[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='NIEO' results in 201 hits


 
1. Sevon, Leif : UNCITRAL, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

UNCITRAL / Sevon, Leif

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 125-127. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Under 1970-talet koncentrerades en stor del av utvecklingsländernas aktivitet inom FN på en ny internationell ekonomisk ordning.Detta ledde till att generalförsamlingen 1974 vid sin VI specialsession antog en deklaration om upprättandet av en ny internationell ekonomisk ordning och ett handlingsprogram för att genomföra ordningen.Deklarationen innehåller målsättningen för NIEO och anger bl.a. 20 principer som skall ligga till grund för den. During the 1970s a considerable part of the UN developing countries activities was concentrated on a new international economic world order (NIEO).This resulted in a declaration of the establishment of a new economic world order and an anctivity programme for its implementation during the 6th special session of the General Assembly in 1974.The declaration contains the objectives for NIEO and lists 20 fundamental principles on which the order should be based.

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ

 
2. Ketokoski, Anja-Riitta : UKTJ, Suomi ja kansainvälinen oikeus, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

UKTJ, Suomi ja kansainvälinen oikeus / Ketokoski, Anja-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 105-114. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: UKTJ-(uusi kansainvälinen talousjärjestys) otsakkeen alla käytävä keskustelu on selvästi laajentanut ja tuonut myös oikeudelliseen keskusteluun uusia kansainvälisen oikeuden tutkijoita vähemmän askarruttaneita kysymyksiä ja uusia lähestymistapoja.Artikkelissa pyritään tarkastelemaan UKTJ-käsitettä oikeudellisesta näkökulmasta ja hahmottamaan UKTJ:n perustuksien asemaa erityisesti Suomen kansainvälisten oikeudellisten suhteiden kannalta. The legal debate concerning NIEO (The New International Word Order) has con- fronted researchers of international law with new approaches and questions.The author tries to look at the NIEO concept from a legal point of view and to outline the position of the NIEO foundations especially with regard to Finnish international legal relations.

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Kuusi, Juha : Eräitä näkökohtia tekonologiansiirtosäännöstöstä kansainvälisen oikeuden kannalta., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eräitä näkökohtia tekonologiansiirtosäännöstöstä kansainvälisen oikeuden kannalta. / Kuusi, Juha

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 100-107. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kehitysmaiden aloitteesta alettiin 1970-luvun puolivälissä YK:n toimielimissä neuvotella teknologian kauppaan ja hyväksikäytön ehtoihin liittyvistä oikeudellisista järjestelmistä ja säännöistä.UNCTAD:iin päämäärät oli kiteytetty uutta kansainvälistä talousjärjestystä (UKTJ) koskevissa YK:n yleis- kokouksen päätöslauselmissa v. 1974.Varsin pian päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että UNCTADin piirissä keskityttiin v. 1976 alkaen luonnostelemaan teknologiansiirtosäännöstöä ja maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) aloitettiin Pariisin teollisoikeuksien suojelua koskevan sopimuksen tarkistaminen ja teollisoikeuksia koskevien mallilakien valmistelu.Artikkelissa selvitetään kuinka kansainvälistä teknologiaa siirtosäännöstöä koskeviin neuvotteluihin on tunnettu kiinnostusta myös kansainvälisen oikeuden kehittämisen kannalta, neuvotteluille asetetut tavoitteet ja niiden merkitys kansainvälisen oikeuden kannalta. In the mid 70s - on the initiative of the developing countries - the UN organs started to discuss legal arrangements and regulations on technological trade, and preconditions of utilization.The UNCTAD objectives were defined in the General Assembly resolutions on the New International Economic World Order (NIEO) in 1974.It was agreed upon that UNCTAD should concentrate on the drafting of technological transfer regulations, and WIPO should start to revise the Paris Peace Treaty on Protection of Industrial Rights.WIPO was also to prepare models for laws of industrial rights.The author argues that there has been international interest in the regulations on transfer of technology with respect to development of international law.The article gives an account of the objectives of the talks and their importance from the point of view of international law.

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ

 
4. Joutsamo, Kari : Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys / Joutsamo, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus : aikamme kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K.; Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p. 167 - 188. - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 305133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan uuden kansainvälisen taloudellisen järjestyksen (UKTJ) historiallista taustaa, syntyä ja sisältöä sekä pyrkimyksiä sen toteuttamiseksi. The author looks at the background of the New International Economic Order (NIEO), its birth and content, and the efforts to realize the order.

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
5. Henriquez, Pedro : Perspectives on the New International Economic Order, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perspectives on the New International Economic Order / Henriquez, Pedro

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Le droit au developpement au plan international = The right to development at the international level / Dupuy, R.-J. (ed.), p.183-191. - Alphen aan den Rijh : Sijthoff & Noordhoff; Academie de Droit International de la Haye = Hague Academy of International Law, 1980.

ISBN 90 286 0990 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In creating a New International Economic Order the United Nations Should play a key role between national and international levels.

