[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='EU-institutions' results in 59 hits


 
1. Jämställdheten i EU , 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Jämställdheten i EU : spelregler och verklighetsbilder : två expertrapporter till EU 96-kommitten / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 43), 133 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20219-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* ECJ = ECJ = ECJ
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Art. 119 (EC)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
2. Demokrati och öppenhet, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Demokrati och öppenhet : om folkvalda parlament och offentlighet i EU : två expertrapporter till EU 96-kommittén / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 42), 111 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20218-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

NOTE (GENERAL): Citizens charter

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
3. Europapolitikens kunskapsgrund, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Europapolitikens kunskapsgrund : en principdiskussion utifrån EU 96 kommitténs erfarenheter : skrivelse från EU 96 kommittén / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 59), 21´p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20245-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* EES = EEA = ETA
* IGC = IGC = IGC

LIBRARY LOCATION: ÅBO

 
4. Sverige, EU och framtiden : EU 96 kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Sverige, EU och framtiden : EU 96 kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 19), 79 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20178-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* IGC = IGC = IGC
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* CFSP = CFSP = YUTP
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

NOTE (GENERAL): ECHR;

LIBRARY LOCATION: ÅBO

 
5. Union för både öst och väst, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Union för både öst och väst : politiska, rättsliga och ekonomiska aspekter av EU:s sjätte utvidgning : fyra expertrapporter från EU 96-kommittén / - (SOU ; 15), 129 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20173-9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Jan-Åke Dellentrant och Rutger Lindah: Demokratikravet och EU:s sjätte utvidgning. 2. Kaj Hobér: Vägen österut - författningsrättsliga aspekter på EU:s utvidgning till Central- och Östeuropa. 3. Claes G. Alvstam : EU:s östutvidgning - ekonomosk sammanfogning genom variabel geometri. 4. Ninna Röisiö : Östutvidgningen och dess eventuella konsekvenser för medlemsskapsvillkoren.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* demokrati = democracy = demokratia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
6. Smith, Eivind (ed.) : National parliaments as cornerstones of European integration, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

National parliaments as cornerstones of European integration / Smith, Eivind (ed.) - (European monographs), x, 195 p.. - London : Kluwer, 1996.

ISBN 90-411-0898-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. PART I. 1. Introduction: 'Sovereignty' - national and popular, by Eivind Smith. 2. National parliaments in Western Europe, by Philip Norton. PART II. 3. Prior parliamentary consent to Danish EU policies, by Jörgen Albaek Jensen. 4. The European Union : an opportunity for the French parliament to recover powers?, by Louis Dubouis. 5. The German parliament and European integration, by meinhard Hilf and Frank Burmeister. 6. The UK parliament and EU institutions - partners or rivals, by Colin R. Munro. 7. Preserve or abolish the democratic deficit, by Sverker Gustavsson. 8. The Norwegian parliament and European integration - reflections from medium-speed Europe, by Fredrik Sejersted. Part III. 9. National parliaments and the European parliament - cooperation and conflict, by Joel Rideau. 10. Democracy between national government and supranationality - a concise exposition, by Öyvind Österud.

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* demokrati = democracy = demokratia
* EU = EU = EU
* EES = EEA = ETA
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* val = elections = vaalit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* implementering = implementation = toteuttaminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

NOTE (GENERAL): TEU; EEC-treaty; SEA;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
7. Westlake, Martin : The Council of the European Union, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Council of the European Union / Westlake, Martin ; with a foreword by the Council Secretary-General Jürgen Trumpf, xxv, 415 p.. - London : Cartermill publ., 1995.

ISBN 1-86067-004-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* CFSP = CFSP = YUTP
* EES = EEA = ETA
* ECJ = ECJ = ECJ
* EFTA = EFTA = EFTA
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* IGC = IGC = IGC
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): London declaration; Stuttgart solemn declaration; SEA; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
8. Edwards, Geoffrey (ed.) : The European Commission, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Commission / Edwards, Geoffrey (ed.) ; Spence, David (ed.), xiii, 311 p.. - London : Longman Group, 1994.

