[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='assimilaatio' results in 110 hits


 
1. Invandrare och minoriteter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 2., p. 2-39. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1993. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Åke Sander : Muslimerma i Sverige. 2. Jonas Alwall : Religionsfrihet endast för svenskar?. 3. Stephen Castles : Slutet för nationalstaten?. 4. Tue Magnussen : Landet utan namn. 5. Bertil Nelhans : Bulgariens etniska minoriteter. 6. Hristo Kyuchukov : Bulgarien : assimileing med våld.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* judar = Jews = juutalaiset
* EG = EC = EY
* självständighet = independence = itsenäisyys
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Mcedonia / Serbia / Bulgaria / USA

 
2. Invandrare och minoriteter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 4-5., p. 3-102. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1991. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1.David Schwarz : Etnicitet som stigma. 2. Karin Sharma : Kulturkrockar. 3. Enrique Bustos : Identitetsförlust. 4. Leo Eitinger : Adekvat tilpasning öker tryggheten. 5. Magnus Kihlbom : Psykiatrins roll i asylärenden. 6. Saleh Oweini : I väntan på asyl. 7. Roland Jacobsson intervjuar Luis Pavez : Mot passivitet : en flykting berättar. 8. Ulla-Stina Söder, Eva Entrena : Personlighet och utbrändhet. 9. Per Borgå : Skuldkulturer - skamkulturer. 10. Monica Löfwander : Sjukvård över språkgränser. 11. Hartmut Apitzsch, Luis Ramos-Ruggiero : Dialog med förhinder. 12. Danuta Wasserman, Barbro Sollbe : Självmord. 13. David Gaunt, Welat Songur, Erik Olsson : Åldrandets vedermödor. 14. Vera Andersson : Primärvårdens möjligheter. 15. Ann-Mari Lagercrantz : Samlevnadsfrågor. 16. Hannelotte Kindlund : Sjukskrivning och förtidspensionering. 17. Margareta Brandell-Forsberg : Flyktingbarn - riskbarn. 18. Anders Hjern : Familjens situation. 19. Orlando Mella : Hemlandstrauma och mottagningsstress. 20. Judith Beermann Zeligson, Chava Savosnick : Intill sjunde släktled. 21. Marianne Cederblad : Sverige - adoptionsland. 22. Ingela Palmer : Läkande kraft. 23. Charles Westin : Tortyr. 24. Sten W. Jakobsson, Hans Peter Söndergaard : Utanför mänskliga upplevelser. 25. Svante Larsson : Arbetsrehabilitering. 26. Ingar Högberg, Lars Jonsson : En idé med framtid. 27. Marianne Freyne-Lindhagen :Efter att dörren öppnats.

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* självmord = suicide = itsemurha
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
3. Hintjens, H. M. : Immigration and citizenship debates, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Immigration and citizenship debates : reflections on ten common themes / Hintjens, H. M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 30; no. 1., p. 5-18. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1992. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* assimilering = assimilation = assimilaatio

 
4. Yacoub, Joseph : Les minorités , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les minorités : quelle protection / Yacoub, Joseph ; préface de Jean-Francois Six, 398 p.. - Paris : Descleé de Brouwer, 1995. - ISSN 1159-9652

ISBN 2-220-03661-8

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* folkmord = genocide = kansanmurha
* albaner = Albanians = albaanit
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* etniskt folkmord = ethnocide = etninen kansanmurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): Helsinki final act; Charter of Paris; Copenhagen document; Framework convention for the protection of national minorities

 
5. Liebkind, Karmela : Some problems in the theory and application of cultural pluralism, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Some problems in the theory and application of cultural pluralism : the complexity of ethnic identity / Liebkind, Karmela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / Pentikäinen, J.; Hiltunen, M. (eds.). - 2nd ed.. - ( Publications of the Finnish National Commission for UNESCO ; no. 66), p. 28-47 . - Helsinki : Ministry of Education, 1995. - ISSN 0357-1106

ISBN 951-47-7450-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* assimilering = assimilation = assimilaatio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlands UNESCO-kommission...

 
6. Afro-Central Americans, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Afro-Central Americans : rediscovering the African heritage / - (An MRG international report 96 ; 3), 38 p.. - London : Minority Rights Group, 1996.