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NIEO = NIEO = UKTJ
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): Colloque, la Haye, 19791016 (C) Work shop, the Hague, 19791016 (C)

 
6. Cohen (ed.) : The United States in a changing International Economic Order., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States in a changing International Economic Order. / Cohen (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. policy in international institutions : defining reasonable options in an unreasonable world / Finger, S. M.; Harbert, J. R. - (Westview special studies in international relations), p.83-126. - Boulder, Colorado; Westview press, 1982.

ISBN 0 86531 106 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Subjects examined in the second part of this book are the different views of the New International Economic Order : potential implications and the program of it, a monetary regime for the 1980s and economics, politics and the Multinational Corporation.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
7. Seminar on the effects of the existing unjust international economic order on the economics of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms. , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Seminar on the effects of the existing unjust international economic order on the economics of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms. / ; United Nations, 49 p.. - New York : United Nations, 1980.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: ST / HR / SER.A / 8

ABSTRACT: The following issues were discussed: 1.The effects of the existing unjust international economic order of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms, particulary the right to enjoy adeguate standards of living as proclaimed in art. 25 of the universal declaration of human rights. 2.The right to development as a human right. equality of opportunity to achieve it. the right to development as a right of individuals and nations. 3.The search for formulas for international co-operation which help in eliminating the the existing unjust international economic order and permit the enjoyment of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, languace or religion.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* NIEO = NIEO = UKTJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

NOTE (MEETINGS): Seminar on the effects of the existing...Genova, Switzerland, (19800630).(C)

NOTE (GENERAL): UDHR-25-1

 
8. Alfredsson, Gudmundur : The right to development, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The right to development : perspectives from human rights law / Alfredsson, Gudmundur

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 12), p. 83-90. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

NOTE (GENERAL): Declaration on the right to development (DRD); UDHR; ICESCR; ICCPR

 
9. Ballreich, Hans : Wesen und Wirkung des "Konsens" im Völkerrecht, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Wesen und Wirkung des "Konsens" im Völkerrecht / Ballreich, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 1-24. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ

NOTE (GENERAL): UN-charter

 
10. Bulajic, Milan : Priciples of international development law , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Priciples of international development law : progressive development of the principles of international law relating to the new international economic order / Bulajic, Milan, 403 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3304 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; ACHPR; Convention on the law of the sea;

 
11. von Heidenstam, Catherine : Nord-Syddialogen, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nord-Syddialogen / von Heidenstam, Catherine - (UD informerar ; No. 2), 24p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1982. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* NIEO = NIEO = UKTJ

 
12. Welch, Claude E. : Protecting human rights in Africa, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Protecting human rights in Africa : roles and strategies of non-governmental organizations / Welch, Claude E. - (Pennsylvania studies in human rights), xiii, 356 p.. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1995.

ISBN 0-8122-3330-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The context of human rights in Africa : issues in four countries. 2. Civil society and human rights NGOs : themes for the 1990s in Africa. 3. Education and long-term change : the Inter-African Committee ontraditional pratices. 4. Empowerment and group rights : Ogoni, Oromo and Casamancais claims for autonomy. 5. Enforcement by reports and complaints : the African Commission and the ICJ. 6. Building the ruleof law :legal aid and enforcement in Namibia and Nigeria. 7. Documenting human rights problems : Ethiopian, Namibian and Nigerian examples. 8. Democratization and the saerch for civil society : political pressures in Nigeria. 9. Development and the Quest for social equity. 10. The "NGO revolution".

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* NGO = NGO = NGO
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* val = elections = vaalit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Världsbanken = World Bank = maailmanpankki
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* ICRC = ICRC = ICRC
* NIEO = NIEO = UKTJ
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* WHO = WHO = WHO
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): ACHPR; Arusha charter; AMR; CERD; Charter of economic rights and duties of states; ICCPR; CEDAW; CRC; CAT; Declaration on race and racial prejudice; ECHR; ICESCR; UDHR; CDE; Apartheid convention; UN charter; Transitional period charter of Ethiopia;

 
13. Isomäki, Risto (ed.) : Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, Risto (ed.) ; Sundman, Folke, 100 p.. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
14. Isomäki, Risto : Kansalaisjärjestöt ja pienois-UKTJ, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansalaisjärjestöt ja pienois-UKTJ / Isomäki, Risto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 62-69. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
15. Isomäki, Risto : Tiedotustoiminta SADCC-yhteistyön puolesta ; pienois-UKTJ, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Tiedotustoiminta SADCC-yhteistyön puolesta ; pienois-UKTJ / Isomäki, Risto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 57-61. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* information = information = tiedotus

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
16. Hiltunen, Eeva; Isomäki, Risto : Lomen sopimus ja pohjoismaiden aloite, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lomen sopimus ja pohjoismaiden aloite / Hiltunen, Eeva; Isomäki, Risto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 46-56. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
17. Kiljunen, Kimmo : Pohjola-SADCC ja kauppapolitiikka, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pohjola-SADCC ja kauppapolitiikka / Kiljunen, Kimmo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 36-45. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
18. Käkönen, Jyrki : Pohjola-SADCC ja kehitysyhteistyö, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pohjola-SADCC ja kehitysyhteistyö / Käkönen, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 26-35. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
19. Sundman, Folke : UKTJ, pienois-UKTJ ja pohjola-SADCC, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

UKTJ, pienois-UKTJ ja pohjola-SADCC / Sundman, Folke

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 3-16. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic countries : 5458 / 8002

 
20. Hveem, Helge : Pohjosmaiden ja SADCC:n yhteistyö ; pienois-UKTJ, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pohjosmaiden ja SADCC:n yhteistyö ; pienois-UKTJ / Hveem, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Pohjolan tuki eteläiselle Afrikalle : pienois UKTJ / Isomäki, R.; Sundman, F. (eds.), p. 17-25. - Helsinki : Suomen YK-liitto ry, 1986.

