[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='arbetslagstiftning' results in 3 hits


 
1. Perdeus, Wieslaw : Employees' prohibition of competetion versus the freedom of work principle in the Polish labour code, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Employees' prohibition of competetion versus the freedom of work principle in the Polish labour code / Perdeus, Wieslaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT: East European human rights review / vol. 2; no. 1, p. 75-94. - Den Bosch : BookWorld publ., 1996. - ISSN 1382-7987

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arbetslagstiftning = labour legislation = työlainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland

NOTE (GENERAL): ECHR-4; ICCPR-8;

 
2. Paanetoja, Jaana : Vajaakuntoisten ja vammaisten asema työehtosopimusmääräysten näkökulmasta, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vajaakuntoisten ja vammaisten asema työehtosopimusmääräysten näkökulmasta / Paanetoja, Jaana ; Ruponen, Ilkka, 86 p.. - Helsinki : VATES-säätiö, 2005.

ISBN 952-99258-4-0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. 1. Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat. 2. Työehtosopimuksen vaikutus työsuhteessa. 3. Työkykyyn viittaavat työehtosopimuksen määräykset. 4. Työehtosopimusmääräysten soveltaminen työsuhteissa.

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* arbetslagstiftning = labour legislation = työlainsäädäntö
* sysselsättning = employment = työllistäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
3. Ahtela, Karoliina (toim.) : Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus / Ahtela, Karoliina (toim.) ; Bruun, Niklas ; Koskinen, Pirkko K. ; Nummijärvi, Anja ; Saloheimo, Jorma, 411 p.. - Helsinki : Talentum, 2006.

ISBN 952-14-0998-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. 1. Yhdenvertaisuuden periaatteesta syrjinnän sääntelyyn. 2. Keskeisiä käsitteitä ja lähtökohtia. 3. Syrjintä työelämässä. 4. Syrjintä muualla kuin työelämässä. 5. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 6. Valvonta. 7. Seuraamukset ja oikeussuojakeinot.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* arbete = labour = työ
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* arbetslagstiftning = labour legislation = työlainsäädäntö
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* åldersdiskriminering = age discrimination = ikäsyrjintä
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

URL http://kirjakauppa.talentum.com/display.asp?show=b&sku=140998#


24.11.1999