ISBN 1-897693-51-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självständighet = independence = itsenäisyys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* rasism = racism = rasismi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* migration = migration = siirtolaisuus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ILO = ILO = ILO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Nicaragua / Panama / Costa Rica / Belize / Honduras

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities-1-2-3-4-5-6-7-8; CERD-1-2; CRC-30; AMR-23

 
7. Kvist, Roger : Nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik : en översikt och jämförelse 1750-1920 / Kvist, Roger - (Rapport ; nr. 21), 73 p.. - Umeå : Center for arktisk kulturforskning, 1992. - ISSN 0283-9717

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* indianer = Indians = intiaanit
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
8. Kortteinen, Juhani : Romanit ja muut perinteiset vähemmistömme, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Romanit ja muut perinteiset vähemmistömme / Kortteinen, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa / Dahlgren, T. ... [et al.] - (Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja ; no. 4), p. 75-108. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto, 1996.

ISBN 951-570-299-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* romer = Roma = romanit
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* judar = Jews = juutalaiset
* tatarer = Tatars = tataarit
* ryssar = Russians = venäläiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; CERD

 
9. Brochmann, Grete : European integration and immigration from third countries, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European integration and immigration from third countries / Brochmann, Grete ; with foreword by Astri Suhrke, xiv, 164 p.. - Oslo : Scandinavian U. P., 1996.

ISBN 82-00-22721-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* gränskontroll = border control = rajatarkastus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* EU = EU = EU
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* migration = migration = siirtolaisuus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): Schengen convention; SEA; ECHR; TEU

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
10. Anaya, S. James : Indigenous peoples in international law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indigenous peoples in international law / Anaya, S. James, xi, 267 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-508620-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* rapporter = state reports = raportit
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* autonomi = autonomy = autonomia
* indianer = Indians = intiaanit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* OAS = OAS = OAS
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* EU = EU = EU
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* NGO = NGO = NGO
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / North Africa / Argentina / Australia / Estonia / Latvia / Lithuania / Bolivia / Brazil / Canada / Chile / Colombia / Costa Rica / Denmark / Ecuador / Egypt / Finland / United Kingdom / Guatemala / Honduras / Iceland / India / Iraq / Mexico / New Zealand / Netherlands / Nicaragua / Panama / Peru / Philippines / Russian Federation / Venezuela / USA

NOTE (GENERAL): Draft declaration of principles for the defense of the indigenous nations and peoples of the Western hemisphere; Declaration of principles of indigenous rights; Declaration of principles on the rights of indigenous peoples; Declaration of San José; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169) ; Agenda 21; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; Draft of the Inter-American declaration on the rights of indigenous peoples; Declaration on right to development; OAS charter; AMR; ADRD;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-508620-1

 
11. Huncik, Peter : Conceptions in the Slovak Republic, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Conceptions in the Slovak Republic / Huncik, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minorities and their right of political participation / Horn, F. (ed.) - (Publication of the Northern Institute for Environmental and Minority Law at the University of Lapland : Juridica Lapponica ; no. 16), p. 70-78. - Rovaniemi : Lappland's University Press, 1996 . - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-534-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* NATO = NATO = NATO
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Slovak Republic

NOTE (MEETINGS): Workshop on minorities and their right of political participation, held in Rovaniemi, Finland, [19950915-19950917], [C9

 
12. Räikkä, Juha : Tasa-arvo ja vähemmistöjen ryhmäsidonnaiset oikeudet, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvo ja vähemmistöjen ryhmäsidonnaiset oikeudet / Räikkä, Juha

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : 1., p. 12-21. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys , 1997. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
13. A report from the International Helsinki Federation for Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A report from the International Helsinki Federation for Human Rights : S.O.S. Transylvania /, 60 p.. - Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tyskar = Germans = saksalaiset
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* nationalism = nationalism = nationalismi
* romer = Roma = romanit
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: country/Romania

 
14. Oommen, T. K. : Citizenship, nationality and ethnicity, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Citizenship, nationality and ethnicity : reconciling competing identities / Oommen, T. K., viii, 270 p.. - Cambridge : Polity Press, 1997.

ISBN 0-7456-1620-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* katoliker = Catholics = katoliset
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* rasism = racism = rasismi
* förryskning = russification = venäläistäminen

 
15. Boyle, Kevin (ed.) : Freedom of religion and belief, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of religion and belief : a world report / Boyle, Kevin (ed.) ; Sheen, Juliet (ed.), xxxii, 475 p.. - London : Routledge, 1997.

