[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='AIDS' results in 549 hits


 
1. AIDS ja lakimiesliitto, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

AIDS ja lakimiesliitto /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen lakimiesliitto vei alkukesästä sosiaali- ja terveysministeriöön kannanoton AIDSin ongelmiin.Liittoa huolestutti, että AIDSia on käsitelty liiallisesti lääketieteellisenä ongelmana.Kannanotossa kiinnittää huomiota sen avioliitto-oikeutta koskeva osa. The Finnish Lawyers' Union submitted to the Ministry of Health and Security a statement on their standpoint to AIDS.The Union was worried about the fact that AIDS has been treated as a purely medical problem.Especially the part of the statement which concerns the right to marriage is interesting.

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Breum, Martin (ed.) : Aids and human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aids and human rights : an international perspective / Breum, Martin (ed.) ; Hendriks, Art (ed.) - (Publications of the Danish Centre for Human Rights ; No. 6), 174 p.. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights / Akademisk förlag, 1988. - ISSN 0903-9961

ISBN 87 500 2749 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: With the spread of AIDS, fear spreads as well.This fear might lead to a suspension of individual rights and freedoms or to the introduction of coercive and restrictive measures.The 14 articles in this book comment on the AIDS-legislation, the AIDS prevention campaigns and the public health policies of the respective countries from a human rights perspective.

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
3. Jackson, Dorothy : Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa / Jackson, Dorothy - (MRG report), 40 p.. - London : Minority Rights Group, 2003.

ISBN 1-904584-11-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; CERD-1; CEDAW-2-5-7-10-14-16; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ACHPR; ACHPR-OP; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111);

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s MRG

 
4. Nelson III, Leonard J. : International travel restrictions and the AIDS epidemic., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

International travel restrictions and the AIDS epidemic. / Nelson III, Leonard J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 230-236. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* AIDS = AIDS = AIDS

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
5. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of interational law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

African yearbook of interational law : vol. 8 : Special Theme : Refugees and displaced persons in Africa. / Yusuf, Abdulqawi (ed.), xi, 541 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1659-1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EU = EU = EU
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* AIDS = AIDS = AIDS
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tortyroffer = torture victims = kidutusuhrit
* NGO = NGO = NGO
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* OAU = OAU = OAU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Bosnia-herzegovina / Brazil / Botswana / Burkina Faso / Burundi / Cameroon / Canada / Chad / Chile / Croatia / Egypt / Eritrea / Ethiopia / Finland / Gabon / germany / Guinea Bissau / Hungary / India / Indonesia / Irak / Italy / Ivory Coast / Kenya / Lesotho / Liberia / Madagascar / Malawi / Malaysia / Mali / Morocco / Netherlands / North America / Norway / Pakistan / Paraguay / Russian Fedeartion / Rwanda / Senegal / Sierra Leone / Spain / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Taiwan / Togo / Uganda / USA / Uruguay / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; UN charter; Charter of economic rights and duties of states; OAU charter; CEDAW; CAT; OAU refugee convention USED FOR OAU convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa; Refugee convention; Vienna convention on consular relations; OAU convention on the status of refugees; Geneva conventions; Cartagena declaration; UDHR;

 
6. Austee, Margaret J. : Statement on behalf of the Secretary-General of the United Nations, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Statement on behalf of the Secretary-General of the United Nations / Austee, Margaret J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich = The prohibition of torture and freedom of religion and conscience : comparative aspects / Matscher, F. (ed.) - ( Schriften des Österreichischen Instituts für Menschenrechte = Publications of the Austrian Human Rights Institute ; No. 2), p. 11-14. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990.

ISBN 3 88357 083 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* AIDS = AIDS = AIDS

NOTE (GENERAL): UDHR ; CAT

 
7. Liljeström Marita : Gällande lagstiftning och rättskyddet för personer med HIV-infektion , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Gällande lagstiftning och rättskyddet för personer med HIV-infektion = Existing legislation and the legal protection for persons with HIV-infection / Liljeström Marita

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 2-3., p. 119-144. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Sieghart, Paul : AIDS & human rights : a UK perspective, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

AIDS & human rights : a UK perspective / Sieghart, Paul, 103 p.. - London : British Medical Association, 1989.

