[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ETYJ' results in 1130 hits


 
1. Juviler, Peter : Freedom's ordeal, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom's ordeal : the struggle for human rights and democracy in Post-Soviet states / Juviler, Peter, xvi, 283 p.. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1998.

ISBN 0-8122-3418-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS : 1. Getting to Democracy. 2. Changing Russia. 3. The Contradictions of Communism. 4. Restructuring Rights. 5. Free at Last? Democracy in the Newly Independent States. 6. Varieties of Authoritarianism. 7. Democracy for Whom? The Baltic States. 8. Russia's Third Try. 9. Russia: The Context of Freedom. 10. The Struggle Continues.

INDEX WORDS:
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* val = elections = vaalit
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* nationalism = nationalism = nationalismi
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EU = EU = EU
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: Armenia / Azerbaijan / Estonia / Latvia / Lithuania / Central asia / Chechnya / Czechoslovakia / Georgia / Finland / Hungary / Iran / Japan / Kazakhstan / Kyrgyzstan / Moldova / Nigeria / Pakistan / Poland / Russian Federation / USSR / Turkey / Turkmenistan / Ukraine / USA

 
2. prep. by Evelyne Paradis : Activities of the Council of Europe with relevance to combatting racism and intolerance, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Activities of the Council of Europe with relevance to combatting racism and intolerance / prep. by Evelyne Paradis - (CRI (99) ; 56 final), 99 p.. - Strasbourg : Council of Europe. European Commission against Racism and Intolerance [=ECRI], 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* romer = Roma = romanit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU = EU = EU
* OSSE = OSCE = ETYJ

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages; European convention on nationality; European convention on the legal status of migrant workers; Convention on the participation of foreigners in public life at local level;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
3. Turkey, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Turkey : no security without human rights /, 128 p.. - London : Amnesty International, 1996.

ISBN 0-86210-263-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* tortyr = torture = kidutus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* FN = UN = YK
* NATO = NATO = NATO
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey / USA

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
4. Russia, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Russia : Russia's war in Chechnya : victims speak out / - (Human rights watch : Helsinki ; vol. 7; no. 1), 8 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självständighet = independence = itsenäisyys
* OSSE = OSCE = ETYJ

 
5. Russia, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Russia : war in Chechnya : new reports from the field / - (Human rights watch : Helsinki ; vol. 7; no. 2), 14 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions (III);

 
6. Kemp, Walter : The OSCE and the UN, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The OSCE and the UN : a closer relationship / Kemp, Walter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : vol. 6; no. 1., p. 23-31. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu

NOTE (GENERAL): UN charter

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
7. Russia, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Russia : three months of war in Chechnya / - (Human rights watch : Helsinki ; vol. 7; no. 6), 26 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

 
8. Conference on security and cooperation in Europe (CSCE), Budapest, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Conference on security and cooperation in Europe (CSCE), Budapest : towards a genuine partnership in a new era /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal [HRLJ] : vol. 15; no. 11-12., p. 449-464. - Kehl am Rhein : Engel, 1994. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* HCNM = HCNM = HCNM
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ICRC = ICRC = ICRC

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania / Nagorno-Karabakh / Moldava

 
9. Russia, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Russia : partisan war in Chechnya on the eye of the WWII commemoration / - ( Human Rights Watch : Helsinki ; vol. 7; no. 8), 19 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* FN = UN = YK
* EU = EU = EU
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / USA