ISBN 0-415-15978-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* abort = abortion = abortti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* hädelse = blasphemy = herjaus
* censur = censorship = sensuuri
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* ateism = atheism = ateismi
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* kyrka och stat = church and state = kirkko ja valtio
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* fascism = fascism = fasismi
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* romer = Roma = romanit
* hinduism = Hinduism = hinduismi
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* muslimer = Muslims = muslimit
* indianer = Indians = intiaanit
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* ICJ = ICJ = ICJ
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* judar = Jews = juutalaiset
* frihetsteologi = liberation theology = vapautuksen teologia
* kurder = Kurds = kurdit
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* nationalism = nationalism = nationalismi
* NGO = NGO = NGO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rasism = racism = rasismi
* tamiler = Tamils = tamilit
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Egypt / Malawi / Mauritania / Morocco / Nigeria / Senegal / South Africa / SUdan / Tunisia / Zimbabwe / Americas / Argentina / Brazil / Canada / Chile / Costa Rica / Cuba / Guatemala / Mexico / Peru / Trinidad and Tobago / USA / Australia / China / India / Indonesia / Japan / Malaysia / Pakistan / Philippines / Singapore / Sri Lanka / Viet Nam / Europe / ALbania / Armenia / Azerbaijan / Bulgaria / Cyprus / France / Germany / United Kingdom / Northern Ireland / Greece / Hungary / Ireland / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / Yugoslavia / Middle East / Iran / Iraq / Israel / Palestine / Saudi Arabia

NOTE (GENERAL): UDHR-18; ICCPR-18; ECHR; ACHPR; AMR; ICESCR; CEDAW; CERD; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; ICCPR-OP;

 
16. Cornell, Stephen : Ethnicity and race , 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Ethnicity and race : making identities in a changing world / Cornell, Stephen ; Hartmann, Douglas - (Sociology for a new century), xxi, 282p.. - London : Pine Forge Press, 1998.

ISBN 0-7619-8501-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* armenier = Armenians = armenialaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kroater = Croats = kroaatit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* indianer = Indians = intiaanit
* judar = Jews = juutalaiset
* kurder = Kurds = kurdit
* maorer = Maori people = maorit
* barnäktenskap = child marriage = lapsiavioliitto
* serber = Serbs = serbit
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* muslimer = Muslims = muslimit
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* nationalism = nationalism = nationalismi
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Asia / Jamaica / Guyana / Cuba / Eastern Europe / Western Europe / United Kingdom / Lithuania

 
17. Wayland, Sarah V. : Immigration, multiculturalism and national identity in Canada, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Immigration, multiculturalism and national identity in Canada / Wayland, Sarah V.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal on minority and groups rights : vol. 5; no. 1., p. 33-58. - Hague : Kluwer, 1998. - ISSN 1385-4879

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* assimilering = assimilation = assimilaatio

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms;

URL http://www.wkap.nl/oasis.htm/158298

 
18. Niewerth, Johannes : Der kollektive und der positive Schutz von Minderheiten und ihre Durchsetzung im Völkerrecht, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Der kollektive und der positive Schutz von Minderheiten und ihre Durchsetzung im Völkerrecht / Niewerth, Johannes - (Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht and der Universität Kiel ; Bd. 119), 254 p.. - Berlin : Duncker und Humblot, 1996. - ISSN 0720-7263

ISBN 3-428-08865-4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* autonomi = autonomy = autonomia
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus

NOTE (THESIS): Dr.iur. Universität Kiel, [1996], [T]

NOTE (GENERAL): European charter for regional or Minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; Copenhagen document; Helsinki document;

 
19. Poulter, Sebastian : Ethnicity, law and human rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethnicity, law and human rights : the English experience / Poulter, Sebastian, xxxvii, 418 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-825773-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* muslimer = Muslims = muslimit
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* romer = Roma = romanit
* hädelse = blasphemy = herjaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* barnäktenskap = child marriage = lapsiavioliitto
* invandring = immigration = maahanmuutto
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* assimilering = assimilation = assimilaatio

NOTE (GENERAL): UDHR; Declaration on race and racial prejudice; Declaration on the elimination of intolerance and discrimination based on religion or belief; Framework convention for the protection of national minorities; ECHR; ICCPR; ICESCR; CERD; CDE; Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registartion of marriages; CEDAW; Genocide convention; CRC;

