[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('Finns living abroad') results in 13 hits


 
1. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö III , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö III : ulkosuomalaisten vaalioikeus / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.49), 80 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtionpainatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1976. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 2108 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä tarkastellaan ulkosuomalaisten äänioikeutta ja erilaisia Suomen vaaleissa äänestämiseen liittyviä asioita, mm. kokemuksia vaaleista ja ennakkoäänestyksen valmisteluja ja tuloksia; ruotsinsuomalaisten vaalitutkimusta, ulkomailla pysyvästi asuvien Suomen kansalaisten äänioikeuden käyttöön liityviä ehdotuksia ja lyhyt selostus lainmuutosehdotuksia.

INDEX WORDS:
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI : ulkosuomalaisten osallistuminen valtiollisiin vaaleihin = Betänkande VI avgivet av delegationen för emigrantärenden : utlandsfinländarnas deltagande i statliga val / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.60), 85 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1981. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4267 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä tarkastetaan ulkosuomalaisten valtiollisen vaalijärjestelmän kehittämistä.Ensin lyhyt selostus vaalijärjestelmän kehityksestä.Seuraavana tarkastellaan siirtolaisasiain neuvottelukunnan toimintaa ulkosuomalaisten valtiollisen äänioikeuden toteumiseksi käytännössä.Viimeisessä osassa käsitellään ulkosuomalaisten vaalijärjestelmän kehittämistä.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222

 
3. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VIII, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VIII : ehdotus siirtolaisuuspoliittiseksi tutkimusohjelmaksi vuosiksi 1986-1990 = Betänkande VIII avgivet av delegationen för emigrantärenden : förslag till migrationspolitiskt forskningsprogram för åren 1986-1990 / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande : B ; No.47), 45 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1985. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 7839 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimusohjelman tavoitteena on antaa päätöksentekijöille ja eri rahoittajatahoille kokonaiskuva valtionhallinnon siirtolaisuustutkimustoiminnan suuntaamisesta ja kehittämistarpeista 1980-luvun loppupuoliskolla.Julkaisussa käsitellään siirtolaisuuden kehitys, siihen vaikuttavat tekijät ja harjoitettu tutkimustoiminta; nähtävissä olevat siirtolaisuuden kehityspiirteet ja hallinnon tietotarpeet vuosille 1986-90 ja suositukset siirtolaisuustutkimustoiminnan kehittämiseksi.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IX , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IX : siirtolaisuus ja tiedotus = Betänkande IX avgivet av delegationen för emigrantärenden : migration och information / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.52), 74 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1985. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 7846 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintö tarkastelee siirtolaisuuden ja ulkosuomalaisten olojen kehitystä ja erityisesti siirtolaisuuteen liittyvä tiedottamisen nykytila.Kartoitetaan tiedotuksen kohderyhmät, siirtolaistiedotukseen liityvät tutkimukset ja selvitykset, tiedotuksen nykytila, puutteet ja toimenpide-esitykset.Julkaisuun sisältyy myös siirtolaisuutta koskeva yleinen tiedotus ja sen koordinointi.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* information = information = tiedotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IV , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IV : toimenpide-ehdotuksia / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.81), 77 p.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1976. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 2165 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintöön sisältyy lähes 40 eri ehdotusta joilla pyritään mm. parantamaan mmaastamuuttoa harkitsevien mahdollisuuksia löytää sopiva kotimainen vaihtoehto, helpottamaan paluumuuttajien tietojen saantia Suomen olosuhteista ja uudelleen sopeutumista kotimaan yhteiskuntaan sekä edistämään ulkosuomalaisten kulttuuritoimintaa.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Ulkomaantyökomitean mietintö , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaantyökomitean mietintö = Betänkande avgivet av kommitten för utlandsarbete / - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; No. 61), 198 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto, 1982. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 465 759 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Rosas, Allan : Sverigefinnarnas folkrättsliga ställning , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sverigefinnarnas folkrättsliga ställning = Finns living in Sweden / Rosas, Allan ; Myntti, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 78-91. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ICCPR; Genocide convention; CDE;

 
8. Mattila, Heikki S. (ed.) : Kohti uutta ulkomaalaispolitiikkaa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kohti uutta ulkomaalaispolitiikkaa : raportti siirtolaisuusasian neuvottelukunnan seminaarista 11.-12.6.1991 / Mattila, Heikki S. (ed.), 126 p. . - Helsinki : Työministeriö, 1991.

