[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='arbetsförhållanden' results in 182 hits


 
1. Kandelin, Irja : Arbetsmiljön och arbetets innehåll, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Arbetsmiljön och arbetets innehåll / Kandelin, Irja

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 120-125. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* arbetsmiljö = working environment = työympäristö
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Subject guide to publications of the International Labour Office, 1980-85, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Subject guide to publications of the International Labour Office, 1980-85 / - (International Labour Bibliography ; No. 1), x, 614 p.. - Geneva : ILO, 1987. - ISSN 1010-8106

ISBN 92 2 106076 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* arbete = labour = työ
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus

 
3. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Yugoslavia : a report prep. for the Helsinki review conference / ; Helsinki Watch, 4, 51 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 77 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Yugoslavia : 8153

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : USSR : a report prep. for the Helsinki review conference / ; Helsinki Watch, 12, 343 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 76 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tortyr = torture = kidutus
* missbruk av psykiatri = abuse of psychiatry = psykiatrian väärinkäyttö
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* muslimer = Muslims = muslimit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Baltic Republics / Georgia / Armenia / Ukraine / Estonia / Latvia / Lithuania : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Prison conditions in Czechoslovakia , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Czechoslovakia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 38 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 003 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelser = prisons = vankilat
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Betten, Lammy : The European Social Charter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European Social Charter / Betten, Lammy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 2., p. 69-82. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ESC

 
7. Prison conditions in the Soviet Union, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in the Soviet Union : a report of facilities in Russia and Azerbaidzhan /, 62 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 049 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Russia / Azerbaijan : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Case law on the European Social Charter, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law on the European Social Charter / - (European Social Charter), 178 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1982.

ISBN 92 871 0165 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
9. Case law on the European Social Charter , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law on the European Social Charter : supplement / - (European Social Charter), 52 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

ISBN 92 871 0847 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
10. 1. Addendum to conclusions VI (Iceland's first report), 1983. 2. Addendum to conclusions VIII, 1985.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1. Addendum to conclusions VI (Iceland's first report), 1983. 2. Addendum to conclusions VIII, 1985. / ; Committee of Independent Experts on the European Social Charter - (European Social Charter) - Strasbourg : Council of Europe

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
11. Addendum to conclusions IX-2, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Addendum to conclusions IX-2 / ; Committee of Independent Experts on the European Social Charter - (European Social Charter), 48 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1987.

ISBN 92 871 0989 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
12. Case law on the European Social Charter , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law on the European Social Charter : supplement no. 2 / - (European Social Charter), 31 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1987.

ISBN 92 871 1093 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
13. 1. Conclusions IX.; 2. Conclusions X-1.; 3. Conclusions IX-2.; 4. Conclusions X-2.; 5. Conclusions XII-1.;,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1. Conclusions IX.; 2. Conclusions X-1.; 3. Conclusions IX-2.; 4. Conclusions X-2.; 5. Conclusions XII-1.; / ; Committee of Independent Experts of the European Social Charter - (European Social Charter) - Strasbourg : Council of Europe

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
14. 1.Conclusions I, publ. 1969-1970. 2.Conclusions II, publ. 1971. 3.Conclusions III, publ. 1973. 4.Conclusions IV, publ. 1975. 5.Conclusions V, publ. 1977. 6.Conclusions VI, publ. 1979. 7.Conclusions VII, publ. 1981. 8.Conclusions VIII, publ. 1984.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1.Conclusions I, publ. 1969-1970. 2.Conclusions II, publ. 1971. 3.Conclusions III, publ. 1973. 4.Conclusions IV, publ. 1975. 5.Conclusions V, publ. 1977. 6.Conclusions VI, publ. 1979. 7.Conclusions VII, publ. 1981. 8.Conclusions VIII, publ. 1984. / ; Committee of Independent Experts of the European Social Charter - (European Social Charter) - Strasbourg : Council of Europe

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
15. A social portrait of Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A social portrait of Europe /, 142 p.. - Brussels : ECSC-EEC-EAGC, 1991.

ISBN 92 826 1747 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

 
16. Maes, Marie-Elisabeth : Building a people's Europe , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Building a people's Europe : 1992 and the social dimension : the facts, the proposals and the legislation / Maes, Marie-Elisabeth, viii, 104 p.. - London : Whurr publ., 1990.

ISBN 1 87033 285 7

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Social charter

 
17. Arnull, Anthony : The general principles of EEC law and the individual, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The general principles of EEC law and the individual / Arnull, Anthony, x. 300 p.. - London : Leicester U.P., 1990.

ISBN 0 7185 1319 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* änkor = widows = lesket
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: EEC : 8022

NOTE (GENERAL): ECHR;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
18. Welch, Claude E. (ed.) : Asian perspectives on human rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Asian perspectives on human rights / Welch, Claude E. (ed.) ; Leary, Virginia A., 7, 310 p.. - Boulder : Westview Press, 1990.