 
20. Myntti, Kristian : Minoriteters och urfolks politiska rättigheter, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minoriteters och urfolks politiska rättigheter : en studie av rätten för små minoriteter och urfolk till politiskt deltagande och självbestämmande / Myntti, Kristian - (Juridica lapponica ; no. 18), xiii, 527 p.. - Rovaniemi : Lapplands Universitet. Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, 1998 . - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-640-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ryssar = Russians = venäläiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self government = itsehallinto
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* ICJ = ICJ = ICJ
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* OAS = OAS = OAS
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* samer = Sami = saamelaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* maorer = Maori people = maorit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (THESIS): Ph.D. (public law), Åbo Akademi University, [04121998], [T]

NOTE (GENERAL): Convention relating to the non-fortifaction and neutralisation of the Aaland Islands; Declaration on the Åland Islands; CDE; Rio declaration; CERD; Draft Inter-American declaration on the rights of indigenous peoples; Helsinki final act; Copenhagen document; ICCPR; ICESCR; Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (no. 107); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (no. 169); Draft declaration on indigenous peoples; Declaration on the rights of minorities; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages; Declaration on the right to development; ACHPR; ADRD; AMR; Canadian charter of rights and freedoms; Declaration of rights of peoples; Declaration on friendly relations; African charter for popular participation in development and transformation; Montevideo convention; London declaration;

 
21. Guild, Elspeth (ed.) : The legal framework and social consequences of free movement of persons in the European Union, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The legal framework and social consequences of free movement of persons in the European Union / Guild, Elspeth (ed.) - (Studies in law ; vol. 3), vi, 175 p.. - Hague : Kluwer, 1999.

ISBN 90-411-1073-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. PART 1: The European Community : thirty years of free movement of persons. 1. Family life in Community law : the limits of freedom and dignity, by Nicholas Blake. 2. What is a family or family life in the European Union, by Linda Hantrais. 3. Equal treatment, social advantages and obstacles : in search of coherence in freedom and dignity, by Robin Allen. 4. Insiders and outsiders in the European Union : the search for a Euroepan identity and citizenship, by Zig Layton-Henry. PART II: Third country nationals in the European Union : coming to terms with partial rights. 5. The right of establishment and provision of services : Community employers and third country nationals, by Julia Onslow-Cole. 6. International migration and civil rights : the dilemmas of migration control in an age of globalisation, by Hans van Amersfoort. 7. The third country agreements : the right to work and reside in the first egneration agreements, by Tim Eicke. 8. Citizenship rights and migration policies : the case of Maghrebi migrants in Italy and Spain, by Joanna Apap. 9. The Europe agreements : the right of establishment in the Central and Eastern European agreements, by Elspeth Guild. 10. The social and political context of migration between Central Europe and the European Union, by Dariusz Stola. 11. Raising minimum standards, or racing for the bottom? The Commission's proposed migration convention, by Steve Peers.

INDEX WORDS:
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* barn = children = lapset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ECJ = ECJ = ECJ
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

NOTE (GENERAL): Dublin convention; Schengen convention; EC treaty; ECHR; External frontiers convention; Refugee convention; TEU; CRC;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1073-9

 
22. Coulombe, Pierre A. : Language rights in French Canada, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Language rights in French Canada / Coulombe, Pierre A. - (Francophone cultures & literatures ; vol. 2), viii, 183 p.. - Bern : Peter Lang, 1997.

ISBN 0-8204-3938-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* autonomi = autonomy = autonomia
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* katalaner = Catalans = katalonialaiset
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* emigration = emigration = maastamuutto
* självständighet = independence = itsenäisyys
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* intolerans = intolerance = suvaitsemattomuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Quebec Wales Newfoundland

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; Charter of the French language; Québec charter of human rights and freedoms; Treaty of Utrecht; Treaty of Paris;

 
23. Havemann, Paul (ed.) : Indigenous peoples' rights in Australia, Canada and New Zealand, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indigenous peoples' rights in Australia, Canada and New Zealand / Havemann, Paul (ed.), xvi, 520 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1999.

