[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='FN' results in 1735 hits


 
1. Rasi, Marjatta : FN och rätten till utveckling, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN och rätten till utveckling / Rasi, Marjatta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De nya mänskliga rättigheterna. - p. 30-32 - ( Publikation av Finlands Unesco-kommission ; No. 34) - Helsinki : Finlands Unesco-kommission (D), 1986. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 9807 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln tar upp frågan om rätten till utveckling och FN:s behandling av frågan fr.o.m 1970-talet.Författaren behandlar kort expertgruppens arbete angående definitionen av begreppet "rätten till utveckling" samt framför Finlands definition av begreppet. The author brings up the question of right to development with special focus on UN actions in this matter from the 1970s.He reviews the work of the experts committee,especially the definition of the concept "right to development", and he presents the Finnish definition of the concept. SERIES STARTED: 1973

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* FN = UN = YK

 
2. Kosonen, Arto : The United Nations General Assembly and the authority to establish UN forces , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations General Assembly and the authority to establish UN forces : an interpretative analysis of the charter, the theories of implied and inherent powers and the uniting for peace resolution (t) / Kosonen, Arto - ( ; No. 20), 114 p.. - Helsinki : Institute of Public Law at the University of Helsinki (D), 1988. - ISSN 0357-0355

ISBN 951 45 4002 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This work examines the authority of the General Assembly to UN establish UN forces as well as the legality of the Uniting for Peace Resolution - both primarily in the light of the provisions of the UN Charter.

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (THESIS): Based on the licenciate thesis "Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen toimivalta perustaa YK-joukkoja", University of Helsinki, 1977

NOTE (GENERAL): UN charter

 
3. Bonsdorff, Göran von : FN och det internationella systemet, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN och det internationella systemet / Bonsdorff, Göran von

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Introduktion i fredskunskap. - p. 1-14 - Åbo ; Turku : Kurscentralen vid Åbo Akademi / Öppna Högskolan (D), 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar världsgemenskapens uppkomst och expansion samt dess organisationsformer.Den fredsbevarande verksasmheten och nedrustningsprocessen berörs kort.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Introduktion i fredskunskap, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduktion i fredskunskap /, 61 p.. - Åbo ; Turku : Kurscentralen vid Åbo Akademi / Öppna Högskolan (D), 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Häftet innehåller några av de föredrag son ingick i Introduktionskurs i fredskunskap vars syfte var att ge en tvärvetenskaplig bild av centrala frågor rörande krig och fred.Häftet omfattar följande teman: FN och det internationella systemet, ekonomi och upprustning, synpunkter på den parlamentariska befolkningsskyddskommitt'ens betänkande, nedrustningsförhandlingarna-en kortfattad översikt.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Finland : 0 / 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
5. Broms, Bengt : The definition of aggression in the United Nations, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The definition of aggression in the United Nations / Broms, Bengt. - 162 p. - (Turun Yliopiston julkaisuja = Annales Universitatos Turkuensis.Sarja-Ser.B : Humaniora. ; No.108) - Turku : Turun Yliopisto; Akateeminen kirjakauppa, 1968.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses aggression; in the system the League of Nations; as defined in Bi- and Multinational treaties and in the United Nation system.

INDEX WORDS:
* aggression = aggression = aggressio
* FN = UN = YK

 
6. Rosas, Allan : De nordiska ländernas politik i fråga om mänskliga rättigheter , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De nordiska ländernas politik i fråga om mänskliga rättigheter : några jämförande iakttagelser / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.38-44. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1986. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln jämförs de nordiska ländernas utrikespolitik rörande mänskliga rättigheter.Man ser på de olika kategorierna av mänskliga rättigheter; likheterna mellan länderna ifråga om att ratificera internationella konventioner, en viss tveksamhet inför nya mänskliga rättigheter och önskan om starkare kontrollsystem.Dessutom analyseras de nordiska ländernas beteende i fråga om omröstningar, initiativ och debatter i FN.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
7. Rosas, Allan : Ihmisoikeuksien suojelu kansainvälisissä suhteissa : moralismia, haihattelua vaiko tulevaisuuden realismia?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Ihmisoikeuksien suojelu kansainvälisissä suhteissa : moralismia, haihattelua vaiko tulevaisuuden realismia? / Rosas, Allan - Turku ; Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1988.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Puheessa todetaan että kansainväliset ihmisoikeudet ovat nousseet yhä keskeisempään asemaan.Käsitellään Euroopan Neuvostoa, YK:ta ja olemassa olevia valvonta järjestelmiä.Ongelmana on mm. että kriteerit ja käytäntö poikkeavat sekä ajallisesti että maantieteellisesti ja kysymys ihmisoikeuksien suojelun kannalta välttämättömästä yhtenäistämisprocessista.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto

