[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('access to court') results in 360 hits


 
1. Mäenpää, Olli : Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa = The European convention on human rights and the guarantees for legal protection in public administration / Mäenpää, Olli

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87(3)., p. 281-318. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeussopimusten sisältämien ja kotimaisten oikeusturvaperiaatteiden suhde voidaan yleensä ymmärtää toisiaan täydentäviksi.Kirjoittaja keskittyy pääasiassa hyvälle hallintolainkäytölle asettuviin kansainvälisiin (tai ainakin Eurooppalaisiin) mittapuihin.Kirjoittaja tarkastelee ensin näitä hyvän hallintolainkäytön keskeisimpiä osatekijöitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan kannalta.Tämän jälkeen hän selvittelee, missä viranomaisasioissa ja missä menettelyvaiheissa näitä vaatimuksia on artiklan nykyisen tulkintalinjan mukaan noudatettava.Soveltamisalan tarkastelua vasta sopimusmääräysten materiaalisen sisällön erittelyn jälkeen puoltaa erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on laadullis-sisällöllinen, toinen taas enemmänkin muodollinen.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
2. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
3. Kopetzki, Christian : Artikel 5 und 6 MRK (VfGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 MRK (VfGH) / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 207-300. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
4. Nowak, Manfred : Artikel 5 und 6 (VWGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 (VWGH) / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 301-314. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
5. Hock, Johannes : Artikel 5 MRK (OGM), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 MRK (OGM) / Hock, Johannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 315-328. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5

 
6. Ermacora, Felix : Artikel 6 MRK (OGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 6 MRK (OGH) / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 329-364. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
7. Sperduti, Giuseppe : L'Article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'homme et des decisions administratives affectant des droits de caractere civil, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'Article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'homme et des decisions administratives affectant des droits de caractere civil / Sperduti, Giuseppe

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 813-818. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administration = förvaltning = hallinto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
8. Matscher, Franz : La notion de "decision d'une contestation sur un droit ou une obligation (de caractere civil)" au sens de l'article 6 / 1 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La notion de "decision d'une contestation sur un droit ou une obligation (de caractere civil)" au sens de l'article 6 / 1 de la convention europeenne des droits de l'homme / Matscher, Franz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 395-410. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn

NOTE (GENERAL): ECHR-6-1

 
9. Frowein, Jochen Abr. : Die überprufungsbefugnis im Rahmen von Art. 6 ABS. 1 EMRK, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die überprufungsbefugnis im Rahmen von Art. 6 ABS. 1 EMRK / Frowein, Jochen Abr.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.), p. 141-149. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHR-6

 
10. Ostad, Harald : Särbarhet og beskyttdse : en diskusjon av ideen om menneskelige rettigheter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Särbarhet og beskyttdse : en diskusjon av ideen om menneskelige rettigheter / Ostad, Harald

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene som forskningstema og politisk utfordring ; internasjonale perspektiver / Hagtvet, B. (ed.). - p. 26-44 - Oslo : Ad Notam Forlag AS, 1988.

ISBN 82 417 0000 8

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet

NOTE (GENERAL): UDHR

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
11. Merrills J.G. : The development of international law by the European Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The development of international law by the European Court of Human Rights / Merrills J.G. - (Melland Schill memeographies in international law), ix, 235 p.. - Manchester : Manchester U.P., 1988.

ISBN 0719026652

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
12. Franck, Thomas : Human rights in third world perspective : vol. I-III, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in third world perspective : vol. I-III / Franck, Thomas, 1491 p. . - London : Oceana Publications, 1982.

ISBN 0 379 20725 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* revolution = revolution = vallankumous

 
13. Green, Leslie : International law through the cases., 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law through the cases. / Green, Leslie. - 3rd ed.., xxii, 855 p. . - Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana Publications, 1970.

