[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('Ahvenanmaan kysymys') results in 121 hits


 
1. Hannikainen, Lauri : Finland, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Finland : Åland Islands / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Constitutions of the countries of the world / Blaustein, A. P.;, iii-265 p.. - Dobbs Ferry, N. Y. : Oceana publ., 1993.

ISBN 0-379-00278-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* språkliga rättigheter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* grundlagsutskottet = constitutional law committee = perustuslakivaliokunta
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; CDE; CRC;

LIBRARY LOCATION: VIB

SHELF CODE: Åland

 
2. Danielson-Kalmari, J. R. : La question des iles d'Aland de 1914 a 1920, 1921
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La question des iles d'Aland de 1914 a 1920 = Ahvenanmaan asia vuosina 1914-1920 / Danielson-Kalmari, J. R., 200 p.. - Helsinki : Imprimerie du gouvernement, 1921.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* NF = LN = KL
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
3. Colijn, H. A. : La decision de la societe des nations concernant les Iles d'Aland, 1923
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La decision de la societe des nations concernant les Iles d'Aland / Colijn, H. A., xvii, 185 p.. - [S.l.], 1923.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* autonomi = autonomy = autonomia
* NF = LN = KL
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
4. Ålandsdelegationens framställningar och betänkanden jämte bilagor, 1924
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsdelegationens framställningar och betänkanden jämte bilagor : I serien (maj 1923-april 1924) /, 191 p.. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1924.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
5. Ålandsdelegationens framställningar och betänkanden jämte bilagor, 1927
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsdelegationens framställningar och betänkanden jämte bilagor : III serien : handlingar rörande den finansiella uppgörelsen mellanrepubliken och landskapet Åland 1923-1925 samt extraordinarie bidragsreglering ... /, 228 p.. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1927.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
6. Ahvenanmaankysymys, 1921
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ahvenanmaankysymys : Kansainliiton Neuvoston asettman selostajakomissionin lausunto liitteineen (Ulkoasiainministeriön toittama suomennos) /, 106 p.. - Helsinki : Valtioneuvoston kirjapaino, 1921.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Liite 5: Itsehallintolakia koskevia muistutuksia.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
7. Anderson, Amos : Den svenska Ålandsexpeditionen och förhållandena i Stockholm under frihetskriget, 1919
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den svenska Ålandsexpeditionen och förhållandena i Stockholm under frihetskriget : anteckningar och referat / Anderson, Amos, 63 p.. - Helsingfors : Mercators tryckeri, 1919.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
8. Bengtsson, Gustaf : Åland - et folks tilblivelse, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Åland - et folks tilblivelse / Bengtsson, Gustaf, 21 p.. - [S.l.] : Fri Nordisk Folkehojskole, 1978.

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB/Alandica-samlingen

 
9. Bonsdorff, Carl von : La situation de l'Aland, 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La situation de l'Aland : pendantde la Finlande avec la Suede / Bonsdorff, Carl von, 66 p.. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1920.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB/Alandica-samlingen

 
10. Klink, Ernst : Untersuchungen zum Finnisch-Schwedischen Streit um die Ålandsinseln 1917-1921, 1957
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Untersuchungen zum Finnisch-Schwedischen Streit um die Ålandsinseln 1917-1921 / Klink, Ernst, xx, 135 p.. - Tübingen, 1957.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): Inaug.diss. (dr.iur), Eberherd-Karls-Universität zu Tübingen,,[21021957] [T]

LIBRARY LOCATION: ÅAB/Alandica-samlingen

 
11. Russ, Josef : Die Alandfrage, 1922
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Die Alandfrage / Russ, Josef, 194 p.. - Tübingen, 1922.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islnds

LIBRARY LOCATION: ÅAB/Alandica-samlingen

 
12. The Aaland Islands question, 1921
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The Aaland Islands question : report submitted to the Council of the League of Nations = La question des Iles d'Aland / ; by the Commission of rapporteurs - (Document du Conseil ; B 7), 49 p.. - New York : League of Nations, 1921.