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: HRW

SHELF CODE: Helsinki

 
10. Invandrare och minoriteter, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 1-2., p. 2-64. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1995. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Gunnar Aronsson : Arbetsmarknadens okända fenomen. 2. Claes Kampe : Ambitioner och barriärer. 3. Trinidad Rivera, Denho Özmen : Barn i dramatiska situationer. 4. Marcus Johansson, Tomas Uddin : Jämställdhet för alla?. 5. Ingrid Iverstam Lindblom : Det oönskade folket. 6. Björn Hammarberg, Birgitta Ornbrant : Ansvarslös kritik. 7. Yngve Lithman : Lagt kort ligger. 8. Martin Alexandersson : Den paneuropeiska säkerheten. 9. Tomas Hammar : Världsmigrationen : varför flyttar inte fler?. 10. Kristof Tamas : Den preventiva politiken. 11. Grete Brochmann : Integrationens dilemma. 12. Sture Öberg : Migrationen : trender och prognoser. 13. Tommy Book : Ett geografiskt lexikon : politisk gränsdragning och etnisk utbredning. 14. Andrzej Nils Uggla : Kriget i litteraturen : att uthärda det outhärdliga.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* romer = Roma = romanit
* massutvandring = mass exodus = joukkomuutto
* migration = migration = siirtolaisuus
* barn = children = lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* HCNM = HCNM = HCNM
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): TEU; Schengen convention; Dublin convention;

 
11. Gonzi, Andrew : The distinction between skills based and qualifications based procedures for recognizing migrants' professional skills, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The distinction between skills based and qualifications based procedures for recognizing migrants' professional skills / Gonzi, Andrew ; Hager, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 32; no. 1., p. 127-144. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1994. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Canada

 
12. Thornberry, Patrick : The UN declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The UN declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities : background, analysis, observations and an update / Thornberry, Patrick

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Universal minority rights / Phillips, A.: Rosas, A. (eds.), p. 13-76. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1995.

ISBN 951-650-547-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* NF = LN = KL
* FN = UN = YK
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* tolkning = interpretation = tulkinta
* muslimer = Muslims = muslimit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Poland / Turkey / USA

NOTE (GENERAL): Genocide convention; UN charter; UDHR; CERD; CDE; ICCPR-27; CRC-30; ECHR; Declaration on the rights of minorities; Greco-Bulgarian convention concerning emigration; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169); Draft declaration on the rights of indigenous peoples;

 
13. Bloed, Arie : The OSCE and the issue of national minorities, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The OSCE and the issue of national minorities / Bloed, Arie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Universal minority rights / Phillips, A.; Rosas, A. (eds.), p. 113-122. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1995.

ISBN 951-650-547-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* OSSE = OSCE = ETYJ
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* romer = Roma = romanit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ryssar = Russians = venäläiset
* greker = Greeks = kreikkalaiset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Slovak Republic / Hungary / Macedonia / Ukraine / Crimea / Kyrgyzstan / Kazakhstan

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities; ECHR

 
14. Pso, Tony : Suomen suhteet Euroopan neuvostoon 1949-89, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Suomen suhteet Euroopan neuvostoon 1949-89 / Pso, Tony, 112 p.. - Turku : Turun Yliopisto. Poliittisen historian laitos, 1995.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* FN = UN = YK
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis), Turku University, 19950500, [T]

NOTE (GENERAL): ECHR; Charter of Paris

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: pro gradu

 
15. Hurlburt, Heather : Russia, the OSCE and European security architecture, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Russia, the OSCE and European security architecture / Hurlburt, Heather

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and coopertaion in Europe : vol. 6; no. 2., p. 5-20. - Utrecht : Netherlands Helsinki Comité, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* perestrojka = perestroika = perestroika
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ryssar = Russians = venäläiset
* HCNM = HCNM = HCNM
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Estonia / Latvia

NOTE (GENERAL): Charter of Paris

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
16. Cameron, Fraser : The European Union and the OSCE, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European Union and the OSCE : future roles and challenges / Cameron, Fraser

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and coopertaion in Europe : vol. 6; no. 2., p. 21-31. - Utrecht : Netherlands Helsinki Comité, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EPC = EPC = EPC
* CFSP = CFSP = YUTP
* perestrojka = perestroika = perestroika

NOTE (MEETINGS): This article is based on a paper that was presented at a conference of the International Studies Association in Chicago, [19950200], [C]

