[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='EC-institutions' results in 12 hits


 
1. Joutsamo, Kari : EU Maastrichtin jälkeen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

EU Maastrichtin jälkeen / Joutsamo, Kari - (Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 1995 ; 121), iv, 163 p.. - Helsinki : Kauppa- ja Teollisuusministeriö, 1995. - ISSN 1236-2352

ISBN 951-739-075-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* CFSP = CFSP = YUTP
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
2. Enklare och effektivare, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Enklare och effektivare : om EU:s komplexitet och maktbalansen : två expertrapporter till EU 96-kommittén / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 131), 62 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1995. - ISSN 0375-250X

ISBN 92-38-20115-6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
3. von Sydow, Björn (ordf.) : Subsidiaritetsprincipen i EU, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Subsidiaritetsprincipen i EU : en slutrapport till EU 96-kommittén / von Sydow, Björn (ordf.) ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 123), 63 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1995. - ISSN 0375-250X

ISBN 92-38-20099-6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
4. Svenskar i EU-tjänst, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Svenskar i EU-tjänst : rapport från EU-tjänstgöringsutredningen / ; Finansdepartementet - (SOU ; 89), 275 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1995. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20030-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
5. Vem bestämmer vad, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Vem bestämmer vad : EU:s interna spelregler inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 4), 31 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20156-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* EU = EU = EU
* demokrati = democracy = demokratia
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
6. de Zwaan, Jaap W. : The Permanent Representatives Committee, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Permanent Representatives Committee : its role in European Union decision-making / de Zwaan, Jaap W., xiv, 322 p.. - Amsterdam; Hague : Elsevier; T. M. C. Asser Instituut, 1995.

ISBN 0-444-82274-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* ECJ = ECJ = ECJ
* implementering = implementation = toteuttaminen
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* EU = EU = EU
* EES = EEA = ETA

NOTE (GENERAL): Lomé conventions; EC treaty

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
7. Bradley, Kieran : Legal developments in the European Parliament, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Legal developments in the European Parliament / Bradley, Kieran ; Feeney, Aidan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1994 : 14 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 401-438. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-825782-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EU = EU = EU
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* EU = EU = EU
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): TEU; Art. 105-113 (EEC); Lomé convention; ECHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
8. Norström, Carl : EU och den svenska offentlighetsprincipen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU och den svenska offentlighetsprincipen / Norström, Carl, 286 p.. - Stockholm : Juridik & Samhälle, 1995.

ISBN 91-7199-032-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* CFSP = CFSP = YUTP
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): TEU

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
9. Mathisen, Gunnar : Innenfor EU, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Innenfor EU : en innforing i EUs beslutningsprosesser / Mathisen, Gunnar, 188 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1996.

ISBN 82-00-22606-9

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* CFSP = CFSP = YUTP

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
10. Vem bestämmer vad , 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Vem bestämmer vad : EU's interna spelregler inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 4), 31 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20156-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* IGC = IGC = IGC

NOTE (GENERAL): TEU

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
11. Olika länder - olika takt , 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Olika länder - olika takt : om flexibilitet integration och förhållandet mellan stora och små stater i EU : två expertrapporter till EU / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 61), 70 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20248-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EMU = EMU = EMU
* EES = EEA = ETA
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* CFSP = CFSP = YUTP
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): Social charter; Schengen convention;

LIBRARY LOCATION: ÅBO

 
12. Norström, Carl : EU och den svenska offentlighetsprincipen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU och den svenska offentlighetsprincipen / Norström, Carl, 286 p.. - Stockholm : Juridik & Samhälle, 1995.

ISBN 91-7199-032-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* EU = EU = EU
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.


24.11.1999