ISBN 1871973015

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): AMC; ACPR; ESC; ICCPR; ICESCR; ECHR; UDHR;UN charter

 
9. Jayasuriya, D.C. : AIDS ; public health and legal dimensions, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

AIDS ; public health and legal dimensions / Jayasuriya, D.C., 145 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3686 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* WHO = WHO = WHO
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
10. Cohen, Roberta; Wiseberg, Laurice : Double jeopardy : discrimination against persons with AIDS, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Double jeopardy : discrimination against persons with AIDS / Cohen, Roberta; Wiseberg, Laurice, 47 p.. - Cambridge M.A. : HRI, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): A survey of AIDS as an international Human Rights Issue and of International Efforts to Combat Discrimination against persons with AIDS

 
11. Legislative responses to AIDS , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legislative responses to AIDS / ; with an introduction by Jonathan M. Mann and Seu S. Fluss ; WHO, 296 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0128 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* WHO = WHO = WHO
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
12. Naapi, Marjo : Uusi lisääntymisteknologia ihmisoikeuksien kannalta, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Uusi lisääntymisteknologia ihmisoikeuksien kannalta / Naapi, Marjo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 127-143. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet&Oikeus -ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1991. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* incest = incest = insesti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
13. A report of victim women's forum, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A report of victim women's forum : women's initiation to fight against women's victimization : Feb. 12-15, 1993 /, 60 p.. - Kathmandu, Nepal : Informal Sector Service Centre (INSEC), 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* slaveri = slavery = orjuus
* AIDS = AIDS = AIDS
* prostitution = prostitution = prostituutio
* kvinnor = women = naiset

 
14. Levine, Matthew L. : Contact tracing for HIV infection, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Contact tracing for HIV infection : a plea for privacy / Levine, Matthew L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 20(1)., p. 157-202. - New York : Columbia University School of Law, 1988. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
15. Neveloff Dubler, Nancy (ed.) : Management of HIV infection in New York State prisons, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Management of HIV infection in New York State prisons / Neveloff Dubler, Nancy (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 21(2)., p. 363-400. - New York : Columbia University School of Law, 1990. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* fångar = prisoners = vangit
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
16. Sullivan, Kathleen M. : AIDS and the coercive power of the state, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

AIDS and the coercive power of the state / Sullivan, Kathleen M. ; Field, Martha A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 23(1)., p. 139-197. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
17. Gostin, Larry : The interconnected epidemics of drug dependency and AIDS, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The interconnected epidemics of drug dependency and AIDS / Gostin, Larry

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 26(1)., p. 113-114. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS

 
18. Granberg, Per (ed.) : Botswana, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Botswana : country study and Norwegian aid review / Granberg, Per (ed.) ; Parkinson, J. R., xxii, 461 p.. - Fantoft : The Chr.Michelsen Institute.Department of Social Science and Development, 1988.

ISBN 82 90584 11 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* barn = children = lapset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Botswana / Angola / Canada / India / Norway / Pakistan / Southern Africa : 5415

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; Lomé convention

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
19. Kjönstad, Asbjörn : Fra svartedomen för AIDS: referat för sektionsmötet under rubriken Farliga epidemier som rättligt problem, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Fra svartedomen för AIDS: referat för sektionsmötet under rubriken Farliga epidemier som rättligt problem / Kjönstad, Asbjörn. - p. 309, 1987.

