[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('Council of Europe') results in 1034 hits


 
1. Harris, David : The European Social Charter, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Social Charter / Harris, David, xv, 345 p.. - Charlottesville : U.P. of Virginia, 1984.

ISBN 0 8139 1004 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / United Kingdom / Denmark / Sweden / West Germany / The Netherlands / France / Italy / Spain : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
2. Rosas, Allan : Ihmisoikeuksien suojelu kansainvälisissä suhteissa : moralismia, haihattelua vaiko tulevaisuuden realismia?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Ihmisoikeuksien suojelu kansainvälisissä suhteissa : moralismia, haihattelua vaiko tulevaisuuden realismia? / Rosas, Allan - Turku ; Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1988.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Puheessa todetaan että kansainväliset ihmisoikeudet ovat nousseet yhä keskeisempään asemaan.Käsitellään Euroopan Neuvostoa, YK:ta ja olemassa olevia valvonta järjestelmiä.Ongelmana on mm. että kriteerit ja käytäntö poikkeavat sekä ajallisesti että maantieteellisesti ja kysymys ihmisoikeuksien suojelun kannalta välttämättömästä yhtenäistämisprocessista.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto

NOTE (GENERAL): Framfört vid Turun Paasikivi-samfundet 25.10.1988

 
3. Baacle, W. : The Council of Europe , 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Council of Europe : its activities relating to law / Baacle, W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 639-658. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* integration = integration = yhdentyminen
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): Appendix : Agreements and conventions concluded between the members of the Council of EuropeECHR

 
4. Turack, Daniel, C. : Freedom of movement in Western Europe , 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of movement in Western Europe : the contribution at the Council of Europe / Turack, Daniel, C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.781-797. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* avtal = agreements = sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-2; ESC

 
5. Sohn, Louis B. (ed.) : International organization and integration , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International organization and integration : annotated basic documents of international organizations and arrangements (student edition) / Sohn, Louis B. (ed.), XXVIII, 1082 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 0 89838 915 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* FN = UN = YK
* integration = integration = yhdentyminen
* EG = EC = EY
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OAS = OAS = OAS
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR-OP; ESC; ACMR; AMR

LIBRARY LOCATION: ÅAB/HB

 
6. Opsahl, Torkel : FN:s Komite for menneskerettighetene , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN:s Komite for menneskerettighetene : aktuelle utviklingstrekk / Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 54-72. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

NOTE (GENERAL): ICCPR, UDHR, UDHR-19

 
7. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of interational law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

African yearbook of interational law : vol. 8 : Special Theme : Refugees and displaced persons in Africa. / Yusuf, Abdulqawi (ed.), xi, 541 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1659-1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EU = EU = EU
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* AIDS = AIDS = AIDS
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tortyroffer = torture victims = kidutusuhrit
* NGO = NGO = NGO
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* OAU = OAU = OAU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Bosnia-herzegovina / Brazil / Botswana / Burkina Faso / Burundi / Cameroon / Canada / Chad / Chile / Croatia / Egypt / Eritrea / Ethiopia / Finland / Gabon / germany / Guinea Bissau / Hungary / India / Indonesia / Irak / Italy / Ivory Coast / Kenya / Lesotho / Liberia / Madagascar / Malawi / Malaysia / Mali / Morocco / Netherlands / North America / Norway / Pakistan / Paraguay / Russian Fedeartion / Rwanda / Senegal / Sierra Leone / Spain / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Taiwan / Togo / Uganda / USA / Uruguay / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; UN charter; Charter of economic rights and duties of states; OAU charter; CEDAW; CAT; OAU refugee convention USED FOR OAU convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa; Refugee convention; Vienna convention on consular relations; OAU convention on the status of refugees; Geneva conventions; Cartagena declaration; UDHR;

 
8. Ihmisoikeudet Suomessa , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet Suomessa : raportti Suomen Unesco-toimikunnan Espoossa 8.-9.12.1988 järjestämästä seminaarista "Ihmisoikeudet Suomessa" / - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 49), iv, 124 p.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta (D), 1990. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 3625 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ECHR

 
9. Sundberg, Jacob W.F. : Human rights in Sweden , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in Sweden : the breakthrough of an idea / Sundberg, Jacob W.F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ohio State Law Journal : No. 47(4)., p. 951-983. - Columbus, OH : Ohio State University, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOline Law Journal Library

 
10. Opsahl, Torkel : Sverige fällt av Europadomstolen , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sverige fällt av Europadomstolen / Opsahl, Torkel ; Fribergh, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : No. 68., p. 401-428. - Stockholm : Norstedt, 1983. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
11. Danelius, Hans (ed.) : Europarådet och de mänskliga rättigheterna, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Europarådet och de mänskliga rättigheterna / Danelius, Hans (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : No. 64., p. 14-42. - Stockholm : Norstedt, 1979. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Europarådet och de mänskliga rättigheternaECHR

 
12. Cohen-Jonathan, Gérard : La convention europeenne des droits de l'homme, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La convention europeenne des droits de l'homme / Cohen-Jonathan, Gérard - ( Collection droit public positif), 616 p.. - Paris : Economica, 1989.

