[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ammattiurheilija' results in 1 hits


 
1. II. Yksilön oikeudet ja oikeusasema sisämarkkinoilla , 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

II. Yksilön oikeudet ja oikeusasema sisämarkkinoilla = Individens rättigheter och rättsställning på den inre marknaden /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa = Individens rättsställning inom Europeiska unionen : juhlakirja Allan Rosas = festskrift Allan Rosas / Kaila, H.; Pirjatanniemi,E.; Suksi, M. (toim.=red.), p. 195-418. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2008.

ISBN 978-952-12-2051-7

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: ARTIKLAR:. 1. Euroopan unionin kansalaisuus, Heidi Kaila. 2. Perhe-elämän ja Euroopan unioni, Suvi Sankari. 3. Ammattiurheilijan oikeudet sisämarkkinoilla, Mikko Huttunen. 4. Arbetstagarens rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad, Niklas Bruun. 5. Tjänsteleverantörens ställning i EG-rätten, Nina Nordström. 6. Itsenäinen ammatinharjoittaja Euroopan yhteisön taloudellisen perustuslaillisuuden ytimessä, Markku Kiikeri. 7. Opiskelijoiden oikeudet ja oikeusasema sisämarkkinoilla, Veli-Pekka Paukku. 8. Eläkeläisenä Euroopan unionissa, Juha Raitio. 9. Turistin oikeudellinen asema Euroopan unionissa, Päivi Saarinen. 10. Potilaan oikeus hakeutua sairaanhoitoon valitsemaansa jäsenvaltioon - EY:n tuomioistuimen tulkintakannanotoista unionin ja jäsenvaltioden oikeudeksi, Maija Sakslin. 11. Brottsoffrets ställning inom Europeiska unionen, Elina Pirjatanniemi. 12. Ajankohtaista kuluttajansuojalainsäädännöstä Euroopan unionin sisämarkkinoilla, Elena Savia. 13. Likabehandlingsprincipen och andra principer vid tillämpning av EG-rätten på skatteområdet, Stig von Bahr. 14. Sijoittajat ja Suomi, Kauko Wikström. 15. Laiton maahanmuutto ja Euroopan unionissa laittomasti olekelevat kolmansien maiden kansalaiset, Eero Koskenniemi.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* barn = children = lapset
* skilsmässa = divorce = avioero
* professionell idrottsutövare = professional sportsman = ammattiurheilija
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* EU-rätt = EU law = Eu-oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* pension = pension = eläke
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* sexuella minoriteter = sexual minorities = seksuaaliset vähemmistöt
* turism = tourism = turismi
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* offer = victims = uhrit

NOTE (GENERAL): EC treaty; Treaty of Lisbon; ToA; EU treaty;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB-hyllan


24.11.1999