NOTE (GENERAL): Charter of Paris

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
17. Lucas, Michael R. : The war in Chechnya and the OSCE code of conduct, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The war in Chechnya and the OSCE code of conduct / Lucas, Michael R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and coopertaion in Europe : vol. 6; no. 2., p. 32-42. - Utrecht : Netherlands Helsinki Comité, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* invasion = invasion = invaasio

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

NOTE (GENERAL): Geneva conventions (IV)

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
18. Bloed, Arie : OSCE faces violent crises, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

OSCE faces violent crises / Bloed, Arie

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and coopertaion in Europe : vol. 6; no. 2., p. 52-59. - Utrecht : Netherlands Helsinki Comité, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* greker = Greeks = kreikkalaiset
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* HCNM = HCNM = HCNM
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Chechnya / Nagorny-Karabakh / Albania / Romania

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
19. Zöcker, Markus : Germany in collective security systems - anything goes, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Germany in collective security systems - anything goes / Zöcker, Markus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law : special WTO issue (=EJIL) = Journal europeen de droit international : vol. 6; no. 2., p. 274-286. - München : C. H. Beck, 1995. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: For years German politicians and constitutional lawyers have quarrelled over the question whether the Basic Law, the German constitution, permits German armed forces to participate in peace-keeping activities of the United Nations or out-of-area operations of NATO. Political hesitance was quite often couched in constitutional arguments. Gradually the government's resistance against a German military engagement abroad eroded. What once started out as cheque-book diplomacy soon reached the stage where Germany contributed equipment, logistical support and finally even personnel. International pressure on Germany to get more actively involved in UN operations for keeping or restoring peace increased after German unification and has become a bargaining chip in the considerations about a German seat in the Security Council. Aware of the growing demand to assume greater responsibility in international security affairs, the German Parliament started considering various proposals for constitutional amendments which would establish (or simply clarify) Germany's ability to take part in peace-keeping and military operations abroad. At the same time, the international security environment is radically changing. NATO and WEU are tentatively searching for a new identity following the end of the cold war and are in the process of developing a new European security strategy. Peace-keeping operations of the UN include enforcement measures; the Security Council authorized the use of force in response to the Iraqi invasion of Kuwait or in the case of Haiti, for example. The reality of international security politics is far removed from the ideal of collective security laid down in the UN charter and everything seems to be in flux. In this uncertain situation the German Government sent units of the Bundeswehr, the German army, to the peace-keeping operation UNOSOM in Somalia. And when NATO and WEU decided to carry out a coordinated maritime operation in the Adriatic Sea which should monitor compliance with the embargo against Former Yugoslavia on the basis of UN Security Council Resolutions 713 and 757, the German Government contributed to these efforts with warships and surveillance aircrafts. Finally, the government consented to the participation of German air force personnel in integrated NATO units which monitored and enforced the flight interdiction in Bosnia and Herzegovina demanded in Security Council Resolutions 781 and 816.

INDEX WORDS:
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* OSSE = OSCE = ETYJ

URL http://www.ejil.org/

 
20. Klein, Eckert (ed.) : The institution of a Commissioner for Human Rights and Minorities and the prevention of human rights violations, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The institution of a Commissioner for Human Rights and Minorities and the prevention of human rights violations / Klein, Eckert (ed.) - ( Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam ; Bd. 1), 85 p.. - Berlin : Berlin Verlag, 1995.

ISBN 3-87061-512-5

LANGUAGE: ENG, GER

ABSTRACT: The articles are:. 1. Eckart Klein : Some thoughts on preventive protection of human rights. 2. Alfred de Zayas : The United Nations High Commissioner for Human Rights : position, functions and experience. 3. Niels Mikkelsen : Position and function of the Commissioner of the Council of Baltic Sea States (CBSS) for Democratic Institutions and Human Rights including the rights of persons belonging to minorities. 4. Anders Rönnquist : The functions of the OSCE High Commissioner on national Minorities with special regard to conflict prevention. 5. Norman Weiss : Erläuterungen zum Rat der Ostseestaaten und einige Uberlegungen zum Hohen Kommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen.

