[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ETA' results in 179 hits


 
1. Kommissionen för i kraftträdandet av internationella förpliktelser : Riksdagen och EES-lagstiftningen.Grundläggande kartläggning., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Riksdagen och EES-lagstiftningen.Grundläggande kartläggning. / Kommissionen för i kraftträdandet av internationella förpliktelser - (Kommittébetänkande = komiteanmietintö), 44 p.. - Helsinki : Justitieministeriet, 1990. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 4269 9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* riksdagen = parliament = eduskunta
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
2. Wetterqvist, Ingrid : Samarbetet med Central- och Östeuropa , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Samarbetet med Central- och Östeuropa / Wetterqvist, Ingrid - (UD informerar ; No. 3), 49 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1991. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* EES = EEA = ETA
* EFTA = EFTA = EFTA
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe : 8100 / 8200

 
3. Nieminen, Liisa : EY:n tasa-arvopolitiikka, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EY:n tasa-arvopolitiikka / Nieminen, Liisa, 337 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1991.

ISBN 951 640 563 0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EES = EEA = ETA
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ICESCR; ICCPR; CEDAW

 
4. Agreement on the European Economic Area, II, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Agreement on the European Economic Area, II : EES-avtalet : bilagor : februari 1992 /, p. 447-1031. - Stockholm : Utrikesdepartementets handelsavdelning, 1992.

ISBN 91 7496 031 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY

 
5. Agreement on the European Economic Area I, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Agreement on the European Economic Area I : EES-avtalet : huvudbestämmelser och protokoll : februari 1992 /, p. 1-445. - Stockholm : Utrikesdepartementets handelsavdelning, 1992.

ISBN 91 7496 030 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents.Main agreement, protocols 1-47; List of declarations; agreed minutes.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
6. Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat : päätöksenkommenettelyn uudistamistarve = Utrikespolitik och internationella ärenden : behovet att förändra beslustprocessen / ; Oikeusministeriö = Justitieministeriet - ( Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 2), 193 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1992.

ISBN 951 47 5261 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): 1.With Swedish conclusion p. 14-20.2.Allan Rosas: Ulkopoliittisen päätöksenteon muuttuminen: muistio oikeusministeriölle.3.Antero Jyränki: Parlamentaarisempaan ulkoasiainvaltaan: näkökohtia eduskunnan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston valtuuksista ja keskinäissuhteista ulkoasiainhoidon alalla: muistio oikeusministeriölle.

 
7. Elvander, Nils : EG-integration och suveränitet, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG-integration och suveränitet / Elvander, Nils ; Gustavsson, Rolf, 71 p.. - Stockholm : SNS förlag, 1989.

ISBN 91 7150 372 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integration = integration = yhdentyminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Eastern Europe : 8246 / 8100

 
8. Euroopan talousalue (ETA), 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan talousalue (ETA) : sopimuksen keskeinen sisältö /, 14 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1991.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* EES = EEA = ETA

 
9. ETA, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

ETA : Euroopan talousalue ja Suomi / - (UM taustat), 34 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992. - ISSN 0788-8872

ISBN 951 47 6229 0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Fagerlund, Niklas : Ålands rättsliga status och EG, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands rättsliga status och EG / Fagerlund, Niklas - (Meddelanden från Ålands Högskola ; No. 3), 179 p.. - Mariehamn : Ålands Högskola, 1993. - ISSN 0789-9629

ISBN 952-9735-02-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
11. Pohjoismaiden yhteistyö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pohjoismaiden yhteistyö : uuteen vaiheeseen / - (UM taustat ; No. 4), 46 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992.

ISBN 951 47 6741 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA

 
12. Ståhlberg, Krister : Nordic cooperation in the new Europe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nordic cooperation in the new Europe / Ståhlberg, Krister. - p. 33-37

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Yearbook of Finnish foreign policy - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 1992.

ISBN 951 769 043 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* integration = integration = yhdentyminen
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland : 8002 / 8222

 
13. Jääskinen, Niilo : ETA-sopimuksen voimaansaattaminen Suomessa, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETA-sopimuksen voimaansaattaminen Suomessa = Die Einführung des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in Finland / Jääskinen, Niilo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 9-10. - Helsinki : Suomen Asianajajanliiton Äänenkannattaja - Organ för Finlands Advokatförbund, 1992. - ISSN 0356-262x

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* EFTA = EFTA = EFTA
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Oikeusministeriön ETA-koulutuspäivänä pidetty esitelmä, Helsinki, (19920924), (C)

 
14. Vanamo, Tapio : Valtiollinen tuki yritystoiminnalle ja sen tuomioistuinkontrolli EY:n ja ETA:n piirissä, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Valtiollinen tuki yritystoiminnalle ja sen tuomioistuinkontrolli EY:n ja ETA:n piirissä = Staatliche Behilfen und ihre richterliche Kontrolle im Rahmen der EG und des EWRs / Vanamo, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 9-10., p. 779-805. - Helsinki : Suomen Asianajajanliiton Äänenkannattaja - Organ för Finlands Advokatförbund, 1992. - ISSN 0356-262x

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* EES = EEA = ETA
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. EY-säädössarja : 2-15, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EY-säädössarja : 2-15 : hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä /, var. pag.. - Helsinki : VAPK-Kustannus, 1992.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents: . 1. Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen, 2. 2. Energia, 3. 3. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus... , 4. 4. Sosiaaliturva, 5. 5. Rahoituspalvelut ja pääomien vapaa liikkuvuus, 6. 6. Audiovisuaaliset palvelut ja telepalvelut, 7. 7. Liikenne, 8. 8. Kilpailusäännöt, valtion tuki ja julkiset hankinnat, 9. 9. Tuotevastuu ja kuluttajansuoja, 10. 10. Henkinen omaisuus, 11. 11. Yhtiöoikeus, 12. 12. Työterveys ja -turvallisuus sekä miesten ja naisten tasa-arvo, 13. 13. Ympäristö, 14. 14. Tilastot, 15.

