[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='HBT-henkilöt' results in 2 hits


 
1. Häggblom, Annika : Begränsning av hatpropaganda mot HBT-personer, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Begränsning av hatpropaganda mot HBT-personer / Häggblom, Annika, iii, 80 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2010.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* hatpropaganda = hate speech = vihapropaganda
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* WHO = WHO = WHO
* HBT-personer = HBT persons = HBT-henkilöt
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (Master's thesis) in public international law, 2010, [T]

NOTE (GENERAL): AMR; ACHPR; UDHR; CERD; ECHR; ICESCR; ICCPR; EU charter of fundamental rights; Lisbon treaty;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
2. Aura, Paula : Skydd för sexualitet inom skyddet för privatliv enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Skydd för sexualitet inom skyddet för privatliv enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna / Aura, Paula, 95 p.. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University, 2014.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* sexualitet = sexuality = seksuaalisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* sexuellt våld = sexual violence = seksuaalinen väkivalta
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät
* sexuella rättigheter = sexual rights = seksuaaliset oikeudet
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* HBT-personer = HBT persons = HBT-henkilöt
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, ÅAU, Institute for Human Rights, 2014

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet


24.11.1999