ISBN 951 47 5457 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* EG = EC = EY
* EFTA = EFTA = EFTA
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5-6-8-12-13-14-16; ECHRP-1-2; ECHRP-4-2-4; ECHRP-7-1

 
9. Korkisaari, Jouni : Siirtolaisia ja ulkomaalaisia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisia ja ulkomaalaisia : Suomen siirtolaisuus ja ulkosuosuomalaiset 1980-luvulla / Korkisaari, Jouni - (Työpoliittinen tutkimus ; No. 33) - Helsinki : Työministeriö, 1992. - ISSN 0787-9458

ISBN 951 47 6820 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / North America / USA / Sweden : 8222 / 6300 / 6357 / 8246

NOTE (GENERAL): Svensk sammanfattning: Migranter och utlandsfinländare.English summary: Migrants and expatriate Finns

LIBRARY LOCATION: Hanken

 
10. Nylund-Oja, Marja ... [et al.] : Finnish emigration and immigration, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Finnish emigration and immigration / Nylund-Oja, Marja ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / Pentikäinen, J.; Hiltunen, M. (eds.). - 2nd ed.. - ( Publications of the Finnish National Commission for UNESCO ; no. 66), p. 173-226. - Helsinki : Ministry of Education, 1995. - ISSN 0357-1106

ISBN 951-47-7450-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* emigration = emigration = maastamuutto
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* utlandssvenskar = Swedes living abroad = ulkoruotsalaiset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* förryskning = russification = venäläistäminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / USA

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlands UNESCO-kommission...

 
11. Pentikäinen, Marja ... [et al.] : Suomalainen maasta- ja maahanmuutto, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Suomalainen maasta- ja maahanmuutto / Pentikäinen, Marja ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen kulttuurivähemmistöt / Pentikäinen, J.; Hiltunen, M. (eds.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; no. 72), p. 195-242. - Helsinki : Suomen UNESCO-toimikunta, 1997. - ISSN 0357-1106

ISBN 951-53-1699-5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): European charter for regional or minority languages;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlands UNESCO-kommission...

 
12. Tägil, Sven (ed.) : Ethnicity and nation building in the Nordic world, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethnicity and nation building in the Nordic world / Tägil, Sven (ed.), ix, 333 p.. - Carbondale : Southern Illinois U. P., 1995.

ISBN 0-8093-1974-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ethnic and national minorities in the Nordic nation-building process : theoretical and conceptual premises, by Sven Tägil. 2. The emergence of nationalism in Iceland, by Gunnar Karlsson. 3. The formation of a nation : the Faroe Islands, by Hans Jacob Debes. 4. Greenland : from colony to home rule, by Axel Kjaer Sorensen. 5. Sami Aednan : Four states - one nation? Nordic minority policy and the history of the Sami, by Helge Salvesen. 6. The Finns in Northern Scandinavia and minority policy, by Einar Niemi. 7. Finns and Swedes in Finland, by Max Engman. 8. Karelians between East and West, by Max Engman. 9. National minorities in South Jutland/Schleswig, by Lorenz Rerup. 10. Immigration to Scandinavia after world war II, by Harald Runblom.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* nationalism = nationalism = nationalismi
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* finnar = Finns = suomalaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* karelare = Karelians = karjalaiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* autonomi = autonomy = autonomia
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Convention on the demilitarisation and neutralisation of the Åland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
13. Phillipson, Robert (ed.) : Rights to language, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights to language : equity, power and education : celebrating the 60th birthday of Tove Skutnabb-Kangas / Phillipson, Robert (ed.), 310 p.. - Mahwah, N. J. : L. Erlbaum Association, 2000.