ISBN 0-19-558335-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Introduction:. Chronology 1: Euro-American of nations and indigenous peoples. Chronology 2 : Twentieth-century public international law and indigenous peoples. Chronoly 3 : Indigenous rights in the political jurisprudence of Australia, Canada and New Zealand. PART I: Indigenous peoples' perspectives : sovereignty, self-determination and coexistense, by Paul Havemann. 1. Estate of mind: The growing cooperation between indigenous and mainstream managers of Northern Australian landscapes and the challenge for educators and researchers, by Marcia Langton. 2. Aboriginal peoples in Canada : Aspirants for distributive justice as distinct peoples : an interview with Paul Chartrand. 3. Maori sovereignty, colonial and post-colonial discourses, by Ranginui J. Walker. PART II: Settling the Anglo-Commonwealth, by Paul Havemann. 4. New frontiers : Australia, by Henry Reynolds. 5. The 'gentle' occupation : the settlement of Canada and the dispossession of the first nations, by Ken Coates. 6. The settlement of New Zealand of New Zealand from 1835, by M. P. K. Sorrenson. PART III : Politicising and internationalising indigenous peoples' rights claims, by Paul Havemann: 7. Politicising indigeneity : ethno-politics in white settler dominions, by Augie Fleras. 8. International human rights and their impacton domestic law on indigenous peoples' rights in Australia, Canada and New Zealand, by Catherine J. Ioorns Magallanes. PART IV: Colonisation, criminalisation and indigenous peoples' rights, by Paul Havemann:. 9. Australia : the Royal Commission into aboriginal deaths in custody, by David McDonald. 10. Canadian Commissions of inquiry into aboriginal peoples and criminal justice, by Scott Clark and John J. Cove. 11. Assimilation, equality and sovereignty in New Zealand/Aotearoa : Maori and the social welfare and criminal-justice systems, by John Pratt. PART V : Administering indigenous affairs : citizenship and self-determination, by Paul Havemann:. 12. Living together but no neighbours : cultural imperialism in Australia, by Christine Fletcher. 13. Canada : Indian administration from the Royal proclamation of 1763 to constitutionally entrenched aboriginal rights, by Hamar Foster. 14. Tino Rangatiratanga : Maori in the political and administrative system, by Alan Ward and Janine Hayward. PART VI : Constitutionalising indigenous rights ?, by Paul Havemann. 15. Native title in Australia : denial, recognition and dispossession, by Richard H. Bartlett. 16. From Calder to van der Peet : aboriginal rights and Canadian law, 1973-96, by Michael Asch. 17. From sovereignty talk to settlement time : the constitutional setting of Maori Claims in the 1990s, by P. G. McHugh. 18. Indigenous peoples, the state and the challenge of differentiated citizenship : a formative conclusion, by Paul Havemann.

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* kolonisation = colonization = siirtokunnan perustaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* barn = children = lapset
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etniskt folkmord = ethnocide = etninen kansanmurha
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* indianer = Indians = intiaanit
* ILO = ILO = ILO
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* maorer = Maori people = maorit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* nationalism = nationalism = nationalismi
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto

NOTE (GENERAL): Canadian charter of fundamental rights and freedoms; Draft declaration of the rights of indigenous peoples; ICCPR; CERD; UDHR; Treaty of Paris; Treaty of Utrecht; Treaty of Waitangi;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-558335-3

 
24. Lapidoth, Ruth : Autonomy, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Autonomy : flexible solutions to ethnic conflicts / Lapidoth, Ruth, xiv, 298 p.. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1997.

ISBN 1-878379-62-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Tha parts are:. PART I : The role of autonomy. PART II : The notion and essence of autonomy. PART III : Autonomy at work. PART IV : Conclusions.

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* albaner = Albanians = albaanit
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / eastern Europe / Faroe Islands / Greenland / West Bank (Gaza Strip) / United Kingdom

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
25. Nicholson, Frances (ed.) : Refugee rights and realities, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Refugee rights and realities : evolving international concepts and regimes / Nicholson, Frances (ed.) ; Twomey, Patrick (ed.), xxix, 391 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1999.

