[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ammattietiikka' results in 8 hits


 
1. Ikonen, Kimmo : Ammattieettiset ongelmat yleisessä oikeusavussa, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ammattieettiset ongelmat yleisessä oikeusavussa / Ikonen, Kimmo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.45-47. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa määritellään mitä yleisellä oikeustoiminnalla ja ammattieettisillä ongelmilla tarkoitetaan.Kirjoittaja selvittää edellytykset oikeusavun saamiseen.(Yleisestä oikeusaputoiminnasta annettu laki = YOL). The author defines the meaning of common legal action and professional ethics and explains the preconditions for receiving legal aid.

INDEX WORDS:
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Kivivuori, Antti : Hallintolakimiehen ammattietiikka, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hallintolakimiehen ammattietiikka / Kivivuori, Antti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 50-55. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli esittää joukon hallintolakimiehen työssä esiintyviä ammattietiikan ja -moraalin ongelmia.Kirjoittaja määrittelee mitä tarkoitetaan virkamiehen ammattietiikalla sekä selvittää ammattimoraalin arviointiperusteita, lakimieskoulutuksen merkitystä, hallintoa ja lainsäädäntövaltaa. The article presents a number of problems concerning professional ethics and moral in the work of administrative lawyers.The author defines the concept "civil servants'" ethics, and explains the basis of evaluating professional moral, the importance of lawyers' education, the administration and the legislative power.

INDEX WORDS:
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Arponen, Markku : Ammattieettisistä ongelmista tuomarin tehtävissä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ammattieettisistä ongelmista tuomarin tehtävissä / Arponen, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.42-44. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtee siitä, että tuomioistuimen tehtävä on antaa oikeusturvaa ja oikeussuojaa.Kaikissa oloissa on säilytettävä kansalaisten luottamus tuomioistuimen puolueettomuuteen.Kirj. antaa esimerkkejä kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi. Seuraavaksi selvitetään mitä ihmisarvo ammattieettisesti tarkoittaa. The author argues that the court should give legal security and legal protection .Under all circumstances the citizen's confidence in the non-partiality of the court must be preserved.The writer gives examples for improvements of the citizens' legal security, and defines the concept "human dignity" in terms of professional ethics.

INDEX WORDS:
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* domare = judges = tuomarit
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Rintala, Matti : Hajanaisia ajatuksia asianajajista ja asianajosta, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hajanaisia ajatuksia asianajajista ja asianajosta / Rintala, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p.134-137. - Helsinki, 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa selvitetään oikeudenkäyntiavustajan tarpeellisuus. Kirjoittaja ei pidä myönteisenä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10:n 2 momentin (3 / 1977) muutosta, joka rajoitti avustajan määräämistä yksinkertaisissa rikosasioissa ilman erityistä syytä, jos asiassa ei yleisen rangaistuskäytännön mukaan ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko.Muutoksella pyrittiin leikkaamaan maksuttoman oikeudenkäynnin valtiolle aiheuttamia kustannuksia.Kirjoituksessa selvitetään oikeudenkäyntikulujen suuruudesta, asianajajien palkkiot, lakimiesten ammattietiikasta y.m.

INDEX WORDS:
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Policy documents and reports 1984, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Policy documents and reports 1984 / ; American Association of University Professors - Washington, D. C. : AAUP, 1988.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This volume presents in convenient format a wide range of policies as they have been formulated by standing and special committees at times in co-operation with other organizations, and determined by the Association's National Council and by the Annual Meeting of the membership. The policy documents offer guidance to all components of the academic community either for the development of institutional policy or for the resolution of concrete issues as they arise.

INDEX WORDS:
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* diskriminering = discrimination = syrjintä

 
6. König case : 1. decision of 23rd April 1977; 2. judgment of 28th June 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

König case : 1. decision of 23rd April 1977; 2. judgment of 28th June 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 27), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18526 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Raes, Koen (ed.) : Towards a new ethical framework for a legal profession in transition?, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Towards a new ethical framework for a legal profession in transition? / Raes, Koen (ed.) ; Claessens, Bart (ed.), xix, 264 p.. - Antwerpen : Intersentia, 2002.

ISBN 90-5095-231-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Lawyers, bar associations and competition law : limits of regulations, by Hugo Lamon. 2. ADR : a new filed of legal practice, by Piet Wackie Eysten and John Bosnak. 3. Recent case-law in Belgium regarding lawyers-employees, by Willy van Eeckhoutte. 4. Lawyers in multinational practices, by Jean-Francois Gerard. 5. The law firm : a choice for a full integrated exercise of the legal profession in order to meet the high quality standards imposed by clients, by Dirk van Gerven. 6. Lexcel : thepractice management quality mark, by John Pickup. 7. "Cyberliability" for lawyers - contractual and other issues relating to the provsion of online services, by Mark Ford. 8. Ethical issues affecting MDPs from a European perspective, by John Fish. 9. A ban on multidisciplinary partnerships in Belgium, by Jo Stevens. 10. MDPs:where clients are king, by Marc Vandemeulebroeke. 11. Bringing the good news from Ghent to Aix, by Avrom Sherr. 12. The complaints and disputes handling scheme : a pilot project in the Netherlands, by Daan De Snoo. 13. Rebuilding the cathedral - the partnership question and the effect of "modernisation" on the professionalism andethics of the English bar, by Peter Kunzlik. 14. The challenge of interprofessionalisation and internationalisation for the professional bodies, by Koen Geens. 15. Ethics, professional conduct and practice rules inthe cross border practice : the legal profession at crossroads, by Carl Bevernage. 16. The roles of elite law firms in the global economy, by John Flood. 17. "Through a glass darkly" : reflecting on the prospects for legale thics education, by Julian Webb. 18. Concluding notes, by Koen Raes and Bart Claessens.

INDEX WORDS:
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* etik = ethics = etiikka
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka
* globalisering = globalization = globalisaatio
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Denmark / France / Germany / Iceland / Luxembourg / Netherlands / Norway / Spain / Sweden / United Kingdom / USA

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the European conference on ethics and the legal profession, held at the Ghent University (Belgium) on 25 and 26 October 2001

 
8. Plomer, Aurora : The European group on ethics, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European group on ethics : law, politics and the limits of moral integration in Europe / Plomer, Aurora - (~)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : special issue : the 6th wish - the evolution of the European courts: institutional change and continuity : vol. 14; issue 6 - in full text in EBSCO Nov. 2009., p. 839-859. - Oxford : Wiley-Blackwell, 2008. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* yrkesetik = professional ethics = ammattietiikka

NOTE (GENERAL): ECHR; EU charter of fundamental rights;


24.11.1999