[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='advertising' results in 10 hits


 
1. Seksistinen mainonta ja KTM, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Seksistinen mainonta ja KTM /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 118-119. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain esitöissä lakiin esitettiin otettavaksi kielto sukupuoleen perustuvasta hyväksikäytöstä mainonnassa.Lopullisesta lakitekstistä kielto kuitenkin jäi pois.Erillisen lain säätäminen saattaa jatkossa tulla. Kirjoituksessa keskustellaan syrjivästä mainonnasta. When the Law of Equal Opportunities was being prepared it was suggested that sexual exploitation in advertising be prohibited.In the final text the prohibition was excluded.The article discusses discriminating advertising.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* reklam = advertising = mainonta

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Värna yttrandefriheten , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Värna yttrandefriheten : betänkande av yttrandefrihetsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 70), 431 p.. - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07947 X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* reklam = advertising = mainonta
* pornografi = pornography = pornografia
* integritet = integrity = koskemattomuus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
3. Robertson, Geoffrey : Media law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Media law : the rights of journalists and broadcasters / Robertson, Geoffrey ; Nicol, Andrew G. L., 65, 514 p.. - London : Longman, 1990.

ISBN 0 85121 552 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* censur = censorship = sensuuri
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* teater = theatre = teatteri
* reklam = advertising = mainonta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-10;

 
4. Regner, Göran : En utdragen grundlagshistoria, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

En utdragen grundlagshistoria / Regner, Göran

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : No. 76(5)., p. 428-444. - Stockholm : Sveriges Advokatsförbund, 1991. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* reklam = advertising = mainonta
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
5. Turunen, Riitta (ed.) : Naisnäkökulmia oikeuteen,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisnäkökulmia oikeuteen / Turunen, Riitta (ed.), 248 p.. - Helsinki : Gaudeammes

ISBN 951-662-550-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* våldtäkt = rape = raiskaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* reklam = advertising = mainonta
* FN = UN = YK
* lapset = kvinnor = women
* naiset = =

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

 
6. Strömberg, Håkan : Tryckfrihet och marknadsföring, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tryckfrihet och marknadsföring : en rättsfallsöversikt med kommentar / Strömberg, Håkan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning, p. 25-. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1980. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* reklam = advertising = mainonta

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
7. Spink, Paul : Comparative advertising in the European Union, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Comparative advertising in the European Union / Spink, Paul ; Petty, Ross

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 47; part 4., p. 855-876. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1998. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* reklam = advertising = mainonta
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Belgium / Italy / Luxembourg

NOTE (GENERAL): EC treaty;

 
8. McGonagle, Marie (ed.) : Law and the media , 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law and the media : the views of journalists and lawyers / McGonagle, Marie (ed.), xxxvii, 319 p.. - Dublin : Round Hall Sweet & Maxwell, 1997.

ISBN 1-85800-059-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The parts are:. PART I : The media experience:. Chapter 1 : Responsibility in coverage and the public interest, by Conor Brady. Chapter 2 : The effects of the lega constraints on broadcasting, by Joe Mulholland. Chapter 3: Libel action award levels, by Aengus Fanning. Chapter 4 : As transparent as glass?, by Ronan Brady. Chapter 5 : TV3 and the regulation of competition in broadcasting, by Colum Kenny. PART II : The legal structures:. Chapter 6 : Defamation - the path to law reform, by Kevin Boyle and Marie McGonagle. Chapter 7 : Reporting of litigation and potential litigation : the extent and application of the Sub Judice rule in the U. K., by Lord Williams of Mostyn. Chapter 8 : Contempt of court : the case for law reform, by Kevin Boyle and Marie McGonagle. Chapter 9 : When two tribes go to war : privacy interests and media speech, by Eoin O'Dell. Chapter 10 : Broadcasting policy and European law, by T. John O'Dowd.

INDEX WORDS:
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* censur = censorship = sensuuri
* journalister = journalists = lehtimiehet
* barn = children = lapset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* etik = ethics = etiikka
* EG = EC = EY
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* reklam = advertising = mainonta

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom / Australia / Austria / Denmark / Netherlands / Germany / New Zealand / Sweden / USA

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; AMR;

 
9. Minnerop, Petra : Germany : german constitutional law cases, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Germany : german constitutional law cases / Minnerop, Petra

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European public law [=EPL] : vol. 7; issue 4., p. 549-563. - Hague : Kluwer Law, 2001. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* reklam = advertising = mainonta
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu

 
10. Thünken, Alexander : Multi-state advertising over the Internet and the private international law of unfair competition, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Multi-state advertising over the Internet and the private international law of unfair competition / Thünken, Alexander

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 51; part 4., p. 909-942. - Oxford : Oxford U. P., 2002. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Internet = Internet = Internet
* reklam = advertising = mainonta

URL http://www3.oup.co.uk/iclqaj/hdb/Volume_51/Issue_04/


24.11.1999