ISBN 0-521-63282-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART 1. THE EVOLVING REFUGEE DEFINITION:. 1. The refugee definition as law : issues of interpretation, by Daniel J. Steinbock. 2. The Geneva refugee definition and the 'theory of the three scales', by Jean-Yves Carlier. 3. Who is a refugee? The convention definition : universal or obsolete?, by Jerzy Sztucki. 4. Beyond the Geneva convention : constructing a de facto right of asylum from international human rights instruments, by Richard Plender QC and Nuala Mole. 5. Rethinking the refugee concept, by Patricia Tuitt. 6. Taking the 'political' out of asylum : the legal containment of refugees'political activism, by Prakash Shah. 7. Refugee definitions in the countries of the Commonwealth of Independent states, by Claire Messina. PART 2 : THE DEVELOPING ROLE OF THE UNHCR:. 8. The role of UNHCR in the development of international refugee law, by Volker Türk. 9. UNHCR as leader in humanitarian assistance : a triumph of politics over law, by S. Alex Cunliffe and Michael Pugh. 10. In-country protection : out of bounds for UNHCR?. by Erin D. Mooney. 11. Refugge identity and protection's fading prospect, by Guy S. Goodwin-Gill. PART 3 : STATE RESPONSES AND INDIVIDUAL RIGHTS:. 12. The refugee state and state protection, by Daniel Warner. 13. Non-admission policies and the right to protection : refugees' choice versus states' exclusion?, by Jens Vedsted-Hansen. 14. Early warning and prevention : the United Nations and Rwanda, by Howard Adelman. PART 4 : THE EUROPEAN REGIME:. 15. The impetus to harmonise : asylum policy in the European Union, by Elspeth Guild. 16. A new asylum regime in Europe, by Daniele Joly. 17. Is there a need for a European policy?, by Cornelis D. de Jong.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* asyl = asylum = turvapaikka
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* delade bördor = burden-sharing = taakan jakaminen
* barn = children = lapset
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* tatarer = Tatars = tataarit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* ICRC = ICRC = ICRC
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* judar = Jews = juutalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* muslimer = Muslims = muslimit
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* förföljelse = persecution = vaino
* ras = race = rotu
* rasism = racism = rasismi
* flyktingläger = refugee camps = pakolaisleirit
* förtryck = repression = sortotoimet
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WHO = WHO = WHO
* tillfälligt skydd = temporary protection = tilapäinen suojelu
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* landsflykt = exile = maanpako
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): CAT; Convention on the crossing of external borders; ECHR; Dayton peace agreement; ECPT; ESC; Refugee convention;

 
26. Ager, Alastair (ed.) : Refugees, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Refugees : perspectives on the experience of forced migration / Ager, Alastair (ed.), viii, 262 p.. - London : Pinter, 1999.

ISBN 0-304-33923-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Perspectives on the refugee experience, by Alastair Ager. 2. Regional analysis of refugee movements : origins and response, by Charles Westin. 3. International perspectives on refugee assistance, by Roger Zetter. 4. Modernity, globalization, refugees and displacement, by Howard Adelman. 5. Sociocultural dimensions of war, conflict and displacement, by Derek Summerfield. 6. The experience of refugees as recipients of aid, by Barbara Harrell-Bond. 7. Refugee acculturation and re-acculturation, by Giorgia Dona´ and John W. Berry. 8. Refugee women : a gendered and political analysis of the refugee experience, by Agnes Callamard. 9. The experience of refugee children, by Fred Ahearn, Maryanne Loughry and Alastair Ager. 10. Containment and validation : psychodynamic insights into refugees' experience of torture, by Susan Levy.

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* barn = children = lapset
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* demokrati = democracy = demokratia
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internflyktingar = internally displaced persons = maan sisäiset pakolaiset
* kvinnor = women = naiset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* växthuseffekt = greenhouse effect = kasvihuoneilmiö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* IMF = IMF = IMF
* judar = Jews = juutalaiset
* landminor = landmines = maamiinat
* nationalism = nationalism = nationalismi
* rasism = racism = rasismi
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* tamiler = Tamils = tamilit
* terror = terror = terrori
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* EU = EU = EU
* folkmord = genocide = kansanmurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Albania / ALgeria / Angola / Australia / Austria / Bangladesh / Bosnia-Herzegovina / Brazil / Cambodia / Chechnya / Chile / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Denmark / East Timor / El Salvador / Eritrea / Ethiopia / Europe / Finland / France / Georgia / Germany / Hong Kong / Hungary / India / Indochina / Indonesia / Iran / Iraq / Ireland / Israel / Japan / Kampuchea / Kenya / Korea / Lebanon / Liberia / Macedonia / Malawi / Malaysia / Mexico / Morocco / Mozambique / Myanmar / Nagorno-Karabakh / Netherlands / Nicaragua / Nigeria / Norway / Pakistan / Palestine / Philippines / Poland / Rwanda / Serbia / Slovenia / South Africa / USSR / Sri Lanka / Sudan / Sweden / Switzerland / Syria / Tanzania / Thailand / Turkey / Uganda / United Kingdom / USA / Viet Nam / Zaire / Former Yugoslavia / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): OAU refugee convention; Schengen convention; Refugee convention;

 
27. Bader, Veit (ed.) : Citizenship and exclusion, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Citizenship and exclusion / Bader, Veit (ed.), xi, 208 p.. - London : Macmillan press, 1997.

