[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ESK/KSSE' results in 1392 hits


 
1. Eriksson, Lars D. : ETYK-laki , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYK-laki : Suomen oikeuskulttuurin mittari? / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : Nr. 4., p. 281-286. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskunnallinen yhdistys, 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ns.Etyk-lain hyväksyminen (567 / 85) oli kirjoittajan mukaan oikeudellinen skandaali.Lain tarpeellisuutta ei ollut selvitetty, sen suhde ihmisoikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin oli jäänyt selvittämättä ja lain poliisille antamat mahdollisuudet puuttua näihin oikeuksiin jäivät eduskuntakäsittelyn jälkeenkin täysin täsmentämättä. Artikkelissa käsitellään mm. seuraavat asiat : 1). lakiesityksen puuttelinen valmistelu 2). lakiesityksen juridinen kritiikki 3). lakiesityksen tarpeellisuus sekä lopuksi 4). vertailu Ruotsiin. According to the author the passing of the CSCE law (567 / 85) was a judicial scandal.The need for such a law had never been outlined, its relation to human rights and civil rights had never been investigated, and the authority given the police to act within this law remained totally unclarified despite the parliamentary proceedings. The article deals with: 1) the inadequate preparation of the bill 2) judicial critizism of the bill 3) the need for such a bill 4) a comparison to Sweden

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Hannikainen, Lauri : KSSE-förklaringen ur folkrättens synvinkel , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

KSSE-förklaringen ur folkrättens synvinkel = The principles of security and co-operation in Europe from the point of view of international law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 112., p. 361-376. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland (D), 1976. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar KSSE-slutdokumentets centrala del, nämligen förklaringen rörande principer för förbindelserna mellan deltagande stater.Den redogör för förklaringens tio principer, av vilka sju är desamma som FN-deklarationen rörande de mänskliga rättigheterna.Till slut redogörs för KSSE-förklaringens rättsliga betydelse. The article dels with the central point of the CSCE Final Act, namely the declaration concerning the principles for the relations between member states. The article gives an account of the 10 principles of the Declaration, seven of which are identical to the UN Declaration of the Human Rights.Finally, the legal consequence of the CSCE Declaration is discussed.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): UDHR UF: Universal Declaration of Human Rights

 
3. Rontu, Helge : Aseistariisunta- ja yhteistyökongressi, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Aseistariisunta- ja yhteistyökongressi / Rontu, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 237-238. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli selvittää Suomen Demokraattisten Lakimiesten kokousta, joka pidettiin 13.-15.10.1978, jonka aiheena oli aseistariisunta ja valtioiden yhteistyö.Kongressissa käsiteltiin joukkotuhoaseiden valmistusta, levittämistä ja käytön kieltoa, SALT-sopimusta ja ETYK:n päätösasiakirjaa ja kansainvälisen oikeuden kantaa aseistariisuntaan sekä kiistojen rauhanomaista ratkaisua. The article reports on the meeting of the Finnish Democratic Lawyers, October 13-15, 1978.The topic of the meeting was Disarmament and State Co-operation. The congress discussed the production of weapons of mass destruction, their distribution, prohibition of use, the SALT agreement and the CSCE Final Act, and finally, the standpoint of international law in the solving of conflicts by peaceful means.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (MEETINGS): Suomen Demokraattinen Lakimiesten kokous Espoon Hanasaaressa (19781013), (C)