ISBN 0-582-21019-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. The Commission in perspective, by Geoffrey Edwards and David Spence. 2. The college of commissioners and their cabinets, by Martin Donnelly and Ella Ritchie. 3. Staff and personnel policy in the Commission, by David Spence. 4. Structure, functions and procedures in the Commission, by David Spence. 5. The Commission and the execution of Community policy, by Christopher Docksey and Karen Williams. 6. The Commission and the law, by John A. Usher. 7. The Commission and the lobby, by Sonia Mazey and Jeremy Richardson. 8. The Commission and the Council of Ministers, by Dietrich Rometsch and Wolfgang Wessels. 9. The Commission and the Parliament, by Martin Westlake. 10. The Commission and external relations, by Michael Smith. 11. The Commission and foreign policy-making, by Simon Nuttall.

INDEX WORDS:
* CFSP = CFSP = YUTP
* implementering = implementation = toteuttaminen
* EMU = EMU = EMU
* EES = EEA = ETA
* ECJ = ECJ = ECJ
* EFTA = EFTA = EFTA
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* EPC = EPC = EPC
* IGC = IGC = IGC
* kvinnor = women = naiset
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate

NOTE (GENERAL): SEA; Solemn declaration on European Union;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
9. Stavrids, Stelios ... [et al.] : New challenges to the European Union, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New challenges to the European Union : policies and policy-making / Stavrids, Stelios ... [et al.], xiv, 604 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1997.

ISBN 1-85521-455-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are a.o.:. 1. Prospects for the European Union, by Paul Taylor. 2. Towards political union : assessing two strategies of EPU, by Moshe Maor. 3. Rethinking democracy in the European Union : the case for a "transnational demos", by Dimitris N. Chryssochoou. 4. The common foreign and security policy of the European Union : why institutional arrangements are not enough, by Stelios Stavridis. 5. Cooperation in the fields of policing and judicial affairs, by Alain Guyomarch. 6. Enlarging the Union, by Helene Sjursen.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CFSP = CFSP = YUTP
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
10. Andersen, Svein S. (ed.) : The European Union, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Union : how democratic is it? / Andersen, Svein S. (ed.) ; Eliassen, Kjell A. (ed.), vi, 295 p.. - London : Sage, 1996.

ISBN 0-7619-5113-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Svein S Andersen and Kjell A Eliassen:Introduction: Dilemmas, Contradictions and the Future of European Democracy. PART ONE: NUMERICAL DEMOCRACY, CORPORATIVE PLURALISM AND LOBBYING IN EUROPEAN POLITICS \ Mogens N Pedersen. Euro-Parties and European Parties: New Arenas, New Challenges and New Strategies, by Svein S Andersen and Kjell A Eliassen. EU-Lobbying: Between Representativity and Effectiveness, by Wolgang Wessels The Modern West European State and the European Union: Democratic Erosion or a New Kind of Polity?. PART TWO: EU POLICY-MAKING AND NATIONAL INSTITUTIONS, by Christian Lequesne. The French EU Decision-Making: Between Destablization and Adaptation, by Cecilia Andersen. European Policy-Making and National Institutions - The Case of Belgium, by Federiga Maria Bindi. Italy: In Need of More EU Democracy. PART THREE: EUROPEAN INSTITUTIONS: LEGITIMACY AND DEMOCRACY \ Finn Laursen The Role of the Commission \ Fiona Hayes-Renshaw The Role of the Council \ Jan E Lane, Reinert Moeland and Sven Berg Voting Power under the EU Constitution \ Juliet Lodge The European Parliament. PART FOUR: THE FUTURE OF EU DEMOCRACY \ Rolf Gustavsson The European Union: 1996 and beyond a Personal View from the Side-Line \ Svein S Andersen and Tom Burns The European Union and the Erosion of Parliamentary Democracy: A Study of Post-Parliamentary Governance \ Svein S Andersen and Kjell A Eliassen Democracy: Traditional Concerns in New Institutional Settings .

