[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('annual leave') results in 1 hits


 
1. Blanpain, Roger : European labour law, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European labour law / Blanpain, Roger. - 9th. rev. ed.., 718 p.. - Hague : Kluwer Law, 2003.

ISBN 90-411-2183-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: contents still missing

INDEX WORDS:
* årssemester = annual leave = vuosiloma
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* kollektivavtal = collective bargaining = työ- ja virkaehtosopimukset
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EMU = EMU = EMU
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* moderskap = maternity = äitiys
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* kvinnor = women = naiset
* EU = EU = EU
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* ILO = ILO = ILO
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* OECD = OECD = OECD
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* graviditet = pregnancy = raskaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Finland / France / United Kingdom / Netherlands / Spain / Lithuania / Germany

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; ToA; Nice treaty;

LIBRARY LOCATION: Europarätt


24.11.1999