 
4. Pellonpää, Matti : Quebec ja itsemääräämisoikeus, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Quebec ja itsemääräämisoikeus / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 83-92. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin aiheena on Kanadan federaatioon kuuluvan Quebecin provinssin suunnitelma poliittisesta itsenäisyydestä.Juridiset argumentit on tuotu esille keskustelussa, jonka kuluessa Quebecin suvereenisuuden kannattajat ovat m.m. vedonneet YK:n perusasiakirjassa ilmaistuun kansojen itsemääräämisoikeuteen. Artikkelissa todetaan, että YK:n peruskirjan lisäksi m.m. ETYK:in päätösasiakirjassa julkituotu kansojen itsemääräämisoikeus sisältyy voimassaolevaan kansainväliseen oikeuteen oikeuksia ja velvollisuuksia luovana periaatteena. Artikkeli käsittelee Quebecin oikeutta itsenäisyyteen ja lopuksi Quebecin separatismia ja Kanadan valtiosääntöä. The article deals with the Quebec (part of the Canada Federation) plan to gain political independence.The legal arguments have been brought forth in a debate during which the supporters of Quebec sovereignty have appealed to the Right of Peoples to Self-Determination in the UN Charter. The writer says that apart from the UN Charter, the self-determination introduced in the CSCE Final Act is included in international law in force as a principle for creating rights and obligations.The article deals with the right of Quebec to claim independence, Quebec seperatism and the Canadian Constitution.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): UN charter

 
5. Saario, Voitto : Human rights and the Helsinki Accords, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and the Helsinki Accords : Belgrade and beyond / Saario, Voitto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 116., p. 159-167. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1980. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The Final Act of the Helsinki Conference on Security was morally and politically compelling but not legally binding.In international law non-legal agreements, resolutions and declarations have a great significance by strengthening its impelementation and interpreting its rules.The Final Act is divided into three baskets.The participating states declared to continue the discussion by organizing meetings, the first one was held in Belgrade in 1977, Madrid will be the next meeting place.

INDEX WORDS:
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
6. Hannikainen, Lauri : Ihmisoikeudet Etyk-järjestelmässä, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet Etyk-järjestelmässä / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 202-215. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selvitetään 1) ETYK-in päätösasiakirjan kansainvälisoikeudellinen velvoittavuus 2) ihmisoikeuksien kunnoittaminen päätösasiakirjassa ja 3) puuttumattomuusperiaate (non intervention) ja ihmisoikeudet kansainvälisessä oikeudessa ja 4) ETYK-päätösasiakirjan tulkinta. The article discusses 1) the obligation of the CSCE Final Act with respect to international law 2) the respect of human rights 3) the principle of non-intervention and human rights in international courts 4) the interpretation of the CSCE Final Act

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
7. Hannikainen, Lauri : Valtionsisäinen vs. kansainvälinen toimivalta ihmisoikeuskysymyksissä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Valtionsisäinen vs. kansainvälinen toimivalta ihmisoikeuskysymyksissä / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 62 - 82. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus pyrkii selvittämään, missä määrin kansainvälinen valtionyhteisö ja toiset valtiot saavat kansainvälisen oikeuden mukaan puuttua siihen, miten valtio kohtelee kansalaisiaan. The author tries to clarify to what extent the international state community and other states can interfere in other states' treatment of their citizens.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu

 
8. Scheinin, Martti : Näkokohtia Suomen terroristilainsäädännöstä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Näkokohtia Suomen terroristilainsäädännöstä / Scheinin, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A. ; no. 5), p. 44-69. - Turku : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan Suomessa säädettyä erityislainsäädäntöä sekä vireillä olevia (1986) lainsäädäntö hankkeita terrorismin ehkäisemiseksi. Päähuomio kohdistuu vuoden 1985 ns.ETYK-turvalakiin. The article deals with the Finnish special legislation and the legislation in progress (1986) concerning the prevention of terrorism.The main emphasis is placed on the so-called temporary security act (1985) applicable during the CSCE .