NOTE (GENERAL): Framfört vid Turun Paasikivi-samfundet 25.10.1988

 
8. Ihmisoikeudet : perustietoa ihmisoikeuksista = Human rights : questions and answers, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet : perustietoa ihmisoikeuksista = Human rights : questions and answers /. - 75 p. - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No.45) - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta / YK (D), 1987. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 2055 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämä Yhdystyneiden Kansakuntien tiedotusosaston laatima kirjanen vastaa eräisiin usein esitettyihin kysymyksiin Yhdistyneiden Kansakuntien kannasta ihmisoikeuksiin ja niiden asemaan yhteiskunnassa.Se tutkii eräitä Yhdistyneiden Kansakuntien näitä oikeuksia edistäviä päätavoitteita.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
9. Kivimäki, Erkki : The Finnish policy in the U. N. Human Rights Commission, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Finnish policy in the U. N. Human Rights Commission / Kivimäki, Erkki. - p. 19-20

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Yearbook of Finnish foreign policy : No. 14. - Helsinki : The Finnish institute of international affairs, 1986. - ISSN 0355-0079

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals with the way Finland has acted in the U.N.Human Rights Commission, how the Finnish policy has influenced the work of the Commission; the agenda of the Commission and the role of its special rapporteurs and representatives.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Ramcharan B.G. : The concept and present status of the international protection of human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The concept and present status of the international protection of human rights : forty years after the universal declaration / Ramcharan B.G. - ( International studies in human rights ; No. 13), 611 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3759 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The work explores how the United Nations has been able to establish procedures for the protection of human rights and fundamental freedoms as well as the legal basis of protection; strategies of protection in the United Nations; the status of international protection; sanctions for protection and international responsibility for violations of human rights obligations.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
11. Suomi, Juhani : Suomi ja YK, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Suomi ja YK / Suomi, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Kosti Huuhka ...(et al.). - p. 66-71 - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja ; No.1) - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään Suomen YK-politiikkaa, rauhanturvatoimintaa, aseidenriisuntaa, taloudellista ja sosiaalista toimintaa, ihmisoikeuskysymyksiä ja työskentelyä rotusorron poistamiseksi sekä Suomen toimintaperiaatteita suhteessa YK:hon.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* apartheid = apartheid = rotusorto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Malinin, Sergei : Yhdistyneiden kansakuntien oikeudellisesta luonteesta, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yhdistyneiden kansakuntien oikeudellisesta luonteesta / Malinin, Sergei

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 64(3)., p.353-360. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1966.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi, minkälaiset valtuudet Yhdistyneillä Kansakunnilla on julkisoikeudellisen järjestyksen puolesta sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yleistä oikeudellista luonnetta.

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
13. Henriquez, Pedro : Perspectives on the New International Economic Order, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perspectives on the New International Economic Order / Henriquez, Pedro

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Le droit au developpement au plan international = The right to development at the international level / Dupuy, R.-J. (ed.), p.183-191. - Alphen aan den Rijh : Sijthoff & Noordhoff; Academie de Droit International de la Haye = Hague Academy of International Law, 1980.

ISBN 90 286 0990 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In creating a New International Economic Order the United Nations Should play a key role between national and international levels.

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NIEO = NIEO = UKTJ
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): Colloque, la Haye, 19791016 (C) Work shop, the Hague, 19791016 (C)

 
14. Hakapää, Kari : Kansainvälisen oikeuden kehittäminen yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansainvälisen oikeuden kehittäminen yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa / Hakapää, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84 (4-5)., p.525-539. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen roolia kansainvälisen oikeuden kehittämisessä.Tarkastelukohde on YK:n kehittämistehtävä, kehittämistyön luonne ja sitovuus, työtavat ja valmisteluelimet ja arviointi YK:n yleiskokouksen roolia.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
15. Sipilä, Helvi : YK:n naisten vuosikymmen 1976-1985, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

YK:n naisten vuosikymmen 1976-1985 / Sipilä, Helvi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 83(7)., p.852-863. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: YK:n Naisten vuosikymmen, 1976-1985 on vuonna 1975 vietetyn kansainvälisen naisten vuoden välitön jatko.Molemmat ovat osa YK:n toimintaa sen periaatteiden ja päämäärien edistämiseksi.YK:n naisten vuosikymmen on edistänyt YK:n toimintaa kaikilla aloilla.Tasa-arvon ja kehityksen ohella on siten lisääntynyt myös naisten panos kansainvälisten suhteitten, yhteisymmärryksen ja yhteisvastuun edistämiseksi.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* FN = UN = YK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
16. Ramcharan, B.G. : Visit on the spot : the experience of the United Nations, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Visit on the spot : the experience of the United Nations / Ramcharan, B.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law and fact-finding in the field of human rights / Ramcharan, B. G. (ed.) - (International studies in human rights ; No. 1), p. 176-180. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 3042 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This survey examines the experience of the United Nations fact-finding missions in the field of human rights.The author discusses certain basic priciple regarding visits on-the-spot.

