = racism = rasismi
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* slaveri = slavery = orjuus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* kvinnor = women = naiset
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen

NOTE (GENERAL): Vienna declaration and programme of action; Copenhagen declaration (full text); Declaration on equality of women and men; Cairo declaration on human rights in Islam; DEDAW; CEDAW; UN charter; ICCPR; ICESCR; ECHR; AMR; ACHPR; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; Declaration on the right to development; Rio declaration; UDHR; ESC; Slavery convention; CRC; Geneva conventions;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0094-6

 
28. Human rights and gender, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and gender : the responsibility of the media /, 97 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1995.

ISBN 92-871-2678-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* pornografi = pornography = pornografia
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

NOTE (MEETINGS): Proceedings : seminar, Strasbourg, 19940629-19940701], [C]

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
29. Janis, Mark W. : European human rights law, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European human rights law : text and materials / Janis, Mark W. ; Kay, Richard S. ; Bradley, Anthony W., xxxvi, 516 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-876396-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* EG = EC = EY
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* ICJ = ICJ = ICJ
* pornografi = pornography = pornografia
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; Nuremberg charter;

 
30. Part III : Controversies within feminist legal theory, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part III : Controversies within feminist legal theory /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Feminist legal theory : volume I / Olsen, F. E. (ed.) - (The international library of essays in law and legal theory : schools ; 15.1), p. 143-422. - Aldershot : Dartmouth, 1995.

ISBN 1-85521-154-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ellen C. DuBois ... [et al.] : Feminist discourse, moral values and the law - a conversation. 2. Herma Hill kay : Equality and difference : the case of pregnancy. 3.Joan W. Scott : Deconstructing equality-versus-difference : or the uses of poststructuralist theory for feminism. 4. Ruth Bader Ginsburg : Some thoughts on autonomy and equality in relation to Roe v. Wade. 5. Jean Braucher : Tribal conflict over abortion. 6. Andrea Dworkin : Against the male flood : censorship, pornography and equality. 7. Nicola Lacey : Theory into practice? Pornography and the public private dichotomy. 8. Kathryn Abrams : Ideology and women's choices.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* feminism = feminism = naisasialiike
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* graviditet = pregnancy = raskaus
* pornografi = pornography = pornografia
* abort = abortion = abortti
* censur = censorship = sensuuri

[Följande]


24.11.1999