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi : päätösasiakirja / - ( Ulkoasiainministeriön julkaisuja), 109 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan tekstin suomenkielinen käännös.Asiakirjassa käsitellään Euroopan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, yhteistyötä talouden, tieteen ja teknologian sekä ympäristönsuojelun alalla, Välimeren alueen turvallisuuteen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä yhteistyötä inhimillisen toiminnan eri aloilla. The Finnish translation of the Final Act of the CSCE.The Act deals with questions concerning European security, co-operation in the field of economy, science, technology and environmental protection, and questions concerning security and co-operation in the Mediteranen, and co-operation in the different fields of human activities.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

 
10. Helgesen, Jan : Helsingforsavtalen (KSSE) og menneskerettighetene, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsingforsavtalen (KSSE) og menneskerettighetene / Helgesen, Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 32-34 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 4668

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: I artikelen behandles kort bakgrunn for Helsingforsavtalen og senere oppfolgningsmoten

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
11. Saraviita, Ilkka : Juristien ja juridiikan osuus ETYK:n päätösasiakirjan velvotteiden toteuttamisessa, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juristien ja juridiikan osuus ETYK:n päätösasiakirjan velvotteiden toteuttamisessa / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : no. 6., p. 43-47. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin lähtökohtana on väite, että lakimiehillä ei juuri voi olla sanottavia tehtäviä ETYK:päämääriä toteutettaessa.Jos kuitenkin pureutuu syvemmälle tekstiin, huomaa kuinka ETYK-päätösasiakirjaa konkretisoidaan käytännön elämässä että oikeustieteen tutkijoilla ja käytännön lakimiehillä on huomattavan paljon tehtävää päätösasiakirjan velvoitteiden toteuttamisessa: kansainvälisten sopimusten valmistelun muodossa

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Artikkeli perustuu Suomen demokraattisten lakimiesten ja neuvostoliittolaisten lakimiesten yhteisseminaarissa 18.11.1976 pidettyyn esitelmään.(C)

 
12. Möttölä, Kari : ETYKin seuranta Madridista Wieniin , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYKin seuranta Madridista Wieniin = CSCE follow-up from Madrid to Vienna / Möttölä, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.95-99. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1986. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi ETYK-processin eri vaiheet.Tapahtumat selostetaan vuodesta 1972 lähtien.Erityisesti käsitellään Tukholman asiakirjaa, Ottawan ja Bernin kokouksia sekä Budapestin Kulttuurifoorumia.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
13. Sadeniemi, Pentti : Muistutus ETYKin kestävyydestä , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Muistutus ETYKin kestävyydestä = A reminder of the CSCE's durability / Sadeniemi, Pentti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.104-105. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = utrikespolitiska institutet, 1986. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sadeniemen arvostelu kirjasta " Ten years after Helsinki : The Making of the European Security Regime " (toim.Kari Möttölä).

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
14. Nordenstreng, Kaarle : Joukkotiedotuksen sisältö ja toimintaperiaatteet , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Joukkotiedotuksen sisältö ja toimintaperiaatteet = The substance and principles of mass communication / Nordenstreng, Kaarle

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka : 2., p.59-70. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli tarkkailee joukkotiedotuksen kehitystä ja tiedonvälityksen roolia kansainvälisen yhteisymmäryksen vahvistamisessa.Myös journalistien ammattietiikkaa selvitetään.Katsauksen näkökulmana pikemmin ETYK-päätösasiakirjan henki kuin sen kirjain.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
15. Valtonen, Timo : Vaihtoehtoinen Eurooppa, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vaihtoehtoinen Eurooppa / Valtonen, Timo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiika : 2., p.113-. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Arvostelu Martin Saeterin kirjasta "Europa mellom supermaktene"

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
16. Laajava, Jaakko : Madridin kokemukset , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Madridin kokemukset = Experiences from Madrid / Laajava, Jaakko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka : 2., p.119-120. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-1659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja-arvostelu Jan Sizoon ja Rudolf Th.Jurrjensin "CSCE Decision-Making : the Madrid Experience":sta