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA

 
16. Hallberg, Pekka : Perusoikeusuudistus, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeusuudistus / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 90 (8)., p. 1275-1287. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1992.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR

 
17. Bruun, Niklas : Introduktion till EG-rätt, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduktion till EG-rätt / Bruun, Niklas, 35 p.. - Helsingfors : Svenska Handelshögskolan, 1992. - ISSN 0788-3307

ISBN 951-555-382-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* integration = integration = yhdentyminen
* EES = EEA = ETA
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
18. Mikkola, Heli : Förbjuden konkurrensbegränsning, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förbjuden konkurrensbegränsning : EG, EES och Finland / Mikkola, Heli - ( Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten) - Åbo : Åbo Akademi, 1992.

ISBN 951 650 149 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Joenniemi, Pertti : The Baltic countries as deviant cases, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The Baltic countries as deviant cases : small status in search of foreign policies / Joenniemi, Pertti, 24 p.. - Tampere : TAPRI, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania / Russian Federation

NOTE (GENERAL): ECHR

 
20. Rosas, Allan (ed.) : Oikeus, demokratia, informaatio, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus, demokratia, informaatio : oikeusnormien ja oikeuslähteiden muuttuminen = Rätt, demokrati, information : rättsnormer och rättskällor i omvandling / Rosas, Allan (ed.), ix, 208 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1993.

ISBN 951 640 631 9

LANGUAGE: FIN, SWE

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

NOTE (MEETINGS): Rättsvetenskapens dagar, Åbo, = Oikeustieteen päivät, Turku, (19921210-19921211), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
21. ETA-valtiontukitoimikunnan mietintö, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

ETA-valtiontukitoimikunnan mietintö = Betänkande av kommissionen för statligt stöd i anslutning till EES / ; ETA-valtiotukitoimikunta - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; No. 34), 193 p.. - Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, 1991. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 3830 6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Valtiosääntökomitea 1992:n osamietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Valtiosääntökomitea 1992:n osamietintö : ETA-sopimuksesta aiheutuvat järjestelyt = Delbetänkande avgivet av statsförfattningskommittén 1992 : åtgärder föranledda av EES-avtalet / ; Valtiosääntökomitea - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; No. 23), 76 p.. - Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5282 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* EFTA = EFTA = EFTA
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Also published in Swedish, ISBN: 951-47-5286-4

 
23. Samerna och EG, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Samerna och EG / ; Utbildningsdepartementet - (Ds ; No. 55), 71 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1992. - ISSN 0284-6012

ISBN 91 38 13083 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* fiske = fishing = kalastus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Greenland / Finland / Norway : 8246 / 8228 / 8222 / 8240

NOTE (GENERAL): Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169); ECHR-14; UDHR-2; ICCPR-2-14-24-26-27

 
24. Eriksson, Jari : ETA-säännökset ja hallituslainkäytön muutokset, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

ETA-säännökset ja hallituslainkäytön muutokset / Eriksson, Jari, 94 p.. - Turku : Tutun Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 1993.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (THESIS): Master's thesis, University of Turku, (1993)

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
25. Karapuu, Heikki : Säilyykö sosiaalivaltio Euroopan yhdentyessä?, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Säilyykö sosiaalivaltio Euroopan yhdentyessä? / Karapuu, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 248-259. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1990. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
26. Kar, Matti : ETA-sopimuksen sosiaaliturvamääräysten merkitys käytännössä, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETA-sopimuksen sosiaaliturvamääräysten merkitys käytännössä / Kar, Matti, 5 p. . - Helsinki : s.n., 1991.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* rätt till pension = right to pension = oikeus eläkkeeseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

 
27. Hannikainen, Lauri : Ahvenanmaan itsehallinto ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ahvenanmaan itsehallinto ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet / Hannikainen, Lauri, 182 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti, 1993.

ISBN 951 650 151 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Swedish summary

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Unesco declaration against discrimination in education; ECHR

 
28. Pålsson, Sten : EG-rätten, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG-rätten : ny rättskälla i Sverige / Pålsson, Sten ; Quitzow, Carl Michael, 350 p.. - Stockholm : Publica, 1993.

ISBN 91 38 92140 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* fiske = fishing = kalastus
* EES = EEA = ETA
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): Lomé convention

 
29. Turunen, Riitta (ed.) : Naisnäkökulmia oikeuteen,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisnäkökulmia oikeuteen / Turunen, Riitta (ed.), 248 p.. - Helsinki : Gaudeammes

ISBN 951-662-550-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* våldtäkt = rape = raiskaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* reklam = advertising = mainonta
* FN = UN = YK
* lapset = kvinnor = women
* naiset = =

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

 
30. Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet : slutbetänkande av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering / ; Kulturdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 96), 276 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1992. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-13171-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries / Western Europe : 8246 / 8002 / 8200

NOTE (GENERAL): ICESCR; CERD;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

[Next]


24.11.1999