INDEX WORDS:
* HCNM = HCNM = HCNM
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* OSSE = OSCE = ETYJ

NOTE (MEETINGS): Colloquium, Potsdam, [19941214-19941215], [C]

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CAT; Declaration on the right to development; Minority rights declaration;

 
21. Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv : betänkande från flyktingpolitiska kommittén / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU 1995 ; 75), 346 p.. - Stockholm : Fritzes, 1995. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20002-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* invandring = immigration = maahanmuutto
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EU = EU = EU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Lithuania / Bosnia-Herzegovina / Russian Federation / Estonia / Latvia

NOTE (GENERAL): Refugee convention; OAU refugee convention; Cartagena declaration;

 
22. Georgia/Abkhazia, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Georgia/Abkhazia : violations of the laws of war and Russia's role in the conflict / - (Human Rights Watch : Human Rights Watch Arms Project ; vol. 7; no. 7), 47 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

 
23. Kovacs, Laszlo : The OSCE, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The OSCE : present and future challenges / Kovacs, Laszlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : special issue : vol. 6; no. 3., p. 7-10. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ

NOTE (GENERAL): Helsinki final act;

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
24. Höynck, Wilhelm : From the CSCE to the OSCE , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

From the CSCE to the OSCE : the challenges of building new stability / Höynck, Wilhelm

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : special issue : vol. 6; no. 3., p. 11-22. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* HCNM = HCNM = HCNM

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia / Moldova / Caucasus / Tajikistan

NOTE (GENERAL): Helsinki final act;

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
25. Glover, Audrey : The human dimension of the OSCE, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The human dimension of the OSCE : from standard-setting to implementation / Glover, Audrey

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : special issue : vol. 6; no. 3., p. 31-39. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia / Croatia / Estonia / Moldova

NOTE (GENERAL): Helsinki final act; Copenhagen document; Budapest document;

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
26. Zaagman, Rob : Focus on the future, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Focus on the future : a contribution to discussions on anew OSCE / Zaagman, Rob

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : special issue : vol. 6; no. 3., p. 40-51. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* implementering = implementation = toteuttaminen

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
27. Gutlove, Paula : The potential for cooperation by the OSCE and non-governmental actors on conflict management, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The potential for cooperation by the OSCE and non-governmental actors on conflict management / Gutlove, Paula

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : special issue : vol. 6; no. 3., p. 52-64. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* OSSE = OSCE = ETYJ

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
28. Blank, Stephen : The OSCE, Russia and security in the Caucasus, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The OSCE, Russia and security in the Caucasus / Blank, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : special issue : vol. 6; no. 3., p. 65-80. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot

GEOGRAPHICAL TERMS: Chechnya / Russian Federation / Nagorno-Karabakh / Transcaucasia / Caucasus

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
29. Turvallisuus muuttuvassa maailmassa, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Turvallisuus muuttuvassa maailmassa : Suomen turvallisuuspolitiikan suuntalinjat : valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6.6.1995 / - ( Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; no. 6), 77 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1995. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-724-038-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* demokrati = democracy = demokratia
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
30. International mechanisms for the protection of human rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International mechanisms for the protection of human rights /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Handbook for Helsinki Committees : a guide in monitoring and promoting human rights, and NGO management / de Jonge, Wilco [et ... al.], var. pag.. - Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights, 1995.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. United Nations, by Manfred Nowak. 2. Council of Europe, by Andrew Drzemczewski. 3. Organization ofr Security and Cooperation in Europe, by Arie Bloed and Merja Pentikäinen.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* FN = UN = YK
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* HCNM = HCNM = HCNM

NOTE (GENERAL): UN-charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; CAT; CERD; CRC; CEDAW; ECHR; Framework convention for the protection of national minorities; Vienna concluding document; Helsinki follow-up meeting;

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999