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
11. Part I : Numerical democracy, corporative pluralism and lobbying in European politics, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part I : Numerical democracy, corporative pluralism and lobbying in European politics /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The European Union : how democratic is it? / Andersen, S. S.; Eliassen, K. A. (eds.), p. 13-70. - London : Sage, 1996.

ISBN 0-7619-5113-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 2. Euro-parties and European parties : new arenas, new challenges and new strategies, by Mogens N. Pedersen. 3. EU-lobbying : between representativity and effectiveness, by Svein S. Andersen and Kjell A. Eliassen. 4. The modern West European state and the European Union : democratic erosion or a new kind of polity?, by Wolfgang Wessels.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* val = elections = vaalit
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* demokrati = democracy = demokratia
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
12. Part III : European Institution : legitimacy and democracy, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part III : European Institution : legitimacy and democracy /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The European Union : how democratic is it? / Andersen, S. S.; Eliassen, K. A. (eds.), p. 117-214. - London : Sage, 1996.

ISBN 0-7619-5113-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 8. The role of the Commission, by Finn Laursen. 9. The role of the Council, by Fiona Hayes-Renshaw. 10. Voting power under the EU constitution, by Jan E. Lane, Reinert Maeland and Sven Berg. 11. The European Parliament, by Juliet Lodge.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* demokrati = democracy = demokratia
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* röstande = voting = äänestäminen

NOTE (GENERAL): EEC-treaty;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
13. Hix, Simon : Political parties in the European Union, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Political parties in the European Union / Hix, Simon ; Lord, Christopher - ( The European Union series), xv, 240 p.. - Hampshire : Macmillan, 1997.

ISBN 0-333-60921-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* val = elections = vaalit
* demokrati = democracy = demokratia
* EU institutioner = EU institutions = EU-laitokset
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko

LIBRARY LOCATION: EU

 
14. Wallace, Helen (ed.) : Participating and policy-making in the European Union, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Participating and policy-making in the European Union / Wallace, Helen (ed.) ; Young, Alasdair R., xxiv, 280 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-828060-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The growth and differentiation of multi-level networks : a corporatist mega-bureaucracy or an open city?, by Wolfgang Wessels. 2. Organized interests in European integration : the evolution of a new type of governance, by Beate Kohler-Koch. 3. making and enforcing regulatory policy in the single market, by Ernesto Previdi. 4. The Commission as an actor : an anthorpologist's view, by Irene Bellier. 5. Organizing industrial coalitions : a challenge for the future, by Maria Green Cowles. 6. The interplay of corporate, national and European interests, by Elie Cohen. 7. The changing dynamic of EU-industry relations : lessons from the liberalization of European car and airline markets, by Peter Holmes and Francis McGowan. 8. Big firms as political actors : corporate power and the governance of the European consumer electronics industry, by Alan Cawson. 9. Consumption without representation : consumers in the single market, by Alasdair R. Young. 10. The Kaleidoscope of European policy-making : shifting patterns of participation and influence, by helen Wallace and Alasdair R. Young.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* OECD = OECD = OECD
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): EC-treaty; SEA; TEU;

 
15. Bernard, Nicolas : Discrimination and free movement in EC law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Discrimination and free movement in EC law / Bernard, Nicolas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 45; part 1., p. 82-109. - London : The British Institute of International and Comparative Law, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* ECJ = ECJ = ECJ
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

 
16. Hix, Simon : Political parties in the European Union, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Political parties in the European Union / Hix, Simon ; Lord, Christopher - ( The European Union series), xv, 240 p.. - London : Macmillan Press LTD, 1997.

ISBN 0-333-60921-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* EU = EU = EU
* val = elections = vaalit
* EU institutioner = EU institutions = EU-laitokset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ECJ = ECJ = ECJ
* fascism = fascism = fasismi
* IGC = IGC = IGC
* europeiska ombudsmannen (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* kvinnor = women = naiset
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): SEA; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
17. Eerola, Risto : EU-oikeuden perusteet, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU-oikeuden perusteet / Eerola, Risto ; Saarinen, Päivi ; Mylly, Tuomas, xvi, 316 p.. - Tampere : Tampereen yliopisto. Julkisoikeuden laitos, 1997.