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): (Nordiska juristmöten), Förhandlingarna vid det 31. nordiska juristmötet i helsingfors, (19870819), (c)

 
20. Zoller, Adrien-Claude : Consolidation of the UN Sub-Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Consolidation of the UN Sub-Commission : report of the 43rd session of the United Nations Sub-Commission, Geneva, August 5th, 1991 / Zoller, Adrien-Claude

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 9., p. 472-. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1991. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* AIDS = AIDS = AIDS

NOTE (GENERAL): CERD

 
21. Walther, Susanne : Schwangerschaftsabbruch in den USA, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Schwangerschaftsabbruch in den USA : neuere Rechtsentwicklungen / Walther, Susanne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 19(3-4)., p. 45-60. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1992. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* AIDS = AIDS = AIDS

 
22. Grant, James P. (ed.) : The state of the world's children 1991, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The state of the world's children 1991 / Grant, James P. (ed.), 128 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1991. - ISSN 0265-718X

ISBN 0 19 262086 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* AIDS = AIDS = AIDS
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

 
23. Barav, Ami (ed.) : Yearbook of European law 1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of European law 1990 : 10 / Barav, Ami (ed.) ; Wyatt, D. A. (ed.) ; Wyatt, Joan (ed.), xv, 659 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0-19-825705-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles:. 1.Hondius, Frits W.: Legal aspects of the movement of persons in Greater Europe, p. 291-308. 2. Clapham, Andrew: A human rights policy for the European Community, p. 309-366. 3. Cornish, W.R.: Intellectual property, p. 469-480. 4. Bartsch, Hans-Jürgen: Council of Europe, p. 493-534. 5. Warbrick, Colin: The European Convention on Human Rights, p. 535-594.

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-10-12-37; ESC; ECHRP-1-I

 
24. Prison conditions in the United Kingdom, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in the United Kingdom : a Helsinki Watch publication /, 54 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 066 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rasism = racism = rasismi
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito

LOCAL INDEX: Scotland

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland : 8251 / 8239

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. prep. by Smyke, Patricia : Women and health, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women and health / prep. by Smyke, Patricia, ix, 182 p.. - London : Zed Books Ltd, 1991.

ISBN 0 86232 983 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* graviditet = pregnancy = raskaus
* änkor = widows = lesket
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* barnavård = child care = lastenhoito
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* kvinnor = women = naiset

 
26. Prison conditions in the United Kingdom, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in the United Kingdom : a Helsinki Watch report / prison project report /, x, 54 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 066 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* AIDS = AIDS = AIDS

LOCAL INDEX: Scotland

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland : 8251 / 8239

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Population and human rights. , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Population and human rights. / ; Department of International Economic and Social Affairs, x, 230 p.. - New York : United Nations, 1990.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: ST / ESA / SER.R / 107

INDEX WORDS:
* befolkning = population = väestö
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* abort = abortion = abortti
* fertilitet = fertility = hedelmällisyys
* AIDS = AIDS = AIDS
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the Expert Group Meeting on Population and Human Rights, Geneva, (19890403), (c).

LIBRARY LOCATION: UN library

 
28. Report of an International Consultation on AIDS and Human Rights., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Report of an International Consultation on AIDS and Human Rights. / - ( HR/PUB/90 ; 2), 57 p.. - Geneva : United Nations. Centre for Human Rights, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS

NOTE (MEETINGS): Conference organized by the Centre for Human Rights with the technical and financial support of the World Health Organization Global Programme on AIDS, Geneva, (19890726), (c).

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human rights : world ...

 
29. Vincenau, Michel (ed.) : Le SIDA un défé aux droits, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Le SIDA un défé aux droits / Vincenau, Michel (ed.) ; Klein, Pierre, 888 p.. - Bruxelles : Emile Bruglant, 1991.

ISBN 2 8027 0497 4

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* prostitution = prostitution = prostituutio
* graviditet = pregnancy = raskaus

NOTE (MEETINGS): Actes du colloque organisé a l'université libre de Bruxelles, (19900510-199012), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
30. Clapham, Andrew : Human rights and the European Community, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the European Community : a critical overview / Clapham, Andrew - (European Union : the human Rights Challenge ; v. 1), viii, 272 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1991.

ISBN 3 7890 2280 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* apartheid = apartheid = rotusorto
* direktiv = directives = direktiivit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* EU = EU = EU
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* pornografi = pornography = pornografia
* barn = children = lapset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR-2OP;

[Next]


24.11.1999