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
17. Iloniemi, Jaakko (ed.) : Suomen kokemukset ETYKissä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen kokemukset ETYKissä = Finnish experiences from CSCE / Iloniemi, Jaakko (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka : 2., p.95-97. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen tähänastisia ETYK-suurlähettiläitä kertovat johtamastaan neuvottelutyöstä: minkä tehtävän ja roolin Suomi heidän aikanaan ETYKissä otti ja miten muut valtuuskunnat siihen suhtautuivat.Jaakko Iloniemi toimi avustajana ETYKin ensimmäisen konferenssin valmisteluvaiheiden monenkeskeisissä konsultaatioissa ja kokouksissa 1972-75.Esko Rajakoski oli Suomen valtuuskunnan jäsenenä ETYKin toisessa vaiheessa Genevessä 1973-75 ja Suomen valtuuskunnan johtajana Beogradin seurantakokouksessa 1977-78.Richard Muller toimi Suomen valtuuskunnan johtajana Madridin surantakokouksessa 1980-82.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Europe : 8222 / 8222

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
18. Miko, Francis : Yhdysvaltain suhtautuminen ETYKiin , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yhdysvaltain suhtautuminen ETYKiin = U. S. perspectives on CSCE / Miko, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.24-28. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään Yhdysvaltain ETYKiin suhtautumisen kehitystä, kasvavaa kinnostusta ja tärkeyttä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
19. Krokfors, Klaus : Suomen toiminta ETYKissä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen toiminta ETYKissä = Finland and the CSCE / Krokfors, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.78-94. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan Suomen toimintaa ETYKissä.Tarkastelu käsittää toiminnan ETYKin valmisteluvaiheessa, varsinaisessa konferenssissa ja ETYKin seurannassa.Tekstissä kinnitetään huomiota siihen, mitkä kysymykset ja toimintamuodot ovat kiinnostaneet Suomea ja mitkä valtiot tai valtioryhmät ovat käyttäytyneet samansuuntaisesti.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Europe : 8222 / 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
20. Matvejev, Vikenti : Euroopan mahdollisuudet ja vaarat , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan mahdollisuudet ja vaarat = Europe's possibilities and dangers / Matvejev, Vikenti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.20-23. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Euroopan vastakkaiset kehityssuunnat: valtioiden välisen rauhanomaisen rinnakkainolon periaatetta ja sen kehittämistä mutta myös pyrkimys uhä kehitetyyn ja tuhovoimaisempaan sotilaalliseen vastakkainoloon. Lisäksi tarkastellaan ETYKin käyttäytyminen.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
21. Agh, Attila : Pienten valtioiden rooli ja eurooppalaisen yhteistyön näköalat , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pienten valtioiden rooli ja eurooppalaisen yhteistyön näköalat = The role of small countries and the perspectives of European cooperation / Agh, Attila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.29-34. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selvitetään Euroopan pienten valtioiden roolia ja niitä eurooppalaisten kulttuurin yleisiä piirteitä ja funktioita, jotka antavat Euroopalle mahdollisuuden ja erityispiirteet maailmanlaajuisen roolin toteuttamiseen.Lisäksi tarkastetaan tarkemmin Unkarin merkitys ETYK-yhteistyössä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
22. Möttölä, Kari : ETYK 1975-85 , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYK 1975-85 = CSCE 1975-85 / Möttölä, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.4-5. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastetaan ETYKin tuloksia ja saavutuksia, miten ETYK on punnertanut kymmenen vuoden ajan (1975-1985) ohjelmansa läpi enemmän tai vähemmän suunnitelmien mukaan.Viimeisenä tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
23. Bibliografia, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bibliografia : ETYK ja liennytys = The CSCE process, since 1972, with documents and a bibliography /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.108-112. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Bibliografiaan on koottu keskeisiä Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsitteleviä teoksia ja artikkeleita ETYKin alkuvaiheista nykypäivään asti. Painopiste on mm.ETYKiä ja liennytystä koskevassa aineistossa, jossa turvallisuutta ja yhteistyötä on käsitelty enemmän yleiseurooppalaisina kuin liitoutumien sisäisinä ilmiöinä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
24. Miettinen, Oiva : Journalistien toimintaedellytykset , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Journalistien toimintaedellytykset = The working conditions of journalists / Miettinen, Oiva