ISBN 951-44-4220-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* EMU = EMU = EMU
* EES = EEA = ETA
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* GATT = GATT = GATT
* WEU = WEU = WEU

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
18. Hodne, Tor (ed.) : Foderalisme og demokrati , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Foderalisme og demokrati : Europeiske losninger for det 21. århundret / Hodne, Tor (ed.) ; Knudsen, Bård Bredrup (ed.) ; Myhre, Tore (ed.), 256 p.. - Oslo : Spartacus, 1995.

ISBN 82-430-0069-0

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Articles:. 1. Europeiske utfordringer, av Tore Myhre. 2. Suverenitet, demokrati og identitet, av Tore Myhre. 3. Hvilket Europa for det 21. århundre : regeringskonferensen i lys av utvidelse, folkelig stötte og illusjonen om en superstat, av Tor Eigil Hodne. 4. Norge som europeisk randstat? : EU, VEU, NATO og sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid i det nye Europa, av Bård Bredrup Knudsen.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* demokrati = democracy = demokratia
* ECJ = ECJ = ECJ
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* CFSP = CFSP = YUTP
* VEU = WEU = Länsi-Euroopan unioni
* NATO = NATO = NATO
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Germany / France / USA / Norway

 
19. Westerlund, Uno : Den sociala dimensionen i EU - en analyserande faktabok, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den sociala dimensionen i EU - en analyserande faktabok / Westerlund, Uno. - 2. rev. uppl.., 118 p.. - Stockholm : TCO, 1995.

ISBN 91-7168-627-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* EMU = EMU = EMU
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* demokrati = democracy = demokratia

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
20. Kapteyn, P. J. G. : Introduction to the law of the European communities, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduction to the law of the European communities : from Maastricht to Amsterdam / Kapteyn, P. J. G. ; van Themaat, P. VerLoren. - 3 ed.;ed. and further rev. by Laurence W. Gormiley., xxiii, 72 p.. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-9666-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EPC = EPC = EPC
* EU = EU = EU
* CFSP = CFSP = YUTP
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): SEA; TEU; ToA; EEC-treaty; Schengen convention;

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
21. EU annual report on human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU annual report on human rights /, 59 p.., 1999.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. 1998 - human rights year. 3. Human rights in the European Union. 4. EU action on human rights in international affairs. 5. Thematic issues. 6. Concluding remarks

INDEX WORDS:
* EU-institutioner = EU institutions = EU-laitokset
* EU-utvidgning = EU-enlargement = EU-laajentuminen
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* valobservation = election observation = vaalitarkkailu
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* slaveri = slavery = orjuus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* tortyr = torture = kidutus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
22. Alston, Philip (ed.) : The EU and human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The EU and human rights / Alston, Philip (ed.) ; with the assistance of Mara Bustelo and James Heenan, xxiii, 946 p.. - London : Oxford U. P., 1999.