ISBN 0 8133 1014 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* kaster = castes = kastit
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* NGO = NGO = NGO
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ACHPR; CERD; ECHR; ICCPR-2OP;

 
19. Haitian sugar-cane cutters in the Dominican Republic, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Haitian sugar-cane cutters in the Dominican Republic / ; Americas Watch, 53 p. . - New York : Americas Watch Committee, 1989.

ISBN 0-929692-35-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Although slavery in the Dominican Republic was abolished over a century ago, Haitian cane-cutters continue to work at gunpoint on state-run sugar plantations.Unable to attract voluntary labor because of abysmal working conditions, the government's State Sugar Council (CEA) lures workers from Haiti or rounds uo resident Haitians for the harvest season that runs from November to May each year. The beteys, where laborers live, do not provide decent housing, medical care, sanitation, cooking facilities or schools.Workers, with no contracts or trade unions, are not guaranteed a reasonable minimum wage.The United Sates, which allocates it's largest sugar cuota to the Dominican Republic and is the Dominican Republic's largest trading partner, has closed it's eyes to the abuses against Sugar Cane Cutters.

INDEX WORDS:
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Haiti / Caribbean Countries / Latin America : 6138 / 6100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Rasmussen, Hjalte : The European Community Constitution, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Community Constitution : summaries of leading EC Court cases / Rasmussen, Hjalte - (Studies from the Institute of European Market Law ; No. 2 ), 283 p.. - Copenhagen : Nytt Nordisk Forlag; Handelshojskolens Forlag, 1989.

ISBN 87 17 03543 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnarbete = child labour = lapsityö
* direktiv = directives = direktiivit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

 
21. European Social Charter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Social Charter : conclusions XI-2 / ; Committee of Independent Experts of the European Social Charter, 215 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Snyder, Francis : The Community as employer, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Community as employer : staff regulations: an aspect of European Community law and its relevance to lesbians and gay men / Snyder, Francis ; Somsen, Ilan (collab.) ; Duedahl, Hoger, Henrik (collab.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Homosexuality: a European community issue:essays on lesbian and gay rights in European law and policy / Waaldijk, K.; Clapham, A. (eds.) - (International studies in human rights ; vol. 26), P. 247-266. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-2038-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* lesbo = lesbians = lesbot
* EG = EC = EY
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

NOTE (GENERAL): Art. 90-100-100a (EEC)

 
23. Betänkande av kommitten för utvecklande av arbetarskyddet och miljövården, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande av kommitten för utvecklande av arbetarskyddet och miljövården = Työ- ja ympäristönsuojelun kehittämiskomitean mietintö / ; Arbetskraftsministeriet = Työministeriö - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No.11) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5268 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Komitea on selvittänyt työsuojelun ja ympäristönsuojelun yhteistyön kehittämistä työpaikkatasolla. Lisäksi tarkasteltiin EY-direktiivien sisältöä ja niiden mahdollista vaikutusta komiteatyön sisältöön.

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* direktiv = directives = direktiivit
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
24. International labour conventions and recommendations 1919-1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International labour conventions and recommendations 1919-1991 : volume I - volume II /, xlv, 1481 p.. - Geneva : ILO, 1992.

ISBN 92-2-107756-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ratificering = ratification = ratifiointi
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: ILO

 
25. Winther, Pernille : Review of action key the Community institutions to implement the Community charter of the fundamental social rights of workers, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Review of action key the Community institutions to implement the Community charter of the fundamental social rights of workers / Winther, Pernille ; Directorate General for Research - (Working papers: social affairs series ; W-2), var. pag.. - Brussels : European Parliament, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* EG = EC = EY
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Social charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

SHELF CODE: EP II(3)

 
26. European social charter, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social charter : conclusions XIII-1: 1990-91 / ; Committee of Independent Experts, 303 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1994.

ISBN 92-871-2465-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* graviditet = pregnancy = raskaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Ely, James W. : The guardian of every other right, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The guardian of every other right : a constitutional history of property rights / Ely, James W., x, 193 p.. - New York : Oxford U. P., 1992.

ISBN 0-19-505565-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* slaveri = slavery = orjuus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

 
28. Fuchs, Klaus : The European social charter, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European social charter : its role in present-day Europe and its reform / Fuchs, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, K.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 151-168. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Czech Republic / Slovak Republic

NOTE (MEETINGS): Second Finnish-Polish human rights symposium, held in Gdansk-Sopot in December 1991, (C)

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR

 
29. Perry, M. S. : Worker and trade union rights of Palestinian Arabs from the Occupied Territories, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Worker and trade union rights of Palestinian Arabs from the Occupied Territories / Perry, M. S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights 1993; vol 23, p. 27-52. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0333-5925

ISBN 0-7923-2581-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* intifada = intifada = kansannousu
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied territories

 
30. European social charter, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social charter : 11th report (II) (1987-88) and addendum to the 10th report (I) / ; Governmental Committee, 96 p.. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1992.

ISBN 92-871-2030-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* ILO = ILO = ILO
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Cyprus / Germany / France / Ireland / Italy / Spain / Netherlands Antilles

NOTE (GENERAL): ESC

LIBRARY LOCATION: IMR/CoE

[Next]


24.11.1999