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.72-77. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee journalistien toimintaedellytysten laajenemista ja parantamista, lähtökohtana ETYK -Helsingin päätösasiakirjaa.Lisäksi tarkastellaan sekä itäeurooppalaisten journalistien toimintamahdollisuuksia ja -rajoituksia länsimaissa että länsimaisiin journalisteihin kohdistuvia rajoituksia ja mahdollisuuksia toimia itäeuroopan maissa.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* journalister = journalists = lehtimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
25. Bahr, Egon : Eurooppa 40 vuotta sodan päättymisen jälkeen , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eurooppa 40 vuotta sodan päättymisen jälkeen = 40 years after the second world war / Bahr, Egon

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.14-19. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastetaan Euroopan kehitystä 40 vuoden aikana, mm. seuraavat aiheet: Moskovan sopimuksen sisältö ja merkitys, myös ETYKin kehittämiseen; sotilaallisen liennytyksen menetetyt tilaisuudet; Euroopan voima ja supervaltojen etumatka.Lopuksi käsitellään Euroopan valinta ja solidaarisuus.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
26. Petkovic, Ranko : Eurooppa ja kansainvälinen turvallisuus , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eurooppa ja kansainvälinen turvallisuus = Europe and international security / Petkovic, Ranko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.34-38. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa pyritään kiinnittämään huomiota eräisiin Euroopalle tyypillisiin ominaisuuksiin kansainvälisessä turvallisuusjärjestelmässä.Nämä ovat mm. Yhdystyneiden Kansakuntien sotilaallispoliittiset liittoutumat, sitoutumattomuus ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
27. Patokallio, Pasi (ed.) : "Yhteistyö humanitaarisilla ja muilla aloilla" ja ETYK, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

"Yhteistyö humanitaarisilla ja muilla aloilla" ja ETYK / Patokallio, Pasi (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: INFO. - 36 p. - (Ulkopoliittisen instituutin monistesarja ; No. 41) - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet = The Finnish institute of international affairs, 1973.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma on tarkoitettu edistämään Ssuomen ulkopolitiikan ja kansainvälisten kysymysten tuntemusta.Artikkelit perustuvat seuraaviin aiheisiin: ETYK:in kolmannes kori, Suomen suhtautuminen "yhteistyötä humanitaarisilla ja muilla aloilla" koskeviin kysymyksiin, kansainvälinen viestintäpolitiikka ja idän ja lännen väliset tietovirrat, TV-uutisfilmien vaihto Euroopassa ja Suomen Tietotomiston ulkomaanosaston lähteet.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Universal : 8222 / 0

NOTE (MEETINGS): Raportti ulkopoliittisen instituutin iltapäiväseminaarista 19731101 : Helsinki (C)

 
28. Törnudd, Klaus : Kansainvälispoliittinen järjestelmä ja sen kehitysnäkymiä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansainvälispoliittinen järjestelmä ja sen kehitysnäkymiä / Törnudd, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Kosti Huuhka ...(et al.). - p. 40-50 - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja ; No.1) - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan kansainvälispoliittisia järjestelmiä kuten YK:ta ja sen toimintaa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssia, sekä teollisuusmaiden ja kehitysmaiden suhteita.Viimeisenä käydään läpi kansainvälisen politiikan uusia ongelmia.

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
29. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
30. Thoolen, Hans : Human rights missions , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights missions : a study of the fact-finding practice of non-govermental organizations / Thoolen, Hans ; Verstappen, Berth - ( International studies in human rights ; No.7), 184 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 347 3364 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A quantitative analysis of fact-finding missions and on-site investigations of non-govermental organizations into human rights violations.In order to provide for this accumulated information the authors studied 340 NGO reports on such missions.

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* OAS = OAS = OAS
* ILO = ILO = ILO
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UN charter;

[Next]


24.11.1999