ISBN 0-333-71243-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I : CITIZENSHIP AND EXCLUSION : PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES: 1. Migration and poverty, by Thomas Pogge. 2. Fairly open borders, by Veit Bader. PART II : CITIZENSHIP, MIGRATION AND INCORPOARTION : HISTORICAL PERSPECTIVES:. 3. The ´nature´ of nationality, by Verena Stolcke. 4. Segmented macrosystems, networking individuals, cultural change : balancing processes and interactive change in migration, by Dirk Hoerder. PART III : MODES OF INCORPORATION AND POLITICS OF MULTICULTURALISM : SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES:. 5. Beyond multiculturalist citizenship : the challenge of pluralism in Canada, by Danielle Juteau. 6. Multicultural citizenship : the Australian experience, by Stephen Castles. 7. Modes of incorporation : towards a comparative framework, by Aristide Zolberg. PART IV : DILEMMAS OF MIGRATION AND INCORPORATION POLICIES:. 8. The arts of forecasting and policy making, by Veit Bader. 9. Conclusion, by Veit Bader.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* barnarbete = child labour = lapsityö
* barn = children = lapset
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kolonisation = colonization = siirtokunnan perustaminen
* demokrati = democracy = demokratia
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* judar = Jews = juutalaiset
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* fattigdom = poverty = köyhyys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* sexturism = sex tourism = seksimatkailu
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Australia / Austria / Belgium / Brazil / United Kingdom / Camodia / Canada / Chile / China / Cuba / Egypt / France / Germany / Haiti / Hungary / Iraq / Ireland / Israel / Italy / Japan / Latin America / Luxembourg / Mexico / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Slovakia / Somalia / Spain / South Africa / Sweden / Switzerland / Turkey / Ugana / USA / Yugoslavia / Viet Nam

 
28. Skutnabb-Kangas, Tove : Linguistic genocide in education - or worldwide diversity and human rights?, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Linguistic genocide in education - or worldwide diversity and human rights? / Skutnabb-Kangas, Tove, xxxiii, 785 p.. - Mahwah, Nj : Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

ISBN 0-8058-3467-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. SETTING THE SCENE:. 1. What is happening to the languages of the world. 2. Connections between biodiversity and linguistic and cultural diversity. 3. Mother tongue(s), culture, ethnicity and self-determination. 4. Linguistic diversity - curse or blessing? To be maintained or not? Why? II. LINGUISTIC GENOCIDE, STATE POLICIES and GLOBALISATION:. 5. State policies towards langugaes - linguistic genocide, language death or support for languages? 6. Globalisation, power and control. III. STRUGGLE AGAINST LINGUISTIC GENOCIDE AND FOR LINGUISTIC HUMAN RIGHTS IN EDUCATION:. 7. Linguistic human rights. 8. Linguistic human rights in education? 9. Alternatives to genocide and dystopia.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = sami = saamelaiset
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* EU = EU = EU
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* GATT = GATT = GATT
* globalisering = globalization = globalisaatio
* folkmord = genocide = kansanmurha
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* ILo = ILO = ILO
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* IMF = IMF = IMF
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* OAU = OAU = OAU
* HCNM = HCNM = HCNM
* fattigdom = poverty = köyhyys
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rasism = racism = rasismi
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* tortyr = torture = kidutus
* UNEP = UNEP = UNEP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Världsbanken = World Bank = maailmanpankki
* WTo = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; CDE; UN charter; CRC; Copenhagen declaration; Declaration on the rights of minorities; Declaration on the right to development; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; ICCPR; Migrant workers convention; UDHR; Convention concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries (ILO convention no. 107); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

 
29. Jackson Preece, Jennifer : National minorities and the European nation-state system, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

National minorities and the European nation-state system / Jackson Preece, Jennifer, x, 198 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1998.