ISBN 2 7178 1605 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
13. Granshof van der Meersch, Walter J. : Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme. / Granshof van der Meersch, Walter J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 201-220. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Vienna Convention on the Law of Treaties -31,-5;ECHR

 
14. Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 7-15. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* tortyr = torture = kidutus
* rasism = racism = rasismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
15. Fribergh, Erik : The commission secretariat's handling of provisional files, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The commission secretariat's handling of provisional files / Fribergh, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 181-191. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-25

 
16. Ermacora, Felix : Non-governmental organizations as promotels of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Non-governmental organizations as promotels of human rights / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 71-180. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* kränkningar = violations = loukkaukset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* FN = UN = YK
* ECOSOC = ECOSOC = ECOSOC
* NGO = NGO = NGO
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
17. Drzemczewski, Andrew Z : Un Etat en violation de la convention europeenne des droits de l'homme , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Un Etat en violation de la convention europeenne des droits de l'homme : l'execution inteme des decisions des institutions de Strasbourg / Drzemczewski, Andrew Z

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 149-158. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* kränkningar = violations = loukkaukset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-7,-8,-15,-32,-50,-52,-53,-65

 
18. Leuprecht, Peter : A Council of Europe human-rights foreign policy ?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

A Council of Europe human-rights foreign policy ? / Leuprecht, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 351-359. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu

 
19. Klebes, Heinrich : Human rights and parliamentary democracy in the Parliamentary Assembly, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and parliamentary democracy in the Parliamentary Assembly / Klebes, Heinrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 307-316. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* demokrati = democracy = demokratia
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal / Spain / Liechtenstein : 8242 / 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-1; -3; -8; -9; -10; -11; -25

 
20. Imbert, Pierre-Henri : L'action intergouvernementale du conseil de l'Europe en matiere de droits de l'homme , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'action intergouvernementale du conseil de l'Europe en matiere de droits de l'homme : sauvegarde ou developpement / Imbert, Pierre-Henri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 259-271. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
21. Bartsch, H-J. : The supervisory functions of the Committee of Ministers under Article 54, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The supervisory functions of the Committee of Ministers under Article 54 : a postscript to Luedicke-Belkacem-Koc / Bartsch, H-J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 47-54. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* internationell juridisk auktoritet = international judicial authority = kansainvälinen oikeusauktoriteetti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-50

 
22. Petzold, Herbert ; Sharpe, Jonathan L. : Profile of the future European court of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Profile of the future European court of human rights / Petzold, Herbert ; Sharpe, Jonathan L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 471-509. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Trechsel, Stefan : Transitional questions with regard to the merger of the European Court and commission of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Transitional questions with regard to the merger of the European Court and commission of human rights / Trechsel, Stefan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 639-645. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-50

 
24. Turk, Helmut : The European ministerial conference on human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European ministerial conference on human rights / Turk, Helmut

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 647-655. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; Resolution No. 1 on the system of control setup under the European Convention on Human Rights ;resolution No. 2 on the role of the Council ofEurope in the realization of human rights ;resolution No. 3 on human rights and scientificprogress in the fields of biology, medicine and biochemistry

 
25. Weston, Martin : The role of translation at the European court of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The role of translation at the European court of human rights / Weston, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 679-689. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* översättning = translation = käännös

 
26. Matscher, Franz (ed.) : Protecting human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Protecting human rights : the European dimension = Protecting des droits de l'homme : la dimension europeenne : studies in honour of de Gerard J. Wiarda = Melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, Franz (ed.) ; Petzold, Herbert, 750 p.. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG, FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB

 
27. Cohen-Jonathan, Gérard : La convention europeenne des droits de l'homme., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La convention europeenne des droits de l'homme. / Cohen-Jonathan, Gérard - ( Collection droit public positif), 616 p.. - Paris : Economica, 1989.

ISBN 2 7178 1605 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kränkningar = violations = loukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): ECHR

 
28. Mikaelsen, Laurids : International retshåndhaevelse af menneskerettighederne., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International retshåndhaevelse af menneskerettighederne. / Mikaelsen, Laurids

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene i velferdssamfundet. - p. 284-292 - (Jussens Venner ; No. 16(9)) - Oslo : Universitetsforlaget, 1981.

ISBN 82 00 060039

LANGUAGE: NOR, SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto

NOTE (MEETINGS): Foredrag fra XXII Nordiske studentjuriststevne (19810600), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR

 
29. Smith, Lucy : Barns menneskerettigheter, saerlig om barns medbestemmelserett., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Barns menneskerettigheter, saerlig om barns medbestemmelserett. / Smith, Lucy

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene i velferdssamfundet. - p. 418-430 - (Jussens Venner ; No. 16(9)) - Oslo : Universitetsforlaget, 1981.

ISBN 82 00 060039

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barn = children = lapset

NOTE (MEETINGS): Foredrag fra XXII Nordiske studentjuriststevne (19810600), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR

 
30. Widgren, Jonas : Norden och det europeiska flyktningsamarbete., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Norden och det europeiska flyktningsamarbete. / Widgren, Jonas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 10-20 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

[Next]


24.11.1999