[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('FN:s människorättsråd') results in 2 hits


 
1. Kanninen, Heikki ... [et al.] : Puhuri käy, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Puhuri käy : muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme : Heikki Karapuu 30.12.1944-15.6.2006 / Kanninen, Heikki ... [et al.], xix, 531 p.. - Helsinki : Edita publ., 2009.

ISBN 978-951-37-5329-0

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: SISÄLLYSLUETTELO:. 1. Hannu Koskinen: Työtoveri, hyvä ystävä Heikki. 2. Tarja Halonen: lepäämäänjättämissäännöstö ja sosiaaliturva. 3. Pekka Hallberg: Muistikuvia valtiosääntöuudistuksista. 4. Ahti Rihto: Valtiollisesta kansanäänestyksestä. 5. Veli-Pekka Viljanen: Perustuslain muuttamisesta ja muuttamatta jättämisestä. 6. Leif Sevon: EU-fördragen och Åland. 7. Matti Pellonpää: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EY:n tuomioistuimen vaikutuksista Suomen valtiosäännön kannalta. 8. Tuomas Ojanen: Perus- ja ihmisoikeudet. 9. Heikki Kanninen: Euroopan yhteisön oikeuden normihierarkia ja kansallinen lainsoveltaja. 10. Niilo Jääskinen: EU ja Hohfeld. 11. Allan Rosas: Substanssidemokratia jaEU:n valtiosääntö. 12. Kaarlo Tuori: Rule of law, oikeusvaltio ja hallinto-oikeus. 13. Maija Sakslin: Euroopan unionin oikeus sosiaalisten oikeuksien turvana. 14. Pentti Arajärvi: Yksilön velvollisuuksista. 15. Kauko Sipponen: Työtaisteluoikeus perus- ja ihmisoikeutena. 16. Martin Scheinin: Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien suoja terrorismia torjuttaessa

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* FN:s människorättsråd = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR;

URL http://www.edita.fi/yleinen_tietokirjallisuus

 
2. Mares, Radu (ed.) : The UN guiding principles on business and human rights, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The UN guiding principles on business and human rights : foundations and implementation / Mares, Radu (ed.) - (The Raoul Wallenberg Institute human rights library ; vol. 39), viii, 347 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2012. - ISSN 1388-3208

ISBN 978-90-04-21051-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Business and Human Rights After Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress, by Radu Mares. 2. The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to Corporations, by John H. Knox. 3. The Development of the ‘UN Framework’: A Pragmatic Process Towards a Pragmatic Output, by Karin Buhmann. 4. Contextualising the Business Responsibility to Respect: How Much Is Lost in Translation?, by Fiona Haines, Kate Macdonald and Samantha Balaton-Chrimes. 5 Remodelling Responsible Supply Chain Management: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Supply Chain Relationships, by Sune Skadegaard Thorsen and Signe Andreasen. 6. Human Rights in the Supply Chain: Influence and Accountability, by Karin Lukas. 7. Responsibility to Respect: Why the Core Company Should Act When Affiliates Infringe Human Rights, by Radu Mares. 8. The Monster Under the Bed: Financial Services and the Ruggie Framework, by Mary Dowell-Jones and David Kinley. 9. Human Rights Norms for Business: The Missing Piece of the Ruggie Jigsaw – The Case of Institutional Investors, by Rory Sullivan and Nicolas Hachez. 10. Pushing the Boundaries: The Role of National Human Rights Institutions in Operationalising the ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, by Meg Brodie. 11. Ruggie’s Diplomatic Project and Its Missing Regulatory Infrastructure, by Christine Parker and John Howe. 12. Protect, Respect, Remedy and Participate: ‘New Governance’ Lessons for the Ruggie Framework, by Tara J. Melish and Errol Meidinger.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EU = EU = EU
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* lämplig bostad = adequate housing = sopiva asunto
* FN:s människorättsråd = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* ILO = ILO = ILO
* legitimitet = legitimacy = legitimiteetti
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* OECD = OECD = OECD
* fackföreningar = trade unions = ammattiliitot
* CSR = CSR = CSR
* tortyr = torture = kidutus
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa

NOTE (GENERAL): ILO declaration on fundamental principles and rights at work; ICCPR; ICESCR; UN charter;

URL http://www.brill.com/un-guiding-principles-business-and-human-rights


24.11.1999