LANGUAGE: FRE, ENG

DOCUMENT SYMBOL: 21/68/106

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: Också på ÅAB/Alandica-samlingen

 
13. Klinthe, P. J. : Till frågan om landskapet Ålands rättssystematiska status, 1938
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Till frågan om landskapet Ålands rättssystematiska status : bemötande av en kritik / Klinthe, P. J., 71 p.. - Uppsala, 1938.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
14. Klinthe, Paul Johan : Ålandsdelegationen och dess verksamhet, 1938
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsdelegationen och dess verksamhet : med en exkurs över landskapet Ålands statsrättsliga ställning / Klinthe, Paul Johan, 253 p.. - Uppsala : Uppsala universitet, 1938.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): Dr.iur., Uppsala,[19380527], [T]

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
15. Klinthe, Paul Johan : Om territorialkorporationer, 1936
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Om territorialkorporationer : med särskild hänsyn till landskapet Ålands statsrättsliga ställning / Klinthe, Paul Johan, 300 p.. - Helsingfors : Helsingfors Universitet, 1936.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): Dr.iur., [University of Helsinki], [1936], [T]

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
16. Hermanson, Robert : I Ålandsfrågan, 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

I Ålandsfrågan / Hermanson, Robert, 82 p.. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1920.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
17. Hermanson, Robert : La question des iles d'Aland, 1921
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La question des iles d'Aland / Hermanson, Robert, 85 p.. - Helsingfors : Statsrådets tryckeri, 1921.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
18. Les Iles d'Aland, 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les Iles d'Aland : memoires adresses par le gouvernement suedois au Conseil de la Societe des Nations et a la Commission internationale de juristes, juillet-aout 1920 : 2eme tirage augmente d'un appendice contenant le rapport de la Commission internationale de juristes et une resolution du Conseil de la Societe des Nations / - (Documents diplomatiques publies par le ministere des affaires etrangeres), 138 p.. - Stockholm : Norstedt & Söner, 1920.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
19. Dreijer, Matts : Den historiska bakgrunden till Ålands självstyrelse, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den historiska bakgrunden till Ålands självstyrelse : (Särtryck ur Åländsk odling 1971) / Dreijer, Matts, 72 p.. - Mariehamn, 1972.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* autonomi = autonomy = autonomia
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
20. Ericson, Stig H:son : Försvarsproblem kring Ålandsöarna, 1939
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Försvarsproblem kring Ålandsöarna / Ericson, Stig H:son, 214 p.. - Stockholm : C.E.Fritzes, 1939.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
21. Fleischmann, Max : Die Alandfrage, 1918
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Alandfrage : eine Denkschrift / Fleischmann, Max, 70 p.. - Berlin, 1918.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
22. Tollet, Artur : Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland, 1930
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland : jämte tillhörande författningar / Tollet, Artur ; Uggla, John, 263 p.. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1930.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
23. Uggla, John : La question d'Aland, 1919
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La question d'Aland : resumé d'arguments et de points de vue pour garantir a la Finlande la possession de ce groupe d'Iles / Uggla, John, 41 p.. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1919.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
24. Söderhjelm, J. O. : Demilitarisation et neutralisation des Iles d'Aland en 1856 et 1921, 1928
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Demilitarisation et neutralisation des Iles d'Aland en 1856 et 1921 / Söderhjelm, J. O., 380 p.. - Helsingfors, 1928.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): Dr.iur. Univ.of Helsinki, [1928], [T]

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
25. Stael von Holstein, Lage : Sverige och Åland, 1916
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sverige och Åland : en folkrättslig överblick / Stael von Holstein, Lage, 49 p.. - Lund : C.W.K. Gleerups förlag, 1916.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* autonomi = autonomy = autonomia
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
26. Sjoestedt, Erik : La question des Iles d'Aland, 1919
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La question des Iles d'Aland : un probleme Baltique / Sjoestedt, Erik, 64 p.. - Paris : Librarie Bernard Grasset, 1919.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
27. Sederholm, J.J. : The Aland question, 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Aland question : from a Swedish Finlander's point of view = La question d'Aland : considerations par un Finlandais de race suedoise / Sederholm, J.J., 58 p.. - Helsingfors : Government Printing Office, 1920.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
28. Schybergson, M. G. : Åland i historisk tid, 1919
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Åland i historisk tid = La position d'Åland : pendant l'age historique / Schybergson, M. G. - (Frågor för dagen), 57 p.. - Helsingfors : Holger Schildts förlag, 1919.

LANGUAGE: SWE, FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandia-samlingen

 
29. Sauramo, L. J. : Ålands befästande och 1921 års konvention, 1938
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands befästande och 1921 års konvention = Ahvenanmaan linnoitaminen ja vuoden 1921 sopimus / Sauramo, L. J., 65 p.. - Helsingfors : Kustartilleriets officersförening, 1938.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
30. The Aaland Islands question , 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

The Aaland Islands question : report of the Committee of Jurists = Rapport de la Commission Internationale de Juristes chargee par le Conseil de la Societe des Nations de donner un avis consultatif sur les aspects juridiques de la question des Iles d'Aland / - (League of Nations : Official journal : special supplement ; no. 3), 19 p.. - London : Harrison & Sons, 1920.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

[Next]


24.11.1999