ISBN 951 99805 7 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Nordic Countries : 5458 / 8002

 
21. Espiritu, Caesar : Keeping human life human, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Keeping human life human : altering structures of power economic benefits and of institutions / Espiritu, Caesar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Development, human rights and the rule of law : report of a conference / conv. by the International Commission of Jurists, p. 175-180. - Oxford : Pergamon Press (D), 1981.

ISBN 0 08 028951 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NIEO = NIEO = UKTJ

 
22. Triverdi, R.N. : Human rights, right to development and the new international economic order - perspectives and proposals., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights, right to development and the new international economic order - perspectives and proposals. / Triverdi, R.N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Development, human rights and the rule of law : report of a conference / conv. by the International Commission of Jurists, p. 131-141. - Oxford : Pergamon Press (D), 1981.

ISBN 0 08 028951 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NIEO = NIEO = UKTJ

NOTE (MEETINGS): Report of a conference held in the Hague, (19810427), (C)

 
23. Alston, Philip : The basic working paper , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The basic working paper : development and the rule of law : prevention versus cure as a human rights strategy / Alston, Philip

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Development, human rights and the rule of law : report of a conference / conv. by the International Commission of Jurists, p. 31-108. : Pergamon Press, 1981.

ISBN 0 08 028951 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utveckling = development = kehitys
* NIEO = NIEO = UKTJ
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen

NOTE (MEETINGS): Report of a conference held in the Hague, (19810427), (C)

 
24. Chichilnisky, Graciela : Human rights and basic needs in a North - South Context, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and basic needs in a North - South Context / Chichilnisky, Graciela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The politics of human rights / Newberg, P. R. (ed.), p. 113-142. - New York : New York U.P:, 1980.

ISBN 0 8147 5 754 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* ekonomi = economy = talous
* handel = trade = kauppa
* NIEO = NIEO = UKTJ

 
25. McWhinney, Edward : United Nations law making , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations law making : cultural and ideological relativism and international law making for an era of transition / McWhinney, Edward, 274 p.. - New York : Holmes & Meier Publishers ; Unesco, 1984.

ISBN 0 8419 0948 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* FN = UN = YK
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* konflikter = conflicts = selkkaukset
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* marxism = marxism = marxismi
* NIEO = NIEO = UKTJ
* fredlig samlevnad = peaceful coexistence = rauhanomainen rinnakkaiselo
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
26. Ginther, K.; Benedek,W. (eds.) : New perspectives and conceptions of international law : an Afro-European dialogue., 1983
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New perspectives and conceptions of international law : an Afro-European dialogue. / Ginther, K.; Benedek,W. (eds.) - (Österreichische Zeitschrift fur öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian Journal of Public and International Law ; No. 6), ix, 261 p.. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NIEO = NIEO = UKTJ
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* kränkningar = violations = loukkaukset
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* ekonomi = economy = talous
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (MEETINGS): The African Charter on Human and Peoples' Rights adopted in Nairobi, (19810624), (C).

NOTE (GENERAL): ACHPR;

 
27. Benedek, Wolfgang : The relevance of inter-regional co-operation (Lomé II, STABEX) for the NIEO and for regional and subregional integration in Africa., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The relevance of inter-regional co-operation (Lomé II, STABEX) for the NIEO and for regional and subregional integration in Africa. / Benedek, Wolfgang. - p. 75-94

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian journal of public and international law : no. 6. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomi = economy = talous
* integration = integration = yhdentyminen
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
28. Ginther, Konrad : The new international economic order, African regionalism and subregional attempts at economic liberation., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The new international economic order, African regionalism and subregional attempts at economic liberation. / Ginther, Konrad. - p. 59-74

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian journal of public and international law : no. 6. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
29. Gutto, Shadrack B. : Responsibility of states and transnational corporations for violation of human rights in the third world within the context of the new international economic order., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Responsibility of states and transnational corporations for violation of human rights in the third world within the context of the new international economic order. / Gutto, Shadrack B.. - p. 37-58

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian journal of public and international law : no. 6. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ekonomi = economy = talous
* kränkningar = violations = loukkaukset
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): International covenant on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD);Declaration on NIEO;Charter of economic rights and duties of states.

 
30. Masemola, Nathaniel U. : Comments on the new international economic order and the Lagos plan of action., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Comments on the new international economic order and the Lagos plan of action. / Masemola, Nathaniel U.. - p. 29-36

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian journal of public and international law : no. 6. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* NIEO = NIEO = UKTJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* OAU = OAU = OAU

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): UN Charter

[Next]


24.11.1999