ISBN 0-19-829809-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. A. INTRODUCTION:. 1. An 'ever closer Union' in need of a human rights policy : the European Union and human rights, by Philip Alston and J. H.H. Weiler. B. SOME PHILOSOPHICAL DIMENSIONS OF HUMAN RIGHTS POLICIES WITHIN EUROPE:. 2. Is there a European approach to human rights?, by Charles Leben. 3. The effect of rights on political culture, by Martti Koskenniemi. 4. The legacies of injustices and fear : a European approach to human rights and their effects on political culture, by Klaus Günther. C. THE HUMAN RIGHTS CONTEXT WITHIN WHICH THE EUROEPAN FUNCTIONS:. 5. A human rights policy for the European Community and Union : the question of competences, by J.H.H. Weiler and S. C. Fries. 6. Human rights and the third pillar, by Steve Peers. 7. Access to justice as human righ : the European convention and the European Union, by Carol Harlow. 8. Gender equality in the EU : a balance sheet, by Catherine Barnard. 9. The human rights of people with disabilities under EU law, by Gerad Quinn. 10. The internal and external 'ther' in the Union legal order : racism, religious intolerance and xenophobia in Europe, by Conor A. Gearty. 11. Non-communitarians : refugee and asylum policies, by Gregor Noll and Jens Vedsted-Hansen. 12. The quest for a consistent set of rules govering the status of non-Community nationals, by Blanca Vila Costa. D. SOCIAL RIGHTS : EUROPEAN UNION PERSPECTIVES:. 13. Striking the elusive balance between economic freedom and social rights in the EU, by Miguel Poiares Maduro. 14. From Strasbourg to Amsterdam : prospects for the convergence of European social rights policy, by Silvana Sciarra. E. ADDITIONAL CHALLENGES FOR THE FUTURE:. 15. Human rights and European identity : the debate about European citizenship, by Ulf Bernitz and Hedvig Lokrantz Bernitz. 16. The future of environmental rights in the European Union, by Pavlos Z. Eleftheriadis. F. HUMAN RIGHTS IN EXTERNAL RELATIONS:. 17. Holding multinational coprorations accountable for human rights abuses : a challenge for the EC, by Menno T. Kamminga. 18. Human rights considerations in the development co-operation activities of the EC, by Bruno Simma, Jo Beatrix and Constanze Schulte. 19. Where is the EU's human rights common foreign policy and how is it manifested in multilateral fora?, by Andrew Clapham. G. HUMAN RIGHTS 'Conditionality', BOTH INTERNAL AND EXTERNAL: 20. Human rights 'conditionality' in relation to entry to, and full participation in, the EU, by Manfred Nowak. 21. Trade preferences and human rights, by Barbara Bandtner and Allan Rosas. ALSO AS OFF-PRINT. 22. Human rights clauses in external agreements of the EC, by Eibe Riedel and Martin Will. H. THE ROLE OF KEY INSTITUTIONS AND ACTORS:. 23. Human rights case law in the Strasbourg and Luxembourg courts : conflicts, inconsistencies and complmentarities, by Dean Spielmann. 24. New instruments and institutions for enhancing the protection of human rights in Europe? by Giorgio Gaja. 25. The role of the European Parliament : past and future, by Reinhard Rack and Stefan Lausegger. 26. Reflections on the human rights role of the European Parliament, by Kieran St C. Bradley. 27. The past and future role of the European Court of Justice in the protection of human rights, by Bruno de Witte. 28. Human rights and civil society, by Emmanuel Decaux.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* vapenexport = arms export = asevienti
* asyl = asylum = turvapaikka
* CFSP = CFSP = YUTP
* barn = children = lapset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnor = women = naiset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* delade bördor = burden sharing = taakan jakaminen
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* demokrati = democracy = demokratia
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttre förbindelser = external relations = ulkosuhteet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* islam = Islam = islaminusko
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* nationalism = nationalism = nationalismi
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* europeiska ombudsmannen (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* rasism = racism = rasismi
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* utsätta sig för åtal = self-incrimination = saattaa itsensä syytteen vaaraan
* slaveri = slavery = orjuus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = High Commissioner for Human Rights = ihmisoikeusvaltuutettu
* Världsbanken = World bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR; Lomé convention; ToA; Social charter; CEDAW; Declaration of the rights of man and the citizen; ESC; ICCPR; Schengen agreement; UDHR; Vienna convention on the law of treaties; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB

 
23. Europeiska Unionens institutioner, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europeiska Unionens institutioner /, 15 p.. - Brussels : ECSC-EEC-EAEC, 1995.