INDEX WORDS:
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

 
17. Ballaloud, Jacques : Droits de l'homme et organisations internationales , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droits de l'homme et organisations internationales : vers un nouvel ordre / Ballaloud, Jacques, 243 p.. - Paris : Montchrestien (D), 1984.

ISBN 2 7076 0309 0

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Le but de cet ouvrage est de donner des elements juridiques de base qui permette de connaitre la maniere dont la communaute internationale séacquitte de ses obligations humanitaires.Entre autre on y parle du systeme des Nations Unis, des systemes regionaux et des organisations non gouvernementales specialisees.

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
18. Joutsamo, Kari : Valtion oikeus erota Kansainvälisestä järjestöstä normin puuttuessa, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Valtion oikeus erota Kansainvälisestä järjestöstä normin puuttuessa / Joutsamo, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.233-251. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään lyhyesti Wienin valtiosopimuksia koskevaa yleissopimusta vuodelta 1980 ja irtisanomisoikeutta yleissopimuksen 56 artiklassa.Lisäksi annetaan näkökohtia valtioiden eroamisoikeuden puolesta, valtiokäytännöstä sekä eroamisoikeuden kiellosta.

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
19. Alston, Philip : Taking stock of United Nations , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Taking stock of United Nations : human rights procedure / Alston, Philip ; Rodriguez-Bustelo, Maria, 63 p.. - S.l. : The Fletcher School of Law and Diplomacy, 1988.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report is a summing up of the workshop at Lake Mohonk, organized by the Fletcher School of Law and Diplomacy, in order to review the current status as well as the future evolution of some of the principles being applied by the various United Nations organs in the field of human rights.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): Report of a January 1988 Workshop at Lake Mohonk, N.Y (C)

 
20. Bokor-Szegö, Hanna : The role of the United Nation in international legislation., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The role of the United Nation in international legislation. / Bokor-Szegö, Hanna, 191 p.. - Amsterdam : North - Holland publ. comp.(D), 1978.

ISBN 0 444 85041 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study outlines the legislative authority of international organizations, it examines what role the international organizations play in the evolution of the norms of international law, their role in the formation of rules of customary law as well as in the making of international treaties.In the last chapters the author investigates the substance of treaties drafted with the assistance of international organizations and what role these play in implementing them.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* FN = UN = YK

 
21. The blue helmets, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The blue helmets : a review of United Nations peace-keeping /, 350 p. :ill.. - New York : United Nations : Department of public information (D), 1985.

ISBN 92 1 100275 3

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.85.I.18

ABSTRACT: The book is a comprehensive account of the peace-keeping operations of the United Nations.It is intended as an information paper for general use about the main facts about the peace-keeping operations.Operations discussed are the Arab-Israeli conflicts, India / Pakistan, UN observation operations in Lebanon, Yemen and the Dominican Republic, UN operations in Congo and Cyprus and the Temporary Executive Authority and the UN Security Force in West New Guinea.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa / West Africa

 
22. Blanco-Gaspar, Vincente : Differential voting strength, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Differential voting strength / Blanco-Gaspar, Vincente

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 313-323. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the essay weighted voting and proportional representation is suggested as a decision-making system in international governmental organizations.The EEC-system of weighted voting is examined, and a similar system is suggested for the UN General Assembly.The effects of this system on several topics are examined so as which states should be favoured.The legal principle of equality of States, the factors forming the political structures of States should be fully recognized through weighted voting.

INDEX WORDS:
* röstande = voting = äänestäminen
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY

 
23. SIDA (D) : Att göra mycket kostar lite , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Att göra mycket kostar lite : rehabilitering av handikappade i u-land / SIDA (D), 28 p. : ill.. - Stockholm : SIDA, 1987.

ISBN 91 586 0057 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Skriftens syfte är att ge en allmän beskrivning av situationen för de handikappade i tredje världen och redovisa vad som görs för att förbättra förhållandena för handikappade från olika håll, främst från Sverige.Orsakerna till handikapp behandlas, likaså katastrofen i Bhopal, FN:s arbete på området samt biståndet genom SIDA etc.

INDEX WORDS:
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* FN = UN = YK

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
24. Kiljunen, Kimmo (ed.) : Rotusorron kahleissa , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rotusorron kahleissa : perustietoja eteläisen Afrikan tilanteesta / Kiljunen, Kimmo (ed.), 91 p.. - Helsinki : Kansainvälinen solidaarisuussäätiö (D), 1975.