ISBN 0-80583835-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. TOVE, by Francisca Sanchez. PART I : LANGUAGE : ITS DIVERSITY, ITS STUDY AND OUR UNDERSTANDINGS OF IT: 1. Such a Treasure of Knowledge for Human Survival, by Kerttu Vuolab. 2. Linguistic and Biological Diversity: The Inextricable Link, by Luisa Maffi. 3. Rethinking Language Defense / Joshua A. Fishman and Gella Schweid Fishman. 4. Maintaining, Developing and Sharing the Knowledge and Potential Embedded in All Our Languages and Cultures: On Linguists as Agents of Epistemic Violence, by Jan Branson and Don Miller. 5. The Politics of A-political Linguistics: Linguists and Linguicide, by Amir Hassanpour. 6. Language Emancipation: The Finnish Case, by Anna-Ritta Lindgren. 7. Linguistic Pluralism: A Point of Departure, by D. P. Pattanayak. 8. Birch - Wind - Looks, by Lilja Liukka. 9. Culture, Sharing and Language , by Probal Dasgupta. 10. 'Spirit of the Earth', by Constance M. Beutel. PART II: RIGHTS : LANGUAGE RIGHTS, THEIR ARTICULATION AND IMPLEMENTATION : 11. Language Maintenance as an Arena of Cultural and Political Struggles in a Changing World, by Naz Rassool. 12. Human Rights: The Next Fifty Years, by Cees Hamelink. 13. Tolerance and Inclusion: The Convergence of Human Rights and the Work of Tove Skutnabb-Kangas, by Fernand de Varennes. 14. Unity in Difference - Belonging, by Pirkko Leporanta-Molrey. 15. Discourse and Access, by Teun A. van Dijk. 16. Language Rights for the Language of Norfolk Island, by Peter Muhlhausler. 17. The Latvian Language Law Debate: Some Aspects of Linguistic Human Rights in Education, by Ina Druviete. 18. Use of Language Rights by Minorities, by E. Annamalai. 20. (Un)Writing the Margins: Steps Toward an Ecology of Language, by Mark Fettes. PART III : EQUITY : JUSTICE FOR SPEAKERS OF ALL LANGUAGES: 21. Writing for Diversity, by Ngugi wa Thiong'o. 22. On the Financing of Language Policies and Distributive Justice, by Francois Grin and Francois Vaillancourt. 23. Towards More Fairness in International English: Linguistic Rights of Non-native Speakers?, by Ulrich Ammon. 24. Linguicism in Action: Language and Power in Academic Institutions , by Masaki Oda. 25. Equality of Opportunity and Assimilation. Or: We German Left-wing Do-gooders and Minority Language Rights, by Antje-Katrin Menk. 26. Science and Policy - When does Science Matter?, by Ingegerd Municio-Larsson. 28. From Historical Shame to Present Struggle, by Jarmo Lainio. 29. Which Contacts Breed Conflicts?, by Miklos Kontra. 30. Exclusion as Discursive Practice and the Politics of Identity, by Mustafa Hussain PART IV: POWER : POLICIES FOR MULTILINGUALISM:. 32. Paradoxes of Plurilingualism. For better? For worse? And Beyond?, by Angeline Martel. 33. Promoting Multilingualism and Linguistic Human Rights in the Era of Economic Rationalism and Globalization, by Michael Clyne. 34. Language Resilience and Educational Empowerment: Philippines and Australia, by Jerzy J. Smolicz and Margaret J. Secombe. 35. Language Policy and Planning in South Africa: Some Insights, by Neville Alexander. 36. Mother Tongue Education: The Key to African Language Development? A Conversation with an Imagined South African Audience, by Zubeida Desai. 37. Common Practice and Linguistic Human Rights: A-Team v. B-Team Coercion or the Co-construction of 'Utopia', by Shelley K. Taylor. 38. Creating a Bilingual Family in a 'Monolingual' Country, by Leena Huss. 39. The Reindeer on the Mountain, the Reindeer in the Mind: On Sami Yoik Lyrics, by Harald Gaski. PARt V: EDUCATION : AFFIRMING DIVERSITY; CONFIRMING RIGHTS:. 40. The Linguistic Human Rights of Sign Language Users, by Markku Jokinen. 41. The Linguistic Problem Child has Many Names, by Pertti Toukomaa. 42. Creating a Successful Minority School, by Markku Peura. 43. Bilingual versus Bilingual Education: The Case of Slovakia, by Istvan Lanstyak. 44. Giving God Weight to Multilingualism in South Africa, by Kathleen Heugh . 45. Education for All - In Whose Language?, by Birgit Brock-Utne. 46. Language: A Diversity Category Beyond All Others, by Ofelia Garcia. 47. 'This Place Nurtures my Spirit': Creating Contexts of Empowerment in Linguistically-diverse Schools, by Jim Cummins. 48. Dual Language Models and Intergenerational Inspirations, by Dawn Wink and Joan Wink. 49. Integrative Comment: Living with Vision and Commitment, by Robert Phillipson.

INDEX WORDS:
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ekonomiska rättigheter = economic rights = taloudelliset oikeudet
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* globalisering = globalization = globalisaatio
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* implementering = implementation = toteuttaminen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* kurder = Kurds = kurdit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* NGO = NGo = NGO
* samer = Sami = saamelaiset
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* sverigefinnar = Finnish-speaking swedes = ruotsinsuomalaiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): Universal declaration on linguistic rights;


24.11.1999