[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='arbetstillstånd' results in 1 hits


 
1. Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv : betänkande / ; Kommittén för översyn av utlänningslagstiftning - (SOU 2004 ; 74), 547 p.. - Stockholm : Fritze, 2004. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-22178-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* arbetstillstånd = working permission = työlupa
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* medborgarskap = citizenship (EU) = kansalaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Norway / Finland / Germany / France / United Kingdom / Netherlands

URL http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/26400 (full text)


24.11.1999