ISBN 951 9220 09 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja on toimitettu vuoden 1975 eteläisen Afrikan kampanjaan liittyen.Pyritään tarjoamaan perustiedot eteläisen Afrikan ongelmista ja siten luomaan perustaa sille tietoisuudelle, jonka varaan onnistunut solidaarisuustyö voidaan rakentaa. Kirja sisältää seuraavat aineet:1.Eteläisen Afrikan kartta.2.Eteläinen Afrikka pähkinänkuoressa.3.Eteläinen Afrikka tänään.4.Etelä-Afrikka -apartheidyhdyskunta.5.Etelä-Afrikka kansainvälisessä järjestelmässä.6.Namibia -kolonialismin ja rotusorron ahdistama.7.Zimbabwe -valkoisen vähemmistön valtaa. 8.Suomen eteläisen Afrikan politiikka YK:ssa.

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Southern Africa : 5458

 
25. Sverige, FN och Södra Afrika, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sverige, FN och Södra Afrika / ; Utrikesdepartementet - (UD informerar ; No. 3 ), 24 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1979. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Publ. redovisar huvuddragen i FN:s ansträngningar sedan decennier att lösa problemen i Södra Afrika.Den redogör för Sweriges inställning sin förhållanderna i regionen och berättar vad S. själva gjort och gör att bistå FN i dess arbete.Publ. behandlar de tre områdena Sydafrika, Namibia och Sydrhodesia var för sig och avslutas med en redogörelse för Sweriges bistånd sin Södra Afrika.

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Sweden / Southern Africa : 5458 / 8246

 
26. Risse, Horst : Der Einsatz militärischer Kräfte durch die Vereinten Nationen und das Kriegsvölkerrecht., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Der Einsatz militärischer Kräfte durch die Vereinten Nationen und das Kriegsvölkerrecht. / Risse, Horst - (Europäische Hochschulschriften, Reihe 2, Rechtswissenschaft. ; No. 702), 189 p.. - Frankfurt am Main : Peter Lang (D), 1988. - ISSN 0531-7312

ISBN 3820410449

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Diese Versuchung behandelt die Geltung des Rechts des bewaffneten Konflikts bei Einsätzer der Vereinten Nationen als eine der wichtiger, noch offenen Einzelfragen des Kriegsvölkerrechts.Es wird gezeigt, welche Kriegsrechtlichen vorschriften für die Militäraktionen der Weltorganisation von Bedeutung sind.Abschliessend wird zu erärtern sein, wie dieser Normenbestand praktisch angewandt werden kann und welche Möglichkeiten der Verbesserung der Kriegsrechtlichen Rechtlichen Rechtslage gegeben sind.

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* FN = UN = YK

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Bonn, 1987 (T)

 
27. Schwarzenberger, Georg : International law, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law : as applied by international courts and tribunals : vol. III / Schwarzenberger, Georg, 680 p.. - London : Stevens & Sons Ltd., 1976.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The material in this book is limited to international law as applied by international courts and tribunals, including the internal tribunals of the international institutions considered.The volume is a presentation in international judicial perspective of the fundamentals of the law of international institutions and of the universalist type of international institutions.The book examines fundamental facts of international law, the United Nations, and inter-governmental United Nations agencies.

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
28. Tomasevski, Katarina : Development aid and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Development aid and human rights / Tomasevski, Katarina, XVI, 208 p.. - London : Printed publ.(D), 1989.

ISBN 0861877365

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book tries to raise human rights issues from the margins of development aid to its mainstream.Hence the book discusses the human rights imlications of the economic and social politics which promoted and supported through aid. Ultimately, it suggests that a human rights impact assessment should be applied to the entire development aid. The book consists of the following parts: Part I: The promise: human rights in donors' politics. Part II: The practice: sanctions versus promotion. Part III: Components of the linkage. The message of this book is that human rights should be applied throughout development aid, not only used to evaluate yhe performance of the recipient governments.It argues that all the governments -donors included- are bowed by international human rights law.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* kvinnor = women = naiset

 
29. Sverige i FN:s säkerhetsråd 1975-1976., 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sverige i FN:s säkerhetsråd 1975-1976. / - (UD informerar ; No. 1), 23 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1977. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Publ. behandlar Sveriges nu avslutade tvåårsperiod i FN.s säkerhetsråd. Under denna tid har Sverige kunnat nedverka.

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
30. Sohn, Louis B. (ed.) : International organization and integration , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International organization and integration : annotated basic documents of international organizations and arrangements (student edition) / Sohn, Louis B. (ed.), XXVIII, 1082 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 0 89838 915 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* FN = UN = YK
* integration = integration = yhdentyminen
* EG = EC = EY
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OAS = OAS = OAS
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR-OP; ESC; ACMR; AMR

LIBRARY LOCATION: ÅAB/HB

[Next]


24.11.1999