ISBN 0 420 42380 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* asyl = asylum = turvapaikka
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* EG = EC = EY
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ECHR;Geneva conventions;Hague conventions;UN charter;Vienna convention on the law of treaties

 
14. Rosenbaum, Martin : Children's rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children's rights. / Rosenbaum, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 7-17. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
15. Ashman, Peter : Access to justice., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Access to justice. / Ashman, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 110. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): Magna Carta; UDHR-10-11; ICCPR-14-9; ECHR-5-6;

 
16. Hannum, Hurst : Materials on international human rights and U.S. constitutional law., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Materials on international human rights and U.S. constitutional law. / Hannum, Hurst ; with the collab. of Rickhard B. Lillich, iii, 115 p.. - Washington D.C. : The Procedural Aspects of International Law Institute, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR;

 
17. Higgins, Rosalyn : The European convention on human rights., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European convention on human rights. / Higgins, Rosalyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 495-549. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fred = peace = rauha
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ICESCR;

 
18. Rosas, Allan (ed.) : Human rights in a changing East-West perspective., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in a changing East-West perspective. / Rosas, Allan (ed.) ; Helgesen, Jan - (TAPRI studies in International Relations.), viii, 375 p.. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Eastern Europe / USA : 8200 / 8100

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).Rewieved in "Mennesker & rettigheter", 1992:1, p. 100-103 by Pål Kolstö

NOTE (GENERAL): AMR; ICCPR-2OP; ESC; ECHR; Geneva conventions; Refugee convention; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD)

 
19. van Dijk, Pieter : Universal legal principles of fair trial in criminal proceedings., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Universal legal principles of fair trial in criminal proceedings. / van Dijk, Pieter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in a changing East-West perspective / Rosas, A.; Helgesen, J. (eds.); Gomien, D. (collab.) - (TAPRI studies in International Relations.), p. 89-135. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe : 8100 / 8200

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).

NOTE (GENERAL): Magna Carta; ECHR; AMR; ACHPR; UDHR; Geneva conventions; Nürnberg charter; English Bill of Rights

 
20. Muhammad, Haji N.A. Nooh : Due process of law for persons accused of crime., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Due process of law for persons accused of crime. / Muhammad, Haji N.A. Nooh

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 138-165. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* tortyr = torture = kidutus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-2OP; Genocide convention; CAT;

 
21. Marks, Stephen : Principles and norms of human rights applicable in emergency situations, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Principles and norms of human rights applicable in emergency situations : under development, catastrophes and armed conflicts / Marks, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston, p. 175-214. - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* NIEO = NIEO = UKTJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Charter of the economic rights and duties of states; Declaration on race and racial prejudice; Vienna comvention on the law of treaties; Geneva conventions; CPR; ICESCR; UDHR; ICCPR; ECHR

 
22. Neumeister case, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Neumeister case : judgment of 27th June 1968 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 8), 48 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. De Wilde, Ooms and Versyp cases , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De Wilde, Ooms and Versyp cases : ("Vagrancy" cases) : judgment of 10 March 1972 (question of the application of article) / - (Publications from the European Court of Human Rights.Serie A : Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 14), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1972.

ISBN 3 452 17478 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-26-50

 
24. Golder case, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Golder case : 1. decision of 7 May 1974; 2. judgment of 21 February 1975 / - ( Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 18), 63 p.. - Köln : Carl Heymann, 1975.

ISBN 3 452 17986 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fångar = prisoners = vangit
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-13

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Case of Engel and others, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Engel and others : 1. decision of 1 October 1975; 2. judgment of 8 June 1976; 3. judgment of 23 November 1976 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 22), 71 p.. - Köln : Carl Heymann, 1977.

ISBN 3 452 18279 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1,2,3)-10-11-14-15-17-18-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. "Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 7), 40 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* ekonomi = economy = talous
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Stögmuller case : judgment of 10th November 1969., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stögmuller case : judgment of 10th November 1969. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 9), 47 p.. - Köln : Carl Heymann, 1969.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* ekonomi = economy = talous
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Matznetter case : judgment of 10th November 1969., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Matznetter case : judgment of 10th November 1969. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 10), 50 p.. - Köln : Carl Heymann, 1969.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* ekonomi = economy = talous
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5,-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Schiesser case : judgment of 4th December 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Schiesser case : judgment of 4th December 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 34), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18758 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-5

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 33), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18747 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999