ISBN 0-19-829437-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I: National Minorities in Conceptual Perspective : 1. Introduction. 2. What is a National Minority? 3. Why are National Minorities a Subject of European international Relations? Part II: National Minorities in Historical Perspective : 4. Minority Rights from Westphalia to Berlin (1648-1878). 5. The League of Nations System of Minority Guarantees (1919-1939) . 6. National Minority Questions and the Cold War Human Rights Regime (1945-1989). Part III: National Minorities in Contemporary Perspective : 7. National Minority Rights Provisions (1990-1995). 8. National Minority Rights Enforcement Mechanisms (1990-1995). 9. Conclusion.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* HCNM = HCNM = HCNM
* ILO = ILO = ILO
* NATO = NATO = NATO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* UNESCo = UNESCO = UNESCO
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* autonomi = autonomy = autonomia
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* kurder = Kurds = kurdit
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* CFSP = CFSP = YUTP

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Finland / Armenia / Austria / Belarus / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Canada / China / Croatia / Cyprus / Czech Republic / Denamrk / Egypt / Estonia / France / Germany / Greece / Hungary / India / Iraq / Ireland / Kazakhstan / Lithuania / Moldova / Nagorno-Karabakh / Netherlands / Palestine / Portugak / Poland / Russian Federation / Sardinia / Slovakia / USSR / Spain / Turkmenistan / Tajikistan / Ukraine / United Kingdom / USA / Uzbekistan

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands Kosovo

NOTE (GENERAL): CEDAW; ICCPR; Copenhagen document; European charter for regional or minority languages; European convention for the protection of national minorities; Charter of Paris; Helsinki final act; Moscow document; Prague document; Vienna document; Budapest document; Dayton peace agreement; UN charter; CERD; Declaration on friendly relations; Declaration on the rights of minorities;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-829437-9

 
30. Kontra, Miklós ... [et al.] : Language, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Language : a right and a resource : approaching linguistic human rights / Kontra, Miklós ... [et al.], xi, 346 p.. - Budapest : Central European U. P., 1999.

ISBN 963-9116-64-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1.Conceptualising and implementing linguistic human rights / Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnapp-Kangas, Tibor Várady. 2. International languages and international human rights / Robert Phillipson. 3. Heroes, rebels, communities and states in language rights activism and litigation / Angéline Martel. 4. "Don't speak Hungarian in public!" : a documentation and analysis of folk linguistic rights / Miklós Kontra. 5. The common language problem / Mart Rannut. 6. The existing rights of minorities in international law / Fernand de Varennes. 7. Thte Slovak state language law as a trade law problem / Bart Driessen. 8. Market forces, language spread and linguistic diversity / François Grin. 9. Linguistic diversity, human rights and the "free" market / Tove Skutnabb-Kangas. 10. Contents Language rights in the emerging world linguistic order : the state, the market and communication technologies / Amir Hassanpour. 11. Separating language from ethnicity : the paradoxes of strict language policies and increasing social harmony in the Baltic states / Uldis Ozolins. 12. Language policy in a changing society : problematic issues in the implementation of international linguistic human rights standards / Ina Druviele. 13. The recognition of sign language : a threat or the way to a solution? / István Muzsnai. 14.Linguistic human rights problems among Romani and Boyash speakers in Hungary with special attention to education / Andrea Szalai. 15. Contempt for linguistic human rights in the service of the Catholic Church : the case of the Csángós / Klára Sándor.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* albaner = Albanians = albaanit
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* val = elections = vaalit
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* romer = Roma = romanit
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* implementering = implementation = toteuttaminen
* kurder = Kurds = kurdit
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* ryssar = Russians = venäläiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* statssuveränitet = state sovereignty = valtion suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* UNEP = UNEP = UNEP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* WTO = WTO = WTO
* HCNM = HCNM = HCNM
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; UNESCO (draft) universal declaration of linguistic rights; Charter of the French langauge; Canadian charter of rights and freedoms; European convention on trans-frontier television; Declaration on the rights of minorities; European charter for regional or minority languages; ECHR; European convention on nationality; European convention on the rights of national minorities; Framework convention for the protection of national minorities; Genocide convention; Hague recommendations regarding the education rights of national minorities; Oslo recommendations regarding the linguistic rights of national minorities; Draft declaration on the rights of indigenous peoples;

[Next]


24.11.1999