ISBN 92-826-9804-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
24. Petite, Michel : The treaty of Amsterdam, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The treaty of Amsterdam / Petite, Michel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Jean Monnet working papers : no. 2/98. - Cambridge, MA : Harvard Law School : the Jean Monnet Chair, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship (EU) = kansalaisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* sysselsättning = employment = työllisyys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* CFSP = CFSP = YUTP
* NATO = NATO = NATO
* WEU = WEU = WEU
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

NOTE (GENERAL): ToA;

SHELF CODE: Europarätt

URL http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-2-.html

 
25. Shaw, Jo : Constitutional settlements and the citizen after the treaty of Amsterdam, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Constitutional settlements and the citizen after the treaty of Amsterdam / Shaw, Jo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Jean Monnet working papers : no. 7/98. - Cambridge, MA : Harvard Law School : the Jean Monnet Chair, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship (EU) = kansalaisuus
* EU = EU = EU
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* demokratisering = democratization = demokratisointi

NOTE (GENERAL): TEU;

SHELF CODE: Europarätt

URL http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-7-.html

 
26. Barents, Rene : Some observations on the treaty of Nice, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Some observations on the treaty of Nice / Barents, Rene

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Maastricht journal of European and comparative law : vol. 8; no. 2., p. 121-132. - Bryssel : Bruylant, 2001. - ISSN 1023-263X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU-institutioner = EU institutions = EU-laitokset
* ECJ = ECJ = ECJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): EC treaty; TEU; EU charter of fundamental rights;

URL http://www.maastrichtjournal.eu/pdf/?articleId=48d7d757ab7f687e-5714d3ffe52f0a95

 
27. Magnette, Paul : Appointing and censuring the European Commission, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Appointing and censuring the European Commission : the adaptation of parliamentary institutions to the Community context / Magnette, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 7; issue 3., p. 292-310. - Oxford : Blackwell, 2001. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU institutioner = EU institutions = EU-laitokset

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://webdb.iue.it/FMPro?-db=eljweb.fp5&-format=eljweb%2frecord%5fdetail.htm&-lay=elj&Issue=7%3a%20Issue%203&-recid=32782&-find=

 
28. Majone, Giandomenico : Delegation of regulatory powers in a mixed polity , 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Delegation of regulatory powers in a mixed polity / Majone, Giandomenico

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 8; issue 3., p. 319-339. - Oxford : Blackwell Publ., 2002. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* ECB = ECB = EKP
* WTO = WTO = WTO
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/journal.asp?ref=1351-5993&src=ard&aid=156&iid=3&vid=8

 
29. Sobiech, Agnieszka : The European Parliament and the European Commission, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European Parliament and the European Commission : institutional changes / Sobiech, Agnieszka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Tilburg foreign law review : vol. 8; no. 4., p. 281-296. - Tilburg : Tilburg University, 1999. - ISSN 0926-874X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU-institutioner = EU institutions = EU-laitokset

NOTE (GENERAL): SEA; TEU; ToA;

 
30. Weiler, J.H.H. (ed.) : European constitutionalism beyond the state, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European constitutionalism beyond the state / Weiler, J.H.H. (ed.) ; Wind, Marlene, viii, 244 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2003.

ISBN 0-521-79671-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents Contributors; Preface; Part I: 1. Introduction: Europe’s fateful choice J. H H. Weiler; Part II: 2. Postnational constitutionalism: towards a general theory of translation Neil Walker; 3. The unfinished constitution of the European Union: principles, processes and culture Francis Snyder; 4. Europe and the Constitution: what if this is as good as it gets? Miguel Poiares Maduro; Part III: 5. Beyond representative democracy: constitutionalism in a polycentric polity Renaud Dehousse; 6. The European Union as a polycentric polity: returning to a neo-medieval Europe? Marlene Wind; 7. Finality vs. enlargement: constitutive practices and opposing rationales in the reconstruction of Europe Antje Wiener; Part IV: 8. Epilogue: Europe and the dream of reason Philip Allott.

INDEX WORDS:
* EU-utvidgning = EU enlargement = EU-laajentuminen
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* inskränkningar = derogations = rajoitukset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* inskränkningar = derogations = rajoitukset
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* EMU = EMU = EMU
* EU-institutioner = EU institutions = EU-laitokset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* invandring = immigration = maahanmuutto
* IGC = IGC = IGC
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* WEU = WEU = WEU

NOTE (GENERAL): EC treaty; SEA; TEU; ToA; Treaty of Nice;

URL http://titles.cambridge.org/catalogue.asp?isbn=0521796717

[Next]


24.11.1999